خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
عمران - پاورپوينت
 
فهرست مطالب: دانلود,بررسی پاورپوینت اجرای ساختمانهاي فلزي,pptx

تاریخ ایجاد 26/06/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 80   قیمت: 8500 تومان     تعدادمشاهده  11


دانلود,بررسی پاورپوینت اجرای ساختمانهاي فلزي,pptx
 
بخشی از مطلب 
 
تقليل‌ ضخامت‌ ستون‌:
    در ساختمانهاي‌ مرتفع‌ كه‌ در طبقات‌ پايين‌ از ستون‌هائي‌ با شماره‌ زياد استفاده‌ مي‌گردد ازلحاظ‌ اقتصادي‌ مقرون‌ بصرفه‌ نيست‌ كه‌ ستونها با همين‌ شماره‌ در طبقات‌ بالا كه‌ بار كمتري‌ راتحمل‌ مي‌نمايد ادامه‌ يابد لذا بعد از هر دو يا سه‌ طبقه‌ از تيرآهنهائي‌ با دو يا چهار شماره‌ كمتر ‌با‌ ساختن‌ ستون‌ استفاده‌ مي‌شود در اين‌ مواقع‌ بايد از چهار شماره‌ عدد تسمه‌استفاده‌ شود كه‌ دو عدد آن‌ فقط‌ به‌ ستون‌ باريكتر جوش‌ مي‌شود تا باستون‌ پهن‌تر هم‌ رو شود و به‌آن‌ تسمه‌ هم‌ رو كننده‌ مي‌گويند.
    از دو تسمه‌ ديگر براي‌ اتصال‌ دو قسمت‌ ستون‌ بيكديگر استفاده‌ مي‌گردد بديهي‌ است‌ضخامت‌ دو عدد تسمه‌ اول‌ متناسب‌ با تقليل‌ نمره‌ ستون‌ بوده‌ و چنانچه‌ اين‌ تقليل‌ 2 نمره‌ باشد ازنتيجه‌ به‌ ضخامت‌ 1 سانتي‌ متر استفاده‌ مي‌شود و اگر چهار نمره‌ باشد از تسمه‌ با ضخامت‌ 2سانتي‌ متر استفاده‌ مي‌شود مثلاً اگر ستون‌ ضخيم‌تر از تيرآهن‌ نمره‌ 18 استفاده‌ شود ستون‌ باريكتراز تيرآهن‌ نمره‌ 16 براي‌ تسمه‌ هم‌ رو كننده‌ از يك‌ تسمه‌ يك‌ سانتي‌ متري‌ استفاده‌ مي‌شود.
    طول‌ تسمه‌هاي‌ اول‌ در حدود 30 الي‌ 40 سانتي‌ متر بود و طول‌ تسمه‌ دوم‌ كه‌ هر دو قسمت‌ستون‌ را در برمي‌گيرد بايد در حدود 50 الي‌ 60 سانتي‌ متر، پهناي‌ تسمه‌ مساوي‌ پشت‌ تا پشت‌ستون‌ مي‌باشد.
    علاوه‌ بر تسمه‌هاي‌ فوق‌ دو عدد تسمه‌ به‌ طول‌ تقريبي‌ 50 الي‌ 60 سانتي‌ متر نيز به‌ جان‌ستونها جوش‌ مي‌شود. بهتر است‌ اين‌ تقليل‌ ضخامت‌، درست‌ در وسط‌ دو گره‌ انجام‌ شود زيرا دراين‌ نقطه‌ ممانهاي‌ وارده‌ بر ستون‌ مساوي‌ صفر است‌ (محل‌ عبور پل‌ از ستون‌ را گره‌ مي‌گويند)معمولاً گره‌ در طبقات‌ ايجاد مي‌شود.
    اگر طول‌ ستوني‌ از 12 متر بلندتر باشد ناچار بايد دو يا چند قطعه‌ تيرآهن‌ را به همديگر جوش‌ بدهيم‌ در اين‌ حالت‌ بايد از چهار قطعه‌ تسمه‌ به‌ طول‌ حدود 50 سانتي‌ متر استفاده‌ كرد. كه‌ دوعدد آن‌ به‌ دو بال‌ تيرآهن‌ و دو عدد ديگر به‌ جان‌ تيرآهنها جوش‌ مي‌شود بايد دقت‌ نمود كه‌ دوقطعه‌ ستون‌ كاملاً در امتداد يكديگر بوده‌ و هيچ‌ انحنايي‌ نداشته‌ و باشد طول‌ و بعد جوش‌ بايدكنترل‌ شود تا حتماً مطابق‌ نقشه‌ باشد.
    پهناي‌ كليه‌ صفحه‌ها و تسمه‌هاي‌ اتصال‌ پشت‌ تا پشت‌ ستون‌ است‌ قدري‌ كمتر براي‌جوشكاري‌ و يا محور تا محور ستون‌ است‌ قدري‌ بيشتر.
 
 
لچگي‌ يا ورق‌ پشت‌ بند:
    اگر بار و ممان‌ وارده‌ به‌ پاي‌ ستون‌ زياد باشد و احتمال‌ خم‌ شدن‌ نبشي‌ها در محل‌ ستون‌ باصفحه‌ زير ستون‌ موجود باشد دو يا سه‌ قطعه‌ تسمه‌ بصورت‌ لچگي‌ بين‌ دو بال‌ نبشي‌ قرار داده‌ وبخوبي‌ جوش‌ مي‌دهند تا از خم‌ شدن‌ نبشي‌ جلوگيري‌ نمايند از اين‌ قطعات‌ لچگي‌ در نبشي‌هاي‌زير سرپلها كه‌ داراي‌ بار زياد مي‌باشد نيز استفاده‌ مي‌گردد ضخامت‌ اين‌ لچگي‌ها در حدود 10 الي‌12 ميليمتر مي‌باشد.
 
ورق‌ بست‌:
    در بالا و پايين‌ و همچنين‌ در محل‌ عبور پلها در طبقات‌ براي‌ ستونهاي‌ سراسري‌ بجاي‌ تسمه‌ ازورق‌ استفاده‌ مي‌نمايند كه‌ به‌ آن‌ ورق‌ بست‌ مي‌گويند.
    پهناي‌ ورق‌ بست‌ به‌ اندازه‌ پشت‌ ستون‌ مي‌باشد و ارتفاع‌ آن‌ حداقل‌ در ابتدا و انتهاي‌ ستون‌برابر پهناي‌ ورق‌ نسبت‌ و ضخامت‌ آن‌ حداقل‌ 1/50 ارتفاع‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود ارتفاع‌ ورق‌ بست‌در قسمتهاي‌ مياني‌ باندازه‌ ارتفاع‌ پل‌ بعلاوه‌ پهناي‌ دو عدد نبشي‌ تكيه‌گاهي‌ بالا و پايين‌ پل‌مي‌باشد.
    در موقع‌ نصب‌ تسمه‌هاي‌ اتصال‌ دهنده‌ بايد دقت‌ شود و در محل‌ ورقهاي‌ بست‌ طول‌ آنرا درنظر گرفته‌ و جاي‌ خالي‌ منظور نمايند.
 
 
جوش‌:
    متداولترين‌ وسيله‌ اتصال‌ دهنده‌ قطعات‌ فلزي‌ به يكديگر در ايران‌ جوشكاري‌ مي‌باشد كه‌معمولاً از دستگاههاي‌ جوش‌ برقي‌ استفاده‌ مي‌شود اين‌ دستگاه‌ ممكن‌ است‌ مستقيماً با برق‌ شهركار كند و يا خود بوسيله‌ موتوري‌ توليد برق‌ نموده‌ و عمل‌ جوشكاري‌ را انجام‌ دهد البته‌ معمولاً ازبرق‌ شهري‌ براي‌ جوشكاري‌ استفاده‌ مي‌كنند. براي‌ جوشكاري‌ در ساختمانهاي‌ فلزي‌ دستگاهي‌كه‌ مستقيماً به‌ برق‌ شهر وصل‌ مي‌شود به‌ هيچ‌ وجه‌ پيشنهاد نمي‌گردد و بهتر است‌ از دستگاههاي‌جوش‌ سيار استفاده‌ شود بهرحال‌ اسكلت‌ فلزي‌ بهتر است‌ با برق‌ متوالي‌ جوشكاري‌ شود.
    در بعضي‌ از ساختمانهاي‌ فلزي‌ قطعات‌ بوسيله‌ پيچ‌ و مهره‌ و يا ميخ‌ و پرچ‌ به‌ يكديگر متصل‌مي‌گردند كه‌ البته‌ اين‌ روش‌ خيلي‌ رايج‌ نمي‌باشد و تنها در مورد سوله‌ها ممكن‌ است‌ بكار رود.
بعد جوش‌ بوسيله‌ محاسبه‌ تعيين‌ مي‌گردد.
    و بستگي‌ به‌ قطر قطعاتي‌ دارد كه‌ بوسيله‌ جوش‌ به يكديگر متصل‌ مي‌شوند. ولي‌ در هر حال‌نبايد از 6 ميليمتر كمتر باشد. در موقع‌ انتخاب‌ الكترود جوشكاري‌ بايد دقت‌ كافي‌ بعمل‌ آيد والكترودي‌ انتخاب‌ بشود كه‌ متناسب‌ با بعد جوشكاري‌ بوده‌ و بعد لازم‌ را براحتي‌ ايجاد نمايد.
    حداقل‌ قطر الكترود جوشكاري‌ براي‌ اسكلت‌ فلزي‌ 4 ميليمتر پيشنهاد مي‌گردد.
    بايد دقت‌ شود كه‌ جوشكاري‌ در كليه‌ قسمتها يكنواخت‌ بوده‌ و با بعد مساوي‌ انجام‌ گردد به اصطلاح‌ زنجيره‌اي‌ باشد.
    بهتر است‌ تا آنجا كه‌ امكان‌ دارد جوشكاري‌ روي‌ زمين‌ بطور افقي‌ روي‌ قطعات‌ انجام‌ شده‌آنگاه‌ قطعه‌ در محل‌ خود نصب‌ گردد تا امكان‌ جوش‌ وجود داشته‌ باشد.
    از جوش‌ سر بالا و يا سرازير تا آنجا كه‌ ممكن‌ است‌ خودداري‌ گردد زيرا براي‌ اين‌ نوع‌جوشكاري‌ احتياج‌ به‌ كارگران‌ ورزيده‌ مي‌باشد كه‌ به‌ كارگيري‌ آنها مشكل‌ است‌.
 
اتصال‌ ستون‌ به‌ صفحه‌ زير ستون‌
    قبل‌ از هر چيز بايد يادآوري‌ شود كه‌ صفحه‌ زير ستون‌ بايد قبلاً تراز و در يك‌ سطح‌ كار گذاشته‌شود و سپس‌ سطح‌ انتهايي‌ ستون‌ يعني‌ محل‌ اتصال‌ آن‌ به‌ صفحه‌ زير ستون‌ بايد كاملاً مستوي‌بوده‌ بطوريكه‌ در موقع‌ قراردادن‌ آن‌ روي‌ صفحه‌ تمام‌ نقاط‌ آن‌ با صفحه‌ در تماس‌ باشد.
    آنگاه‌، ستون‌ را بلند كرده‌ و در محل‌ خود قرار مي‌دهند لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ ستون‌ رااغلب‌ بوسيله‌ جرثقيل‌ بلند مي‌كنند. آنگاه‌ ستون‌ را با دوربين‌ و اگر نباشد يا شاقول‌ معمولي‌ بنائي‌شاقول‌ مي‌كنند.
پل‌ها يا تيرهاي‌ اصلي‌
    پلها آن‌ قسمت‌ از ساختمان‌ فلزي‌ هستند كه‌ بار سقف‌ به‌ وسيله‌ آنها به‌ ستونها منتقل‌ مي‌گردد ويا به‌ آن‌ عضو از ساختمان‌ فلزي‌ كه‌ بين‌ ستونها قرار مي‌گيرد پل‌ و يا تير اصلي‌ مي‌گويند.
 
قسمتهاي‌ مختلف‌ تيرهاي‌ اصلي‌ و سقف‌:
1 ـ طريقه‌ اتصال‌ پل‌ به‌ ستون‌
2 ـ نكاتي‌ در مورد ساختن‌ پلها
3 ـ پلهاي‌ لانه‌ زنبوري‌
4 ـ تيرچه‌
5 ـ پروفيلهاي‌ اتصال‌
 
1 ـ طريقه‌ اتصال‌ پل‌ به‌ ستون‌
حالت‌ اول‌ پل‌ از كنار ستون‌ عبور نمايد:
    ساده‌ترين‌ شكل‌ اتصال‌ پل‌ به‌ ستون‌ آن‌ است‌ كه‌ پل‌ در جهت‌ بال‌ تيرآهن‌ ستون‌ امتداد پيدا كند.در اين‌ حالت‌ معمولاً از پلهاي‌ سرتاسري‌ استفاده‌ مي‌نمايند، اين‌ پلها بوسيله‌ يك‌ عدد ورق‌ بست‌كه‌ در محل‌ عبور پل‌ به‌ ستون‌ جوش‌ مي‌شود و همچنين‌ يك‌ عدد نبشي‌ 10 يا 12 كه‌ روي‌ ورق‌بست‌ جوش‌ مي‌گردد، به‌ ستون‌ متصل‌ مي‌شود، (ابعاد نبشي‌ طبق‌ محاسبه‌ تعيين‌ مي‌گردد) بعضي‌از مهندسين‌ محاسب‌ براي‌ آنكه‌ تكيه‌ گاهي‌ تقريباً گيردار بوجود بياورند يك‌ عدد نبشي‌ نيز روي‌پل‌ قرار مي‌دهند براي‌ ايجاد تكيه‌گاهي‌ كه‌ كاملاً گيردار باشد بايد از صفحه‌هاي‌ ممان‌ گير استفاده‌نمود.
    صفحه‌ ممان‌ گير صفحه‌اي‌ است‌ به‌ شكل‌ ذوزنقه‌ يا مستطيل‌ كه‌ روي‌ پل‌ قرار گرفته‌ و آنرا به‌ستون‌ وصل‌ مي‌نمايند. ولي‌ بعضي‌ها از قراردادن‌ اين‌ نبشي‌ اخير صرف‌ نظر نموده‌ و تكيه‌ گاه‌ راساده‌ در نظر مي‌گيرند.
    در اين‌ خصوص‌ در ايران‌ اغلب‌ مهندسين‌ محاسب‌ به‌ همين‌ طريق‌ عمل‌ مي‌نمايند يعني‌ پل‌ رااز كنار ستون‌ عبور داده‌ و در اين‌ حالت‌ پل‌ را ممتد محاسبه‌ مي‌نمايند و مخصوصاً در ستونهاي‌مياني‌ اسكلت‌ از دو طرف‌ ستون‌ پلهاي‌ ممتد را عبور داده‌ و به‌ اصطلاح‌ از گره‌ خور جيني‌ استفاده‌مي‌نمايند.
    به‌ عقيده‌ اغلب‌ زلزله‌شناسان‌ اين‌ نوع‌ اتصال‌ در مقابل‌ زلزله‌ از مقاومت‌ خوبي‌ برخوردارنيست‌. چنانچه‌ بار پل‌ در محل‌ اتصال‌ ستون‌ زياد باشد و امكان‌ خم‌ نمودن‌ نبشي‌ تكيه‌گاه‌ وجودداشته‌ باشد بهتر است‌ يك‌ عدد صفحه‌ مثلثي‌ شكل‌ بين‌ دو بال‌ نبشي‌ جوش‌ داد. تا از خم‌ شدن‌ آن‌جلوگيري‌ شود به‌ اين‌ صفحه‌ لچگي‌ مي‌گويند.
حالت‌ دوم‌ آن‌ است‌ كه‌ پل‌ از وسط‌ ستون‌ عبور نمايد:
    در اين‌ حالت‌ بايد دقت‌ شود تا در موقع‌ ساختن‌ ستون‌ فاصله‌ لب‌ به‌ لب‌ دو عدد تيرآهن‌ كه‌ درشكل‌ با حرف‌ D نشان‌ داده‌ شده‌ است‌ حداقل‌ نيم‌ سانتي‌ متر از بال‌ پلي‌ كه‌ مي‌خواهد از داخل‌ آن‌عبور كند بيشتر باشد تا امكان‌ عبور پل‌ فراهم‌ گردد. بديهي‌ است‌ چنانچه‌ براي‌ ستونها از آهن‌ Hاستفاده‌ شود اجزاء اين‌ طريقه‌ ممكن‌ نيست‌.
    اصولاً امكان‌ عبور پل‌هاي‌ سراسري‌ در اين‌ نوع‌ اتصال‌ قدري‌ مشكل‌ مي‌باشد زيرا اگر دو طرف‌ساختمان‌ احداثي‌ باز نباشد به‌ سختي‌ مي‌توان‌ يك‌ عدد پل‌ سراسري‌ را از بين‌ ستونها عبور داد به‌اين‌ لحاظ‌ در اين‌ نوع‌ مواقع‌ پل‌ را به‌ قطعات‌ كوچك‌ بريده‌ و در جاي‌ خود قرار داده‌ و بعد دوباره‌آنرا جوش‌ مي‌دهند. اين‌ عمل‌ چنانچه‌ اتصالات‌ به‌ خوبي‌ انجام‌ شود اشكال‌ نداشته‌ و اين‌ پل‌مانند پل‌ سراسري‌ يكپارچه‌ عمل‌ خواهد كرد.
    بهتر است‌ محل‌ برش‌ در 1/5 دهانه‌ بين‌ دو ستون‌ واقع‌ شود. زيرا فرض‌ بر اين‌ است‌ كه‌ درفاصله‌ 1/5 نيروهاي‌ وارده‌ به‌ پل‌ حداقل‌ مي‌باشد. در اين‌ حالت‌ چنانچه‌ بخواهيم‌ از نبشي‌ فوقاني‌نيز استفاده‌ نمائيم‌ بايد ورق‌ بست‌ دو تكه‌ باشد.
حالت‌ سوم‌ موقعي‌ است‌ كه‌ پل‌ به‌ جان‌ ستون‌ ختم‌ مي‌شود:
    در اين‌ حالت‌ امكان‌ ايجاد پلهاي‌ سراسري‌ ممكن‌ نيست‌ زيرا اگر بخواهيم‌ پل‌ سراسري‌ اجراءنمائيم‌ مجبور هستيم‌ سوراخي‌ در جان‌ ستون‌ ايجاد كنيم‌ كه‌ خود باعث‌ ضعف‌ ستون‌ مي‌شودبدين‌ لحاظ‌ بهتر است‌ پل‌ را در اين‌ حالت‌ قطعه‌ قطعه‌ سوار كنيم‌ البته‌ بايد توجه‌ داشت‌ چنانچه‌ درنقشه‌هاي‌ محاسباتي‌ پلهاي‌ سراسري‌ داده‌ شده‌ باشد مجبور به‌ اجراي‌ آن‌ هستيم‌.
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
اجرای ساختمانهاي فلزي ,pptx ,دانلود,بررسی پاورپوینت اجرای ساختمانهاي فلزي,pptx ,بخشی از مطلب , ,تقليل‌ ضخامت‌ ستون‌: , در ساختمانهاي‌ مرتفع‌ كه‌ در طبقات‌ پايين‌ از ستون‌هائي‌ با شماره‌ زياد استفاده‌ مي‌گردد ازلحاظ‌ اقتصادي‌ مقرون‌ بصرفه‌ نيست‌ كه‌ ستونها با همين‌ شماره‌ در طبقات‌ بالا كه‌ بار كمتر,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی علل و عوامل ترک بتن ، روشهای شناسایی و تعمیر ترکهای بتن
پاورپوینت بررسی پیش تنیدگی در بتن
پاورپوینت بررسی تکنولوژی احداث ساختمان های بتنی
پاورپوینت بررسی چکش اشمیت
پاورپوینت بررسی تکنولوژی اجرایی سقف وافل ، مزایا محسنات معماری سقف وافل
پاورپوینت بررسی مبحث 12 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
پاورپوینت بررسی پوشش ضد حریق سازه فولادی
پاورپوینت بررسی سقف کاواک ، سقف کامپوزیت عرشه بتنی ضد حریق
پاورپوینت بررسی بهسازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP
پاورپوینت بررسی الیاف کربن Carbon fiber
پاورپوینت بررسی رزین اپوکسی EPOXY RESIN
پاورپوینت بررسی کامپوزیت CFRP
پاورپوینت بررسی ضد یخ بتن
پاورپوینت بررسی شمع درجا ، 4 پاورپوینت با موضوع شمع درجا
پاورپوینت بررسی پیش تنیدگی در بتن و سقفهای پیش تنیده
پاورپوینت بررسی چیلر های جذبی و تراکمی
پاورپوینت بررسی خرابيها و آسیبهای راههای آسفالته
پاورپوینت بررسی خرابي ها و ترک های روسازي راهها و جاده ها
پاورپوینت بررسی ترک ها و خرابي هاي روسازي ( عوامل بوجود آورنده و راه هاي پيشگيري و يا تعمير آن )
پاورپوینت بررسی کاربرد انواع مختلف پمپ حرارتی زمین‌ گرمایی

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد