خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
عمران - پاورپوينت
 
فهرست مطالب: دانلود,بررسی پاورپوینت پایداری سدهای خاکی در برابر زلزله,pptx

تاریخ ایجاد 25/06/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 25   قیمت: 7500 تومان     تعدادمشاهده  14


دانلود,بررسی پاورپوینت پایداری سدهای خاکی در برابر زلزله,pptx
 
بخشی از مطلب 
 
بررسی اثر برخی از زلزله های وقوع یافته بر سد های خاکی اطراف آن ها
 
زلزله کانتی کالیفرنیا (kern country)
 1ین زلزله که در 1952 اتفاق افتاد  به بزرگی 6/7ریشتر بوده و تعداد 7سد را تا فاصله 150کیلومتری تحت تاثیر قرار داده است که ارتفاع این سدها از 6متر تا 27 متر بوده است .شتاب ماکزیمم تخمینی از g0.6برای سد در فاصله 6کیلومتری تا   g0.04 برای سد در 
 
فاصله 150کیلومتری تعیین شده است .در یک بررسی اجمالی نتیجه گیری شد که در سدهای کوبیده شده ومتشکل از مواد رسی هیچگونه خسارتی مشاهده نشده است ،در حالیکه در سدهای با ساخت هیدرولیکی ومتشکل از مود ماسه ای حتی در فاصله 150کیلومتری صدمات حاصل از زلزله به صورت ترکهای طولی و عرضی ظاهر شده اند .
زلزله فالن(fallon)در نوادا
این زلزله به بزرگی 7/6در 1954اتفاق افتاد و شتاب ماکزیمم زلزله در نزدیکی g4/0 گزارش شده است .از سه سد موجود در حوزه تاثیر این زلزله ،دو سد تخریب شده ند که یکی از آنها که در فاصله 2کیلومتری از فالون قرار دارد در اثر فاصله گرفتن خاک از بتن و عبور آب  از انفصال آنها تخریب شده است .
 
زلزله توکاچی(Tokachi-oki)در ژاپن 
این زلزله با بزرگی 8/7با شتاب ماکزیمم g0.2 در 1968اتفاق افتاد 93خاکریزبا ارتفاع از 6/4 تا 18متر (85 تا از آنها کوتاهتر از 10متر است)در ین منطقه تحت تاثیر لرزش زلزله قرار گرفته است .از بررسی آماری این سدها دیده می شود که در سدهای دارای مغزه آب بند کامل،گسیختگی پایین دست ثبت نشده است  و اکثر  خرابیها به علت روانگرایی خاک بوده است .ضمنا شیب دامنه ها تاثیری در پایداری نداشته است .
تخریبهای حاصله از زلزله های دیگر 
در زلزله 1935 ژاپن به بزرگی 8.2 (شتاب ماکزیمم زمین ،0.3گرم )خسارتهای وارد بر اقلا" سه سد گزار ش شده است که عمدتا" به صورت ترکهای سرتاسری و یا نشست و یا گسیختگی موضعی بوده است .
در زلزله شیلی در 1943 به بزرگی 8.3سدcagotiکه در معرض زلزله با شدت درجه یک مقیاس را سی فرول متناظر با شتاب ماکزیممg0.15 قرار گرفته است ،خسارت قابل ذکری را نشان نداده است .
در زلزله Nankaiژاپن در 1946به بزرگی 1/8،حدود 50سد به ارتفاع از 15 تا 40متر (ساخته شده از سالهای 1760تا1944)در معرض اثرات این زلزله قرار گرفته اندو شتاب ماکزیمم در آنها  از g 0.8 تا g 0.25  بوده است ولی هیچکدام هیچ خسارتی را نشان نداده اند .
 
 
در زلزله fukuiژاپن در سال 1948 خاکریز Hosoro gi(که شتاب زمین در آن g 0.45ثبت شده است )دچار شکستگی می شود .جنس مواد این خاکریز رس سیلتی ،و شالوده آن از سیلت آلی بوده است .گسیختگی به علت گسترده شدن افقی قاعده سد ،و فرو نشست خاکریز در شالوده بوده است .
در زلزله Hebagenدر سال 1959به بزرگی 6/7که در فاصله چند صد متری از سد هبگن رخ داده (شتاب g0.7)سد هبگن آسیبهایی را متحمل شده است ولی سرانجام تخریب نشده است .
در زلزله  kitamuto ژاپن در سال 1961به بزرگی 7،سد miboroدر فاصله 20کیلومتری از مرکز زلزله قرار داشت ولی تخریب نشد .این سد بزرگ با ارتفاع 131متر ،از پاره سنگ و یا یک مغزه مایل در بالا دست ساخته شده ،و شیبهای دامنه های سراب و پایاب آن به ترتیب 2.5بر1 و 1.75 بر 1 می باشد تکان زمین بسیار کوتاه (به لحاظ زمانی)و شدید گزار ش شده است و شتاب زمین حدود g0.1تا g0.25تخمین زده شده است .
در زلزله آلاسکا در سال 1964 ,در یک سد کوتاه به ارتفاع 6.1 متر در آنکوریج گسیختگی روی داد ، هر چند شتاب زمین حدود g 0.15 تخمین زده شده است.
در اینجا به نمونه هایی از سدهایی که در اثر زلزله تخریب نشده اند ولی انتظار می رفته است که آسیب دیده باشند ،اشاره می گردد :
الف-از سدهای پاره سنگی –سد Miboro در ژاپن با ارتفاع 128متر ،زلزله با بزرگی 7وشتاب ماکزیمم 0.2 را در فاصله 10کیلومتری از مرکز زلزله تحمل کرده است و خسارتی گزار ش نشده است .سد  cagotiبا ارتفاع 84متر و با پوشش سنگی ،شتاب ماکزیمم g0.15را فقط با یک مقدار نشست حدود 45سانتیمتر تحمل کرده است .
ب-از سدهای رسی –تعداد 31سد خاکی رسی ،رسی ماسه ای یا ماسه رسی که در اثر شتاب g0.25تا g0.8حاصل از زلزله 1906 سان فرانسیسکوقرار گرفته اند واقلا تعداد 12سد آب رسانی از مواد رسی که تحت تاثیر تکانهای زلزله اجیکا (1948)با شتاب هایی از g0.4تا g0.5قرار گرفتند و کاملا سالم مانده اند .در حالی که سدهای ماسه ای در لرزش های با شتاب کمتر تخریب شده و یا آسیب دیده اند .
پ-از سدهای کوبیدنی –اقلا" 25سد در معرض زلزله سان فرادو (1971) با شتاب از g0.2تا g0.4قرار گرفته اند پایدار مانده اند .
 
ت-از سدهای هیدرولیکی –اقلا" 3سد هیدرولیکی را می توا ن مثال آورد که تحت اثر شتاب g0.2در زلزله  سان فراندوقرار گرفته و آسیب ندیده اند .گزارشی از روسیه نشان می دهد که اقلا" سه سد هیدرولیکی شتابهای تا g0.17را تحمل کرده اند .
ث-حدود 50مورد سدهای با ارتفاع از 15 تا 40متر را می توان نام برد که در بین سالهای از 1760 تا 1944 در ژاپن ساخته شده اند و گرچه تحت تاثیر زلزله Nankaiدر 1944قرار گرفته اندو شتاب ماکزیمم در آنها تا g0.25گزارش شده است ولی هیچکدام آسیب ندیده اند .
نتیجه گیری 
از بررسی آثار زلزله ها بر سدهای خاکی و پاره سنگی می توان نتایج کلی زیر را بدست آورد :
1-سد های ساخته شده به روش هیدرو لیکی ، در تکانهای بسیار شدید مستعد شکست هستند ولی چنانچه با شیب کم و با دقت و با تراکم کافی روی زمین محکم بنا شوند ممکن است تا شتاب g 0.2را از زلزله های با بزرگی 6.5 تا 7 بدون تخریب و حتی بدون آسیب های جزئی  تحمل کنند .
2-سدی که با تراکم خوب و محکم ساخته شده باشد تا شتاب g0.2 از زلزله های متوسط ( تا بزرگی حدود 7 ) را تحمل می کند .
3-سدهای ساخته شده از خاک های رسی روی شالوده سنگی بسیار مقاوم هستند و از شتاب های g0.35 تا g 0.8 مربوط به زلزله های با بزرگی 8.25  را بدون هیچگونه خسارتی تحمل می کنندو می کنند .
 
4-سدهای پاره سنگی ،اگر با پوشش بتنی عایق بندی شوند  ،در برابر زلزله های قوی نیز پایدارند .
5-چون بر اساس شواهد موجود به طور تجربی معلوم شده است که سدهای ساخته شده در برابر زلزله های متوسط با شتاب g0.2مقاومت می کنند ،بهتر است در موارد این گونه مسایل- هزینه و وقت تحقیق صرف نشود .
6-در مورد سدهای ساخته شده از خاکهای بدون چسبندگی و اشباع ،تحت تاثیر زلزله های قوی ،عامل اولیه تخریب یا گسیختگی ،به وجود آمدن فشار آب منفذی در خاکریز است که موجب از بین رفتن مقاومت می گردد .پیش بینی  تخریب در این سدها را
 
 
 نمی توان بر اساس روشهای تحلیلی استاتیکی انجام داد و ضرورتا" باید مبتنی بر تحلیل های دینامیکی خاص خاک ،رفتار آنها بررسی گردد 
7-با توجه به این حقیقت که تعدادی سدها بعد از گذشت زمانی بعد از وقوع زلزله (مثلا تا 24 ساعت )تخریب شده اند باید پذیرفت که این تخریب در اثر پیدایش پدیده پایپینگ بوده است ،از این رو احتیاط لازم این است که فیلترهای مناسب در سد به کار برده شود 
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
پایداری سدهای خاکی در برابر زلزله ,pptx ,دانلود,بررسی پاورپوینت پایداری سدهای خاکی در برابر زلزله,pptx ,بخشی از مطلب , ,بررسی اثر برخی از زلزله های وقوع یافته بر سد های خاکی اطراف آن ها , ,زلزله کانتی کالیفرنیا (kern country) , 1ین زلزله که در 1952 اتفاق افتاد به بزرگی 6/7ریشتر بوده و تعداد 7سد را,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی تکنولوژِی سوله
پاورپوینت بررسی انواع سقف های مورد استفاده در صنعت ساختمان
دانلود,بررسی پاورپوینت بتن غلطکي (RCC),pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت الکترودهای جوشکاری و کاربرد آنها در صنعت,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحی و ساخت انواع پل ها,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت اشنایی با انواع بتن,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت طراحی پلکان و ضوابط آن,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت مته های حفاری,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت آشنايي با بتن و فولاد,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت سازه های پیش ساخته بتنی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت تکنولوژي سازه هاي پيش ساخته سبک بتني,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت انواع سد از نظر شکل و ساختار,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت کارکردها، گونه‌های سازه و الگوهای شکلی ورزشگاه,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت خرابيهاي آسفالتي,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت راه و ترابري ، راه زميني,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت روسازی راه,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت ساختمان سازی,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت اصول اجرای قابهای لغزان در سازه های بزرگ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت مراحل ساخت ساختمانهاي اسكلت فلزي ,pptx
دانلود,بررسی پاورپوینت معرفي بتن سبك ساخت دانشگاه ميشيگان ,pptx

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد