خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: پاورپوینت بررسی مبانی نظری طراحی سرای سالمندان

تاریخ ایجاد 07/03/1399 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 80 اسلاید پاورپوینت   قیمت: 15000 تومان     تعدادمشاهده  14


پاورپوینت بررسی مبانی نظری طراحی سرای سالمندان

بخشی از متن
ايلين كومينگ و ويليام هنري در سال 1961، تبيين از تغيير مشخص دوران پيري، تحت عنوان، نظريه عدم تعهد مطرح كردند.
بنابر نظريه عدم تعهد، پير شدن با عدم تعهد متقابل فرد و جامعه همراه است. فرد رفته رفته از مداخله در زندگي اجتماعي بازمي¬ايستد و اجتماع نيز كمتر از پيش، انواع مختلف امتيازات را به او عرضه مي¬دارد. اين نظريه بر مطالعه سالمنداني كه از سلامتي خوبي برخوردار بوده و شرايط اقتصادي نسبتاً مناسبي داشتند و كشمكشهايي كه منجر به جدايي بسياري از مناسبات بين سالمندان و جامعه مي¬گشت استوار بود.
بدون ترديد، حقيقت اين است كه شخصي كه به تدريج به حال خود رها مي¬شود، هر اندازه اين موقعيت را بهتر بپذيرد به همان اندازه بهتر با آن سازگار خواهد شد. برخي گمان مي¬كنند كه خود سالمندان فرايند عدم تعهد را شروع مي¬كنند، برخي ديگر برعكس، معتقدند كه اين جامعه است كه به تدريج پيران را وادار مي¬كند تا خود را از زندگي فعال كنار بكشند.
نظريه فعاليت
نظريه فعاليت نخست به منظور رفع نقايص نظريه عدم تعقد فراهم آمد هدف اين نظريه مورد توجه قرار دادن مسايل اجتماعي و علل دقيقي است كه در عدم سازگاري اشخاص مسن سهيمند. اگر چه برخي نقشها از سالمندان سلب شده، نقشهايي كه براي آنان باقي مانده به روشني تعريف نشده است.
ابهامي كه از اين امر ناشي مي¬شود، فرد را به حالت «بي¬نظمي طبيعي» مي¬كشاند فرد ديگر نه هدفي دارد و نه هويتي بنابراين نظريه فعاليت- اگر نقشهاي جديدي جانشين نقشهاي قديمي نشوند- اين بي¬نظمي دايم خواهد شد و فرد نه تنها با موقعيت بلكه با نيز ناسازگار و بيگانه خواهد بود.
بنابر نظريه فعاليت پيري موفقيت¬آميز ايجاب مي¬كند كه نقشهاي تازه¬اي كشف شود يا براي حفظ نقصهاي قديم، وسايل تازه¬اي به وجود آيد. براي آنكه اين آرمان تحقق يابد، لازم خواهد شد كه در آينده ارزش سن را بازشناسيم و سالمندان را عهده¬دار نقسهاي جديدي كنيم، نقشهايي كه از نظر اجتماع ارزشمند است.
نظريه عدم تعهد، معتقد است كه سالمندان رضايت را در كناره¬گيري از جامعه مي¬يابند. ارائه دهندگان نظريه فعاليت، معتقدند كه چنين كناره¬گيري هم براي سالمند و هم براي جامعه مضر است. به نظر آنها شهروندان سالمند تنها وقتي احساس رضايت مي¬كنند كه بتوانند از ديد جامعه بخصوص از طريق كار، فردي مفيد و مولد باشند.
3-4-1- نظريه محيط اجتماعي
گوبريوم معتقد است كه رفتار دوران پيري به برخي شرايط بيولوژيكي و اجتماعي بستگي دارد. در واقع محيطي كه سالمند در آن زندگي مي¬كند، نه تنها بافت اجتماعي را در برمي¬گيرد بلكه موانعي از نوع مادي و مشاغل را نيز كه به افراد مسن عرضه مي¬گردد شامل مي¬شود. بر اساس اين نگرش، سه عامل مهم بر سطح فعاليت فرد مسن تاثير مي¬گذارد: سلامتي، اوضاع مالي و پشتيباني¬هاي اجتماعي سلامتي عامل مهمي است، زيرا بسياري از سالمندان به علت اثر تراكمي بيماريهاي مزمن، كه فعاليتهاي آنها را محدود مي¬سازد، معلول هستند. از سن بازنشستگي به بعد، يك چهارم مردم قادر به انجام فعاليتهاي خود نيستند و 10% آنها نيز كاملاً زمين¬گيرند.
موقعيت اقتصادي عامل محدود كننده ديگر است.
وجود پشتيبانان اجتماعي، مانند شوهر يا زن، خانواده يا روابط اجتماعي، سهم معيني در سطح فعاليت دارد. در مجموع، عواملي كه از محيط ناشي مي¬شود و قادر است بر درجه فعاليت تاثير بگذارد، اثر نامساعدي بر پيري دارد.
نظريه تداوم
در تضاد با تصوير تيره¬اي كه نظريه محيط اجتماعي ترسيم مي¬كند، اشلي عقيده دارد كه آخرين مرحله زندگي دنباله مراحل قبلي است. موقعيت¬هاي اجتماعي مي¬تواند معرف نوعي عدم پيوستگي باشد، اما سازگاري و سبك زندگي اصولاً از طريق سبكها، عادات و ذوقهايي كه در تمام طول زندگي كسب شده است تعيين مي¬شود.
بنابر نظريه تداوم، سليقه¬ها و سبك¬هاي شخصي¬اي كه در جريان زندگي كسب و فراهم شده است تا زمان پيري باقي مي¬ماند. بهترين نشانه براي پيش¬بيني رفتاراي فرد در يك موقعيت معين، همواره رفتار قبلي اوست. سازگاري اجتماعي با پيري، يا بازنشستگي و با رويدادهايي از همين نوع، اصولاً توسط گذشته تعيين مي¬شود. رويدادهاي اجتماعي¬اي كه در جريان آخرين سالهاي زندگي رخ مي¬دهد. بي¬شك فشارهايي وارد مي¬كند و پذيرش برخي رفتارها را به دنبال مي¬آورد، ولي اين رفتارها مسيري را دنبال مي¬كند كه قبلاً در زندگي انتخاب شده است.
و....فهرست مطالب
مقدمه
سالمند كيست
پير كيست
سن زماني انسان
سن جسمي و زيستي انسان
سن رواني و عاطفي انسان
سن اجتماعي انسان
پيري از ديدگاه روان
پيري از ديدگاه سازمان بهداشت جهاني
ويژگي دوران پيري
دگرگونيهاي ادارك حسي سالمندان
برخي احساسات مشترك در ميان سالمندان
بازنشستگي سالمندان
علل پيري
نظريه نقصان دستگاه ايمني
نظريه پير شدن سلولي
نظريه تغييرات سيستم غدد داخلي
نظريه توارثي
نظريه فرسودگي
نظريه مواد زايد
آثار و نتايج پيري
اثرات فردي
اثرات اقتصادي
اثرات سياسي
اثرات جمعيتي
جنبه اجتماعي پير شدن
نظريه عدم تعهد
نظريه فعاليت
نظريه محيط اجتماعي
نظريه تداوم
اشخاص مسن به عنوان فرهنگ فرعي
طبقه بندي اجتماعي
نظر اسلام در مورد سالمندان
عوامل موثر بر پايگاه اجتماعي سالمندان
علل متزلزل شدن پايگاه اجتماعي سالمندان
سالمندان در ايران و جهان
برخورد با سالمند با توجه به جوامع و فرهنگهاي مختلف
تاريخچه مسئله در بين برخي از عشاير ايران
بررسي وضعيت سالمندان در ساير كشورها
سالمندان ايالات متحده
سالمندان فرانسه
سالمندان هلند
سالمندان آلمان
سالمندان ژاپن
سالمندان سوئد
سالمندان از ديدگاه جمعيت شناسي
سالمندان در جهان
سالمندان در ايران
نرخهاي رشد جمعيت ايران در سالهاي  تا
بررسي ساخت جمعيتي سالمندان در كل كشور
توزيع سالمندان كل كشور بر حسب بخش
توزيع سالمندان كل كشور بر حسب ميزان سواد
توزيع سالمندان كل كشور بر حسب وضع زناشويي
توزيع سالمندان جامعه بر حسب محل زندگي در شهر يا روستا
مطالعه شاخصهاي جمعيتي سالمندان
شاخص نسبت وابستگي سني سالمندي
شاخص نسبت سالمندان به كمسالان
شاخص نسبت وابستگي كل
بررسي جمعيت شناختي سالمندان در شهر تهران
خانه سازي سالمندان
روان شناسی محیط سالمندان
مفاهیم روان شناسی سالمندان
تاثیر روان شناسی سالمندان
روان شناسی محیط کاربردی سالمندان
منابع و ماخذ


کلمات کلیدی مرتبط:
مبانی نظری سرای سالمندان ,طراحی سرای سالمندان ,پاورپوینت سرای سالمندان , , ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی و ریز فضاهای مرکز ترک اعتیاد
پاورپوینت بررسی استانداردها و ضوابط معماری فضاها در موزه ها و گالریهای هنری
پاورپوینت بررسی استانداردها و ضوابط طراحي خانه سالمندان
بررسی نمونه های موردی طراحی خانه سالمندان
پاورپوینت بررسی استاندارد سايبان‌ها و انواع آن در معماری
پاورپوینت بررسی استاندارد و ضوابط نورپردازی فضاها
پاورپوینت بررسی استاندارد و ضوابط معماری سيستم اطفاي حريق در بناها
پاورپوینت بررسی استانداردهاي عايق‌بندي حرارتي
پاورپوینت بررسی عايق‌بندي صوتي در معماری ، آكوستيك فضاي داخلي
پاورپوینت بررسی استاندارد و ضوابط معماری کتابخانه
بررسی ضوابط ، استانداردها و برنامه فیزیکی طراحی ساختمان پزشکان
پاورپوینت بررسی ضوابط و استانداردهای آمفی تئاتر
بررسی برنامه فضايي در طراحی مدرسه ابتدايي دخترانه
بررسی برنامه فیزیکی ، دیاگرام ، استانداردها و سرانه فضاهای مجتمع توریستی تفریحی
پاورپوینت بررسی برنامه ریزی فیزیکی ، سرانه و ریز فضاهای طراحی فرهنگسرای هنر
بررسی برنامه ریزی فیزیکی و ریز فضاهای طراحی مجتمع سينمائي ،فرهنگي
بررسی برنامه ریزی فیزیکی و ریز فضاهای طراحی دانشکده هنر و معماری
بررسی برنامه ریزی فیزیکی ، سرانه و ریز فضاهای طراحی موزه آب
دانلود,پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی بیمارستان,pptx
دانلود,پاورپوینت استانداردهای طراحی موزه,pptx

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد