خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: پاورپوینت بررسی آثار و زندگینامه لويي كان

تاریخ ایجاد 16/08/1397 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 70 اسلاید   قیمت: 9500 تومان     تعدادمشاهده  34بخشی از مطلب
لويي كان
احساس انساني
          فهم خا ص طبيعت معما ري كه توسط لويي كان از طريق رمزسكوت و نوربيان شده است  به طور عمده  بر حالت خاص تصور انسان  پايه ريزي شده است .
          اگرچه انسان طبيعت نيست ولي از طبيعت به وجودآمده  است . تاييد مطلب  فوق كه لويي كان بسيار علاقه مند به بيان آن بود ، انعكاس اين موضوع فكري اوست كه بين انسان  به عنوان نوع مخلوق  و انسان به عنوان فرد ، تفاوت قايل شده است . انسان بسان تمام موجودات  ديگرطبيعت ،  تحت تاثيرقوانين طبيعت است و ازآن تبعيت مي كند . اما هرانسان در وجدان دروني خود و سكوت ،  داراي احساس عميق ا نسان بودن است كه تحت تاثيرعوا مل فرهنگي و تكاملي نمي باشد .
علاقه مندي به اظهار وجود و بيان حالت خويشتن عمده ترين تجلي ا نسان بودن است و اين ، خود ، اولين دليل هستي به شمار مي آيد  .  بنابراين هريك  از اعمال انساني  ،  به هر طريق به اعمال  ديگر
وا بسته و با آن درارتباط است و دراين جاست كه هنر، يگانه زبان  بيان حقيقي انسان مي شود چرا كه او با اين  زبان درصد د ارتباط با ديگران قرا ر مي گيرد .
          لويي كان آشكارا گفته است كه : (( آرزوهاي سه گانه ي انسان عبا رتند از: شوق به آموختن وكسب آگاهي ، شوق به ارتباط با ديگران  و شوق بهره مندي از زندگي . اين آرزوها ،  به لحاظ طبيعت وسيرآنها درجهت به حقيقت پيوستن ، دليل اصلي زندگي ا نسان را تشكيل مي دهند . ))
           همبستگي مادي و معنوي با ديگران ، هم زمان با تمايلات ديگر، دليل و پديداري شهر است . درنظرلويي كان ، شهرعلامت اشتياق انسان به  تماس ، اظهار وجود و ارتباط با ديگران است . كليه ي بررسي هاي اجتماعي ، اقتصادي  و فني به اين نتيجه رسيده است كه احداث شهر زماني شروع مي شود كه خيابان براي انسان مكاني جهت ملاقات با ديگران به شمارآيد . او مي گويد : (( به احتمال قوي خيابان اولين مركزآموزش براي انسان يعني تالاري بدون سقف براي اجتماعات بوده است . ))
          زماني كان به دانش جويان خود پيش نهاد كرد تا مكاني را طراحي كنند كه درآن جا بتوان به راحتي به سر برد . اين پيش نهاد قبل ازهرنوع طراحي شكل فضايي ، مستلزم آن بود كه تعريف دقيقي ازآن محل بشود . ديري نپاييد كه دانش جويان ، همگي به اين نتيجه رسيدند كه چنين مكاني ازابعاد فيزيكي مستقل است و اهداف كاربردي آن زماني محقق مي شود كه آرزوها و اميال انساني درآن محقق و تثبيت گردد . درهرحال بين كليه ي فضا هاي طراحي شده ، هيچ كدام به ديگري شباهت نداشت . كان ، با اين تمرين ، اين مساله را به اثبات رسانيد كه معماري فقط نتيجه و بازتاب شرايط محيطي اطراف ما نيست . اهرام مصر يا معبد پانتئون در رم و يا اولين خانه اي كه انسان آن را بدون وجود نمونه هاي قبلي ساخت  ؛ همگي به اين دليل به وجود آمدند كه او دست كمك به طرف طبيعت درازكرد تا بتواند هيجان و احساس خود نسبت به محيط اطراف را به زبان معماري بيان كند . اما تمايل به بياني اين چنين ؛ بايد به وسيله تفكرهدايت مي گرديد ؛ درغيراين صورت به تمايلات غيرمسولانه منجرشده و سرانجام به بي نظمي منتهي مي شد . كان ، عملياتي را كه مطابق آن هوش وذكاوت انسان ، كليه ي فرضيه ها و اطلاعات نا مطمئن ومبهم را به موضوعي واقعي مبدل كند  اصطلاحا (( اعتباربالقوه )) مي نامد .
          كان اظهارمي كندكه : (( اعتبار رواني ازمجموعه اهدافي تشكيل شده كه جملگي با يك ديگرموافق و دم سازمي شوند درجهت تحقق آن چه كه طبيعت نمي تواند بدون دخالت انسان به وجودآورد . ))
          انسان براي دست يابي به حقيقت ، بايد ابزارهايي را به دست آورد كه طبيعت از طريق آنها عمل مي كند . مثلا عامل تمايل به هواپيماها آن بود كه آدمي پرواز درآسمان را خواهان بود و يا تمايل به عبوراز دره ها ، او را به ساختن پلي هدايت كرد كه تنها يك دهانه ي عريض و وسيع داشته باشد . انسان با واژه ي اشتياق كه همان اعتبار رواني مي باشد و با ابزار و وسايل كه اعتبارفيزيكي است ؛ موفق به خلق شكل ها ( فرم ها ) شد . از همين طريق است گه به عنوان مثال اهرام مصرساخته شد و يا يوناني ها موفق به درك وخلق اولين ستون ها شدند و همانا  اولين مرحله ي هنر ، همين است : (( گذشتن ازسكوت ونور)) .
مكان هاي مراسم مذهبي
سال هاي 68- 1965 ، ديرخواهران مقدس دومينيكن : مديا ، پنسيوانيا - طرح .
          لويي كان ازهمان ابتداي طراحي سلول ها ي صومعه را همچون نمازخانه هاي انفرادي تلقي مي كرد . بنابراين آنها را مانند كمربندي دراطراف مجموعه سالن هاي مشترك قرارمي دهد . دراين طرح  از ايجاد راهروها خوداري شده  چرا كه لويي كان آن  را بي فايده مي داند .
          درساختمان برج مانند ، ورودي عمارت  و همچنين سالن هاي انتظار ملاقات كنندگان ، كتاب خانه ، سالن هاي اداري و اتاق هاي مهمان سرا  واقع شده است . سالن نمازخانه با يك سري فضاهاي راهرو مانند فراخ  ، احاطه شده كه اين فضاها ، خود ، گذركاهي به سوي سالن نهارخوري هستند .
سال 1966 – مركز راهبان  ، آندره مقدس  : والبرمو – كاليفرنيا -  طرح  .
          اين طرح شبيه طرح عبات گاه شهر (( مديا )) است . هردو طرح تقريبا هم زمان هستند . اين عبادت گاه دربلندترين نقطه ي يك تپه واقع است و نقشه ي آن با شكل زمين هم آهنگي دارد  . سلول ها درسمت كناري تپه قرارداشته و هركدام داراي يك تراس و يا يك باغچه مي باشند  . منظره هاي اطراف اغلب خشك و بياباني است . باغچه ي صومعه توسط منبع آبي كه برفراز برج  ورودي ساختمان قرار دارد آبياري  مي شود  .
احساس مكان
          به هرصورت درنظركان ، مكان تنها يك كميت فيزيكي نيست كه بتوان آن را به طوركامل دريك تصويرخلاصه كرد ، بلكه محصول تداخل و تركيب برنامه ي انسان با مشخصات وخوصيات محل  و زمين است . مكان به طورعمده و قبل از هر چيز اوضاع و احوال انساني  را منعكس كرده و مبين ايدئولوژي است . (1)
موسسه هاي فرهنگي
سال هاي 67-1964 ، دانشكده ي هنر : فيلادلفيا -  پنسيلوانيا ، طرح  .
          محله اي كه طرح مورد نظردرآن اجرا مي شد درمركز اقتصادي شهردركنار شريان اصلي ترافيك قرار داشت . نقشه ي ساختمان در اطراف  دو محوطه ي روباز تركيب يافته بود . كارگاه ها و آزمايشگاه ها درقسمت شمالي واقع شده ، درحالي كه كلاسها ي درس ، اتاق ها ي اداري و سرويس هاي خدماتي در بخش جنوبي حياط قرارگرفته اند . درلبه ي انتهايي طرح ، درجهت خيابان برد ( Bread streat ) تالار بزرگ نمايشگاه همراه با كتاب خانه و سالن مطالعه پيش بيني شده است . طرح اين ساختمان عمدتا به خاطرگسترش بناي مدرسه ي موجود كه ساختمان هاي با ارزشي  را اشغال كرده بود تهيه شد  .
سال هاي 72-1967 ، كتابخانه و غذاخوري انجمن فيليپ آكستر : نيو هامپشير ( New-Hampshir )
          اين ساختمان درمزرعه هاي سرسبز و زيباي نيوانگلند واقع شده و از دو قسمت مجزا تركيب يافته است . يكي مخزن كتاب ها با حجم  و گستردگي قابل توجه كه بايستي از نور محافظت شود و ديگري سالن مطالعه كه درعوض نور ، سكوت و خلوت را براي خوانندگان مهيا مي كند . كان از ايجاد سالن وسيع مطالعه - كه معمولا دركتاب خانه ها ساخته مي شود - خودداري كرده و تاكيد مي كندكه مطالعه وكتاب خواني امري است مرتبط با خصوصيات شخصي افراد . بنابراين يك سري اتاقك ها ي كوچك مخصوص مطالعه در امتداد لبه خارجي ساختمان پيش بيني مي كند . اين قسمت از ديوارهاي آجري ساخته شده درحالي هسته ي مركزي كتاب خانه يعني مخزن كتاب ها  ، ازبتون مسلح  اجرا گرديده  است .
          غذاخوري از دو سالن بزرگ نهار و چهارسالن كوچك تر تشكيل شده كه همه گي از يك  محوطه ي خدماتي مركزي كه تمام سرويس هاي مورد نياز را دارا مي باشد استفاده مي كنند ، براي تامين روشنايي كافي از نورگيريهاي بزرگي كه در اطراف  هسته ي مركزي قرار دارد استفاده مي شود و سالن هاي كوچك تر، داراي پنجره هاي وسيع  و دلبازي هستند كه نور را به داخل هدايت مي كنند  .
          مصالح ساختماني بكار رفته درقسمت كتاب خانه و غذاخوري عبارتند از : آجر و بتون . درحالي كه درها و پنجره ها  از چوب ساخته شده اند . سقف سالن غذاخوري از قطعه هاي پيش ساخته ي بتوني بوده و تمام مصالح ساختماني فوق در شكل خارجي قابل رويت مي باشد .
سال1968 ، مركزمكانيك وحمل ونقل ولفسون : دانشگاه تل آويو .
          اين مركز جزو مجموعه وسيعي است كه درآن بخش هاي مختلف قبلي پيش بيني شده است . يك راهروي سرپوشيده ي كوتاه به صورت سايبان ، دانشكده ي مهندسي را به بقيه ي دانشگاه  مربوط و متصل مي كند . كتاب خانه به صورت يك راهروي وسيع دركناردانشكده قرارگرفته است . ازعمده مصالح  به كار رفته درآن ، بتون مسلح است كه دراكثر بناهاي اسراييل كاربرد دارد  .
          آداب و رسوم ، نشان دهنده ي فرهنگ عمومي هرملت است و زماني كه جهان آكنده  از تضادهاي مختلف است ؛ انسان سعي دركشف طبيعت اشيا دارد . اين امر، بيش تر يك فكر و عقيده است تا يك واقعيت واين تفكر ، با اين احساس عمومي هم راه است كه اصل اخلاقي ويا نظم اجتماعي بر روي خصوصيات نوع انسان پايه ريزي مي شود . دليل اوليه ي ايجاد رسوم مختلف داراي اهميت بنيادين است ؛ زيرا اين توافق ها - كه منجربه ايجاد رسوم مختلف مي شوند - داراي طبيعت ابدي بوده و بنيان گرآن هستند كه بناها خارج  از تحولات زمان ، پايدارمانده اند .
          آداب و رسومي مانند ايجاد شهرها و يا معماري ، تلاش انسان را مورد تاييد قرارداده و به آن قداست مي بخشند . درآداب و رسوم مربوط به تاريخ معماري سه عامل ثابت وجود دارد :
1 – مدرسه  2 - معبر  3 - فضاهاي سبز  .  كان اصطلاح  (( مدرسه )) را چنين تعريف مي كند :
          (( تمام مكان هايي كه براي تامين خواسته ي خود درفراگيري ، ازآنها استفاده مي كند مدرسه نام دارد و اين مكانها ، تنها براي يادگيري وآموختن عقايد و نظريات نمي باشند بلكه براي فهم  و ادراك دلايل وجود هرچيز و مناسبت هاي دوجانبه و روابط بين انسان  و طبيعت نيزمورد استفاده  قرار      مي گيرند . ))
          خيابان  ، براي هرنوع استفاده  باز است و قبل ازهرچيز ، مكاني است براي ملاقات . همچنين خيابان مكاني است كه درآن ، يك جوان درحال  رشد ، در افكارش كشف مي كند كه درسنين  بزرگي به چه كاري اشتغال خواهد ورزيد و اين ، واقعي ترين احساسي است كه ازشهردريافت        مي شود .
          لويي كان تحت عنوان (( فضاهاي سبز )) تمام مسايلي را كه براي انسان درمقايسه با ديگران يا بهتربگويم براي يك فرد درمقابل اجتماع مطرح مي شود ، مورد بررسي وآزمايش قرارمي دهد ؛ مسايلي مانند فضا و مكانهايي كه درآن ، افراد بشربا يك ديگرملاقات و برخورد كرده و هركدام  سعي دارند ظرفيت و استعداد خويش را برديگران ارجح سازند .
          اگر براي جامعه نوعي معماري مي تواند وجود داشته باشد ؛ اين ، آداب و رسوم هستند كه اساس آن را به وجود مي آورند ، چرا كه نيروي دروني همين آداب و رسوم است كه ظرفيت هاي يك جامعه را مشروط كرده و به خواسته هاي عمومي معنا  مي دهد  . جامعه به طوركلي  بر اساس جنبه هاي حياتي و تغييرناپذير وجود و حضور انسان  پايه ريزي شده  است . برپايه ي همين تفكرات  و اعتقادات ، معماري كان ، دقيقا داراي بيان و تعبيرات  پايدارتري  شده  است .
مكان هاي رفاهي
سال هاي 59-1954 ، مركز جامعه ي يهوديان : ترنتو - نيوجرسي
           اين طرح عبارت بود از يك مركز اقليت مذهبي جميعت يهود كه درآن فعاليت ها ي مختلف اجتماعي بايد انجام مي گرفت . يك  تالار سرپوشيده  ورزشي  و يك مجموعه از امكانات تفريحات دريايي درآن  پيش بيني شده است كه تنها حمامهاي آن ساخته شد . طرح اين مركز كه درآن شكل معماري و كاربري هاي مورد نظر به صورت هم آهنگي با هم  ادغام شده اند ؛ از سه بخش  تركيب يافته است كه  ابعاد آنها به ترتيب عبارت است از :
 5/30 * 5/30 متر ، 61 * 5/30 متر و 61 * 10 متر
          بنابراين هرقسمت داراي  روش ساخت  و فضاهاي مناسبي مي باشد و پوشش سقف از اجزاي مشابه تركيب يافته كه بدين ترتيب اهميت توزيع فضاها  ، بيش تر مورد توجه قرار مي گيرد . اين اجزاي متحد الشكل ، در پوشش تاسيسات تفريحي و دريايي مخصوصا درقسمت هاي خدماتي و استخر سرپوشيده به كار رفته اند . اين فضاها به صورت چليپايي ( صليبي شكل ) به گونه اي                            هم طراز دركنار هم  و در اطراف يك حياط خلوت قرارمي گيرند . هرقسمت داراي چهار واحد خدماتي است كه حلقه وار تركيب يافته اند . مصالح ساختماني عمدتا از بتون مسلح  بوده كه چوب  نيز درقسمت هايي ازآن به كار رفته  است  .
سال هاي 64-1961 ، مركز هنري فورت واين : اينديانا – طرح .
          برنامه اوليه ي اين طرح  شامل مكان هاي زير بود : 1- تالار موسيقي  2- تاتر  3- موزه     4- هنركده   5- خوابگاه هنرآموزان  6- انجمن هنر  7- توقفگاه خودروها  .
دراولين اكسيس هاي لويي كان ، كليه ي فضاهاي فوق پيش بيني شده بودامادرنتيجه يك تجزيه وتحليل عميق برروي خصوصيات اجزاي فوق الذكروبرسي تشكيلات داخلي آنها ، تغيرات كلي وريشه اي دربرنامه ي طراحي به وجودآمدكه درنتيجه آن تغيرات ، بعضي ازقسمت ها ازبرنامه ي طرح حذف ودرعوض ، قسمت هاي ديگرتقويت شد ، قبل ازجمع بندي نهايي طرح ، پيش نهادديگري درجهت الحاق يك حياط خلوت مطرح شد . اين قسمت جديد ، قبلاپيش بيني نشده بودولي بااين افزودگي ، حالت خاصي به مجموعه بخشيده شد . بااين اقدام ، نورپردازي طبيعي طرح ، به مراتب ازوضيعت قبلي مطلوب ترشد .
سال1965 ، اسلام آباد ، مركزحكومت پاكستان طرح .
دولت پاكستان مايل بودكه علاوه برداكا ، مركزحكومت بنگلادش شرقي درقسمت غربي كشوريعني پاكستان غربي امروزي نيزمركزي رابه وجودآورد . محل انتخاب شده بسيارباشكوه وعالي بود ؛ چراكه دردامنه هندوكش وكاراكوردم دراستان شمال غربي پاكستان قرارگرفته بود . دفترلويي كان
موظف به تهيه ي طرح مركزحكومتي كه عبارت ازكاخ مجلس ، كاخ دادگستري ، ساختمان موزه ي تاريخ اسلامي وكاخ رياست جمهوري باساختمان هاي اداري مربوط به آن بودشد . ورودبه مركزحكومتي ازطريق يك خيابان وسيع پردرخت انجام مي گيردكه ازبخش سفلاي دامنه شروع وبه ميدان باعظمتي منتهي مي شودكه مجموعه ي ساختمان هاي دولتي ، به ترتيب دراطراف آن قرارگرفته است . كاخ مجلس وموزه دريك سمت خيابان وبرفرازتپه كاخ رياست جمهوري واقع شده اند ؛ درحالي كه درسمت ديگرخيابان ، كاخ دادگستري ساخته شده است . يك جاده ي شيب دار، ميدان رابه كاخ رياست جمهوري وطبقه هاي موزه متصل مي كند . لويي كان درپشت ساختمان كاخ ها ، يك درياچه ي مصنوعي پيش بيني كردتابه گونه اي رويايي ، هرسه تپه رابه يكديگرمتصل سازد .
هنرمعماري
كارهاي هنري لويي كان ، ازطريق پنج اصل ثابت قابل تشخيص است : 1 احساس تركيب دركل بنا
2 استفاده ازموادومصالح ساختماني متناسب باطبيعت آنها 3 احساس فضاي معماري به عنوان هدف اصلي  4 اهميت نوربه منزله ي بخشي ازطرح  5 تناسب وارتباط هاي معمارانه .
1  احساس تركيب دركل بنا
درزمينه ي فلسفي ، بيشترروي كردلويي كان به موضوع وحدت ويك دست بودن شكل نهايي كارمعماري است .
فرضيه ي اودرموردتركيب بخش هاي مختلف ساختمان بانظريه وتعريف زيبايي (( سان توماس داكوبين )) منطق مي شودوكان به طورآشكار ، نظريه سان توماس رانقل مي كندكه درآن زيبايي به چهارعامل مشروط مي شود : تماميت ، همگني ، تقارن ومنحصربه فردبودن . ازنظرلويي كان تماميت درمعماري ازطريق خودكفايي به دست مي آيدوهمگني درآن است كه نتوان قسمتي ازچيزي رابدون درهم ريختن كل آن ازآن جدا كرد . به عبارت ديگر ، اگربخشي ازطرح راجداكنيم . تمام به هم خواهدريخت . تقارن درارتباط بين قسمت هاي مختلف است ودرپايان ، حالت انحصاري وضيعتي است كه يك شي مانندشي ديگري نباشدوآن شي داراي حالت منحصربه فردباشد . ايجادتفاوت براي مشخص كردن فضاهاي خدماتي وفضاهاي اصلي يك طرح معماري ، برآن دلالت داردكه لويي كان سعي مستمربرروشن سازي مقصدكليه ي اجزاي طرح كه درتركيب كلي آن واردمي شوند دارد . وعلاوه برهمه دربناي اصلي پروژه ي آن مركز، تفاوت بين قسمت هاي مختلف بنا مشخص است .
ازابتداي قرن حاضر، درمدرسه ي معماري هنرهاي زيباي پاريس ، ( بوزار) يكي ازموضوعات مهم وقابل توجه ، مساله ي تركيب درسنت هاي معماري بوده است لويي كان ازنوشته هاي پروفسورمعروف آن مدرسه معماري يعني (( ژولي گادت )) اطلاع كامل رابه دست آورد . همانطوركه كارهاي يكي ازشاگردان خوب آن مركزيعني (( توني گارنيه )) رانيزشناسايي كرده بود . ولي علاوه برهمه اينها ، لويي كان تحت نفوذشديدافكارپرفسور((آگوست جويسي )) قرارداشت . اين شخص هم زمان باگارنيه بودولي موضع گيري اش كاملادرنقطه اي مقابل اوقرارداشت . البته نفوذآگوست چويسي درافكارلويي كان به خاطر ايده هاي مكتوب اونبود(چراكان به زبان فرانسوي آشنانبودواساسا علاقه ي زيادي به خواندن متون ومطالب نداشت ) بلكه ازطريق نقشه هاوتصويرهاي كتاب تاريخ معماري اوبودكه براي كان آموختگي تعيين كننده اي حاصل شد . كان عملامنابع ديگري رابراي اوفراهم كردتاروش هاي دانشگاهي سنتي فرانسوي راباعقايدپيشترفته ي قرن بيستم هماهنگ سازد . اوبراي نيل به اين هدف روش خودرابرفصل مشترك آن دوپايه ريزي كردكه عبارت بودازنظم درطراحي . دراين روش ، دوعامل مهم معماري يعني زيبايي وايستايي درهم آميخته مي شوند .
دومين مشخصه ي كارهاي لويي كان رامي توان درارتباط بين هنرهاي دستي ومصالح ساختماني تعريف كرد . ديوارهاي انستيتوسالك كه ازطريق قالب بندي بابتون مسلح ساخته شده ازنمونه هاي بارزوزنده ي نماسازي به طريق هنرمندانه است .
كارهايي كه لويي كان درهندوستان اجراكردموقعيت استفاده ازآجررابراي اوفراهم كرد . آجرنه تنهاازجمله مصالح ساختماني است كه بيش ترين استفاده ازآن درساختمان مي شود ؛ بلكه ازبهترين ومناسب ترين آنهانيزمي باشد . آجردردست هاي لويي كان زندگي جديدي پيدامي كندكه ضمن كسب استحكام بيش تر، ارزش هاآن نيزبه خوبي حفظ مي گردد .
تمام كوشش وهمت لويي كان داراي اين خصلت ويژه است كه اودراجراي ساختمان ، تفكرسنتي وكاربردعاقلانه مصالح رابه طوركامل وبدون عيب درهم مي آميزد .

3 احساس فضاي معماري به عنوان هدف اصلي
احساس فضاكه لويي كان برآن تاكيدداشت بدين شكل مطرح مي شودكه يك پلان ازمجموع فضاهاتشكيل شده است (شكل 20 ) واحدفضا ، يك اتاق است كه اغلب ، وجودآن نسبت به شكل پلان داراي حالت مستقل مي باشد . ولي براي كان اين واحدفضايي خصلت انتزايي ندارد بلكه امري واقعي دررابطه باابعادوجودي انسان است كه درآن فعاليت هايي كه انجام مي شودكاملااحساس مي شود . دراين اتاق ، صدا ، نوروياحتا ارتباط بسيارظريفي كه درفعاليت هاي انسان وجودداردنيزبه طوردقيق قابل دريافت مي باشد . به طوركلي براي لويي كان اتاقي كه درآن دوانسان داراي تفاهم وهم زيستي باشند بااتاقديگري كه چندين نفردرآن ، فقط اجتماع مي كنندمتفاوت است . تفاوت موجوددراين قضيه رامي توان به سادگي همچون تفاوت يك عمل اتفاقي بايك كارمتداوم طولاني دانست .
4 اهميت نوربه منزله ي بخشي ازطرح
نورطبيعي ، هوييت يك اتاق راتعيين مي كندوطرح ونقشه ي ساختماني ، نوررادرقسمت هاي مخصوص به خودپراكنده مي كند . كان دراسكيس معبديوناني پارتون اجزاي ضخيم وتوپر ،مانندديوارها وستون هارابارنگ سياه مشخص كرده است دربناي معبد ، اينهاازجمله اجزاي كافي به حساب مي آيند . اين صرفه جويي طبيعي دراجزاي مهم بنا ، يكي ازنگراني هاواشتغالات فكري كان ، ازابتداي كارش بوده است ؛ گرچه اوهيچ گاه آن رابه اين روشني بيان نكرده است . وي در كارهاي اوليه اش سعي كرده تا يك توزيع منطقي در قسمت هاي پر و خالي نماها به وجود آورد به طوري كه باز كردن يك سوراخ در ديوار براي ايجاد يك پنجره را كاري خود سرانه قلم داد مي كند بدين ترتيب نماي خانه ويس از تركيب پانل هاي متحرك عمودي درست شده كه در هر زمان مي توان طبق شرايط مورد نظر جهت آنها را تغيير داد در حالي كه در خانه فليشر شكل ظاهري گشودگي در ديوار ، از نحوه تابش نور حكايت مي كند ؛ اما در شاختمان كنسولگري رآندا يك انتخاب جديد براي مساله نوذر به كار رفته است يك ديوار شيك در جلوي سطح پنجره قرار مي گيرد و بدين ترتيب شدت نور و انعكاس تابش آن را ملايم مي سازد كان در طرح جديد باز سازي يك ساختمان كه خيابان هاي شهري در چهار طرف آن قرار دارد شيوه جديد را ابدائ مي كند كه در آن يك رديف مكان هايي كه هر كدم داراي كاربري مخصوصث به خود مي باشد پيش بيني ميشود عبارت (( مكانيابي )) در اين طرح ، شايد تغيير صحيحي نباشد ؛ ولي بيشتر فضاهاي منظئور است كه كاربري هاي متفاوت به آنها اختصاص داده مي شود و ايجاد تمايز بين آنها تقسيم نوذر و پيشبيني مقدار ان بادقت و مطالعه كاففي انجام ميشود به هر صورت معماري ،  همچون عضوي كه فعالي تاي انساني را سامانمدهي مي كند تعريف شده استن.
اين عضو عبارتن است از مكلني كه انساها در آن به خوبي اموزش مي بينند با يكديگر ديدار كرده و روشهاي زنئگي كردن را متظاهر و آشكار مي سازند لويي كان موفق ميشود با پرهيز از مستقل كردن اسكلت باربرديوارهاي جدا كننده در ساختمان فن اوري در معماري متحول مي سازد.
5 – تناسب و ارتباطهاي معمارانه عامل ديگري كه موجب تداوم منتقي تركيب معماري مي شود رابطه و تناسب بين اجزا و فرمهاي ساختمان است چه از لحاظ موادد و مسالح ساختماني و چه از جنبخه اشكال و ابعاد آن اين عامل همواره براي معماران و طراحان ساختمان ايجاد نگراني كرده است انان براي كشف راه حلهاي اين مساله گاهي موضوع را در محور هاي گسترش خطي و زماني در نماهاي فضايي و حالت هندسي آن مطرح كرده اند . چنانكه در طرح ويلاي آدريانا امپراطور روم در شمال شهر روم يا در ساختمان صومعه لاتورت كه لكر بوزيه آن را طراحي كرده است كان در اين معقوله رابطه ها و تناتسب هاي معماري را در كاربرد سازه هاي باربر آن عنوان ميكند واحد تناسب يا مدول را فاصله موجود بين دو ستون و يا دو عضو باربر مي داند
مكان هاي مخصوص كان
سالهاي 1966-70 كارگاههاي توليدي اوليتي : پاليز بورگ – پنسيلوانيا – طرح
فضاي كارگاههاي اصلي توسط چتر هاي بلند بتني به ارتفاع 18 متر پوشيده شده از اين چتر هخا به شكل 8 ضژلعي هستند كه به گونه اي در مچكنار هم قرار مي گيرند تا سوراخهاي مربع شكل براي ورود نور به وجود ايد و بر روي آنها نورگيرهاي شيشسه اي مخصوص نصب شود تا روشنائي طبيعي به داخل منعمكس شود بخش امور اداري و قهوه خانه در كنار آزمايشگ
اهها قرار دارد ارتفاعه قابل توجه چتر هاي بتني اين امكان رابه وجود /اورده كه طبقه هاي قسمت اور اداري در فضاي فوثاني ساخته شود تاسيسات كلي ساختمان كه در داخل ديوارها تعبيه شده اند قابل رويت مي باشند نماهاي اصلي از بلوك هاي سيماني كلينور اجرا شده كه قابل رويت است
سالهاي 1968-73 ساختمان برج ادارات كانزار سيتي : ايالت كانزاس ( طرح از لويي كان
اگرذ در سرمايه گ
ذاري براي احداث يك ساختمان اداري هدف سود دهي باشد بايد زمان اجراي آن هر قدر ممكن است كوتاهتر شود از ابتداي كار لويي كان برنامه ريزي ساختمان را با همين روحيه سرعت در عمل پيشبينس كرد در اين برنامه از سير مركز ساختمان و زاويهاي 4 گانه آن در اولويت اجرات قرار گرفت و برااي اين كار از برج متحرك و مجهز به جرثقيل استفاده شد ستون هاي واقع در زاويه هاي ساختمان در طبقه آخر فشارهاي ناشي از خرپاهاي افقي را متحمل مي شود بر اين خرپاها سقف هاي پوششي قرار مي گيرد و فضاي باشگاه كارنژمندان در دو طبقه در آن ايجاد مي شود در همين حال در طبقه هم كف فروشگاهها و مكا هاي عمومي براي تجمع مردم پيش بيني  شده است .
سالهاي 62-1956 طراحي شهري براي مركز فيلادلفييا
درسال 195 لويي كان ، به عنوان مشاوركميسيون طرح توسعه ها ي شهرفيلادلفيا ، دوسيستم حركت مجزاازهم ، يعني خودرووعابرپياده رادرمركزشهرموردمطالعه قرارداد . وي دراين سيستم به جاي توسعه ي خيابان هاي موجودعمدتامطالعه ي خودرابرروي مساله ترافيك موتوري متمركزكردوخيابان ها رابه دودسته تقسيم نمود : دسته ي اول براي حركت خودرو ، به مثابه ي رودخانه وكانال ها ي فرض شدكه درساحل آنها توقفگاه هايي همچون اسكله ي تخليه وحوضچه هاي بارانداز قرارگرفته باشد . دسته دوم ازخيابان ها ، هم زمان ، ازحركت خودروآزادشده وبراي عبورآزادعابرپياده اختصاص يافت .
كان مي نويسد : (( دردوران معماري به شيوه ي گوتيك ، معماران وسازندگان آن زمان ، بناهاي خودراباسنگ هاي سخت وفشرده مي ساختند .)) درعصرحاضر ، مامي توانيم بناها راباآجرهاي مجوف بسازيم . فضاهاي معماري كه ازاجزاومصالح ساختماني به وجودمي آيد داراي همان اهميتي كه آن اجزاداراهستند . فضاهاي خالي معماري داراي ابعادي مي باشندكه مابين اعضاي باربر ، مانندديوارها وغيره قرارگرفته ودرفضاي خالي داخل پانل هاهوادرجريان بوره وسيستم هاي برق عبورداده مي شوندودرضمن تاسيسات گرما رسان رابيزدرخودجاي مي دهند . امادرفضاي خالي بزرگ تر ، انسان جابه جاشده ودرآن زندگي مي كند . علاقه وتمايل به فضاهاي خالي به عنوان اجزا ، بامفهوم معماري دراين روزهاي بسيارتوسعه يافته است به گونه اي كه اين فضاها-ازطريق استفاده بيش ترازاسكلت هاي فضايي وياسازه هاي قاب بندي ومفصلي طراحي وايجادمي شوندكه البته اين گونه طرح هاي تجربه شده ، عمدتاازآگاهي نسبت به طبيعت سرچشمه مي گيردوباتحقيقات دائمي وعميق درايجادنظم ، به معماري مربوط مي شود . درچنين روشهاي خلاق معماري ، ديگرشيوه هاوعادت هاي معمول ازقبيل پنهان سازي وپوشاندن سازه ها ي باربرو0000 بي معناخواهندبود . چراكه اين عادتها وروش ها ، روندتكاملي طراحي معماري رابه تاخيرمي اندازد . من براين عقيده هستم كه درمعماري هم ، مانندتمام هنرهاي ديگر، هنرمندطراح به طورغريزه ي علاقه منداست كه چگونگي اجراي يك كار آشكارساخته ودرسيماي آن نشان دهد . اين باوركه معماري امروزالزامابايدداراي سيماي زيباباشد ؛ عمدتاازآنجاناشي مي شودكه ماعلاقه منديم اتصالات ساختمان رامخفي كرده وچگونگي ارتباطات بخش هاي مختلف آن راازنظربپوشانيم .
به عقيده ي نگارنده ، سازه هاي باربرساختمان به گونه اي طراحي شوندكه تاسيسات وتجهيزات خدماتي ساختمان درآنها قرارگيردواگرازشروع كار، خودمان رامجبوركنيم تاساختمان راهمان گونه اي كه بايدبسازيم طراحي كنيم واگرخودمان راازتعقيب جهش هاي نوك مدادآزادسازيم ؛ مي توان انتظارداشت كه معماري ، مستقيماازروحيه سازنده ي ماه طلوع كند . آنگاه ديگرپوشاندن ناشيانه تاسييسات برقي وصوتي وياپنهانكردن لوله هاي پرپيچ وخم آب ودودكش هاي بخاري قابل قبول نخواهد بودودرعوض تمايل به آشكاركردن اجزاي باربروتاسيسات ساختمان ، براي كليه كساني كه به ساخت بنامبادرت مي كنندهمچون معماران ،مهندسان وسازندگان ساختمان وهنرمندان ، كاري معمولي بوده ورواج خواهديافت .
درسال 1961 بنيادگراهام انجام مطالعات مركزشهري رابه لويي كان برگزاركردكه قبلااودرموقعيت ديگري ، تهيه طرح ترافيك راآغازكرده بود . كان دراين طرح جديد ،باقاطيعت چندين مجموعه مهم شهري همچون ساختمانهاي اداري وشهري وتاسيسات شهري وحمل ونقل وغيره رادرمعرض ديدقرارنمي دهد . اين مجموعه ها توسط چندين راه هوايي ماشين رو-كه ازمشخصه هاي طرح ترافيك مجموعه است –قابل دست رسي مي باشند . همچنين يك سري دروازه هاي ورودي كه دراطراف محوطه ي مركزي مستقرشده اند . حجم ترافيك راداخل مركز ، كنترل وتنظيم مي كنند .
درسال 1957 موسسه ي بتون درآمريكامسوليت مطالعه وطراحي ساختمان يك آسمان خراش بابتون مسلح رابه لويي كان محول مي كند . لويي كان هم يك برج مرتفع 190 راكه تقريبا 915000 مترمربع زيربناداردطراحي مي كند . هيت كلي ساختمان ازبتون مسلح پيش تنيده تشكيل شده كه داراي يك اسكلت اصلي باربرمثلثي شكل است . اين اسكلت ازسيستم قاب بندي متقاطع تشكيل شده كه مجموعه اي ازستون هاي 20 متري قاب بندي رابه هم مربوط ساخته وبدين ترتيب مدول هاي 20 متري به طور موازي مقابل يكديگرقرارمي گيرند . درحدفاصل اين تقسيم بندي سازه اي ، اجزاي باربرافقي به صورت خرپابه ارتفاع 35/3 مترپيش بيني شده كه درفضاي داخلي هريك ، انبارها ، خدمات وتاسيسات ، مكانيكي طبقه هاي زيرين قرارمي گيردستون ها به صورت توخالي بوده ولوله هاي عمودي تاسيسات داخل آنها جاي دارد . هرمدول 20 متري ، يك طرح سازه اي مخصوص به خودداشته وارتفاع طبقات ساختماني درهركدام ، براساس نيازها وكاربري ها برنامه ريزي شده ي هرطبقه وتاسيسات مربوط به آن تغييرمي كند . سقف هاي طبقه به صورت معمولي وساده برفرازيكديگرقرارندارد ، بلكه دريك نظم مثلثي شكل وباتغييرات هندسي سازه ي اصلي هماهنگ مي باشد . طبقه هاي پايين كه پاشنه ي برج راتشكيل مي دهند ، 1-داراي مساحتي برابر           
متربوده ودرسه قسمت ظاهرمي شوند :1-مجموعه اي ازفروشگاه ها درطبقه هم كف 2-يك فضاي آزادبراي عابران پياده درطبقه ي اول .3-توقفگاه ها وخدمات مربوط به آن درطبقه زيرزمين . ورودي توقفگاه هاداراي شيب راهه ها دوراني كه باخروجي هادرجهت مخالف حركت مي كنندودها نه ي آنها باوسعت 2440 مترساخته شده تانورطبيعي وجريان هوابه طوركافي به داخل طبقه ي زيرين نفوذكند .دردوگوشه ي ساختمان ، ايستگاه اتوبوس وتاكسي دورازترافيك قراردارد .
درطول هركدام ازاضلاع ميدان مقابل ساختمان سه حلقه چاه هواكش قراردارد . دهانه ي اين سوراخ هاي استوانه اي ازدهانه ورودي وخروجي توقفگاه كوچك تراست وورودي عابران پياده باابعادتقريبي 24-24-متردراطراف آن واقع شده است . اين ورودي مستقيما به مغازه هاي زيرين منتهي مي شود . فروشگاه هاباپله هاي متحرك برقي به توقفگاه ها وپله هاي معمولي به طبقه ي فوقاني متصل مي شوند . درهرحال درتجزيه وتحليل كاريك هنرمندمعمولادوبرداشت ازآن صورت مي گيرد : دربرداشت اول هنرمندماننديك مترجم وبيان كننده ي عقايدعمومي زمان خودمحسوب مي شودوآن گاه دربرداشت بعدي ، نقش اوهمچون يك عامل محرك درتبلورهمان عقايدوافكارظاهرمي شود . امااگريك كارهنري درجريان تكامل تاريخي قرارنگيرد وبه خاطرنظرات شخصي ، به عمدازآن جداشود ؛ بديهي كه آن دوبرداشت ازهنرمندسازنده اش ، ديگرمعناومفهوم خودراازدست خواهدداد . اغلب آثارمعماري به اين گروه وابسته است . ارج نهادن به ارزش هاي باطني اين آثاروارتباط آن با معمارطراح ، داراي حالت انفعالي وغيرواقعي است ؛ چراكه اين گونه آثار، خارج ازكليه ي قراردادها وپيمان هاي زمانه بوده وهرگزبه خواسته هاومنافع عمومي جواب نمي دهد بدترين وضعيتي كه دردنياي امروزبه نظرمي رسدحالتي است كه درآن هركس قصدداردقوانين شخصي خودرااجراكند گرچه هنرمندان هرزگاهي وانمودمي كنندكه درآزاديهاي شخصي مجازي زندگي مي كنند ؛ولي نقش واقعي هنرمندآناست كه جريان پديده هاي اجتماع رادنبال كرده وخويشتن راباشباهت سازي درمخاطره اندازدتابتواندترجمان نظريات وخواسته هاي  اجتماعي كه درآن زندگي باشديابه عبارت بهتر ؛ ياكوشش كندتابتواندروابطي بين دنياي بي كران وانساني كه درعوض داراي دنياي محدودي است برقرارسازد . ازديدگاه يك فردمسئول ، وظيفه ي هنرمندآن است كه سعي فراوان كندتادنياي ممطلوب تري به وجودآيد . بنابراين بااين آگاهي وبيداري وجدان است كه مي گوييم نمي توان باآسودگي زيرسقف آسمان درازكشيدن ، آينده راساخت ؛ بلكه ازطريق كاروكوشش سنگين وخستگي ناپذيراست كه كارآينده دررابطه تنگاتنگ باواقعيت امروزبه حقيقت خواهدپيوست .
ولويي كان شخصيتي است ازاين نوع اوباپذيرفتن آن مخاطرات ، فعاليت خودراطي دونسل به پيش بردوبدين ترتيب شالوده هايي رابراي آينده پي ريزي كرد . مخاطراتي كه اوپذيرفت بسيارزيادبودواميدواري هاي اونيزبي حدوحساب دكترآسيبس گفته هاي فرانسيس بيكن رادرباره ي كان چنين نقل مي كند : مابراي آن خلق نشده ايم كه باخيال بافي وتوهم زندگي كنيم ، بلكه وظيفه ي ماپي بردن به كليه ي كارهايي است كه طبيعت انجام مي دهدويامي تواند انجام دهد)) كارهاي لويي كان هميشه خصوصيات منحصربه فردي راداراست  . اواغلب درحين كارمي گفت (( بناي ديگري رادرآينده طراحي نخواهيم كرد)) اين جمله راازآن جهت مي گفت تابفهماندبراي كاري كه دردست داردتمام نيروي خودراكارگرفته وذوق وهيجان هاي اوهمراه باخلاقيت فكري اش به پايان رسيده است  . اوكاري راكه مشغول آن بودمسوليت غيرقابل مقايسه تلقي مي كرد ؛ زيراآن كاررابافعاليت خستگي ناپذيروباكوششي پرتحرك دنبال مي نمودتادرنهايت بتواندبه كليه اجزاي آن ساختمان نقش اصلي واساسي كه همان مقصدوسرمنزل ويژه ي انسان است رااختصاص دهد .
كان درمقام يك معمار، به ترجمه وبيان اهداف ومقاصدجمعي وعمومي درقالب هاي ساختماني مي پرداخت .
محل اصلي كان فيلادلفيا است دراين شهربازندگي وگذشت زمان افكارونظرات لويي كان بارورمي گردد . اودائماارتباط موجودبين دوساحل رودخانه ي شهرراباخيابان هاوميدان هاوبلندي ها وحصارها موردبررسي وشناسايي قرارمي دهدودرپيشنهادهاي متعددخوددرموردطرح شهرسازي فيلادلفيا ، همواره آرزومندايجادنيروي ارتباطي قوي است .
كان مي گفت : (( من همچون يك معلم احساس رضايت خاطرمي كنم ؛ چراكه تنهادراين نقش است كه نبايدبگويم چنين خواهم كردياچنان )) اودانشگاه رامنزل آخرخودمي دانست ؛ مكاني كه درآن آزادي به حدكافي وجوددارد وبررسي وتحليل كليه نظرات وفعاليت ها ي افرادعلاقه مندبه تحقيق وجودداردوي عقيده داشت كه : (( اشتغال به كاردربازارآزاداست ولي معماري متعلق به دانشگاه است . )) هميشه مايل بوداين جمله راتكراركند : (( هرفردجيزهايي راكه مي آموزدودريافت مي كندكه مايه ي آن راازقبل دروجودش داشته باشد .)) آموزش براي خوداوعبادت بودازشناسايي دايمي خويشتن وبدين جهت مي گفت : (( انسان ، نمونه ي همان آدم اوليه است ، ولي شرايط مختلف حياط واتفاق هاي زندگي وتماس باديگران ، اوراازجنبش وقوه ي محركه ذهني خودآگاه ساخت . )) دركلامي كوتاه مي گفت : (( امروز، ديگرحتاخورشيدهم يك امرمسلم دايمي نيست .)) +
زندگي نامه لويي كان
تحقيقات ومطالعات درزندگي شغلي او
20-1912 دبيرستان مركزي وآكادمي هنرهاي زيبادرپنسيلوانيا . براي اين مطالعه ، لويي كان تعدادزيادي جايزه دريافت مي كند
26-1925 كان باهمكاري باجان موليتوريك دفتركارافتتاح مي كند . دراين دفترآقاي كان مسوليت طرح بزرگداشت يكصدوپنجاهمين استقلال آمريكارابه عهده مي گيرد .
29-1928 به اروپاسفرمي كند .
30-1932 باآژانس پل كرت همكاري مي كند .
33-1932 سازماندهي ومديريت مجله تحقيقات معماري رابه عهده مي گيرد . 30 ازمهندسين معمار ومهندسين ساختمان اين گروه تحقيقات راتشكيل مي دهند ودرموردشرايط مسكن درفيلادلفيا مطالعه مي كند . موضوعات مطالعه عبارت است ازطرح واحدهاي مسكنوني . طرح هاي شهرسازي وسازماندهي محلات مسكوني وروش هاي اجراي ساختماني جديد .
1935 عضويت درانستيتون معماران آمريكايي رامي پذيرد . وفعاليت شغلي خودرابه صورت مستقل آغازمي كند .
1937 مشاورمسول خانه سازي فيلادلفيا مي شود .
1939 مشاورمسول خانه سازي ايالات متحده مي شود .
42-1941 شريك موسسه جرج هامي شود .
43-1942 شريك موسسه جرج ها واسكارت استورنوف مي شود .
52-1946 مشاوركمسيون شهرسازي فيلادلفيا مي شود .
51-1950 درآكادمي آمريكاشهررم مقيم مي شود .
1959 سخراني پاياني دهمين گردهم آيي بين المللي معماران رادرشهراوترلودرهلندانجام مي دهد .
1960 درهمايش جهاني طراحي درتوكيو شركت مي كند .
1961 مشاورشهرسازي فيلادلفيا مي شود .
1962 درجلسه عمومي رويال انستيتوي بريتانيا درلندن سخراني مي كند .
1968 عضويت كمسيون هنرهاي زيباي فيلادلفيا رامي پذيرد .
57-1947 پرفسورومدرسه معماري وشهرسازي ميت – (بنيادآلبرت فارول بنيس )
1957 پرفسورمعماري دردانشگاه پنسيلوانيا .
1960 رئس دانشكده هاي معماري .يال هاروآردودانشكده هاي كاليفرنياوهوستن وكارولين شمالي .
1962 ريس دانشكده فيلادلفيا –اونتاريو وشيكاگو .
اعطاي مدارك افتخاري –مشاركت ها وهمكاري ها .
1964 به عضويت انستيتوملي هنروادب منسوب مي گردد .
دكتراي افتخاري معماري دردانشگاه كارولين شمالي داده مي شود .
1965 دكتراي هنرهاي زيبادردانشگاه يال به اواعطا مي شود .
به عضويت آكادمي سوئدي هنرهاي زيبامنصوب مي شود .
1967 دكتراي حقوق دانشكده ي ساله به اوتقديم مي شود .
1968 به آكادمي هنروعلوم مي پيوندد .
1970 به انستيتوآمريكايي معماران ملحق مي شود وعضويي انجمن پادشاهي هنردرلندن به اوداده مي شود .
دكترهاي هنرهاي زيباازطرف كالج باردبه اواعطامي شود .
1971 دكتراي هنرهاي زيباازطرف كالج باردبه اواعطامي شود .
1973 عضويت آكادمي آمريكايي هنروادبيات رامي پذيرد
نمايشگاه ها
30-1929 درآكادمي هنرهاي زيبانمايشگاهي ازتابلوهاي نقاشي باموضوعات مسافرت هاي اوبه قاره اروپادرپنسيلوانيا برگزارمي گردد .
1936 درموزه هنرهاي مدرن نيويورك نمايشگاهي تحت عنوان (معاري ساختمان عمومي ) برگزارمي كند .
1963 نمايشگاهي تحت عنوان ((برج هاي انستيتوتحقيقات پزشكي )) درموزه هنرهاي بزرگ برگزارمي كند .
1965 نمايشگاه موزه هنري جوللا
1966 نمايشگاه موزه هنرهاي مدرن نيويورك .
1968 نمايشگاه كاخ برگزاري گردهم آيي هادرونيز .
جوائز تقديرنامه .
1960 جايزه آرلوندبرونراتوسط انستيتوملي هنروادبيات دريافت نمود .
1961 بورس تحقيقاتي جهت تجزيه وتحليل پييشرفته درزمينه معماري ازبنيادگراهام دريافت نمود .
1962 مدال افتخاربراي اجرا نمونه هاي ارزنده ازمجتمع هنري فيلادلفييا .
1969 مدال نقره ازدانشگاه كانتنيكوك به خاطركمك هاي شايان درزمينه هنري ومدال طلا ازانستيتوآمريكايي معماري دردانشگاه فيلادلفيا .
1970 مدال طلاازبخش نيويورك انستيتوآمريكايي معماري .
1971 مدال طلاازانستيتومعماري آمريكا .
1972 مدال طلاازانستيتومعماري انگلستان .
فهرست كارهاي لويي كان
خانه ها
49-1945 خانه فيليپ ك . روچ : پنسيلوانيا ،مونتگومري كانتري .
49-1947 خانه وينستون توم كينز : پنسيلوانيا ، جرمن تون .
طرح .
49-1948 خانه مورتن ويس : پنسيلوانيا ، مونتگومري كلانتري
1949 خانه ساموئل جنل : پنسيلوانيا ، مونتگمري كانتري .
1950 خانه ياكوب شرمن : پنسيلوانيا ، مونتگمري كانتري .
53-1952 مجموعه واحد هاي مسكوني ميل كريك ( مرحله اول ) پنسيلوانيا ، فيلادلفيا .
1953 خانه رالف ربرتز . ژرمن تاون : پنسيلوانيا . طرح .
1954 خانه فرانسيس آدلر : پنسيلوانيا ، فيلادلفيا ، طرح .
59-1975 باز پيرايي و توسعه و پلان مسكوني خانواده اپروينن و دروتي شاو در پنسيلوانيا ، فيلادلفيا .
61-1957 خانه فرد . ا . كلور : شهر كمپ دن نيو جرسي .
1958 خانه لاورنس موريس ، مونت كيسكو . طرح .
1959 خانه روبرت فليشر ، الكينس پارك ، پنسيلوانيا ، طرح .
61-1959 خانه برنارد شاپيرو در شهر ناربرس ، پنسيلوانيا .
62-1959 مجموعه واحدهاي مسكوني ميل گريك ( مرحله دوم ) : پنسيلوانيا ، فيلادلفيا .
65-1960 خوابگاه دانش جويان دانشكده برن مار ، پنسيلوانيا .
1960 خانه نورمن فليشر در شهر هات برو ، پنسيلوانيا .
1965 خانه اشريك  پنسيلوانيا ، فيلادلفيا .
1966 خانه اشترون ، واشنگتن دي ، سي .

مكان هاي مراسم مذهبي
1954 كنسيه ي آداس جشوردن ، درشهرالكينس پارك ، پنسيلوانيا . طرح .
67-1959 اولين كليساي وحدتي ، درشهرروشنتر ، نيويورك .
68-1965 ديرخواهران مقدس فرقه دومينيكن : شهرمديا ،پنسلوانيا ، طرح .
1966 نمازخانه آندره آي مقدس دركاليفرنيا . طرح .
1968 كنيسه هوروا دراورشليم . طرح .
مراكزفرهنگي
53-1955 نگارخانه هنردردانشگاه پال ، نيوها ون ،
57-1955 موسسه ي عتمي پژوهش هاومطالعات پيشترفته ، كمپاني گلين مارتين درشهرفورت ميد ،
مريلند . طرح .
1956 كتابخانه دانشگاه واشنگتن ، سن لويي ، ميسوري ، ( جايزه اول مسابقه طرح )
65-1959 موسسه علمي سالك براي پژوش ها ي زيست شناسي كاليفرنيا .
1960 ساختمان شهرداري بريستول : پينسيلوانيا . طرح . دانشكده ي شيمي دردانشگاه ويرجينيا . طرح .
تالاردانشكده داروسازي دانشگاه ايالت وين : ميشيگان . طرح .
1963 موسسه ي علمي دولتي هند : احمدآباد ، هندوستان .
1964 تالاراقيانوس شناسي موزه تاريخ طبيعي يبودي نيوهاون . طرح .
67-1964 مدرسه هنر: فيلادلفيا ،پنسيلوانيا . طرح .
72-1967 موزه ي هنركيمبلي درتگزاس فورت ورس . كتابخانه وتالارنهارخوري آكادمي فيليپ اگزتر .
1968 مركزمطالعات مكانيك وحمل ونقل دانشگاه تل آويو .
77-1969 مركزهنرومطالعات بريتانيا دانشگاه يال ، نيوهاون ،
1973 كتابخانه امورمذهبي دانشگاه كاليفرنيا ، بركلي . طرح .
مكان هاي رفاهي وخيريه
1948 ساختمان يادبودتوسعه ملي جفرسون ، سن لويي ، ميسوري ( برنده ي جايزه اول )
50-1949 ساختمان درمان شفيعي ، فيلادلفيا ، پنسيلوانيا ، بيمارستان پينسلوانيا .
1950 ساختمان ساموئل ردهيل فيلادلفيا بيمارستان رواني ، فيلادلفيا .
59-1959 مركزجامعه يهودي ، ترنتون ، نيو جرسي ، طرح .
56-1955 حمام عمومي ، ترنتون ، نيوجرسي .
57-1956 مسابقه يادبودهانري فرمي ، شيكاگو ايلي لوئس (جايزه اول مسابقه )
61-1960 مسابقه يادبودفرانكلين . د روزولت . واشنگتن دي سي . (جايزه اول مسابقه ) .
1961 كشتي رودخانه تايمزجهت سمفوني ونيد آمريكايي .
كلوپ شناسي پيلموت پينسلوانيا . پاويول جنرال موتور ، درنمايشگاه جهاني سال 1964 درنيويورك
طرح .
64-1961 زمين ورزش براي مجتمع مسكوني نيويورك (باهمكاري ، نقوشي ) .
مركزهنري ، بنيادفورت واين ، شهرفورت واين ايالت اينديانا . طرح .
73-1962 مركزحكومت بنگلادش درداكا .
1963 بيمارستان مركزي ايوب ومدرسه درمان بيماري هاي استوايي درشهرداكا ، بنگلادش .
67-1964 اتحاديه بين المللي مباني ، فلوريدا ،طرح .
1965 اسلام آباد ، مركزپاكستان غربي . طرح .
73-1966 تاثيرهنرهاي نمايشي دربنيادفورت واين ، ايالت اينديا .
69-1967 بناي يادبودشش ميليون يهودي ، باتري پارك ، نيويورك . طرح .
بنيادسلامتي فكرنيوبريتانيا ، پنسيلوانيا ، طرح .
1969 كاخ گردهم آيي ها ، شهرونيز . طرح .
1970 مركزبرنامه ريزي تنظيم خانواده ، كاماندو ، نپال .
73-1971 طرح ((اينرهاربور)) ، بالتيمور ، مريلند .
1972 بناي يادبودفرانكلين روزولت ، جزيره ي روزولت ، نيويورك .طرح .
مركزهنري پوكون ،پنسيلوانيا .طرح .
مركزجديداموراداري بنگلادش درشهرداكا .
مكان ها ي كار
1948 طرح ابعادتغييرات اصلاحي درداخل ساختمان شركت نفت رادبيل ، فيلادلفيا ، پنسيلوانيا .
56-1954 طرح ساختمان مركزپزشكي فدراسيون كار آمريكا ، فيلادلفيا ، پنسيلوانيا ، (درسال 1973 تخريب شد )
61-1957
و.....


کلمات کلیدی مرتبط:
آثار و زندگینامه لويي كان ,پاورپوینت بررسی ,نمونه کارهای لويي كان ,معماری لويي كان ,نمونه مشابه لويي كان ,کارهای لويي كان ,آثار لويي كان ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی زندگینامه و تحلیل آثار زها حدید
دانلود بررسی بیوگرافی و تحلیل آثار ماریو بوتا
پاورپوینت بررسی بیوگرافی و تحلیل آثار فيليپ جانسون
پاورپوینت بررسی بیست طرح و اثر برگزیده معماری زاحا حدید
پاورپوینت بررسی خانه روبی اثر فرانک لوید رایت
پاورپوینت بررسی بیوگرافی و تحلیل آثار میس وندروهه
پاورپوینت بررسی نظریات و آثارو گرایشات فکری معمار میس وان دروهه ، معمار دتایلها
پاورپوینت بررسی بیوگرافی و آثار سزار پلی
پاورپوینت بررسی معماری سبز در آثار نورمن فاستر
پاورپوینت بررسی بیوگرافی و آثار معمار معاصر برنارد چومی
پاورپوینت بررسی بیوگرافی و آثار فرانچسکو د سانتیس ، هنرمند ایتالیایی
پاورپوینت بررسی اصول مبانی نظری ایزنمن
پاورپوینت بررسی بیوگرافی و تحلیل آثار سانتیاگو کالاتراوا - Calatrava
پاورپوینت بررسی خانه سالمندان هومانیتوس برگوگ در شهر رتردام هلند،
پاورپوینت بررسی گنبد رایشتاگ ،The Riechstag
پاورپوینت بررسی جنبش فکری لویی کان - مکتب پست مدرنیسم
پاورپوینت بررسی انستیتوی علم و تکنولوژی دانشگاه مصدر اثر نورمن فاستر
دانلود پاورپوینت بررسی خانه آبشار و مدرسه هنر سنگاپور

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد