خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
عمران - پاورپوينت
 
فهرست مطالب: دانلود,بررسی پاورپوینت روشهای مقاوم سازی و بهسازی فونداسیون ها,pptx

تاریخ ایجاد 23/05/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 56 اسلاید حجم فایل: 2161 kb   قیمت: 6000 تومان   حجم فایل: 19 kb  تعدادمشاهده  6


دانلود,بررسی پاورپوینت روشهای مقاوم سازی و بهسازی فونداسیون ها,pptx
 
 
بخشی از مطلب
روشهای مقاومسازی و بهسازی فونداسیون ها
بخشي از روش مقاومسازی فونداسيونها، بستگي به ضرورت نوع تقویت، ویژگي فونداسيون موجود و شرایط زمين شناسي مهندسي منطقه ای كه سازه درآن واقع است، دارد. به خوبي مشخص است كه طراحي مقاومسازی فونداسيون از طراحي ساختن یک سازه جدید، دشوارتر است.
 
روشهای مقاومسازی فونداسيونها، بر اساس نوع روش ساخت و نحوه اجرای آن به صورت زیر طبقه بندی شده است:
 
1. افزایش ابعاد فونداسيون (جاكت كردن) 
2. افزودن شناژ به فونداسيون موجود.
3. بهسازی فونداسيون با كابلهای پيش تنيده.
4. مقاومسازی صفحه ستون.
5. مقاومسازی دالهای فونداسيون با تزریق سيمان در ترکها.
6. جایگزیني جزیي دال فونداسيون زمانيکه مصالح پي بيش ازحد آسيب دیده باشند.
 
7. نصب نوارهای تقویتي یا جاكت كردن بدون گسترش بستر پي
8. گسترش بستر فونداسيون (زمانيکه بار روی فونداسيون افزایش ميیابد)
9. مقاومسازی با شمع كوبيدني (وقتي بار به مقدار قابل توجهي افزایش یافته و خاک زیر پي مطلوب باشد.)
10 . مقاومسازی توسط شمع درجا ریز (وقتي بار به صورت قابل توجهي افزایش یافته و لایه نازكي از خاک سست در بستر قرار داشته و شرایط كار برای بازسازی مشکل باشد.)
11 . تبدیل پي های ستوني به پي های نواری و پي های نواری به دالها (زمانيکه تغيير شکلها در بستر پي ها بسيار متغير باشد و همچنين زمانيکه تغييری در بارگذاری رخ ميدهد، در این روش نصب تجهيزات اضافي ضروری ميباشد.)
12 . مقاومسازی با استفاده از الياف پليمری FRP
13 . ایجاد ریز شمع در فونداسيون موجود.
14 . افزایش مقاومت شمع های موجود.
15 . احداث شمع های كششي.
 
1-مقاومسازی فونداسیون با افزایش ابعاد آن(جاکت کردن)
پي های ساختمانهای صنعتي و مسکوني ساخته شده در نيمه اول قرن بيستم معمولا با سنگ، خرده سنگ بنایي و آجر پخته ميباشند. 
در دوره ای از زمان این مصالح پي، قدرت خود را ازدست داده و مستعد پذیرش آسيب ناشي از اثرات نامطلوب آب زیرزميني، عوامل خوردنده، درجه حرارت و عوامل دیگر ميشوند. 
در این شرایط، مصالح موجود در مفاصل (درزه ها) آسيب ميبينند.
برای جاكت كردن پي ميبایست، از زیر لبه پي شروع و تا روی آن به صورت پيوسته ادامه یابد. با این كار ابعاد پي افزایش یافته و تنش خاک بستر پي كاهش ظرفيت برشي خمشي پي به مراتب افزایش ميیابد . با استفاده ازجداگرهایي مانند پلاستيک یا بتن مگر از تماس بتن با خاک و نفوذ شيره بتن در آن جلوگيری شود. برای اتصال مناسب سطوح بتن جدید و قدیم، تميز كردن سطح بتن قدیم از هرگونه گردوخاک و آلاینده پيشنهاد ميشود .
تزریق دوغاب سيمان برای بازگرداني و تقویت پي مورداستفاده قرار ميگيرد. این عمل معمولا با فشار دوغاب سيمان به طور یکسان به داخل حفره های پي از طریق لوله های تزریق تحت فشار 1-0.2 مگا پاسکال انجام ميگيرد.
گاهي اوقات نيز از جاكت هایي برای مقاومسازی استفاده ميشود كه از ملات ماسه درشت دانه ساخته شده اند. این روش به صورت پاشش پنوماتيکي یا ریختن بتن به منظور ایجاد روكش مسلح كننده، انجام گيرد. 
 
اگرعمل دوغاب ریزی بيش ازحد مشکل باشد، فونداسيون ميتواند توسط پوشش بتن قرارگرفته روی كل ارتفاع پي یا بخشي از آن مقاومسازی شود، شکل 1.
 
وقتي ترکها در قسمت پایيني پي ظاهر ميشوند، با قراردادن تيرهای بتني طولي در زیر آنها، مقاومسازی صورت ميگيرد. علاوه بر این كل پي در یک پوشش بتني یکنواخت با تيرهای فونداسيون جاكت ميشوند .[1]
 
 
فهرست مطالب
 
 
خلاصه
مقدمه
ملاحظات مقاومسازی و بهسازی فونداسیون
روشهای مقاومسازی و بهسازی فونداسیون ها
1-مقاومسازی فونداسیون با افزایش ابعاد آن(جاکت کردن)
-2بهسازی فونداسیون با کابلهای پیش تنیده
3-مقاومسازی دالهای فونداسیون با تزریق سیمان در ترکها
4-مقاومسازی فونداسیون با تقویت و گسترش بستر فونداسیون
5-مقاومسازی فونداسیون با تبدیل آنها به هم
6-مقاومسازی با استفاده از الیاف پلیمری FRP
7-مقاومسازی فونداسیون توسط شمع ها
8-مقاومسازی فونداسیون با استفاده از ریز شمع ها
9-احداث شمع های کششی
10-مقاومسازی و ترمیم فونداسیون در برابر نشست
بررسی مقاومسازی فونداسیون ها
تقویت و پی بندی فونداسیون موزه علوم وهنر دانشگاه پورتوریکو
نتیجه گیری
مراجع


کلمات کلیدی مرتبط:
روشهای مقاوم سازی و بهسازی فونداسیون ها, ,pptx ,دانلود,بررسی پاورپوینت روشهای مقاوم سازی و بهسازی فونداسیون ها,pptx , ,بخشی از مطلب ,روشهای مقاومسازی و بهسازی فونداسیون ها ,بخشي از روش مقاومسازی فونداسيونها، بستگي به ضرورت نوع تقویت، ویژگي فونداسيون موجود و شرایط زمين شناسي مهندسي منطقه ای كه سازه د,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود,بررسی پاورپوینت بتن شفاف (لایتراکان),pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت سقف هاي سبك,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تکنولوژی جدید در عایقکاری رطوبتی ساختمان,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت اهمیت تعمیر و نگهداری جاده‌ها,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحی تیر بتنی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت آسفالت بازیافتی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت عایق کاری,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت بتن و عمل آوردن بتن,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت خاکبرداری,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت فونداسیون صندوقه‌ای (کیسون),pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت GIS و ژئورفرنس کردن,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت دیوار برشی بتنی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت مقاوم سازی سازه های بتنی با روش (FRP),pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت مقاوم سازی سازه ها و مقاوم سازی ساختمانها ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت سدها و دریچه ها وانواع آنها,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ويژگي ها وکاربرد بتن پلاستيک در سدها (بتن بنتونتی),pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت سقف پیش تنیده (CCL),pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت بتن آرمه,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحی فونداسیون خطوط انتقال نیرو,pptx

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد