خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: مطالعات طراحی مجموعه اختصاصی ورزش های آبی

تاریخ ایجاد 25/05/1395 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 151 برگ ورد   قیمت: 8000 تومان   حجم فایل: 6200 kb  تعدادمشاهده  20


چکیده :
 
امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. برخی از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گروهی ورزشکار آماتور . گروهی طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات و نمایش های ورزشی بوده، وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند.
 
وزارتخانه ها و ادارات ورزشی فراوانی تاسیس شده و مخارج زیادی صرف ورزش ، ساختن استادیوم ها، مجتمع ها و باشگاه های ورزشی و نیز تهیه وسائل و لباس های ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی می شود. بخش های قابل توجهی از برنامه های تلویزیون ، رادیو ، مجلات و سایر رسانه های گروهی، به ورزشی و اخبار ورزشی اختصاص دارد و خلاصه ورزش یکی از اموری است که در جهان به صورت جدّی مطرح بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد .
 
نظر به اینکه عمده مجموعه های ورزشی با عملکرد فرامنطقه ای برای هر شهر، اساساً به موضوعی خاص پرداخته و با عنایت به اینکه این توجهات، کمتر معطوف به فضاهای اختصاصی ورزش های آبی قهرمانی در شهر تهران (بلکه در تمام کشور) شده است، پژوهش حاضر طراحی مجموعه اختصاصی ورزش های آبی را به عنوان مقوله ای ضروری برای تحقیق، مد نظر قرار می دهد. ضمناً با اعتقاد بر این مسئله که کالبد معماری همواره  می تواند تبلوری از عملکرد مجموعه باشد، بهره گیری از سازه فضاکار و المان های معماری به عنوان ابزاری در ایجاد هماوایی معنا و عملکرد در مجموعه اختصاصی ورزش های آبی افزایش میزان زیبایی و کارایی مجموعه، به طور خاص مد نظر قرار می گیرد. بدین منظور در تحقیق حاضر، سوالات به شرح زیر مطرح می شود: 1- آیا امکانات موجود تکافوی رفع نیاز ورزش های آبی قهرمانی  را می کند؟ و در این صورت کیفیت فضای مورد نیاز با توجه به نوع فعالیت ها چگونه باید باشد؟ 2- آیا می توان از سازه های فضاکار و المان های شفاف معماری جهت انتقال مفاهیم سیالیت و شفافیت بصری موجود در ورزش های آبی استفاده نمود؟
 
 روش تحقیق در پژوهش حاضر در دو بخش تئوری و طراحی مد نظر قرار می گیرد. در بعد تئوری مطالعات عمدتا به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد که بر حسب نیاز در قسمتهای مختلف پایان نامه از تحلیلهای تطبیقی (Analytical studies) و مطالعات گذشته نگرنیز (Retrospective studies) برای بررسی شرایط حاکم بر این مجموعه ها استفاده شده است. در بعد طراحی نیز از روشهای میدانی (Field work studies) بر حسب نیاز استفاده خواهد شد، به نحوی که با تحلیل سایت و بررسی امکانات موجود و نیازهای منطقه، فضاها و عملکردهای مورد نظر در مجموعه اختصاصی ورزش های آبی تبیین گردیده و سازه های مناسب جهت ساخت، گزینش می گردد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان دهنده آن است که امکانات موجود تکافوی رفع ورزش های آبی قهرمانی  را ننموده و بر این اساس ایجاد مجموعه ای دائمی و فضایی معماری و همراه سازی آنان با تکنولوژی و مسائل روز، جهت ایجاد محیطی کارا و مناسب ، ضروری است. نتایج حاصل از میزان اهمیت اصول و شاخصه های معماری و سازه و تطبیق این نتایج با یافته های حاصل از مطالعات در مجموعه  نشان دهنده آن است که اصول ایستایی ، انعطاف پذیری ، انطباق پذیری، زیبایی بصری، اقتصادی بودن، عمر و دوام و تنوع فرمی  در کنار اصولی چون توجه به بستر فرهنگی، بعد آموزشی، نقش فرامنطقه ای مجموعه ، رعایت استانداردها، تلاش در جهت ارتقای بهره وری مجموعه، و رعایت ضوایط کاربری ها  حائز اهمیت و درخور توجه در فرایند طراحی است.
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
چکیده................................................................1
 
 
 
فصل اول: طرح تحقیق................................................ 2
 
1-1- مقدمه......................................................... 3
 
1-2- تعریف مسئله و سوال های اصلی تحقیق.......................... 4
 
1-3- سابقه انجام تحقیق.............................................. 8
 
1-4- اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق......................... 9
 
1-5- محدوده مطالعاتی تحقیق........................................ 10
 
1-6- اهداف تحقیق.................................................. 11
 
1-7- فرضیه ها/ پیش فرض ها...................................... 13
 
1-8- مواد و روش انجام تحقيق و گردآوری مطالب..................... 14
 
1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری...................................... 15
 
1-10- کلیات مرتبط با مکانیابی پروژه................................ 16
 
1-11- ساختار تحقیق، مروری بر مطالعات انجام شده.................. 18
 
1-12- جمع بندی................................................... 19
 
 
 
فصل دوم: ادبیات موضوع مفاهيم در تربيت بدنی........................ 20
 
2-1- تاریخچه ورزش............................................... 21
 
2-2- لزوم توجه به امر ورزش و اهميت آن........................... 24
 
2-3- ورزش از ديدگاه انديشمندان...................................... 24
 
2-4- مفاهيم در تربيت بدنی........................................... 25
 
2-4-1- تربیت بدنی................................................. 25
 
2-4-2- ورزش..................................................... 25
 
2-4-3- بازی....................................................... 25
 
2-4-4- تمرین...................................................... 25
 
2-4-5- مفهوم تکنیک............................................... 26
 
2-4-6- تاکتیک..................................................... 26
 
2-5- رده بندی ورزش............................................... 26
 
2-5-1- مسابقه..................................................... 26
 
2-5-2- رقابتی..................................................... 26
 
2-5-3- مهارتی.................................................... 27
 
2-5-4- ورزش هائی که در چند طبقه بندی قرار می گیرند............. 27
 
2-6- جوانمردی در ورزش.......................................... 27
 
2-7- ورزش و تدبیر................................................ 28
 
2-8- هنر و ورزش................................................. 28
 
 
 
فصل سوم: ورزش های آبی.......................................... 30
 
3-1- اسکی روی آب.............................................. 32
 
3-2- بسکتبال در آب.............................................. 32
 
3-3- غواصی.................................................... 33
 
3-3-1- قدمت غواصی در ایران.................................. 33
 
3-3-2- ورزش غواصی......................................... 34
 
3-3-3- غواصی آزاد............................................ 34
 
3-4- موج‌ سواری............................................... 36
 
3-5- واتر پولو.................................................. 36
 
3-6- پاراسیلینگ................................................ 37
 
3-7- کانو پولو.................................................. 37
 
3-7-1- پیشینه.................................................. 38
 
3-7-2- قوانین................................................. 38
 
3-8- شنا....................................................... 39
 
   3-8-1- تاریخچه شنا در جهان................................ 40
 
3-8-2- تاریخچه شنا در ایران................................... 41
 
3-8-3- تاریخچه شنا در کشورهای دیگر......................... 42
 
3-8-4- رشد شنا از قرن نوزدهم................................ 42
 
3-8-5- نخبگان تاریخ شنا...................................... 44
 
3-8-6- تاریخ فدراسیون بین‌المللی شنا........................... 45
 
3-8-7- مشخصات استخر...................................... 46
 
3-8-8- تجهیزات.............................................. 46
 
3-8-9- شنای بچه‌ها........................................... 47
 
3-8-10- خطرات شنا......................................... 48
 
3-8-11- انواع شنا........................................... 51
 
3-8-12- انواع مسابقات...................................... 52
 
3-8-13- تغذیه.............................................. 52
 
3-8-14- مقامهای رسمی..................................... 53
 
3-8-15- قوانین شنا در مسابقات.............................. 56
 
3-9- شیرجه................................................. 58
 
3-9-1- تاریخچه شیرجه...................................... 58
 
3-9-2- تاریخچه شیرجه در ایران............................. 60
 
3-9-3- قوانین............................................... 61
 
3-9-4- نحوه برگزاری مسابقات............................... 62
 
3-9-5- خطرات شیرجه...................................... 63
 
 
 
فصل چهارم: بررسی مصاديق طراحی............................ 66
 
4-1- استادیوم آشیانه پرنده پکن................................ 67
 
4-2- استادیوم ویمبلی لندن.................................... 70
 
4-3- مرکز بازی‌های آبی المپیک 2012 لندن................. 76
 
4-4- مکعب آبی............................................. 81
 
4-5- ورزشگاه کیپ تاون..................................... 94
 
 
 
فصل پنجم: مطالعات میدانی..................................... 103
 
5-1- مقدمه................................................... 104
 
5-2- مبانی نظری پیرامون سایت پروژه: شهرک اکباتان، استان تهران.. 105
 
5-2-1- موقعيت و وسعت..................................... 105
 
5-2-2- ناهمواری ها.......................................... 105
 
5-2-3- آب و هوا و اقلیم...................................... 106
 
5-2-4- عمده عوامل اقليمی دخیل در طراحي معماری............ 108
 
5-2-5- برخی راهكارهای اقليمی............................... 111
 
5-2-6- معرفي اجمالي شهرك اكباتان........................... 112
 
5-3- معرفي بستر طرح........................................ 116
 
5-3-1- همسايگي سايت....................................... 116
 
5-3-2- معرفي سايت......................................... 116
 
5-3-3- دسترسي به سايت..................................... 118
 
5-3-4- درجه بندي معابر اطراف سايت......................... 118
 
5-3-5- توپوگرافي سايت....................................... 120
 
5-3-6- پوشش گیاهی.......................................... 120
 
5-3-7- تصاویری از پوشش گیاهی سایت........................ 121
 
5-3-8- تصاویری از معابر اطراف سایت........................ 121
 
5-3-9- تصاویری از سایت پروژه و همجواری ها................ 122
 
5-4- برنامه فیزیکی طرح پروژه................................. 123
 
5-4-1- ورودی، بخش اداري و هال اصلي مجموعه............... 123
 
5-4-2- فضاي لازم  در بخش اداري............................ 124
 
5-4-3- بخش رفاهي........................................... 126
 
5-4-4- تأسيسات ورزشي...................................... 127
 
5-4-5- استخر شنا............................................ 129
 
5-4-6- سالنهاي سرپوشيده چند منظوره......................... 131
 
5-4-7- سالن بدنسازي........................................ 131
 
5-4-8- بخش تاسيسات........................................ 132
 
5-5- نتیجه گیری.............................................. 132
 
 
 
فصل ششم : سازه هاي فضاكار.................................. 134
 
6-1- تعریف و شناخت کلی از سازه های فضاکار................. 136
 
6-2- تاریخچه سازه های فضاکار................................ 136
 
6-3- مزایای سازه های فضاکار................................. 138
 
6-4- موارد استفاده از سازه های فضاکار........................ 138
 
6-5- انواع سازه های فضاکار از لحاظ کاربرد و نحوه عملکرد.... 140
 
6-5-1- شبکه های دو لایه............................... 140
 
6-5-2- شبکه های سه لایه.............................. 141
 
6-5-3- سازه های چلیکی............................... 141
 
6-5-4- سازه های گنبدی............................... 142
 
6-5-5- سازه های تاشو................................ 142
 
6-5-6- سازه های بادشو............................... 143
 
6-5-7- سازه های ماهواره ایی......................... 143
 
6-5-8- سازه های پلهای فضاکار....................... 144
 
6-6- انواع سازه های فضاکار از لحاظ مصالح........... 144
 
6-6-1- سازه های فضاکار فولادی...................... 144
 
6-6-2- سازه های فضاکار آلومینیومی................... 145
 
6-6-3- سازه های فضاکار چوبی....................... 145
 
منابع و ماخذ........................................... 148
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
مطالعات طراحی ,مجموعه ورزش های آبی, رساله , طرح نهايی ,مطالعات,پروژه, برنامه فیزیکی , استاندارد, تحقیق , ppt ,pptx ,doc,iran,معماري,دانلود ,رايگان,طراحي , نامه, طرح نهایی ,استانداردها, اصول, تاريخچه, مباني ,نمونه موردي,دانلود رساله ,معماري ,دانلود معماري, دانلود رساله مع,
مقالات مرتبط در این دسته
مطالعات طراحی و معماری دهکده ورزشی
دانلود مطالعات باشگاه ورزشی محله با رویکرد تمرین و فعالیت بدنی
دانلود قوانین و استانداردهای زمین و برنامه فیزیکی سالن فوتسال , پاورپوینت
پروژه کامل طراحی مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین
دانلود مطالعات مجتمع گردشگری ورزشی با رویکرد معماری پایدار(کمپ ورزشی)
مطالعات طراحي مجتمع فرهنگی ورزشی تفریحی
مطالعات طراحی مجتمع ورزشی تفریحی ، مطالعات طراحی مرکز ورزشی تفریحی
مطالعات طراحي مرکز ورزش های آبی ،مطالعات معماری مجتمع ورزش های آبی
مطالعات طراحی مرکز بازی های آبی،رساله طراحی پارک آبی
مطالعات طراحی مركز علمي ورزشي بانوان
مطالعات طراحی مجتمع کوهنوردی، مطالعات کمپ کوهنوردی
دانلود مطالعات طراحی معماری مجموعه ورزشی جوانان/word
مطالعات طراحی زورخانه
مطالعات طراحی مرکز یوگا و مدیتیشن
مطالعات طراحی و معماری استادیوم های فوتبال
مطالعات طراحی معماری مجموعه ورزشهای آبی
دانلود تحقیق معماری مرکز تفریحی- ورزشی- رفاهی
مطالعات طراحی مجموعه ورزشی - مطالعات مجموعه ورزشی
مطالعات طراحی مجموعه ورزشی جوانان
مطالعات طراحی مجتمع ورزشی چند منظوره با رویکرد معماری پایدار

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد