خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: مطالعات طراحی کمپ و مرکز بازپروری معتادین

تاریخ ایجاد 18/11/1395 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 135 برگ ورد فونت 14   قیمت: 18000 تومان   حجم فایل: 3706 kb  تعدادمشاهده  7


مطالعات معماری مرکز بازپروری معتادین 
بخشی از مطلب
اعتياد را به عادت كردن خود گرفتن، خوگر شدن، و خود را وقف عادتي نكوهيده كردن معني كرده اند. به عبارت ديگر، ابتلاي اسارات آميز به ماده مخدر كه از نظر جسمي يا اجتماعي زيان آور شمرده شود اعتياد نام دارد.
اصطلاح اعتياد به سهولت قابل تعريف نيست، اما عواقب آن به صورتهاي مختلف نظير كم شدن تحمل و وابستگي بدني هويدا مي شود.
در طب جديد به جاي كلمه اعتياد، وابستگي به دارو به كار مي رود كه داراي همان مفهوم ولي دقيق تر و صحيح تر است. مفهوم اين كلمه آن است كه انسان بر اثر كار برد نوعي ماده شيميايي از نظر جسمي و رواني به آن وابستگي پيدا مي كند، به طوري كه بر اثر دستيابي و مصرف دارو، احساس آرامش و لذت به او دست مي دهد؛ در حالي كه نرسيدن دارو به خماري، دردهاي جسماني و احساس ناراحتي و عدم تامين دچار مي شود(فدائي و سجاديه، 1365: 19).
سازمان بهداشت جهاني ، ماده ي مخدر را اين گونه تعريف مي کند: " هر ماده اي که پس از وارد شدن به درون ارگانيسم بتواند بر يک يا چند عملکرد از عملکردها تأثير بگذارد ، ماده ي مخدر است." اين تعريف مصرف کنندگان مواد مخدر را افرادي غير طبيعي و منحرف مي داند و براساس آن مخدرهايي نظير توتون و مشروبات الکي و همچنين مخدرهاي غيرقانوني مانند هروئين و ال . سي . دي را در بر مي گيرد .
 
 
 
 
 
 
معتاد كيست؟
معتاد كسي است كه در اثر مصرف مكرر و مداوم، متكي به مواد مخدر يا دارو شده باشد، يا به عبارت ديگر قرباني هر نوع وابستگي دارويي يا رواني به مواد مخدر معتاد شناخته مس شود. (برژره،  1368:5) از نظر آسيب شناسي هر دارويي كه پس از مصرف چنان تغييراتي را در انسان به وجود آورد كه از نظر اجتماعي قابل قبول و پذيرش نباشد و اجتماع نسبت به آن حساسيت يا واكنش نشان دهد، آن دارو مخدر است و كسي كه چنين موادي را مصرف مي كند معتاد شناخته مي شود.
بنابراين ، معتاد به کسي مي گويند که در نتيجه ي استعمال متمادي دارو در بدن وي حالت مقاومت اکتسابي ايجاد شده ، به شيوه اي که استعمال مکرر آن موجب کاسته شدن تدريجي اثرات آن مي گردد. از اين رو، پس از مدتي شخص مقادير بيشتري از دارو را مي تواند بدون بروز ناراحتي تحمل کند و در صورتي که دارو به بدن وي نرسد، اختلالات رواني و فيزيکي در  او ايجاد مي شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
تاريخچه
تاريخچه اعتياد در ايران
درقديمي ترين سند باقي مانده از ايران باستان يعني شاهنامه فردوسي ، مي خوانيم که الکساندر مقدوني فاتح ايران ، دچار بيماري سختي شد و پزشکي هندي به دربار او اعزام شد و توانست با فراهم آوردن ترياک از گياهان کوهي الکساندر را معالجه کند.
همچنين اکثر مؤلفين اشاعه ترياک را به عنوان داروي مخدر از زمان شکست ساسانيان به بعد مي دانند و در اکثر نوشته ها به اين موضوع اشاره شده است ، اما حتي بعد از ظهرو اسلام تا قرون بعد هم هرگز ايرانيان دچار مشکلات ناشي از مصرف ترياک و حشيش نشدند.  قديمي ترين افرادي که به مسأله اعتياد و مصرف ترياک به غير از مقاصد پزشکي اشاره دارد ، نوشته هاي مورخيني است که از زمان غرنويان به بعد مسأله مصرف و استفاده ترياک وحشيش را سخت کرده اند.مصرف ترياک در دوران قاجاريه به خصوص در زمان ناصر الدين شاه افزايش پيدا کرد و از اواسط حکومت وي کشت خشخاش شروع شد ، بعد از انقلاب مشروطيت و شروع کار مجلس شوراي ملي ، قوانيني درباره معالجه معتادان وصف شد که هر کدام از آن ها قبل از اينکه ناشي از اراده جامعه براي مبارزه با اعتياد باشد ، نشانه گسترش مواد مخدر در ميان ايرانيان است.
 
 
در مورد چگونگي ورود ترياك به ايران نظريات گوناگون و متفاوتي وجود دارد گروهي از تاريخ دانان ورود ترياك به ايران را يادگار يورش اعراب دانسته اند عده اي ديگر از مورخان نيز لشگريان مغول را عامل گسترش اين چنين موادي در ايران پنداشته اند . آنچه بديهي است ايرانيان خيلي بيشتر از حمله چنگيز با افيون و موارد استعمالش آشنايي داشته اند چنانچه دو پزشك ايراني يعني ابو علي سينا و رازي از نخستين دانشمنداني هستند كه به مصرف مواد افيوني در طب گسترش بخشيدند .
با آنكه برخب از پادشاهان صفوي چون شاه طهماسب و شاه عباس به شدت با گسترش ترياك مبارزه كردند ولي از آنجايي كه اين دوران همزمان با رشد استعمارگران غربي بود سعي شد كه از اعتياد عليه جوامع در حال رشد بهره برداري شود به گونه اي كه كشت خشخاش در روستاهاي ايران متداول گشت و خريد و فروش آن معمول شد.
كشت خشخاش تا سال 1334ادامه داشت و از آن سال به بعد ممنوع اعلام شد و اداره نظارت بر مواد مخدر به وجود آمد كه ظاهرا برنامه هاي زير را دنبال ميكرد:
1- جلوگيري از كشت خشخاش
2- مبارزه با قاچاقچيان مواد افيوني و مخدر به همت مقامات قانوني
3- مبارزه با اعتياد و مداواي معتادان به افيون و مواد مخدر .
 
پديده اعتياد به مواد مخدر بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357 نيز به خاطر فراهم آمدن بعضي از شرايط مساعد از جمله جنگ بين ايران و عراق تحريم اقتصادي ، افزايش ، بيكاري ، گراني و تورم و ساير مشكلات اجتماعي نيز به اوج خود رسيد و آمار معتادان به طرز سرسام آوري رو به فزوني نهاد . 2سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي يعني در سال 1359 لايحه قانوني تشديد مجازات و اقدامات تاميني و درماني براي مداوا و اشتغال به كار معتادان در 25 ماده به تصويب رسيد .
و.....
 
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات موضوع   1
بیان مساله .2
روش تحقیق 2
منبع  .3
 
فصل دوم
شناخت موضوع 4
اعتیاد چیست؟ .5
معتاد کیست؟ 6
تاریخچه اعتیاد در ایران .7
علل پیدایش و تداوم اعتیاد .8
عوامل زمینه ساز مستعد کننده اعتیاد .9
عوامل مخاطره آمیز فردی 10
عوامل مخاطره آمیز اجتماعی 14
مصرف مواد به عنوان هنجارهای اجتماعی 15
پیشگیری از اعتیاد به انواع مخدر 16
استراتژی پیشگیری از اعتیاد 17
اهداف و مراحل درمان اعتیاد 18
چگونه می توان معتادان را به درمان تشویق کرد؟ 19
طبقه بندی مواد اعتیاد آور 20
مراکز اقامتی معتادین ( کمپ) چیست؟ .23
اهداف تاسیس این مراکز 23
.1گروه مواد مخدر .25
.2گروه (چرس) حشیش و ماری جوانا .28
.3مواد کند ساز سیستم عصبی 29
نه گفتن را بیاموزیم 30
توصیه شما به دیگران برای ترک اعتیاد .31
زبان مواد مخدر .31
عوارض اعتیاد از جنبه های گوناگون .34
تاریخچه کمپ های معتادین .37
4 اصل اخلاقی در مراکز ترک اعتیاد 38
منابع .41
 
فصل سوم 
بررسی نمونه های مشابه خارجی و داخلی 42
 .43ALEXIAN3-1 مرکز درمانی  
3-2 مرکز باز پروری دختران در دهکده فرنیل مادرید .44
3-3 بیمارستان سیلورهیل 44
1 مرکز بهبودی شفق 49
2 مرکز باز توانی و درمان اعتیاد کامیار .49
3 کمپ ترک اعتیاد یاس .50
انواع روشهای درمان 51
درمان دارویی 51
درمان غیر دارویی .56
طب سوزنی 56
هومیوپاتی و اعتیاد 58
رفلکسولوژی 59
فلسفه بازتاب شناسی 59
عطر درمانی .61
آروماتراپی و اعتیاد .62
نوروفیدبک در درمان شیشه 64
عوامل خانوادگی 64
ستیزه والدین .65
رفاه اقتصادی .66
در دسترس بودن مواد مخدر 66
بیکاری 67
موقعیت فعلی کمپ های معتادین در ایران .69
برنامه های عملکردی کمپ های معتادین .70
منابع 71
 
فصل چهارم 
مطالعات اقلیمی .72
تقسیمات اقلیمی ایران 73
موقعیت استان همدان .74
تقسیمات کشوری استان همدان .75
شهرستان همدان .75
بافت .76
توزیع تراکم نسبی جمعیت .78
آموزش و سواد 78
موقعیت اجتماعی و فرهنگی .80
پیشینه تاریخی همدان 81
وجه تسمیه همدان .84
خصوصیات اقتصادی 85
خصوصیات جهانگردی و توریسم .85
آثار باستانی و مکان های دیدنی همدان .86
خصوصیات اقلیمی همدان 93
نکات طراحی اقلیمی 101
کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان 101
بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان 102
بهره گیری از شرایط مناسب هوای خارج .103
تهویه مورد نیاز در اقلیم سرد و کوهستانی .103
ویژگی معماری مناطق سرد .104
شهر از نظر زمین شناسی .104
بررسی حد آسایش در اقلیم همدان .105
ویژگی های اقلیمی و تاثیرات آن بربافت و معماری همدان 105
مکان یابی و تعیین سایت پروژه .106
تحلیل سایت 107
نتیجه گیری 109
منابع 111
 
فصل پنجم
برنامه فیزیکی و استانداردها .112
زیرزمین .113
طبقه همکف .113
طبقه اول 114
طبقه دوم 115
طبقه سوم .115
طبقه چهارم .116
منابع .116
 
 
فصل ششم
سازه و تاسیسات .117
تاسیسات 118
گرمایش .118
سرمایش 118
تاسیسات آتش نشانی 119
منابع .120
 
فصل هفتم 
نقشه ها .121
 
فهرست نقشه ها
 
زیرزمین 122
طبقه همکف 123
طبقه اول 124
طبقه دوم 125
طبقه سوم .126
طبقه چهارم .127
 .128A-A برش 
 129B-B برش
نمای شمال 130
نمای شرق .131
نمای غرب .132
نمای جنوب 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
معماری ,مرکز بازپروری , معتادین ,مطالعات ,تحقیق, طراحی ,معماری, مطالعات ,رساله کمپ و ,کلینیک ,ترک اعتیاد، مطالعات ,طراحی , معماری مرکز ,بازپروری معتادین ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی و معماری پرورشگاه کودکان ، مجتمع کودکان بی سرپرست
مطالعات طراحی و معماری سرای دوستی ، مرکز نگهداری از کودکان خیابانی
مطالعات طراحی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با رویکرد ایجاد امنیت خاطر
مطالعات طراحی و معماری خانه سالمندان
مطالعات طراحی زندان و مرکز بازپروری مجرمين با رویکرد معماری هایتک
دانلود مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست
مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست بارویکرد ارتقاء آرامش روانی
مطالعات طراحی مرکز خلاقیت کودکان
مطالعات طراحی خانه ای برای سالمندان
مطالعات کمپ و کلینیک ترک اعتیاد، مطالعات طراحی معماری مرکز بازپروری معتادین
مطالعات طراحی خانه بازی کودک با رویکرد تعاملات اجتماعی کودکان
مطالعات طراحی مهدکودک با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی سرای سالمندان – مطالعات طراحی معماری سرای سالمندان
مطالعات طراحی خانه سالمندان
مطالعات طراحی خانه کودک
مطالعات طراحی خانه فرهنگ کودک
دانلود تحقیق معماری روانشناسی طراحی خانه کودکword
مطالعات طراحی مرکز مداخله در بحرانهاي اجتماعي (مرکز نگهداری،حمایت و بازپروری زنان روسپی)
دانلود مطالعات خانه سالمندان
دانلود مطالعات نقش معماری آب در مرکز باز‌ پروری معتادان

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد