خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
نقش برتر پارس
 

روش و توضیحات خرید
جهت اطمينان از عملکرد و تضمين تحويل محصول به بخش ارتباط با ما بخش مجوز ها مراجعه بفرماييد ، شما می توانيد به صورت آنلاين از درگاه  پارسيان، ملت و سامان خريد و درهمان لحظه از روی سايت اکثر فايلها را دانلود کنيد برای این منظور می بايست کليد افزودن به سبد خريد را در انتهای هر صفحه کليک نموده و برای خريد به سايت بانک ارجاع داده شويد . با وارد نمودن رمز دوم  خرید را انجام و بلا فاصله فایل مورد نظر را دانلود کنيد ، در معدودی موارد پس از خرید بدلیل سنگینی فایل و يا نرسيدن نوبت آپلود فايل آن را در ايميل خود دریافت نمایید - در غیر این صورت جهت تهیه پروژه و نقشه با فهرست مندرج و مبلغ ذکر شده را از طريق دستگاه هاي خودپرداز یا سایتهای بانکی به شماره کارت بانک ملی  6037-9971-8264-1424 به نام صالحی پرداخت و عنوان فایل ، ايميل و مبلغ پرداختی خود را به همراه  09128380245  با پيامک ارسال نماييد . در این روش كليه فایل ها و نقشه های مورد نظر سريعا به ايميلتان ارسال میشود و ارسال آن از طريق پيامك به شما اعلام خواهد شد. ساعت کاری و پاسخگويی تلفنی يکسره از 9 صبح الی 17 بعد الظهر و جوابگويی پيامکی و تلگرام از 9 تا 24 شب-.حتی ایام تعطیل با تشکر از اعتماد شما

   

 


بنر سمت جپ
 


پشتيبانی آنلاين

تلگرام-پيامک


LiveZilla Live Help

 


فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: (هندبوک طراحی فرودگاه ) Planning & Design of Airports

تاریخ ایجاد 02/06/2016 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 650 pdf   قیمت: 1000 تومان     تعدادمشاهده  77


. . . . . . . . . . . xv
Acknowledgments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii
Part 1 Airport Planning
1 The Nature of Civil Aviation and Airports . . . . . . 3
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Commercial Service Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Passenger Air Carriers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
International Air Transportation . . . . . . . . . . 7
Air Cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
General Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Civil Aviation Airports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Historical Review of the Legislative Role
in Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Air Commerce Act of 1926 . . . . . . . . . . . . . . . 17
Civil Aeronautics Act of 1938 . . . . . . . . . . . . . 18
Federal Airport Act of 1946 . . . . . . . . . . . . . . . 21
Federal Aviation Act of 1958 . . . . . . . . . . . . . . 24
Creation of the U.S. Department
of Transportation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Airport and Airway Development Act
of 1970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Airline Deregulation Act of 1978 . . . . . . . . . . 31
Impact of Airline Deregulation . . . . . . . . . . . . 32
The Airport and Airway Improvement Act
of 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
The Aviation Safety and Capacity Act
of 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
AIR-21: The Wendell Ford Aviation
Investment Act for the 21st Century . . . . . . . . 34
The Aviation and Transportation Security
Act of 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vision 100 Century of Aviation
Act of 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
NextGen Financing Reform Act of 2007/
FAA Reauthorization Act of 2009 . . . . . . . 35
State Roles in Aviation and Airports . . . . . . . . . . . . . 36

Aviation Organizations and Their Functions . . . . . . 37
Federal Agencies of the United States
Government . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Federal Aviation Administration . . . . . . . . . . 37
Transportation Security Administration . . . . 42
Environmental Protection Agency . . . . . . . . . 42
National Transportation Safety Board . . . . . . 43
State Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
The International Civil Aviation
Organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Industry and Trade Organizations . . . . . . . . . 45
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Web References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2 Aircraft Characteristics Related
to Airport Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Dimensional Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Landing Gear Confi gurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Aircraft Weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Engine Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Atmospheric Conditions Affecting
Aircraft Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Air Pressure and Temperature . . . . . . . . . . . . 70
Wind Speed and Direction . . . . . . . . . . . . . . . 73
Aircraft Performance Characteristics . . . . . . . . . . . . 75
Aircraft Speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Payload and Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Runway Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Declared Distances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Wingtip Vortices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3 Air Traffi c Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
A Brief History of Air Traffi c Management . . . . . . . 96
The Organizational Hierarchy of Air Traffi c
Management in the United States . . . . . . . . . . . . . 97
The Air Traffi c Control System
Command Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Air Route Traffi c Control Centers . . . . . . . . . 97
Terminal Approach Control Facilities . . . . . . 98
Airport Traffi c Control Tower . . . . . . . . . . . . . 99
Flight Service Stations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Air Traffi c Management Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Airspace Classifi cations and Airways . . . . . . . . . . . . 101
Airways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Colored Airways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Victor Airways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Jet Routes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Area Navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Air Traffi c Separation Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Vertical Separation in the Airspace . . . . . . . . 111
Assigned Flight Altitudes . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Longitudinal Separation in the Airspace . . . 111
Lateral Separation in the Airspace . . . . . . . . . 113
Navigational Aids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Ground-Based Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Satellite-Based Systems: Global
Positioning System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
The Modernization of Air Traffi c Management . . . . 127
NextGen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
SWIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
NextGen Data Communications . . . . . . . . . . 130
NextGen Enabled Weather . . . . . . . . . . . . . . . 130
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4 Airport Planning Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Types of Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
The Airport System Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Airport Site Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
The Airport Master Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
The Airport Project Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Continuing Planning Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5 Forecasting for Airport Planning . . . . . . . . . . . . . . . 149
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Levels of Forecasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Forecasting Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Time Series Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Market Share Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Econometric Modeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Forecasting Requirements and Applications . . . . . . 162
The Airport System Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
The Airport Master Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
The Future Aviation Forecasting Environment . . . . 168
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Part 2 Airport Design
6 Geometric Design of the Airfi eld . . . . . . . . . . . . . . . 173
Airport Design Standards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Airport Classifi cation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Utility Airports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Transport Airports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Runways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Runway Confi gurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Single Runway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Parallel Runways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Intersecting Runways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Open-V Runways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Combinations of Runway Confi gurations . . . . 181
Runway Orientation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
The Wind Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Estimating Runway Length . . . . . . . . . . . . . . 191
Runway System Geometric Specifi cations . . . . 201
Parallel Runway System Spacing . . . . . . . . . . 205
Sight Distance and Longitudinal Profi le . . . . 207
Transverse Gradient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Airfi eld Separation Requirements
Related to Runways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Obstacle Clearance Requirements . . . . . . . . . 213
FAR Part 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
ICAO Annex 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
TERPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Runway End Siting Requirements . . . . . . . . . 223
Taxiways and Taxilanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Widths and Slopes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Taxiway and Taxilane Separation
Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Sight Distance and Longitudinal Profi le . . . . 234
Exit Taxiway Geometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Location of Exit Taxiways . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Design of Taxiway Curves
and Intersections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
End-Around Taxiways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Aprons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Holding Aprons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Terminal Aprons and Ramps . . . . . . . . . . . . . 252
Terminal Apron Surface Gradients . . . . . . . . 254
Control Tower Visibility Requirements . . . . . . . . . . . 254
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

7 Structural Design of Airport Pavements . . . . . . . . . 257
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Soil Investigation and Evaluation . . . . . . . . . . . . . . . 259
The CBR Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
The Plate Bearing Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Young’s Modulus (E Value) . . . . . . . . . . . . . . 266
Effect of Frost on Soil Strength . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Subgrade Stabilization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
FAA Pavement Design Methods . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Equivalent Aircraft Method . . . . . . . . . . . . . . 269
Cumulative Damage Failure Method . . . . . . 270
Design of Flexible Pavements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
CBR Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Layered Elastic Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Design of Rigid Pavements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Westergaard’s Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Finite Element Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Joints and Joint Spacing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Continuously Reinforced Concrete Pavements . . . . 279
Design of Overlay Pavements . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Pavements for Light Aircraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Pavement Evaluation and Pavement
Management Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
8 Airport Lighting, Marking, and Signage . . . . . . . . 291
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
The Requirements for Visual Aids . . . . . . . . . . . . . . . 292
The Airport Beacon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Obstruction Lighting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
The Aircraft Landing Operation . . . . . . . . . . . 293
Alignment Guidance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Height Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Approach Lighting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
System Confi gurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Visual Approach Slope Aids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Visual Approach Slope Indicator . . . . . . . . . . 301
Precision Approach Path Indicator . . . . . . . . 302
Threshold Lighting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Runway Lighting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Runway Edge Lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Runway Centerline and Touchdown
Zone Lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Runway End Identifi er Lights . . . . . . . . . . . . 309

Taxiway Lighting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Taxiway Edge Lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Runway Guard Lights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Runway Stop Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Runway and Taxiway Marking . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Runways . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Runway Designators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Runway Threshold Markings . . . . . . . . . . . . . 320
Centerline Markings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Aiming Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Touchdown Zone Markings . . . . . . . . . . . . . . 321
Side Stripes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Displaced Threshold Markings . . . . . . . . . . . 321
Blast Pad Markings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Taxiway Markings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Centerline and Edge Markings . . . . . . . . . . . . 323
Taxiway Hold Markings . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Taxiway Shoulders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Enhanced Taxiway Markings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Closed Runway and Taxiway Markings . . . . 328
Airfi eld Signage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Runway Distance Remaining Signs . . . . . . . . 330
Taxiway Guidance Sign System . . . . . . . . . . . 331
Taxiway Designations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Types of Taxiway Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Signing Conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Sign Size and Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Sign Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
9 Airport Drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Purpose of Drainage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Design Storm for Surface Runoff . . . . . . . . . . 343
Determining the Intensity-Duration
Pattern for the Design Storm . . . . . . . . . . . 344
Determining the Amount of Runoff by
the FAA Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Determining the Amount of Runoff by
the Corps of Engineers Procedure . . . . . . . 358
Layout of Surface Drainage . . . . . . . . . . . . . . 368
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
10 Planning and Design of the Terminal Area . . . . . . 383
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
The Passenger Terminal System . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Components of the System . . . . . . . . . . . . . . . 383

Design Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Terminal Demand Parameters . . . . . . . . . . . . 393
Facility Classifi cation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Overall Space Approximations . . . . . . . . . . . . 396
Level of Service Criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
The Terminal Planning Process . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Space Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Other Areas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
Overall Space Requirements . . . . . . . . . . . . . . 416
Concept Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Horizontal Distribution Concepts . . . . . . . . . 417
Vertical Distribution Concepts . . . . . . . . . . . . 423
Schematic Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Analysis Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Design Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
The Apron Gate System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Number of Gates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Ramp Charts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Gate Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Aircraft Parking Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Apron Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Apron Circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Passenger Conveyance to Aircraft . . . . . . . . . 457
Apron Utility Requirements . . . . . . . . . . . . . . 458
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Part 3 Special Topics in Airport Planning and Design
11 Airport Security Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
History of Airport Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Airport Security Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Security at Commercial Service Airports . . . . . . . . . 472
Passenger Screening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Baggage Screening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Employee Identifi cation . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
Perimeter Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Vulnerability Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Security at General Aviation Airports . . . . . . . . . . . . 481
Future Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
12 Airport Airside Capacity and Delay . . . . . . . . . . . . 483
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Capacity and Delay Defi ned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
Capacity and Delay in Airfi eld Planning . . . 485

Approaches to the Analysis of Capacity and Delay . . . . 486
Factors That Affect Airfi eld Capacity . . . . . . 489
Formulation of Runway Capacity through
Mathematical Theory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Mathematical Formulation of Delay . . . . . . . 490
Formulation of Runway Capacity through
the Time-Space Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
Formulation of Ultimate Capacity . . . . . . . . . . . . . . . 497
Mathematical Formulation of
Ultimate Capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Application of Techniques for Ultimate
Hourly Capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
Parameters Required for Runway
Capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
Computation of Delay on Runway Systems . . . . . . 520
Graphical Methods for Approximating
Delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
Application of Techniques for Annual
Service Volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
Simulation Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
Gate Capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
Analytical Models for Gate Capacity . . . . . . 539
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
13 Finance Strategies for Airport Planning . . . . . . . . . 543
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Background . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Federal Funding Programs in the United States . . . . . 544
The Airport Development Aid
Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547
The Passenger Facility Charge
Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
State and Local Participation in Financing
Airport Improvements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Bond Financing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
General Obligation Bonds . . . . . . . . . . . . . . . 558
General Airport Revenue Bonds . . . . . . . . . . 559
Special Facility Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
PFC Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
CFC Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
Privatization of Airports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
Financial Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Rate Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564
Evaluation of the Financial Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . 571
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571

14 Environmental Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Policy Considerations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
Pollution Factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Air Quality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Water Quality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Aircraft and Airport Noise . . . . . . . . . . . . . . . 579
Sound Pressure and Sound Pressure Level . . . 580
Aircraft Noise Effects and Land-Use
Compatibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592
Determining the Extent of the Problem . . . . 598
Finding Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
Noise Regulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Construction Impacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Social Factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
Land Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
Displacement and Relocation . . . . . . . . . . . . . 617
Parks, Recreational Areas, Historical Places,
Archeological Resources,
and Natural and Scenic Beauty . . . . . . . . . 617
Consistency with Local Planning . . . . . . . . . . 618
Ecological Factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
Wildlife, Waterfowl, Flora, Fauna,
Endangered Species . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
Wetlands and Coastal Zones . . . . . . . . . . . . . . 619
Flood Hazards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
Engineering and Economic Factors . . . . . . . . . . . . . . 620
Costs of Construction and Operation . . . . . . 620
Economic Benefi ts and Fiscal Requirements . . . 624
Energy and Natural Resources . . . . . . . . . . . . 624
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
15 Heliports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
Heliports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
The Nature of Helicopter Transportation . . . 629
Characteristics of Helicopters . . . . . . . . . . . . . 630
Factors Related to Heliport Site Selection . . . 631
References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


کلمات کلیدی مرتبط:
. . . . . . . . . . . xv ,Acknowledgments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xvii ,Part 1 Airport Planning ,1 The Nature of Civil Aviation and Airports . . . . . . 3 ,Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,Commercial Service Aviation ,
مقالات مرتبط در این دسته

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد