خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
عمران - پاورپوينت
 
فهرست مطالب: دانلود,بررسی پاورپوینت تصفیة خانه ای فاضلاب مصنوعی و تصفیة طبیعی,pptx

تاریخ ایجاد 31/06/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 50   قیمت: 9000 تومان     تعدادمشاهده  15


دانلود,بررسی پاورپوینت تصفیة مصنوعی و تصفیة طبیعی,pptx
 
بخشی از مطلب
 
وارد نمودن فاضلاب شهري به رودخانه ها
     رودخانه ها بسته به دبي و سرعت جريان آب در آنها ، ميزان تلاطم و درجة گرماي آب آنها ، قدرت تصفيه محدودي را دارا مي باشند. چنانچه بدون توجه و محاسبة ظرفيت تصفيه رودخانه ، فاضلابي را وارد آن نماييم، ممكن است موجب آلودگي محيط زيست، كاهش بي رويه اكسيژن محلول در آب رودخانه و در نتيجه به خطر افتادن زندگي ماهيها در آن شود.
     همچنين در صورت انجام چنين عملي بايد امكان آلوده شدن آب رودخانه را به ميكروبهاي بيماري زا، بويژه براي روستاها و شهرهايي كه از آب اين رودخانه براي مصرف هاي خانگي خود استفاده مي كنند، مدنظر باشد.
     پس بايد ابتدا حداكثر آلودگي مجاز آب رودخانه را پس از ورود فاضلاب به آن محاسبه كرد. بر مبناي اين محاسبه مي توان لزوم يا عدم لزوم تصفيه فاضلاب را پيش از ورود آن به رودخانه يا درجة تصفيه لازم را تعيين نمود. البته در اين بررسي بايد عوامل و منبعهاي ديگري كه ممكن است رودخانه را آلوده سازد نيز مورد توجه قرار داد.
 
5-3- وارد نمودن فاضلاب شهري به درياها(2)
     در بررسي اوليه چنين به نظر مي رسد كه دريا ها و اقيانوس ها بعلت بزرگي خود قادرند هر نوع و هر مقدار فاضلابي را جذب و با كمك تصفيه طبيعي ، تصفيه نمايند . ولي چنانچه در نحوة استفاده از اين قدرت تصفيه، بررسي كامل نشود، پيش بيني هاي لازم صورت نگيرد، وارد نمودن فاضلاب شهر به دريا موجب آلوده شدن كرانه ها ، شهرهاي ساحلي ، محلهاي شنا و ماهيگري گرديده، همچنين اين كار سبب كاهش اكسيژن محلول در منطقه اي از دريا و در نتيجه مردن و از بين رفتن حيوانات آبزي به ويژه ماهيهاي آن منطقه گريده، توليد بوهاي ناخوشايند نموده و حتي احتمال گسترش بيماريهاي گوناگون ، بهداشت ساكنين ساحل محلول را به خطر مي اندازد.
     فاضلاب بايد به صورت نامتمركز و در چندين نقطه از دريا وارد گردد. در موقع ورود فاضلاب به دريا بايد جريان آن همراه با سرعت زيادي باشد كه آميختگي با آب دريا به خوبي انجام گرفته و براي رسيدن به سطح آب دريا فاصلة بيشتري را طي نمايد.
     5-4- پخش فاضلاب شهري در زمين (1)
پخش فاضلاب در زمين، با دو انگيزه مختلف انجام مي شود:
1-    تصفية طبيعي فاضلاب: تصفية فاضلاب شهري به روش طبيعي 
2-     آبياري كشاورزي: هدف اصلي تصفية فاضلاب نبوده بلكه بازيابي دوباره از فاضلاب شهري مد نظراست.
در اين بخش تنها حالت اول مورد بررسي قرار ميگيرد. اساس كار در اين روش تصفية طبيعي فاضلاب شهري  است كه فاضلاب در لايه هاي نازكي در سطح زمينهاي پايه پخش گرديده و در نتيجه تماس با هوا و تور خورشيد ، باكتريهاي هوازي تصفية زيستي لازم را انجام داده و آب باقي مانده از تبخير پس از اين تصفيه به زمين فرو رفته و به سفره هاي آب زير زميني بپيوندد. كه جهت عملي بودن اين روش موارد زير لازم است:
1-    سست ونفوذ پذير بودن زمين زيرزميني .
2-     پائين بودن سفره آب زيرزمين(حداقل 3 متر) .
3-     كم بودن ميزان بارندگي در منطقه .
4-     فراوان بودن زمين باير در نزديكي شهر.
مهمترين عيب هاي روش تصفية طبيعي عبارتند از:
1-    آلودگي محيط زيست .
2-     آلودگي احتمالي آبهاي زيرزميني.
3-     خطر گسترش بيماريهاي گوناگون.
خطر هاي نامبرده زماني افزايش مي يابد كه جهت كاهش هزينه ، محل زمينها در نزديكي شهر پيش بيني شود چرا كه دور بودن زمين موجب افزايش هزينة انتقال فاضلاب مي گردد.
روشهاي متداول در پخش فاضلاب در زمين باير عبارتند از:
 
 
5-4-1- پخش فاضلاب شهري در سطح زمين:(1)
فاضلاب بصورت لايه اي نازك(حداكثر 1  0 تا 15 سانتي متر) روي سطح گسترده اي از زمين شيب داري جريان مي يابد و در انتهاي شيب، باقي ماندة فاضلاب وارد كانال جمع آوري كننده اي مي گردد. شيب زمين          2  تا  8 درصد انتخاب مي گردد. اين روش در شكل(2 -5    ) نشان داده شده است.
 
 
 
 
 
 
شكل(2-5)- پخش فاضلاب در سطح زمين .
براي جلوگيري از كار باكتريهاي بي هوازي و در نتيجه جلوگيري از ايجاد بوي ناخوشايند بايد هواي كافي به فاضلاب برسد. لذا پخش فاضلاب را در سط زمين متناوب انجام مي دهند. يعني پس از پخش فاضلاب تا ارتفاع حداكثر 15 سانتيمتر، جريان آنرا قطع نموده و با توجه به نفوذ پذيري زمين و درجة رطوبت محيط پس   از   8  تا 24  ساعت دوباره پخش فاضلاب را نجام مي دهند. در رصورتي كه فاضلاب در زمان بيشتر   ز 4ا   ساعت در زمين فرو نرود، نشان دهندة آن است كه خلل و فرج زمين گرفته شده اند. لذا بايد قشري نازك از زممين را برداشت و پس از شستشوي دوباره روي زمين پخش نمود.
 
5-4-2- پخش فاضلاب در شيارها:
     با كندن جوي هائي در زمين مانند شكل(       3 - 5  ) فاضلاب در اين جوي ها جاري شده و به تدريج در زمين نفوذ مي كند. اين روش خود بسته به درجة نفوذ پذيري زمين به دو صورت نفوذ سريع(1) و نفوذ آرام ممكن است انجام پذيرد. شيب نامبرده كمتر از 5 درصد انتخاب مي گردد. در صورتي كه نفوذ پذيري كم و يا نياز به فاضلاب تصفيه شده باشد مي توان با قرار دادن لوله هاي زهكش فاضلاب تصفيه شده را دوباره جهت آبياري كشاورزي بدست آورد.
 
5-4-3- پخش فاضلاب توسط شبكة زير زميني :(2)
       در اين روش فاضلاب نيمه تصفيه شده را توسط يك شبكة لوله گذاري در زير سطح زمين و در عمقي در حدود 0.5 تا 1.5 متر در زمين پخش مي كنند تا توسط درزها و خلل و خرج موجود در لوله هاي نامبرده به تدريج به درون زمين نفوذ كند.
اين روش براي مقادير بسيار كمي از فاضلاب مناسب است و معمولاً پس از استفاده از سپتيك تانك در زمينهائي كه نفوذ پذيري كم و يا عمق سطح آب زير زميني كم باشد بكار ميرود. امنياز اين روش در اين است كه از توليد بوي ناخوشايند جلوگيري مي شود. در جدول (2   - 5 ) مشخصات لازم جهت طراحي اين روشها داده شده است
 


کلمات کلیدی مرتبط:
تصفیة خانه ای فاضلاب مصنوعی و تصفیة طبیعی ,pptx ,دانلود,بررسی پاورپوینت تصفیة خانه ای فاضلاب مصنوعی و تصفیة طبیعی,pptx , ,بخشی از مطلب , ,وارد نمودن فاضلاب شهري به رودخانه ها , رودخانه ها بسته به دبي و سرعت جريان آب در آنها ، ميزان تلاطم و درجة گرماي آب آنها ، قدرت تصفيه محدودي را دارا مي باشند.,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی علل و عوامل ترک بتن ، روشهای شناسایی و تعمیر ترکهای بتن
پاورپوینت بررسی پیش تنیدگی در بتن
پاورپوینت بررسی تکنولوژی احداث ساختمان های بتنی
پاورپوینت بررسی چکش اشمیت
پاورپوینت بررسی تکنولوژی اجرایی سقف وافل ، مزایا محسنات معماری سقف وافل
پاورپوینت بررسی مبحث 12 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
پاورپوینت بررسی پوشش ضد حریق سازه فولادی
پاورپوینت بررسی سقف کاواک ، سقف کامپوزیت عرشه بتنی ضد حریق
پاورپوینت بررسی بهسازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP
پاورپوینت بررسی الیاف کربن Carbon fiber
پاورپوینت بررسی رزین اپوکسی EPOXY RESIN
پاورپوینت بررسی کامپوزیت CFRP
پاورپوینت بررسی ضد یخ بتن
پاورپوینت بررسی شمع درجا ، 4 پاورپوینت با موضوع شمع درجا
پاورپوینت بررسی پیش تنیدگی در بتن و سقفهای پیش تنیده
پاورپوینت بررسی چیلر های جذبی و تراکمی
پاورپوینت بررسی خرابيها و آسیبهای راههای آسفالته
پاورپوینت بررسی خرابي ها و ترک های روسازي راهها و جاده ها
پاورپوینت بررسی ترک ها و خرابي هاي روسازي ( عوامل بوجود آورنده و راه هاي پيشگيري و يا تعمير آن )
پاورپوینت بررسی کاربرد انواع مختلف پمپ حرارتی زمین‌ گرمایی

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد