خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: دانلود مبانی طراحی و برنامه فیزیکی معماری موزه مد و لباس

تاریخ ایجاد 23/07/1396 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 40 برگ ورد   قیمت: 4000 تومان   حجم فایل: 794 kb  تعدادمشاهده  7


دانلود مبانی طراحی و برنامه فیزیکی معماری موزه مد و لباس
 
بخشی از مطلب
 
موزه نهادي نيست كه بتوان تعدا بيشماري از آن را از روي يك نمونه واحد و خاص ساخت. موزه موارد و عوامل مختلف زير از خصوصيات متفاوتي برخوردار هستند:
الف – اهميت نسبي كه هر موزه براي اهداف و سياست هاي: مطالعه و مستند سازي، محافظت، آموزش، فرهنگ و غيره قايل مي شود.
ب - ماهيت نظم يا نظم هاي اصلي پوشش داده شده در زمينه هاي مختلف هنر، علوم انساني، طبيعت و جهان، تكنولوژي و متعاقباً فرم هاي متفاوتي كه ارايه مي شوند. 
- ويژگي هاي معمارانه موزه برحسب اينكه در يك ساختمان جديد يا يك ساختمان قديمي باشد، در فضاي باز يا در داخل بافت فشرده شهري باشد و غيره.
از اينرو تفاوت هاي بسياري ما بين انواع موزه ها مانند: يك موزه هنري يا يك موزه تكنولوژي پيشرفته وجود دارد، با توجه به وجود اين تفاوت ها، معمولاً طرح مسئله اشيا و مجموعه هاي موزه ارجحيت دارد. زيرا موزه تنها يك ساختمان نيست بلكه مجموعه اي است كه بايد پاسخگوي تعداد زيادي عملكرد متنوع باشد، عملكردهايي كه موزه توسط آنها تعريف مي شود. اينگونه عملكرد ها همانطور كه به تفصيل به آنها اشاره شد، از گردآوري و ايجاد مجموعه هاي موزه شروع شده و از طريق سازماندهي و استقرار مناسب آنها به شكل نهايي موزه منجر مي شود. در اين شرايط برنامه ريزي و طراحي موزه ها عملاً فرآيندي است كه طيف وسيعي از مشكلات و مسائل ساده تا پيچيده را در بر مي گيرد.
در فرآيند برنامه ريزي و طراحي موزه ها، روش هايي كه بكار گرفته مي شوند، طبعاً بدليل خصوصيات متنوع بسيار متفاوت مي باشند. از جمله، روش هايي كه مبتني بر تجربه بوده و يا روش هايي كه بسيار خشك، غيرقابل انعطاف و بر مبناي رياضيات محض قرار دارند. نكته مهم در اينجا آن است كه اين روش ها علي رغم تفاوت هايي كه بين آنها وجود دارد تابع روند زير هستند:
الف- شناخت و تعريف مسئله و تعيين اهداف مورد نياز.
ب – گردآوري اطلاعات
ج – تحليل نيازها و اطلاعات گردآوري شده
د - دستيابي به انديشه ها و راه حل هاي مختلف
ه - تركيب يا پيوند ايده ها به منظور ايجاد طرح هاي كاملتر
و - ارزيابي و آزمايش روش هاي مختلف برنامه ريزي و طراحي كه پاسخگوي نيازها به گونه اي بهتر باشد.
بنابراين برنامه ريزي و طراحي موزه، روند پيگير و پرزحمت است كه دائماً داراي اثر متقابل در مقاطع برنامه ريزي و طراحي است. به عبارت ديگر برنامه موزه ها پيوسته بخش جدا ناپذير طراحي آنها را تشكيل مي دهد. از اينرو بسيار مهم است كه برنامه به گونه اي هدف دار، قابل تصور و جامع تدوين شود.
 
3-3-1 ضوابط و رهنمودهاي برنامه ريزي فيزيكي:
تدوين برنامه فيزيكي موزه ها با توجه به ضرورت و دسته بندي فضاهاي آنها برحسب خصوصيات عملكردي، ميزان عموميت يا ويژگي فعاليت ها و وسايل و تجهيزات مورد استفاده انجام شده است. از اين جهات فضاهاي موزه به سه دسته تقسيم شده اند: فضاهاي عملياتي موزه، فضاهاي عمومي، و فضاهاي پشتيباني.
 
3-3-1-1 فضاهاي عملياتي موزه :
آن دسته از فضاهايي كه اختصاص به فعاليت كاركناني داردكه ارتباط مستقيم با عملكرد هاي اصلي موزه دارند، فضاهاي عملياتي بشمار مي روند. خصوصيات فيزيكي اينگونه فضاها و سرانه زيربناي آنها از يكسو به نوع مسئوليت كاركنان بستگي دارد از سوي ديگر ناشي از نوع وسايل مورد نياز و تجهيزات بكار رفته در آنها مي باشد.
با توجه به تنوع مسئوليت هاي محوله در ساختار عملياتي موزه ها، كاركنان موزه را در اين سطح مي توان به طور مقدماتي در گروه هاي زير طبقه بندي نمود:
- گروه مديريت شامل: مديريت موزه و سرپرستان بخش هاي مختلف.
- گروه متخصصين فني و پژوهشي موزه كه در آزمايشگاه در ارتباط با كارگاه هاي فني و هنري و ساير امور تخصصي ويژه كه در موزه ها اشتغال دارند.
- كاركنان اداري شامل: دستياران فني و اداري شاغل در بخش هاي مختلف موزه.
- كاركنان دفتري.
كاركنان فوق الذكر برحسب طبيعت فعاليت هاي عملياتي موزه گروه بندي شده اند و طبيعي است كه گروه بندي رسمي آنها بر اساس خصوصيات دقيق پرسنلي آنها و قوانين امور استخدامي امكانپذير مي باشد. از گروه بندي فوق در اينجا براي تدوين اصول عمومي حاكم بر ساختار فيزيكي موزه ها و برنامه ريزي فضايي آن استفاده مي شوند.
با توجه به انواع مسئوليت هاي كاركنان موزه و امكانات و تجهيزات مورد نياز آنها، فضاهاي عملياتي خود به دو دسته تقسيم مي شوند: فضاهاي اداري، فضاهاي فني و كارگاهي.
 فضاهاي اداري : مبلمان فضاهاي اداري استاندارد شامل ميزها و قفسه ها، تحت تاثير نوع مشاغل كاركنان آن است (رجوع شود به ضوابط فضاهاي اداري) اينگونه مبلمان ها مي بايد از انعطاف پذيري كامل برخوردار باشد و قابليتپذيرش تغييرات آتي را داشته باشد. پيش بيني فضاي لازم براي ساير وسايل و تجهيزات ويژه مانند: ماشين هاي الكترونيكي، دستگاه كپي و غيره ضروري است.
سرانه فضاهاي اداري برحسب نوع مشاغل و تجهيزات مورد نياز آنها بشرح زير مي باشند: اين ارقام برحسب استاندارهاي متوسط بين المللي ( 1) و براساس فضاهاي مديريت و فضاهاي كار اداري است در صورت گروه بندي دقيق مشاغل اداري در موزه ها، استاندارهاي سرانه زيربنا ضوابط ساختمان هاي اداري ملاك عمل است.
الف – فضاي كار مديران و سرپرستان (مديريت موزه، سرپرست بخش فني و پژهشي، روابط عمومي و امور اداري و15 مترمربع است. در صورت نياز اين فضاها به – مالي): فضاي اداري مورد نياز اين قبيل كاركنان معادل 30-15 مترمربع نيز ضروري است. در صورت نياز اين فضاها به جلسات و گردهمايي، فضاي معادل 30 – 15 مترمربع نیز ضروری است.
ب - فضاي كار كارشناسان ارشد: براي اينگونه كاركنان نياز به فضايي به ميزان 10 تا 12 مترمربع ضروري است.
لازم است تا فضاي اضافي براي استفاده از تجهيزاتي مانند كامپيوتر به ميزان 2 مترمربع و دستگاه فتوكپي به ميزان 3 مترمربع نيز پيش بيني شود.
7 تا 9 مترمربع (فضاي انفرادي حداقل 9 مترمربع)
 / ج - فضاي كار ساير كارمندان و كاركنان: براي هر نفر 5 ضروري است. پيش بيني فضاي اضافي براي موارد زير ضروري است: كامپيوتر 2 مترمربع، بايگاني 6 تا 8 مترمربع براي هر هزار پرونده.
د - اتاق تكثير: در صورت نياز به فضاي مستقل براي تكثير، به ازاي هر دستگاه تكثير 3 مترمربع و حداقل 9 مترمربع (براي 3 دستگاه تكثير) لازم است. در صورت انجام مقابله و تطبيق متون در فضاي تكثير 3 مترمربع و براي انجام صحافي نيز 2 مترمربع بايد اضافه شود.
ه - انبار لوازم مصرفي و تداركات عمومي(هفتگي): در موزه هاي بزرگ، فضايي مستقل براي اين منظور لازم است (كه مساحت آن به ازاء هر 10 نفر 4 مترمربع پيش بيني مي شود. (جدول شماره 1
فضاهاي فني و كارگاهي: اينگونه فضاها غالباً جهت حفاظت اشياء و مجموعه هاي موزه و چگونگي نمايش آنها مورد نياز است. حفاظت اشياء و مجموعه هاي موزه بطور كلي با توجه به ارزيابي شرايط فيزيكي، آزمايش مواد در آزمايشگاه، بازسازي اشياء و ساير امور حساس مربوط به مجموعه ها صورت مي گيرد. از اينرو فعاليت هاي كارگاهي در اين مرحله نيازمند فضاهاي زير است:
- آزمايشگاه: فضاي لازم براي آزمايشگاه به ميزان 9تا 11 مترمربع براي هر نفر (حداقل 12 متر انفرادي) است.
فضاي اضافي مورد نياز جهت قفسه ها و ساير تجهيزات به ميران 3 تا 4 مترمربع است.
و.....


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود مبانی طراحی و برنامه فیزیکی معماری موزه مد و لباس , ,بخشی از مطلب , ,موزه نهادي نيست كه بتوان تعدا بيشماري از آن را از روي يك نمونه واحد و خاص ساخت. موزه موارد و عوامل مختلف زير از خصوصيات متفاوتي برخوردار هستند: ,الف – اهميت نسبي كه هر موزه براي اهداف و سياست هاي: مطالعه و مستند سازي، محافظت,
مقالات مرتبط در این دسته
بررسی برنامه فیزیکی و سرانه دانشکده معماری بهمراه دیاگرام
پاورپوینت بررسی ضوابط معماری کلاس ، آتلیه و کارگاه معماری
پاورپوینت بررسی استانداردها و ضوابط طراحی دانشکده هنر و معماری
بررسی ریز فضاها و حوزه بندي فضاها دانشكده معماري و شهرسازي
پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی و ریز فضاهای مرکز ترک اعتیاد
پاورپوینت بررسی استانداردها و ضوابط معماری فضاها در موزه ها و گالریهای هنری
پاورپوینت بررسی استانداردها و ضوابط طراحي خانه سالمندان
بررسی نمونه های موردی طراحی خانه سالمندان
پاورپوینت بررسی مبانی نظری طراحی سرای سالمندان
پاورپوینت بررسی استاندارد سايبان‌ها و انواع آن در معماری
پاورپوینت بررسی استاندارد و ضوابط نورپردازی فضاها
پاورپوینت بررسی استاندارد و ضوابط معماری سيستم اطفاي حريق در بناها
پاورپوینت بررسی استانداردهاي عايق‌بندي حرارتي
پاورپوینت بررسی عايق‌بندي صوتي در معماری ، آكوستيك فضاي داخلي
پاورپوینت بررسی استاندارد و ضوابط معماری کتابخانه
بررسی ضوابط ، استانداردها و برنامه فیزیکی طراحی ساختمان پزشکان
پاورپوینت بررسی ضوابط و استانداردهای آمفی تئاتر
بررسی برنامه فضايي در طراحی مدرسه ابتدايي دخترانه
بررسی برنامه فیزیکی ، دیاگرام ، استانداردها و سرانه فضاهای مجتمع توریستی تفریحی
پاورپوینت بررسی برنامه ریزی فیزیکی ، سرانه و ریز فضاهای طراحی فرهنگسرای هنر

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد