خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: مطالعات طراحی خانه ای برای سالمندان

تاریخ ایجاد 18/11/1395 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 197 برگ ورد فونت 14 و فهرست   قیمت: 7800 تومان   حجم فایل: 16479 kb  تعدادمشاهده  5


دانلود مطالعات طراحی خانه ای برای سالمندان،

بخشی از مطلب
تجسم دوران گذشته ، آميزه اي است از رويدادهاي تلخ و شيرين در ارتباط با بستگان و دوستان که ساختار خاطرات را شکل مي بخشد . خاطرات که هيچ گاه نمي تواند به دور از مرور ذهني باشد به گونه اي است که روح آدمي را به هنگامي که به سن کهولت مي رسد ، به سختي مي آزارد ، چرا که او با احساس به کهولت گراييده است آن را در خلوت تنهايي که جز کهولت ، هيچ نمانده است لمس مي کند . 
امروزه ، در اجتماعي که شخص سالمند در آن زندگي مي کند ، امکانات بسياري چه از نظر جسماني با کمک گرفتن از علوم پيشرفته روز ، و چه از نظر رواني با برقراري روابط اجتماعي و خانوادگي ، فضاي زيست او فراهم آمده است که اين فضا بايد دلپذير و آرامش بخش باشد ، تا آن جا که از تجسم آن دوران در ذهن سالمند کاسته شود . گرچه اين کار ، گريز ناپذير است . 
کارشناسان مسائل محيط زيست سالمندان بر اين باورند که ايجاد فضايي آرام و به دور از تنش و احساسات يأس آميز  مي تواند آرامش بخش روح و روان آنان باشد . در اين جا اين سؤال پيش مي آيد که چگونه مي توان فضاي آرام را به وجود آورد؟ تنها با محبت و حس تعاون شديد و صميمانه به گونه اي که رضايت و خشنودي پروردگار را فراهم سازد . 
 
تاريخچه و سابقه تحقيق :  
گرچه منبع کامل و دقيقي درباره تاريخچه ايجاد و تأسيس مراکز نگهداري سالمندان در دست نيست ولي از مطالب و اطلاعات پراکنده مي توان دريافت که مراکز سالمندان اوليه در هر جامعه ، متناسب با وضعيت اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي آنها به صورت هاي کنوني گسترش و تجلي يافته اند . 
در قرون وسطي ، سالمنداني که خانواده اي نداشتند و يا خانواده آن ها قادر به نگهداري از آنها نبودند ، معمولاً توسط دير محل نگهداري مي شدند . شايد بتوان گفت که دير اولين محلي است که براي نگهداري و مراقبت سالمندان تنها و نيازمند اختصاص مي يافته است . در اين خانه ها با سالمندان مانند ديوانه ها رفتار مي شد و از هر 10 نفر ، 8 نفر به ناراحتي رواني دچار مي شد و 2 نفر جان خود را از دست مي داد . اين آمار تکان دهنده حقيقت انکار ناپذيري است که امروزه متخصصان پيري شناسي و پير درماني در دنيا به آن واقف اند . 
در بسياري از کشورها براي جلوگيري از عوارض رواني دوره بازنشستگي به منظور ادامه زندگي اجتماعي و حفظ خصوصيات اجتماعي و رواني افراد سالمند ، باشگاه هاي مخصوص سالمندان تأسيس گرديده است که در آنها وسايل متعددي براي تفريح ، سرگرمي و ورزش و مطالعه و غيره وجود دارد . همچنين در بسياري در باشگاه ها ، محل هايي براي اقامت افراد سالمند  در نظر گرفته شده که خانه سالمندان ناميده مي شود و افراد سالمند با پرداخت مبلغي به طور ماهيانه يا ساليانه در بعضي از مراکز ويژه که احتمالاً توسط دولت ها به حمايت از سالمندان تأسيس گرديده اند ، به طور رايگان و با شهريه کمي اقامت مي کنند . 
در ايالات متحده آمريکا نيز چندين مرکز سالمندان به نام « شهر خورشيد » يا "آفتاب شهر" براي اسکان سالخوردگان با سطح زندگي بالا وجود دارد . در فرانسه 45/1 درصد از مردم سالخورده را در خانه هاي دولتي که مخصوص سالمندان است ، نگه داري مي کنند . 
کشورهاي اسکانديناوي بيشترين کوشش را در اين راه به کار برده اند . « دهکده پيران » که شهرت جهاني دارد ، در 1919 در کپنهاک ساخته شد و در سال 1950 ، آن را نوسازي کردند . 
در سوئد ، قانون حمايت و نگهداري سالمندان ، در سال 1930 به تصويب رسيد . به موجب اين قانون ، سالمندان در خانه هاي بزرگ و يا واحدهاي آپارتماني زندگي مي کنند . مراکز بهداشت و بهزيستي دولتي ، در آسايشگاه هاي محلي همراه با مراکز تفريحات سالم وجود دارد به گونه اي که افراد و سازمان هاي داوطلب نيز در مورد سالمندان همکاري دارتد . 
امروزه حدود 200000 واحد آپارتماني مدرن در سوئد احداث شده ، که به ويژه به مستمري بگيران و بازنشستگان کرايه داده مي شوند . در سوئد جمعيت کهنسال 12 درصد و سن متوسط 77 سال است . 
در سال 1940 محله هاي فقير نشين سوئد ، سکونت گاه تعدادي از کهنسالان بود ولي اکنون خانه هاي جديدي مخصوص سالمندان در اين کشورها ساخته شده است . 
در ايران ، توجه به سالمندان به صورت جدي در اوايل دهه چهل قرن حاضر در قانون برنامه چهارم عمران کشور مطرح شد و در آن برنامه ، اعتباري به منظور جمع آوري سالمندان در خانه هاي مخصوص و نگهداري از آنان پيش بيني گرديدکه براساس آن ، دو آسايشگاه خيريه در سال 1342 در تهران تأسيس گرديد و سپس در سال هاي بعد برتعداد آنها افزوده گشت . 
خانه هاي سالمندان در ايران ، زير نظر مسئولان و پزشکان قرار دارد و اداره بهزيستي و وزارت بهداشت و درمان به طور مداوم بر کار آنها و از نظر دارو ، درمان و بهداشت ، نظارت کامل دارند . 
 
اهداف تحقيق :  
•    شناخت نيازهاي روحي و جسمي سالمندان . 
•    يافتن کالبد که بتواند نيازهاي روحي و جسمي سالمندان را پاسخ دهد . 
•    به وجود آوردن بستر و فضايي که بتواند روابط اجتماعي ميان سالمندان و جامعه را برقرار کند ، بستري که با ابزار معماري خلق گردد و ما حصل آن موجب پيشرفت هر دو نسل جامعه گردد . 
•    بهره برداري عملي از توانمندي هاي فکري و جسمي گروه سالمندان به منظور بهزيستي بيشتر اين بخش از جامعه . 
•    مشارکت فعال سالمندان در اداره بخشي از جامعه اي که در آن زندگي مي کنند به عنوان انجام وظيفه اي که در برابر اجتماع دارند . 
•    دادن فرصت هاي اجتماعي و شغلي به گروهي ارزنده ، ولي نيمه فعال که سبب تقويت بنيه مالي و شخصيتي آنان مي شود . 
 
 
ضرورت تحقيق : 
1.    با توجه به رشد سريع جمعيت و افزايش سطح عمومي بهداشت در جامعه تعداد سالمندان رو به فزوني است که اين خود توجه بيش از پيش به اين گروه از اجتماع را طلب مي کند . 
2.    تغيير شکل نهاد خانواده از نظام سنتي که در آن نسلهاي مختلف در جوار يکديگر به فعاليت در سطح جامعه و خانه مي پرداختند به نظام جديد شهرنشيني که درآنها تنها نسل فعال در جامعه فعاليت دارد باعث عزلت و جدايي سالمندان در خانه هاي خالي از خانواده گشته است . بنابراين ايجاد محيطي که بتواند ارتباط دهنده سالمندان با جامعه باشد . ضروري به نظر مي رسد . 
3.    کاستي هاي شهرهاي معاصر در برآوردن نيازهاي روحي وجسمي سالمندان و پاسخهاي غير منطقي که با طراحي آسايشگاه هاي سالمندان  به اين نقيصه داده مي شود . ضروري ترين عامل پرداختن به موضوع است . آسايشگاه هاي سالمندان موجود اغلب تنها درصدي از نيازهاي جسمي سالمندان را برطرف مي سازد و مکانهايي هستند براي او نيز ناچاري و طول عمر . 
4.    طراحي محيطي که سالمندان را بر پايه قابليتهاي آنها به گرد هم آورد مي تواند ساختاري براساس نظام شهرنشيني امروز تدوين کند تا روابط سالم ميان نسلها که سالها در روند تاريخ موجب شکل گيري عواطف و سنين اجدادي و ملي شده بود ، احيا گردد . 
 
روش تحقيق : 
از آنجايي که مسئله سالمندو دوران سالمندي به تازگي و با چهره اي متفاوت از سال هاي پيش از اين در جامعه اي مبتني بر سنت و رو به پيشرفت ما در حال شکل گيري است علاوه بر احساس ضرورت طرح مسأله نحوه برخورد و تبيين آن نيز مستلزم بهره گيري از الگويي براي نگرش و شناخت دوباره موضوع و با عطف به آينده مي باشد. از همين رو چهارچوب تحقيق و مطالعات اوليه در جهت تبيين طرح و شکل دهي به فضاي معمارانه ي آن در طول مراحل زير به انجام رسيده است . 
•    شناخت سالمند در دوران سالمندي با نگاهي دوباره و با توجه به معيارهاي شناختي حال حاضر 
و.......
 
 
فهرست مطالب:
    چکيده
    مقدمه
    کلیات تحقیق
    طرح مسئله
    تاريخچه و سابقه تحقيق
    اهداف تحقيق
    ضرورت تحقيق
    روش تحقيق
    *فصل اول تعاریف *
    تعاریف و نظریه ها
    تعاریف
    1-1 تعریف سالمندی
    1-1-1 سن زمانی
    1-1-2 سن جسمی و زیستی
    1-1-3 سن روانی و عاطفی
    1-1-4 سن اجتماعی
    1-2 نظریه های مختلف در مورد سالمندی
    1-2-1 نظریه نقصان دستگاه ایمنی
    1-2-2 نظریه پیر شدن سلولی
    1-2-3 نظریه تغییرات سیستم غدد داخلی
    1-2-4 نظریه توارثی
    1-2-5 نظریه فرسودگی
    1-2-6 نظریه مواد زائد
    *فصل دوم مبانی نظری *
    شناخت آسایشگاه سالمندان و خانه تجربه
    2-1 تحلیل عنوان
    2-2 مبدأ پیدایش
    2-3 پیدایش خانه های سالمندان در ایران
    2-3-1- نتیجه گیری وارایه طرح
    2-4 پیدایش خانه های سالمندان در جهان
    2-5 علت پیدایش و مزایای آسایشگاه سالمندان
    2-5-1-1 معایب خانه سالمندان
    2-5-2 مهاجرت از روستاها
    2-5-3 جنگ، اقتصاد بد، خشکسالی
    2-5-4 غفلت و سوء رفتار
    2-5-4-1 تعاریف سوء رفتارها در سالمندان
    2-6 اهمیت موضوع و جایگاه آن در کالبد شهر
    2-7 بررسی فیزیولوژی و روانشناسی سالمند
    2-8-1 کلیات
    2-8-2 ویژگی های جسمانی
    2-8-2-1 تغییرات ظاهری
    2-8-2-2 تضعیف قوای حرکتی و ماهیچه ها
    2-8-2-3 کاهش عملکرد دستگاه گوارش
    2-8-2-4 تغییرات عملکردی قلب و عروق
    2-8-2-5 تغییر در حافظه و هوش
    2-8-2-6 ضعف بینایی
    2-8-2-7 ضعف شنوایی
    2-8-2-8 ضعف حس چشایی و بویایی
    2-8-2-9 ضعف لامسه
    2-8-2-10 سایر تغییرات جسمانی
    2-8-3 نیازهای جسمانی سالمندان
    2-8-3-2 عوامل تأثیرگذار بر آسایش حرارتی و برودتی سالمندان
    2-8-3-3 توصیههای طراحی دمای آسایش فضاها
    2-8-3-4 شرایط محیطی موثر بر آسایش حرارتی
    2-8-3-5-1 نور طبیعی
    2-8-3-5-2 توصیههای طراحی نور طبیعی در فضا ها
    2-8-3-5-3 نور مصنوعی
    2-8-3-5-4 توصیههای طراحی نور مصنوعی در فضاها
    2-8-3-7 توصیههای طراحی تأثیر رنگ در فضاها
    2-8-3-8 نوصیههای طراحی و نکات فضایی
    2-8-4 ویژگیهای روانی، احساسی و شخصیتی سالمندان
    2-8-4-2 جنبههای روانشناختی
    2-8-4-3 جنبههای جامعه شناختی
    2-9 مراکز خدماتی روزانه
    2-9-2 مدت زمان حضور استفاده کنندگان
    2-9-3 فعالیتهای معمول در مجموعههای روزانه
    جدول(3) فعالیتهای پیش بینی شده در مجموعههای خدماتی روزانه
    2-10 تکنولوژی و سالمندان
    *فصل سوم: بررسی نمونه های موردی *
    3-1 آسايشگاه کهريزک
    3-2 خانه سالمندان در حاشیه دریا (ساحل نیوجرسی)
    3-3 اقامتگاه سالمندان "میدوویو" (کانکاکی، ایلینویز)
    3-4 ارزیابی مطالعات موردی
    *فصل چهارم : ضوابط و استانداردها *
    استانداردهای طراحی
    4-6 استانداردهای طراحی
    4-6-1-1 توصیههای طراحی
    4-6-2 جهت گیری مناسب
    4-6-3 ورودی اصلی
    *فصل پنجم شناخت بستر طرح *
    تأثیرات اقلیم در طراحی
    1-5 تأثیرات اقلیم درطراحی وسایت
    5-3-1ویژگی های معماری بومی در مناطق گرم وخشک
    5-3-1-2تعداد ومساحت بازشوها در منطقه گرم وخشک
    *فصل ششم معرفی سایت *
    ضمینه های ماهیتی وفیزیکی جهت طراحی سایت
    6-1طراحی سایت
    پیوست ها
    منابع و مآخذ (داخلی)
    منابع و مآخذ(خارجی


کلمات کلیدی مرتبط:
دانلود مطالعات ,طراحی خانه ای ,برای سالمندان، رساله خانه ای ,برای سالمندان ,بررسی فضاها ,طرح ,کانسبت ,ایده ,اصول طراحی ,تحليل خانه سالمندان , ,خانه سالمندان, رساله , طرح نهايی ,مطالعات,پروژه,پروپوزال , برنامه فیزیکی , استاندارد, تحقیق ,پایان,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی و معماری پرورشگاه کودکان ، مجتمع کودکان بی سرپرست
مطالعات طراحی و معماری سرای دوستی ، مرکز نگهداری از کودکان خیابانی
دانلود,پاورپوینت سرای سالمندان محل نگهداری سالمندان,ppt
مطالعات طراحی مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با رویکرد ایجاد امنیت خاطر
مطالعات طراحی و معماری خانه سالمندان
پاورپوینت کودکان بد سرپرست و بی سرپرست
مطالعات طراحی زندان و مرکز بازپروری مجرمين با رویکرد معماری هایتک
دانلود مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست
مطالعات طراحی خانه کودکان بی سرپرست بارویکرد ارتقاء آرامش روانی
مطالعات طراحی مرکز خلاقیت کودکان
مطالعات طراحی کمپ و مرکز بازپروری معتادین
مطالعات کمپ و کلینیک ترک اعتیاد، مطالعات طراحی معماری مرکز بازپروری معتادین
مطالعات طراحی خانه بازی کودک با رویکرد تعاملات اجتماعی کودکان
مطالعات طراحی مهدکودک با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی سرای سالمندان – مطالعات طراحی معماری سرای سالمندان
مطالعات طراحی خانه سالمندان
مطالعات طراحی خانه کودک
مطالعات طراحی خانه فرهنگ کودک
دانلود تحقیق معماری روانشناسی طراحی خانه کودکword
مطالعات طراحی مرکز مداخله در بحرانهاي اجتماعي (مرکز نگهداری،حمایت و بازپروری زنان روسپی)

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد