خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
عمران - پاورپوينت
 
فهرست مطالب: دانلود,بررسی پاورپوینت آشنايي با بتن و فولاد,pptx

تاریخ ایجاد 10/07/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 50   قیمت: 8500 تومان     تعدادمشاهده  16


دانلود,بررسی پاورپوینت آشنايي با بتن و فولاد,pptx
 
بخشی از مطلب
 
 
خواص مكانيكي و فيزيكي بتن
بتن ماده اي است كه اگرچه از برخي جهات به صورت الاستيك رفتار مي كند، اساساً يك ماده غيرالاستيك محسوب مي‌شود. شايد بتوان گفت كه جنبه هاي رفتاري غيرالاستيك بتن كمك بزرگي به موفقيت و توسعه استفاده از آن نيز نموده است. به عنوان مثال مي توان از تغيير شكلهاي غيرالاستيك بتن در مناطقي از سازه هاي نامعين يا دكرد كه در آنها در اثر باز توزيع تنش ها وضعيت متعادل تري از نظر نيروها بوجود مي آيد. همچنين، شايد بتن از اين نظر كه خواص سازه اي آن بستگي به زمان و شرايط رطوبتي و حرارتي محيط دارد نيز منحصر به فرد باشد. بنابراين، براي افرادي كه مسئوليت طراحي يا اجراي سازه هاي بتن آرمه را بعهده دارند، تنها اتكا بر مقاديري كه از جداول محاسباتي به دست مي آيند كافي نبوده و اطلاع از خواص مكانيكي و فيزيكي بتن بسيار ضروري است.
در اين بخش برخي خواص بتن، نظير مقاومت، تغيير شكل، خستگي، افت و خزش، و اثر عوامل مؤثر بر آنها مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرند.
عوامل مؤثر بر مقاومت بتن
مهمترين عوامل مؤثر بر مقاومت بتن عبارتند از:
-    نسبت آب به سيمان
-    نسبت مصالح سنگي به سيمان
-    دانه بندي، شكل، درجه زبري سطح، مقاومت و سختي دانه هاي سنگي
-    حداكثر اندازة مصالح سنگي
هنگامي كه حداكثر اندازة مصالح سنگي بين 5/3 تا 5/4 سانتيمتر است، عوامل سوم و چهارم اهميت كمتري دارند. و هنگامي كه نسبت مصالح سنگي به سيمان از 4 بيشتر است (كه معمولا در بتن هاي سازه اي چنين است) عامل دوم چندان مهم نمي باشد.
از ميان عوامل فوق، نسبت آب به سيمان، مهمترين نقش را در مقاومت بتن داراست.
هر قدر نسبت آب به سيمان كمترباشد مقاومت فشاري بيشتري براي بتن به دست مي‌آيد. براي هيدراسيون كامل سيمان يك مقدار حداقل آب مورد نياز است، ليكن براي افزايش كارايي بتن لازم است مقدار آب بيشتري بكار رود كه اين مقدار آب مازاد ديرنياز سبب كاهش مقاومت مي‌شود.
در رابطه با تأثير اندازة مصالح سنگي بر مقاومت بتن، نتايج آزمايشات نشان داده اند كه وجود مصالح سنگي با اندازة بزرگ ممكن است سبب كاهش مقاومت گردد، اين مسئله احتمالاً در اثر كاهش كل سطح تماس اين مصالح با ملات مي باشد. اما از سوي ديگر، بكار بردن مصالح سنگي درشت منجر به استفاده از آب كمتري براي دستيابي به كارآيي موردنظر مي‌شود و در نتيجه مقاومت بيشتري براي بتن حاصل مي گردد. بدين ترتيب ديده مي‌شود كه وقتي از مصالح سنگي درشت استفاده مي شود، تأثير نهايي اندازه دانه هاي درشت بر مقاومت بتن، بستگي به نسبت هاي اختلاط بتن پيدا مي‌كند. بطور كلي، مصالح سنگي با اندازة بزرگ، اثر منفي بيشتري روي مقاومت بتن هاي پرسيمان نسبت به بتن هاي كم سيمان دارند.
مسئله ديگر در مورد تأثير مصالح سنگي درشت بر مقاومت بتن، در رابطه با شكل و جنس سطح اين دانه ها مطرح است. بدين ترتيب كه بتن هاي ساخته شده با مصالح سنگي گرد و صيقلي داراي مقاومت كمتري از بتن هاي ساخته شده با مصالح سنگي شكسته هستند و اين تأثير، در مورد مقاومت كششي بيشتر از مقاومت فشاري است.
در اينجا لازم است اشاره اي نيز به تأثير زمان بر مقاومت بتن بشود. از لحظه اي كه بتن شروع به گرفتن وسخت شدن مي‌كند مقاومت آن نيز با زمان افزايش مي يابد. اين افزايش مقاومت در روزهاي اوليه بسيار سريع است ولي به مرور از سرعت آن كاسته مي‌شود بطوري كه پس از چند ماه عملاً متوقف مي گردد. بعنوان مثال مقاومت نمونه هاي بتني ساخته شده با سيمان پرتلند نوع I پس از 28 روز تنها بين 3/1 تا 7/1 مقاومت نمونه هاي 7 روزه است (در غالب موارد اين نسبت قدري بيش از 5/1 مي باشد)
آزمايشهاي مقاومت فشاري
در برخي كشورهاي دنيا، مانند آمريكا، نمونه هاي آزمايش مقاومت فشاري به شكل استوانه هايي هستند كه نسبت ارتفاع به قطر آنها برابر 2 مي باشد. از سوي ديگر، در بسياري كشورهاي اروپائي از نمونه هاي مكعب شكل استفاده مي‌شود. در ايران، هر دو نوع نمونه هاي استوانه اي و مكعبي مورد استفاده قرار مي گيرند. آنچه در رابطه با شكل نمونه هاي آزمايشي مطرح است، اين واقعيت است كه مقاومت هاي بدست آمده از اين دو نوع نمونه معمولاً يكسان نيستند. اين تفاوت به دو دليل اساسي پديد مي آيد.
اول آنكه، در نمونه هاي استوانه اي، جهتي كه بار فشاري به نمونه وارد مي‌شود منطبق است برجهتي كه نمونه ريخته مي شود، در حاليكه در نمونه هاي مكعبي، جهت بارگذاري عمود بر جهت بتن ريزي نمونه است. چنانچه مخلوط بتن از كارآيي خوبي برخوردار باشد و به خوبي نيز متراكم و كوبيده شود، بتن حاصله تقريبا ايزوتوپ خواهد بود و اين تفاوت اهميت چنداني ندارد. ليكن، در غالب موارد اين منظور تأمين نمي شود و در نتيجه تغيير شكل لايه هاي مختلف نمونه يكسان نبوده و اين مسئله در مقادير مقاومت هاي بدست آمده منعكس مي گردد.
علت دوم در تفاوت مقادير نمونه هاي استوانه اي و مكعبي را مي توان در مسئله اصطكاك بين نمونه بتني و صفحات فولادي ماشين آزمايش جستجو كرد. بدين ترتيب كه به علت تفاوت مقادير مدول الاستيسيته و ضريب پواسون فولاد و بتن، نمونه بتني و صفحه فولادي تمايل به تغيير شكل هاي جانبي يا مساوي دارند. ليكن بعلت وجود اصطكاك، حركت جانبي نسبي بين صفحه فولادي و نمونه بتني در سطح تماس آنها مقدور نبوده و در نتيجه تنش هاي برشي در اين سطح بوجود مي آيد. اثر اين تنش ها در نمونة بتني، با افزايش فاصله از صفحات فولادي كاهش مي يابد بطوري كه از فاصله اي در حدود   (B بعد جانبي نمونه است) قابل صرفنظر باشد. اثر اين تنش ها را مي توان در نمونه هاي استوانه اي استاندارد، كه تا حد گسيختگي تحت فشار قرار مي گيرند، بخوبي مشاهده نمود. بدين ترتيب كه در هر انتهاي نمونه يك مخروط تقريباً دست نخورده با ارتفاع   باقي مي ماند (D قطر استوانه است)، ولي در ميان اين مخروط ها تغيير شكل جانبي بطور آزاد قابل حصول است كه با پف كردن نمونه به سمت بيرون در قسمت مياني توجيه مي‌شود. در نمونه هاي مكعبي نيز هرمهاي دست نخورده بوجود مي‌آيند، ليكن بعلت محدوديت ارتفاع اين نوع نمونه ها، رئوس هرمها در يكديگر تداخل نموده بطوري كه ناحيه اي كه در آن تغيير شكل جانبي مي‌تواند آزاد باشد حذف مي‌شود. در نتيجه، در نمونه هاي مكعبي نمي توان فشار تك محوري كه آزاد از برش باشد بوجود آورد. بنابراين، در شرايط مشابه از نظر كيفيت بتن، مقاومت به دست آمده از نمونه هاي مكعبي بيش از مقاومت حاصل از نمونه هاي استوانه اي است. همچنين، نتيجه گرفته مي‌شود كه براي تعيين مقاومت بتن، كه تحت تأثير مشخصات صفحات فولادي دستگاه پرس نباشد يا بعبارت ديگر، براي تعيين مقاومت فشاري تك محوري حقيقي بتن، بايد از نمونه هاي استوانه اي با نسبت ارتفاع به قطر بزرگتر از 7/1 استفاده نمود. در استوانه‌هاي استاندارد، نسبت ارتفاع به قطر برابر 2 مي باشد.
مقاومت فشاري بتن براساس نمونه استوانه اي با   نشان داده مي‌شود كه منظور از آن، مقاومت فشاري نمونه هاي استوانه اي به قطر 15 و ارتفاع 30 سانتيمتر است كه 28 روز پس از ساخت اندازه گيري مي شوند. مقاومت فشاري نمونه هاي مكعبي به بعد 15 سانتيمتر را كه پس از 28 روز آزمايش مي شوند با   نشان مي دهند. بطور متوسط، براي بتن هاي با وزن معمولي، مقاومت نمونه هاي استوانه اي 30*15 تقريباً 80 درصد مقاومت نمونه هاي مكعبي 20 سانتيمتري و 83 درصد مقاومت نمونه هاي مكعبي 15 سانتيمتري است. براي بتن هاي سبك، مقاومت نمونه هاي استوانه اي و مكعبي تقريباً يكسان مي باشند.
مطلب قابل توجه ديگري كه در رابطه با شكل نمونه ها مطرح است اثر نسبت ارتفاع به قطر در نمونه هاي استوانه اي است. گاهي اوقات براي انجام آزمايش از نمونه هاي استوانه اي استفاده مي‌شود كه نسبت ارتفاع به قطر آنها متفاوت از 2 است. بعنوان مثال، اين مسئله در مورد كرهايي كه از سازه هاي ساخته شده بريده مي شوند پيش مي آيد. در اين موارد لازم است ضريب تصحيحي بر مقاومت هاي به دست آمده اعمال شود تا نتايج حاصل قابل مقايسه با مقاومت نمونه هاي استوانه اي استاندارد باشند.
مقاومت كششي
برخلاف آزمايش مقاومت فشاري كه استاندارد شده است، آزمايش مقاومت كششي هنوز با روشهاي غيرمستقيم، كه تفاوت هاي اصولي نيز بين آنها وجود دارد، انجام مي‌گيرد. با اين وجود امروزه روش كاملاً رضايت بخشي براي تعيين مقاومت كششي بتن وجود ندارد و مطالعه روي روش هاي آزمايش هنوز در حال انجام است. حالت ايده آل اين است كه مقاومت كششي از طريق كشش مستقيم اندازه گيري شود،‌ ليكن، اعمال كشش محوري در نمونه هاي بتني قدري دشوار است و در نتيجه عملاً هيچگونه آزمايش استانداردي براي كشش مستقيم وجود ندارد.
يكي از آزمايشهاي متداول در اين مورد، آزمايش خمش است. در اين آزمايش از يك تير ساده غيرمسلح، كه در آن طول دانه 3 برابر ارتفاع مقطع است و دو بار متمركز يكسان در نقاط ثلث دهانه اعمال مي شوند، استفاده مي‌كنند. حداكثر تنش كششي كه در مقطع اين تير ايجاد مي‌شود و از فرمول كلاسيك خمش f= Mc/I محاسبه مي گردد را اصطلاحاً مدول گسيختگي مي نامند و با fr نشان مي دهند. بايد توجه داشت كه مدول گسيختگي از مقدار واقعي تنش كششي بتن بزرگتر است، زيرا كه محاسبة مدول گسيختگي مبتني است بر توزيع خطي تنش،‌ در حاليكه توزيع تنش عملاً به شكل سهمي است. بعلاوه، اين تنها تار انتهايي مقطع است كه به حد ماكزيمم مي رسد و تارهاي ديگر مقطع در اين شرايط قرار ندارند و لذا گسترش ترك از تار انتهايي مقطع بوسيله تارهاي مجاور كه تحت تنش كمتري هستند متوقف مي‌شود و در نتيجه قبل از گسيختگي نمونه آزمايشي، تنش بيشتري از آنچه در كشش مستقيم انتظار مي رود قابل ايجاد است. مقدار عددي مدول گسيختگي به طور متوسط 50 درصد بيش از مقاومت كششي مستقيم بتن است.
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
آشنايي با بتن و فولاد ,pptx ,دانلود,بررسی پاورپوینت آشنايي با بتن و فولاد,pptx ,بخشی از مطلب , , ,خواص مكانيكي و فيزيكي بتن ,بتن ماده اي است كه اگرچه از برخي جهات به صورت الاستيك رفتار مي كند، اساساً يك ماده غيرالاستيك محسوب مي‌شود. شايد بتوان گفت كه جنبه هاي رفتاري غيرالاستيك بتن كمك بزرگي به موفقي,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی علل و عوامل ترک بتن ، روشهای شناسایی و تعمیر ترکهای بتن
پاورپوینت بررسی پیش تنیدگی در بتن
پاورپوینت بررسی تکنولوژی احداث ساختمان های بتنی
پاورپوینت بررسی چکش اشمیت
پاورپوینت بررسی تکنولوژی اجرایی سقف وافل ، مزایا محسنات معماری سقف وافل
پاورپوینت بررسی مبحث 12 ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
پاورپوینت بررسی پوشش ضد حریق سازه فولادی
پاورپوینت بررسی سقف کاواک ، سقف کامپوزیت عرشه بتنی ضد حریق
پاورپوینت بررسی بهسازی سازه با استفاده از کامپوزیت FRP
پاورپوینت بررسی الیاف کربن Carbon fiber
پاورپوینت بررسی رزین اپوکسی EPOXY RESIN
پاورپوینت بررسی کامپوزیت CFRP
پاورپوینت بررسی ضد یخ بتن
پاورپوینت بررسی شمع درجا ، 4 پاورپوینت با موضوع شمع درجا
پاورپوینت بررسی پیش تنیدگی در بتن و سقفهای پیش تنیده
پاورپوینت بررسی چیلر های جذبی و تراکمی
پاورپوینت بررسی خرابيها و آسیبهای راههای آسفالته
پاورپوینت بررسی خرابي ها و ترک های روسازي راهها و جاده ها
پاورپوینت بررسی ترک ها و خرابي هاي روسازي ( عوامل بوجود آورنده و راه هاي پيشگيري و يا تعمير آن )
پاورپوینت بررسی کاربرد انواع مختلف پمپ حرارتی زمین‌ گرمایی

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد