خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: مطالعات طراحي مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی

تاریخ ایجاد 18/11/1395 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 135 برگ ورد   قیمت: 13000 تومان   حجم فایل: 10092 kb  تعدادمشاهده  20


بخشی از مطلب
تاریخ ورزش و برگزاری مسابقات ورزشی در ایران باستان آنطور كه باید و شاید روشن و آشكار نيست. زیرا اعمال نابخردانه برخی پادشاهان و اعمال آنها باعث به آتش كشيدن كتابخانه ها و معدوم كردن بسياری از آثار قدیمی ایران گردیده است. اما منابع محدودی مانند اوستا، سنگ نوشته ها، حجاری ها، مسكوكات و برخی از كتابهای ادبی و تاریخی وجود دارد. ورزش ایران در بعضی بخشها از قدمت بيشتری نسبت به ورزش یونان برخوردار است. در یونان باستان بازیهای المپيك شامل دویدن، كشتی، مشت زنی، اسب دوانی، اراب هرانی و پنجگانه بود. اما در ایران ضمن اینكه بعضی از این ورزش ها سابقه بيشتری دارد، ورزشهایی مثل تيروكمان، قایق رانی و ... رایج بوده است.
اما در خصوص تاریخچه ورزش در ایران باید گفت: در ميان کشورهای مشرق زمين، بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعليم و تربيت خود بيش ترین الویت را به ورزش و تربيت بدنی داده بود، در حالی که چينيان به امر ورزش و تربيت بدنی توجه چندانی نداشتند و هندوان نيز پرورش تن و فعاليت های بدنی را گاه مذموم هم می دانستند، ایرانيان به اهميت و ارزش توانایی و سلامتی بدن به عنوان وسيله بسيار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پيروزمند، پی برده بودند.
ایرانيان از پنج سالگی تا بيست سالگی سه چيز را می آموختند: سواری -  تير و کمان - راستگویی.
 سواری و شکار نيز دو فعاليت معمول و رایج بود و جستن بر روی اسب و فرو پریدن از روی آن در حال دویدن و به طور کلی سرعت و چالاکی، از ویژگی های سوارکاران سوار نظام ایران بود. اینان هر شب در اطراف ابنيه دولتی و حكومتی با اسلحه می خوابند، عده روسای این شعب كه مسئول تربيت و ورزش
پارسيان شكار را آموزشگاه حقيقی جنگ می پندارند، جوانان در شكار سحرخيزی، در سرما و گرما بردباری، راه در سایر تمرینات ورزشی آنروز ایرانيان متمدن، آن عصر را مسخر خود ساختند. 
آریایی ها مردمانی قوی، سلحشور و صحرا گرد بوده و کار عمده شان پرورش حيوانات اهلی و شکار و سواری و تيراندازی بوده است.
ورزش و تقویت قوای بدنی و مهارت در جنگ و سواری و تيراندازی و راهپيمائی از اصول متداول این مردم بوده است قومی که دائما در حال کوچ کردن و منازعه با بومی های محلی بوده و بقهر و غلبه زمين ها و کشتزارها را تصاحب می کرده قطعا باید چالاک و سلحشور و بردبار و قوی اندام باشند.
این مردم بتدریج شهر نشين شده و ده و شهر و قصبه بوجود آورده اند از وقتی که آریایی ها شهر نشين شدند هميشه مورد هجوم شعبه دیگر آریائی ها - سکاها واقع شدند.
قبل از تشکيل دولت ماد، آریانها بشکل ملوک الطوایفی می زیسته و رئيس هر خانواده با قدرت کامل خانواده را اداره می کرد، و در مواقع جنگ یکی از رؤسای این خانواده فرماندهی لشکر را به عهده می گرفتند که بعدا مقام سلطنت از همين اختيارات بوجود آمد. در آن زمان هيچيک از امراء و سلاطين قدرت رئيس خانواده را تهدید نمی کردند.
از قرن نهم قبل از ميلاد سه تيره بزرگ آریائی در سرزمين ایران به حکومت رسيدند، در مشرق باختری ها، در مغرب مادها و در جنوب پارس ها.
آنچه از اخلاق و آداب این زمان روشن است حالت آماده گی قوم آریائی برای حرکت و جنگ و دفاع بوده و در این عصر کشت غلات کاملا مرسوم شده و در دهات و قصبات مزارع رونق بيشتری یافتند. تربيت حيوانات اهلی را عملی ساخته و اسب و سگ از نظر فوایدی که در جنگ و سفر و حضر و نگهبانی رمه و گله داشتند بيشتر اهميت دادند.
زورمندی جوانان از راه مسابقات کشتی و اسب سواری و تيراندازی و پرتاب سنگ وانداختن و دویدن و ارابه رانی با تمرینات و تشویقات رؤسای خانواده بوجود آمده است.
آشوزرتشت به عقيده ارسطو دانشمند یونانی و جهان، عوامل طبيعت را پرستش می کردند ولی احترام به پهلوانان نيز تا سر حد پرستش در افسانه ها ذکر شده است.
به خصوص در باره دوران پارت ها یا اشکانيان و پيدایش کلمه پهلوان باید گفت: شرح فتوحات این قوم آریایی و حکومت پانصد ساله آن ها پر از دلاوری ها و کوشش های این مردم است. کلمه پهلوان و پهلوانی، ریشه پارتی است که هر فرد زورمند را منتسب به پارت یا پرتو و پهلو دانسته اند. اینان مردمی جنگجو و شکارچی بودند.
پارت ها جنگ و شکار را دوست داشتند. این قوم از دوران طفوليت تا به هنگام کهولت هميشه با ورزش و تمرینات سخت جنگی و شکار بار آمده بودند.
مورخين تاریخ قدیم ایران را که در شاهنامه فردوسی به پيشدادیان و کيان وغيره تقسيم شده است با سلسله های قبل از ماد و پارس و هخامنشيان تطبيق می کنند.
پيداست که حماسه های ملی و افسانه های باستانی و داستان های جنگ ایران و توران و پهلوانان نامی ایران رستم و سایر پهلوان ها و داستان های جنگ و رزم آنان و ستيزه با دیوان و غلبه بر عوامل طبيعت و کشتی های مختلف رستم با پهلوانان دیگر، این حقيقت را مسلم می دارد که ایرانی ها از همان وقت به ورزشهای مورد علاقه و احتياج خود تا چه اندازه دلبستگی داشته و مهر وزریده اند.
مهمترین رشته های ورزشی آن عصر کشتی و زور آوری، اسب سواری، کوه نوردی،تيراندازی با کمان، سنگ اندازی با دست و فلاخن، پرتاب سنگ، دویدن و پریدناز موانع و پرتاب نيزه و زوبين بوده است.
در دوران دولت ماد پرورش اسب و استفاده از آن مورد توجه کامل بوده چنانچه وقتی امرای محلی ماد با هدایا به دربار پادشه آشور رفتند بهترین تحفه آنان اسبهای مادی و لاجورد بوده است .هووخشتر پادشاه ماد، قشونی ترتيب داد که پياده نظام آن مسلح به تير و کمان و شمشير بود، سواره نظام تيراندازان ماهری بودند که از کودکی با است سواری، تيراندازی و قيقاج زدن عادت کرده بودند. مادها به تربيت جوانان و تمرینات ورزشی و فنون رزمی اهميت می دادند. اسبهای عالی، سوارکاران ممتاز، تيراندازان ماهر، ارابه رانان بی باک و شکارچيان ورزیده و کشتی گيران دلير همگی بر پایه اهميت تربيت بدنی جوانان و تقویت قوای جسمی آنان بوده است.
قسمت عمده تربيت اطفال در دوره کيانی و مادی و هخامنشی و اشکانی و ساسانی پرورش بدن و ورزش های گوناگون برای زمان صلح و جنگ بوده است و کودکان را از کوچکی در فنون و استعمال اسلحه گوناگون تعليم می داده اند. مهم ترین اسلحه تير و کمان و زوبين بوده تيرو کمان در تمام دور هها به کار می رفته است. در ابتدا کاربرد سلاح را پياده به اطفال می آموختند و بعدها او را به فنون اسب سواری و به کار بردن اسلحه در حالت سواری آشنا می کرده اند. مهم ترین ورزش هایی که در آن دوره به کودکان یاد می دادند دویدن، شنا، و تيروکمان و زوبي ناندازی و گوی و چوگان و شکار و اسب سواری بوده است. برای قهرمان و صفات قهرمانی در زبان پارسی واژه های متعددی به کار رفته که چند نمونه از آن در این جا ذکر می شود. عناوین و صفات قهرمان، گو، گرد، دلير، مرد، جوانمرد، دلاور، آزاده، راد، رادمرد، راستار نژاد، راست، یل، پرویز، شهسوار، توانا، آزادمرد، هژیر، نامور، اردشير، نامدار، نيوزاد، بهادر، نامدار، آریا، هورچيتر، پهلو، پهلوان، نبرده، شيرگير، شيردل.
بنا به گفته استرابون تا پایان سن بيست وچهار که جوانان ایرانی موظف بودند که انواع و اقسام دانستن یها و ورزش ها و تعليمات را فرا گيرند و آ نگاه بود که آنها را گردک می خواندند و معلوم است که منظور این بوده که جوان پهلوان و دلير کوچکی شده است. به مرور ایام و در ضمن عمل کارزار از صلح و جنگ به درجه گردی می رسيد. در آن دوره مسابقاتی نيز وجود داشت و مسابق های که بيشتر انجام می شد و مورد توجه بود مسابقه اسب دوانی بود. در مسابقه اسب دوانی و ارابه رانی، اسب مسابقه را اسب ارنوا یا تنها ارنوا می گفتند که به معنی دونده یا به اصطلاح فارسی امروزی "بادپا" است.
در نبردهای ارابه جایز های که م یداده اند موسوم به ارنوا یعنی اسب بادپا بوده و از این جا معلوم می شود که برای تشویق اسب سواری و گردونه رانی، هيچ جایزه ای را مناسب تر از بخشش اسب بادپا به برنده نمی دانسته اند.
 و.........
 
 
 
فهرست مطالب
 
چکیده
تاریخچه ورزش                                         
تاریخچه ورزش در ایران 
فصل اول : بررسی و شناخت عمومی منطقه
1-1    استان تهران
1 – 1 – 1 موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان تهران
1 – 1 -2 جمعیت 
1 – 1 – 3 اقلیم استان تهران
1 – 2     شهر تهران 
1 – 2 – 1 موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی تهران
1 – 2 – 2 جمعیت 
1 – 2 – 3 اقلیم تهران    15
1 – 2 – 4 مشخصات ایستگاههای هواشناسی تهران     16
1 – 2 – 5 دما    17
1 – 2- 6 رطوبت نسبی    23
1 – 2 – 7 بارندگی      25
1 – 2 – 8 ساعات آفتابی     29
1 – 2 – 9 باد    31
1 – 2 – 10 زلزله خیزی    32
1 – 3     منطقه 2 شهرداری  
1 – 3 – 1 ویژگیهای منطقه ( وضعیت موجود )
1 – 3 – 2 پیشینه تغییرات محدود و گسترش کالبدی     35
1 – 3 – 3 شاخصهای اجتماعی، اقتصادی ، کالبدی و ... معرف منطقه     35
1 – 3 – 4 تحلیل وضعیت منطقه و مسایل اصلی     35
1 – 3 – 5 شبکه معابر و دسترسی ها     57
1 – 3 – 5 – 1 تعریف شبکه معابر     57
1 – 3 – 5 – 2 استخوان بندی سلسله مراتب شبکه معابر منطقه    57
1 – 3 – 6 آلودگی هوا و آلودگی صوتی     63
1 – 3 – 7 امکانات و فعالیتهای ورزشی منطقه      65
فصل دوم : معیارهای طراحی اقلیمی
2 – 1 معیارها و ضوابط طراحی اقلیمی    72
2 – 2 تابش خورشید    73
2 – 3 انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح    73
2 – 4 باد     75
2 – 5 تامین شرایط آسایش در فضاهای بسته     76
2 – 6 شکل و جهت ساختمان    77
2 – 7 سایه و نورگیری     77
2 – 8 جداول ماهانی و بیوکلماتیک ساختمانی      78
2 – 9 شرایط آسایش در فضای بیرون     80
2 – 10 عملکرد باد در فضاهای شهری و معیارهای طراحی     81
2 – 10 – 1 واحد های اندازه گیری باد       81
2 – 10 – 2 فشار مکش باد در ساختمان     81
2 – 10 – 3 صفحه باد     82
2 – 10 – 4 سایه باد     82
2– 10 – 5 جریان باد و تغییرات ارتفاعی ساختمان    83
2 – 10 – 6 محیط باد اطراف ساختمان های مرتفع     83
2 – 10 – 7 جریان هوا در اطراف ساختمان     83
2 – 10 – 8 اثر باد بر روی انسان    84
فصل سوم : استانداردها و ضوابط طراحی و برنامه فیزیکی
3 – 1 استانداردها و ضوابط طراحی     86
3 – 1 – 1 ملاحظات محیطی ویژه ورزش       86
3 – 1 –1 - 1 نور    86
3 – 1 –1 – 2 نور طبیعی    86
3 – 1 –1 – 3  سایر ویژگی ها و شرایط استفاده از نور طبیعی     86
3 – 1 –1 – 4 عایق کاری     87
3 – 1 –1 – 5 تهویه مناسب        88
3 – 1 –1 – 6 مقررات ایمنی از حریق    91
3 – 1 –2 ساختمان جانبی استخر     96
3 – 1 –2– 1 طبقه همکف     97
3 – 1 –2– 2 رختکن و کفشداری     97
3 – 1 – 2 – 3 ابعاد و اندازه رختکن و کفشداری     97
3 – 1 – 2 – 4 سرویس های بهداشتی     99
3 – 1 – 2 – 5 دوش ها     99
3 – 1 – 2 – 6 اتاق کار و رختکن اختصاصی منجیان و مربیان     99
3 – 1 – 2 – 7 اتاق احیا ( کمکهای اولیه )     100
3 – 1 – 2 – 8 سونای خشک     100
3 – 1 – 2 – 9 سونای بخار     101
3 – 1 – 2 – 10 اصول ایمنی در استخر ها     102
3 – 1 – 2 – 11 ویژگی های بوفه ، رستوران ها و استخر ها     103
3 – 1 – 3 استاندارد های سالن های بدنسازی     103
3 – 1 – 4 استانداردهای تنیس روی میز     110
3 – 1 – 5 استانداردهای فضاهای ورزشی    115
فصل چهارم : معرفی و بررسی چند نمونه مجموعه ورزشی     140
فصل پنجم : طرح معماری
5 – 1 محدوده سایت    170
5 – 1 – 1 تصاویر از دسترسی های سایت     171
5 – 1 – 2 تصاویر از ورودی و خروجی های سایت     174
5 – 1 – 3 لکه گذاری سایت     176
5 – 2 کانسپت طرح     177
5 – 3 برنامه فیزیکی     178
5 – 4 فهرست منابع  و مواخذ      181
5 – 5نقشه ها و سه بعدی های طرح 
منابع و ماخذ
          
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله طراحي ,مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی ,مجتمع چند منظوره ,مجتمع ورزشی فرهنگی ,معماری ,پایان نامه ,طرح نهایی ,پروژه پایانی ,طراحی ,طرح مجتمع ورزشی فرهنگی ,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی و معماری دهکده ورزشی
دانلود مطالعات مجتمع گردشگری ورزشی با رویکرد معماری پایدار(کمپ ورزشی)
مطالعات طراحی مجتمع ورزشی تفریحی ، مطالعات طراحی مرکز ورزشی تفریحی
مطالعات طراحی مرکز بازی های آبی،رساله طراحی پارک آبی
مطالعات طراحی مركز علمي ورزشي بانوان
دانلود مطالعات طراحی معماری مجموعه ورزشی جوانان/word
مطالعات طراحی زورخانه
مطالعات طراحی مجموعه ورزشی - مطالعات مجموعه ورزشی
مطالعات طراحی مجتمع ورزشی چند منظوره با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی مجموعه اختصاصی ژیمناستیک - طراحی باشگاه ژیمناستیک
مطالعات معماری مجتمع ورزشهای باستانی با رویکرد باز زنده سازی زورخانه های یزد
مطالعات طراحی معماری طراحی مجموعه ورزشي
مطالعات طراحی مجتمع تفریحی ورزشی اصفهان
مطالعات طراحی پردیس سوارکاری
مطالعات طراحی آکادمی پرورش اندام
مطالعات طراحی ورزشگاه داخل سالن
مطالعات مجموعه ورزش های زمستانی
دانلود مطالعات طراحی باشگاه سوارکاری
مطالعات طراحی استادیوم فوتبال
مطالعات طراحی مدرسه فوتبال

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد