خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: دانلود مطالعات ترمینال مسافربری برون شهری -دارای منابع متنی زیر صفحات - پایانه مسافربری بین شهری

تاریخ ایجاد 10/04/1394 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 205 برگ ورد کامل دریافت لینک بلافاصله   قیمت: 30000 تومان   حجم فایل: 18373 kb  تعدادمشاهده  9


 
فهرست
 
عنوان    صفحه
فصل اول: مبانی نظری طرح         
اهمیت سفر (سفر از دیدگاه دینی و بزرگان )        1
انواع سفر        2
سفر اجباري، سفر اختياري و نيمه اختياري        2
مسافر        2
محلی برای شروع سفر        3
سفر در گذشته        4
تعريف كاروانسرا        5
ویژگی های کاروانسراهای ایران        6
نمونه هایی از کاروانسراهای ایران        7
سفر در امروز        9
تعریف پایانه        9
انواع پایانه        10
پایانه بار بری        12
پایانه مسافر بری        13
ارتباط پایانه با عوامل بیرونی        13
ترافیک و ارتباط آن با پایانه        16
فرم عملکرد        16
عناصر عملکردی        17
ظرفیت و اندازه پایانه ها        18
تعاوني‌ها و مسافرين        20
مديريت مركزي ترمينال        20
خدمات رفاهي        21
تأسيسات و خدمات جانبي        21
انتظامات        21
مشكلات و مسائل        22
اصول برنامه ریزی پایانه مسافربری        22
وظایف پایانه        24
ارائه خدمات ضروری به مسافرین (خروجی و ورودی)        25
1)سیستم عملکرد پایانه        25
1-1) روش طراحی پایانه        25
سیستم های کلاسیک ترمینال        26
1-سیستم خطی        26
2.سیستم انگشتی        27
3. ترمینال های تفکیک شده        28
4. ترمینال های ماهواره ای        29
نتیجه گیری از طرح های کلاسیک        30
ترکیب عملکردهای اصلی        30
1-بخش مسافر گيري        31
2- بخش تخليه مسافر        31
1- ترکیب خطی        32
2- ترکیب شاخه ای        33
3 - ترکیب مدور        33
4- نوع ترکیبی        33
عوامل موثر در سیستم عملکرد پایانه        39
1-مسافر        39
2-بار        40
3-اتوبوس        40
ارتباط عناصر متحرک و انواع حرکت        41
خدمات        44
اداره و کنترل        45
نمونه های خارجی        46
مرکز اتوبوس رانی شهر نیویورک (عملکرد مجموعه)        52
پایانه اتوبوس بین شهری نیویورک        53
دروازه خوش نمای نروی  nevis gilded gateeway        54
توضیح عملکردهای فضاها        55
نمونه های داخلی        57
الف) موقعيت        57
ب)امكانات و نحوه دسترسی و ارتباطات داخلی        57
ترمينال تبريز        67
ترمینال کاوه اصفهان        74
مشخصات ویژه ترمینال مسافربری کاوه        77
تصاویری از ترمینال کاوه اصفهان    80
فصل دوم: شناخت بستر پروژه         
موقعيت خوزستان        82
موقعيت شهرستان        83
ساختار کالبدی شهر اهواز        84
گسترش شهر اهواز        84
شبكه كاربري دسترسي به اراضي(( بافت شناسي))        85
ویژگیهای معماری بومی        88
مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهر اهواز        88
مطالعات جغرافيايي        91
زمين‌شناسي        91
مطالعات جمعيتي        92
مطالعات آماري        95
ميزان مسافر        99
تعداد تعاوني ها         99
ساعت كار روزانه پايانه         102
درصد مسافر روزانه در ساعات مختلف روز        103
افق طراحي اين پروژه        103
تصاویری از پایانه فعلی شهرستان اهواز        105
مطالعات اقلیمی        106
تابش آفتاب        106
دما         108
رطوبت نسبي         109
باد         110
بادهاي غالب         111
بارندگي        111
بارشهاي جوي         111
درجـه حـرارت         112
روزهاي يخبندان         113
شبكه‌هاي حمل و نقل در كشور        114
فصل سوم: تحلیل سایت مورد نظر برای طراحی         
مکان مناسب برای احداث ترمینال         115
زمينه‌هاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي طرح پايانه‌ها         117
ارتباط پایانه با خارج شهر        119
موقعیت کلی سایت در شهر اهواز         119
همجواریهای سایت و بررسی علل اقلیمی        120
همجواریهای سایت         122
بررسی سایت به لحاظ دید ،آلودگی و غیره         124
اصول شكل گيري طرح ارائه شده         126
توجهات اقليمي    126
فصل چهارم: استانداردها و سرانه فضاها         
جاده ها و ابعاد و استانداردهای وسیله های عبوری        128
محدوده دسترس آزاد راهها    128
بزرگراههای شریانی         128
جاده های اختصاصی        128
جمع کننده ها (کلکتورها)        131
چیدمان اتوبوس ها نسبت به راه عبوری        133
سکوی موازی         133
سکو با زاویه قائمه        134
سکوی دندانه ای شعاعی        134
بررسی حرکت اتوبوس نسبت به سکوهای تخلیه یا مسافرگیری        136
  ابعاد خودروی طرح                                 141
هندسه اتوبوس         141
شيبهاي جاده          143
انواع پايانه ها         145
سکوی موازی         145
سکو با زاویه قائمه        146
سکوی دندانه ای شعاعی        146
بررسی حرکت اتوبوس نسبت به سکوهای تخلیه یا مسافرگیری        148
فضاهای مورد نیاز ترمینال         148
در تعیین ابعاد سالن فروش بلیط نیاز به تهیه اطلاعات زیر می باشد        148
باجه های اطلاعات و فروش بلیط        149
فضاهای انتظار        149
مدیریت و کارکنان        150
بخش های تجاری        150
 راه های دسترسی        150
ورودی        151
فضای عبور و مرور خارجی        152
فضای عبور و مرور داخلی        153
امکان دستیابی به خدمات برای افراد ناتوان        154
 اقامتگاه رانندگان        155
علائم اطلاع رسانی        155
تأمین حفاظت و ایمنی عمومی        156
 تسهیلات برای مسافران        157
تسهیلات پارکینگ        158
تسهیلات لازم برای ترافیک خیابانی        158
فضا يابي        161
تركيب عرضي يك واحدي         162
تركيب طولي يك واحدي         162
تركيب شماره 1        163
تركيب شماره 2        164
تركيب عرضي دو واحدي        164
مشخصات         165
تركيب طولي دو                                                                                   165
بخش اداري         166
عملكرد هاي اصلي پايانه        167
سالن عزيمت مسافر (مسافر گيري)        167
سالن رسيد مسافر (تخليه مسافر)        168
باشگاه رانندگان        169
گروه اول         169
گروه دوم        169
گروه سوم         171
تعيين ظرفيت پايانه        173
كنترل و مقايسه        173
پايانه هاي تهران و جابجايي 5/41 ميليون مسافر        173
محاسبات زيربنا        174
مجموعه خروجي        174
تعداد سكوهاي مسافر گيري        174
سالن مسافر گيري (بخش عزيمت مسافر)        174
مجموعه ورودي         175
سالن تخليه مسافر ( بخش رسيد مسافر )        175
خدمات اتوبوس     176
فصل پنجم : معرفی سیستم سازه و تأسیسات         
سازه        181
کابل ها        182
سقف کابلی        183
 خرپاها        185
 رفتار غشائی        186
 انحنا های اصلی و تنشهای اصلی غشایی         186
چادرها و بالن ها        186
طرح تأسيسات ساختمان ترمينال         188
سيستمهاي تهويه         188
تهوية مطبوع ساختمان          189
مزاياي تهويه مطبوع          189
انتخاب سیستم تأسيسات مناسب     190
فصل ششم: سیر تکوین ایده         
علت تحقيق و طراحي        192
روش تحقيق و طراحي        192
توضیح طرح    195
فصل هفتم ارائه نقشه های طرح     
فصل هشتم: منابع و مأخذ         
منابع و منأخذ    205


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله ترمینال اتوبوس,مطالعات,پروژه ترمینال اتوبوس,پروپوزال ترمینال اتوبوس,رساله , ppt ,pptx ,doc,iran پایان نامه,پایان نامه ترمینال اتوبوس,معماری,دانلود رایگان,طراحی ترمینال اتوبوس, مقاله ,ويژگيهاي, اصول, تاریخچه, مبانی ترمینال اتوبوس,نمونه موردی,دانلود رساله ,پایان نامه معماری ,دانلود رساله پا,
مقالات مرتبط در این دسته
پروژه معماری ترمینال مسافربری ، پروژه پایانه مسافربری
مطالعات طراحی معماری مجتمع اقامتی خدماتی بین راهی
دانلود تحقیق کامل پایانه اسلامشهر (مطالعاتی) ,word
مطالعات کامل پایانه مسافر بری درون شهری صدرا
مطالعات طراحی گمرک مرزی - پایانه ورود و خروج زمینی کالا و مسافر از کشور
فرودگاه اختصاصی شرکت نفت اهواز، پاورپوینت
دانلود رایگان مطالعات و پلان طراحی فرودگاه با نمونه موردی
مطالعات طراحی ترمینال مسافربری درون شهری
مطالعات طراحی مجتمع خدماتی – رفاهی بین راهی
دانلود اندازه و استانداردها در طراحی پایانه اتوبوسرانی,پاورپوینت
مطالعات طراحی معماری فرودگاه
مطالعات طراحی معماری ایستگاه مترو
مطالعات طراحی معماری مجموعه خدماتي رفاهي, بين راهی
دانلود مطالعات کامل ایستگاه راه آهن قطار
مطالعات طراحی معماری پایانه مسافر بری بین شهری با رویکرد معماری پایدار - طراحی ترمینال اتوبوس بین شهری پایدار
دانلود مقاله معماری اسكله های دریایی و اهمیت آنها
دانلود مطالعات طراحی ایستگاه مترو - ایستگاه مترو
مطالعات طراحی پایانه مسافربری جاده ای - مطالعات ترمینال اتوبوس
دانلود مطالعات کامل معماری ایستگاه راه آهن
مطالعات مجتمع اقامتی بین راهی با 131 ص فایل ورد به صورت کامل

Text/HTML
 

 


 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد