خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
عمران - پاورپوينت
 
فهرست مطالب: دانلود,بررسی پاورپوینت اجرای ساختمان,pptx

تاریخ ایجاد 24/06/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 130   قیمت: 22000 تومان     تعدادمشاهده  15


دانلود,بررسی پاورپوینت اجرای ساختمان,pptx
 
بخشی از مطلب
 
پي ها :
همواره بر اساس نوع خاك محل ساختمان سازي از پي هاي مختلفي استفاده مي كنند بر اين اساس پي ها به دو دسته كلي از نظر مصالح و از نظر سيستم ساخت تقسيم بندي مي شوند :
از نظر سيستم ساخت پي ها به گونه هاي زير تقسيم مي شوند :
1- پي هاي تكي ( منفرد ) :
در مواردي كه احتمال نشست غير يكنواخت زمين وجود نداشته باشد يعني مقاومت زمين در همه جاي آن يكسان باشد بيشتر از اين نوع پي استفاده مي شود كه معمولأً هم توسط شبكه شناژ پي هاي منفرد به يكديگر متصل مي شوند .
لازم به يادآوري است كه براي ساختمان هاي اسكلت فلزي بيشتر از اين نوع پي ها استفاده مي شود .
2- پي هاي نواري :
به پي هايي اطلاق مي شود كه طول آنها نسبت به عرضشان ( پهناي پي ) زياد تر باشد اين نوع پي ها بارهاي وارده را در جهت طول پخش كرده و در مواردي بكار مي روند كه بطور گسترده زير يك رديف ستون يت توأماً ستون و ديوار قرار گرفته باشند در اين پي ها صفحه مش در بالا و پايين قرار مي گيرد .
3- پي صفحه اي ( راديه ژنرال ) :
از اين پي ها زماني استفاده مي شود كه بار وارده از طرف ساختمان بسيار زياد باشد و يا مقاومت زمين بقدري كم باشد كه جهت انتقال بار به خاك تمام سطح زير ساختمان در نظر گرفته شود . اين پي ها بصورت يكپارچه از بتن مسلح در سراتاسر زير ساختمان ساخته مي شود اين پي ها داراي انواع مختلفي مي باشند كه عبارتند از :
پي صفحه اي ساده _ پي صفحه اي با ديوار ساده _ پي صفحه اي با تير _ پي    صفحه اي با ديوار بتني در يك جهت و پي صفحه اي با ديوار بتني در دو جهت و نهايتاً      پي هاي سلولي يا حجره اي .
4- پي هاي مشترك :
هر گاه براي دو يا چند ستون يك پي ساخته شود پي را مشترك مي گويند .
5- پي هاي باسكولي :
براي جلوگيري از چرخش فونداسيون و تير در كنار  ديوار همسايه از اين پي استفاده مي شود .
اتصال ستون به بيس پليت :
بعد از برپايي پي ها و قرار دادن صفحه بيس پليت روي آن نوبت به اتصال ستونهاي فلزي به بيس پليت مي رسد .
اتصال ستون به بيس پليت يا از نوع اتصال ساده است كه با نبشي و صفحات لچكي و صفحات اتصال ايجاد مي شود و يا از نوع گيردار است كه در اين مورد علاوه بر صفحات لچكي از استيفنر نيز استفاده مي كنند .
 
ستون :
در ساختمان به آن قسمت از اجزاء كه تحت نيروهاي فشاري هستند ، ستون مي گويند براي ساختن ستون ها مي توان از پروفيل هاي مختلف استفاده نمود مانند دو عدد تير آهن  I  معمولي ، يك عدد تير آهن بال پهن IPB   و يا دو عدد ناوداني و يا يك عدد قوطي و يا چهر عدد نبشي و ... كه توسط تسمه هاي اتصال يا ورقهاي بست به يكديگر بسته مي شوند 
توجه :
در بالا و پايين و همچنين در محل عبور پلها در طبقات براي ستون هاي سراسري به جاي تسمه اتصال از ورق بست استفاده مي كنند كه پهناي آن به اندازه پشت تا پشت ستون كمي كمتر براي جوشكاري مي باشد .
گاهي ممكن است ستون انتخاب شده براي كليه طبقات از نظر شماره تيرآهن مناسب باشد و فقط براي يك يا دو طبقه كه بار بيشتري تحمل مي كنند ضعيف باشد در اين صورت براي تقويت ستون هاي پايين از صفحات تقويتي استفاده مي كنند كه اين صفحات ممكن است بصورت سراسري بوده و ديگر احتياج به تسمه هاي اتصال نباشد .
گاهي ممكن است ستون طبقه زيرين قوي تر باشد و بدلايلي ستون دومي را كه    نمره اش از ستون اولي كمتر است به آن اضافه كنيم در اين حالت براي هم ارتفاع كردن جان دو ستون از صفحات هم رو كننده استفاده كرده سپس از صفحه اتصال جهت وصله كردن دو ستون استفاده شود . 
توجه :
مطابق نشريه 55 كليه سطوح اسكلت فلزي ساختمان كه در معرض رطوبت قرار مي گيرد بايد ابتدا ضد زنگ خورده و سپس رنگ روغني بخورد ولي بايد از رنگ كردن آرماتورهايي كه درون بتن جاي مي گيرند خودداري كرد زيرا تأثيرات متقابل بتن و فولاد را كاهش مي دهد .
 
اتصال تير به ستون :
طرق مختلف اتصال تير به ستون بصورتهاي زير خلاصه مي شود :
1- تير ( پل )از كنار ستون عبور نمايد ( اتصال خورجيني ( :
ساده ترين شكل اتصال پل به ستون آنست كه پل در جهت بال ستون امتداد پيدا كند در اين حالت گفته مي شود كه از تيرهاي سرتا سري استفاده مي كنند كه البته چندان مناسب نيست اين پلها بوسيله يك عدد ورق بست كه در محل عبور پل به ستون جوش مي شود همچنين يك عدد نبشي كه روي ورق بست جوش مي گردد به ستون متصل مي شود كه عملأً يك اتصال ساده است ولي براي ايجاد گيرداري مي توان بجاي نبشي بالاسري از صفحات ذوزنقه اي يا مستطيل شكل استفاده نمود .
در ستون هاي مياني اسكلت اگر از دو طرف ستون پلهاي ممتد عبور داده شوند گره حاصله را گره خورجيني مي گويند .
 
 
2- تير از وسط ستون عبور نمايد :
به ندرت اتفاق مي افتد كه بخواهند يك پل سرتا سري را از وسط ستون عبور نمايند در اين حالت اگر تيرآهن هاي بكاررفته در ستون از نوع I   باشند بايد فاصله لب به لب  بالهاي دو تيرآهن از طرفين حداقل  5/0 سانتيمتر از بال پلي كه از وسط آنها مي گذرد بيشتر باشد ولي اگر از پروفيل هاي غير از پروفيل فوق استفاده كنيم امكان اجراي اين روش غير ممكن است . در اين روش بدليل اينكه عبور دادن پل سرتاسري از وسط ستون با ايجاد ممان در پل همراه است و تير تاب برمي دارد از اين روش بندرت استفاده مي شود يا اينكه پل مربوطه را در  دهانه بين دو ستون برش داده (چون نيروهاي وارده در اين قسمت حداقل است)آنگاه پل ها در محل خود قرار داده و محل برشها را دوباره جوش مي دهند كه اين عمل نيز مستلزم دقت زياد در جوشكاري     مي باشد .
3- موقعي كه پل به جان ستون متصل مي شود :
در اين روش قادر به اجراي پل هاي سراسري نيستيم فقط در اتصال آنها به جان ستون از نبشي هاي بالاسري و زير سري استفاده مي كنيم .
4- موقعي  كه پل به بال ستون متصل مي شود :
اين روش نيز بعضاً پيش مي آيد و در اين حالت از چهار عدد نبشي براي اتصال پل به ستون استفاده مي شود .
 
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
اجرای ساختمان ,pptx ,دانلود,بررسی پاورپوینت اجرای ساختمان,pptx ,بخشی از مطلب , ,پي ها : ,همواره بر اساس نوع خاك محل ساختمان سازي از پي هاي مختلفي استفاده مي كنند بر اين اساس پي ها به دو دسته كلي از نظر مصالح و از نظر سيستم ساخت تقسيم بندي مي شوند : ,از نظر سيستم ساخت پي ها به گونه هاي زير تقسيم مي ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی تکنولوژِی سوله
پاورپوینت بررسی انواع سقف های مورد استفاده در صنعت ساختمان
دانلود,بررسی پاورپوینت بتن غلطکي (RCC),pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت الکترودهای جوشکاری و کاربرد آنها در صنعت,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحی و ساخت انواع پل ها,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت اشنایی با انواع بتن,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحی پلکان و ضوابط آن,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت مته های حفاری,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت آشنايي با بتن و فولاد,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت سازه های پیش ساخته بتنی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تکنولوژي سازه هاي پيش ساخته سبک بتني,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت انواع سد از نظر شکل و ساختار,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت کارکردها، گونه‌های سازه و الگوهای شکلی ورزشگاه,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت خرابيهاي آسفالتي,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت راه و ترابري ، راه زميني,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت روسازی راه,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ساختمان سازی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت اصول اجرای قابهای لغزان در سازه های بزرگ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت مراحل ساخت ساختمانهاي اسكلت فلزي ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت معرفي بتن سبك ساخت دانشگاه ميشيگان ,pptx

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد