خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: بررسی آثار و عقاید معماری زاحا حدید

تاریخ ایجاد 26/08/1397 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 155 اسلاید pdf   قیمت: 2500 تومان   حجم فایل: 21 kb  تعدادمشاهده  4


بررسی آثار و عقاید معماری زاحا حدید
 
بخشی از مطلب
در طول تاریخ، زنان معمار بس یاری فعال بود هاند اما در واقع همیشه ب هعنوان عضوی از گروه و یا همکاران همسرانشان
به حساب م یآ مد هاند. مثال واضح این مورد خانم دنیس اسکات براون ۹ معمار، همسر رابرت ونتوری ۱۰ ، معمار مشهور،
است که هرگز جدا از سایة ونتوری و ب هطور مس تقل مطرح نشد. زنان ب هطور غریزی و طبیعی دوس تدار و مولد
زیبایی هستند. طبق این تعریف، حدید خود را دشمن خویش ب هعنوان یک زن م یداند. چرا که او ساز ههایی زیبا
طراحی نم یکند. برای او دارا بودن کیفیات اساسی و جوهری حرکت مهم است. مثلاً، او منظرة برفی یک غروب را با
کنتراس تهای شدید سفید و س یاه و انعکاس قرمز خونین زیبا م یداند، چرا که کیفیت نور، حرکت و نهایتاً ن زدگی را در
خود دارد. با این جسارت و نوآ وری در ارائة مفاهیم و نگاه تازه به جهان، او ن هتنها مرزهای معماری، بلکه مرزهای
جنسیتی را هم د ن روردیده است. طر حها و ساز ههای حدید بخصوص در دوران اولی ة کارش  از حیث تمرکز بر طراحی،
پراکندگی قطعات، سادگی، و خلاصگ یشان به همراه زوایای تند و خطوط پرحرکت  مؤکداً از هنر و معماری انقلابی
اوایل قرن اتحاد جماهیر شوروی یعنی کانستراکتیویسم و سوپر هماتیسم و نیز نقا شیهای هندسی تأ ثیر گرفت هاند.
کازیمیر مالویچ ۱۱ ، تئوریسین اصلی سوپر هماتیسم، در سال ۱۹۲۸ در بیان تئوری آ ن چنین
ما فقط زمانی به درک فضا نایل م یشویم که از زمین آ زاد شویم. یعنی، به شکلی، « : م یگوید
این رهایی از جاذبة زمین، اص لیترین اید های است که در ». اص لیترین نقطة گرانش از بین برود
آ ثار حدید م یتوان پیی گرفت. این نکته در طرحی که برای کلوب پیک کش یده کاملاً مشهود
است، چنانکه کل بنا به شکل هواپیمایی در حال صعود از زمین ترس یم شده است. نکتة جالب
این است که در سال ۲۰۰۴ مراسم اهدای جایزة پریتزکر به حدید در شهر سن پترزبورگ
روس یه برگزار شد؛ شهر زیبا و بااصالتی که مالویچ در آ ن زیست و کار کرد.و....


کلمات کلیدی مرتبط:
بررسی آثار و عقاید معماری زاحا حدید ,
مقالات مرتبط در این دسته

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد