خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: صنعت توريسم در اصفهان

تاریخ ایجاد 06/09/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 32   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 239 kb  تعدادمشاهده  93


مقدمه :
سابقه تاريخي شهر اصفهان :
اصفهان از جمله شهرهايي است كه شايد تاريخ و سابقه آن به قدمت كشور ايران برسد و در عموم دوره هاي تاريخي از شهرهاي بزرگ ومشهور ايران بشمار مي رفته است . نويسندگان قديمي بناي اصفهان را به طهمورشاه سرزمين پادشاه پيشدادي ،نسبت داده اند . آنچه مسلم است بابراين شهر مد كه بوده ازامل علم و حكمت با كمال دانش و با مهارت بوده است و با دقت زياد و ملاحظة كيفيت خاك و خوبي آب و هوا و نزديكي آب به سطح زمين و دسترسي به رودخانه و ساير محاسن در اين محل بناي شهري را نموده و هيچ موضعي از اطراف دورر و نزديك جلگه اي كه شهر اصفهان در آن واقع شد متصف به اين صفات نيست . از داستانهاي بسيار مشهور ، ظهور كاوه آهنگر از اماي فريدون اصفهان و قيام او عليه صخاك ستمگر است كه به ظلم و بيداد او خاتمه داد و فريدون فرشته سيرت را بجاي او به پادشاهي نشانده است . گفته شده كه پس از اين پيروزي فريدون پادشاه از كفايت كاوه و شجاعت يارانش كه از اهالي اصفهان بوده تعريف مي نمود  و روزي در اثناي مذاكرات گفت اين شهر سپاهان است يعني اين شهر محل و جاي سپاه است و اماكن آن هم سپاهي و وليد و جنگي هستند و از آن روز به بعد نام اين شهر سامان و اسپهان گفتند شد و پس از استيلاي غرب و ظهور اسلام مغرب آن اصفهان ها واصفهان جايگزين نام اسپاهان گرديد. با مراجعه به منابع و دلايل تاريخي موجود محقق است كه كلمة اسباداران بطليموس و سامان زمان پهلوي و اصفهان غرب و اصفهان امروز يك لفظ قديمي است . پس از تسلط اعراب به ايران اصفهان نيز مانند شهرهاي ديگر جنگ اعراب افتاد .مورخين نوشته اند كه در جنگ اصفهان زد و خورد و خون ريزي بين اعراب و ايرانيان اتفاق نيفتاد و پس از يك جنگ تن به تن كه بين فرماندهان واقع شد اصفهان با عقد صلح نامه تسليم قواي عرب شد ه در زمان منصور دومين خليفة‌عباسي اصفهان مورد توجه قرار گرفت و دستور داد در اطراف شهر برج و بارويي بكشند . به هرحال اصفهان در دوره هاي مختلف و سلاطين گوناگون سخت مورد توجه و مراقبت قرار مي گرفته و در دورة‌ سلجوقيان در سال 443 بدست طغرل فتح شد و در همين وقت ناصرخسرو و جهانگرد معروف از اصفهان دين كرده مي نويسد :
اصفهان شهري است برمامون نهاده ، آب و هواي خوش دارد و هرجا كه ده گز فروبروند آب سرد و خوش بيرون مي آيد. به هر حال از اين دوره نيز آثاري از پادشاهان و بزرگان اصفهان به يادگار مانده است .اصفهان نيز مانند ساير شهرهاي ايران از حمله مغولها تا تارها مصون نماند و در سال 789، هفتاد هزار نفر از مردم اصفهان به دشت تا تارها قتل عام شدند و بدين ترتيب از شركت و عظمت اصفهان كاسته شد تا قرن 11 كه شاه عباس كبير اصفهان را پايتخت خود قرار داد و دستور ساختن قصرها و مساجد و پلهاي آن را داد ومجددا اصفهان عظمت خود را بازيافت و در اين دوره آباديهاي قديم و جديد اصفهان بهم پيوست بطوري كه در اواخر دورة‌ صفويه به نهايت درجه وسعت و زيبايي رسيده است .
اگر به تاريخ بناي اصفهان بنگريم خواهيم ديد يهوديان را كه بخت النصر از كشور اصليشان بيرون كرد، آنها اين سرزمين را مساعد و مناسب جهت وطن دوم خود و اقامت هميشگي دانسته اند و در آن شروع به احداث مساكن نمودند. سلسله هاي بعد از اسلام كه در ايران روي كار آيند همواره اصفهان را يكي از ايالات مهم كشور مي دانستند و چندين سلسله هم اصفهان راحتي پايتخت خود قرار دادند كه از آن جمله مي توان آل زيار ، ديالمه سلجوقيان را نام برد كه در اين شهر مساجد بازارها و كاروانسراها ساختند. كوچ كردن ارامنه به اصفهان كه در زمان شاه عباس كبير انجام گرفت خود عامل ديگري براي جلب سياحان مسيحي گرديد. اكنون تروكيساي وانك جلفا جنبه خليفه گيري ارامنه را در ايران بعهده دارد . چه بسيار كساني كه از سراسر ايران وجهان جهت ديدن جلفا به اصفهان مي آيند و آثار معماري و هنري اصفهان كه از ارزنده ترين صنايع دنيا بشمار مي آيند بزرگترين عامل آمدن سياحان به اين شهر است .
 
جاذبه هاي سياحتي شهر اصفهان :
الف – جاذبه هاي تاريخي شهر اصفهان :
شهر اصفهان با تاريخي بسيار كهن داراي آثار باستاين بيشماري است خوشبختانه براثر دور بدون از كمربند زلزله و باداشتن آب و هواي خشك محفوظ و سالم مانده ،شمارة‌ آثار باستاني پرارزش اين شهر دقيقا معلوم نيست .
از مطالعة‌ آثار باستاني شهر اصفهان بخوبي روشن مي شود كه متجاوز از نصف آثار تاريخي اين شهر متعلق به دوره صفويه است كه عبارتند از :
1-    كاخ عالي قاپور:
اين كاخ از بناهاي شاه عباس است كه در قرن پانزدهم به بعد ساخته شده ومحل حل و فل امور كشور و دربار پادشاه بوده است . اين عمارت داراي هفت طبقه ساختمان است و با آنكه بعد از صفويه به تزئينات آن خرابيها و لطمات زياد وارد آمد، معذالك هنوز شاهكارهايي از گچبري و نقاشي عهد صفويه را در بردارد. جنب عمارت عالي قاپور باغي بوده است و در وسط آن تالاري با حوض مرمر و فواره هاي متعدد وجود داشته است كه آنرا «تالار طويله » مي ناميده اند. درخيابان وسط كه مقابل عمارت بوده است از هر طرف 9 آخور بوده كه روزهاي رسمي مانند پذيرايي از سفرا ، زيباترين اسب هاي سلطنتي را با زنجيرهاي طلا مي بستند . كتابخانه سلطنتي و جامدخانه نيز در همين قسمت بوده است . ديگر از توابع اين باغ و عمارت قهوه خانه و ببرخانه براي تامين روشنايي و ميخانه بود ، است . دبيرستان سعدي اصفهان امروز در تالار طويله و يا بطوري كه بعضي ها تصور كرده اند تالار تحويل خانه قرار دارد.
2-كاخ چهلستون :
اين كاخ 67000 متر مربع مساحت دارد ، بيننده اي كه درگام نخستين پاي به ايوان كاخ مي نهد از اينكه در اين كاخ بيش از بيش ستون نمي بيند به حيرت مي افتد و شايد از خود بپرسد چرا نام اين بنا را چهل ستون گذاشته اند ؟نكته ديگر اينه خود ايوان بيش از 18 ستون ندارد منتهي با احتساب دو ستون بالاتر كه تالار آيينه قصر را نگاه مي دارد 20 ستون مي شود . حال اگر بيننده به محوطه جلوي كاخ هاي مي نهد و در مقابل استخر زيبايي كه تصوير بنا برسطح آبهاي مواج آن بخوبي ندارد است ، بايستد ايواني مي بينند با چهلستون كه سقفي منتقش و رنگارنگ را نگه داشته است .
ساختمان لوله بنا در اواخر سلطنت شاه عباس اول آغاز شد  و در زمان سطنت شاه عباس دوم پايان گرفت . بوستاني كه در اطراف كاخ به چشم مي خورد به تبعيت از نام اين كاخ چهلستون نام گرفته است . تالار بزرگ چهلستون محل پذيرايي خاص شاه عباس دوم صفويي بود كه از 1052 تا 1077 مبحري در ايران سلطنت كرده است . مينياتورهايي كه در قسمت پايين ديوارها قرار گرفته اصلي نيستند و پس از تعميرات اخير نقاشي شده اند . ولي تابلوهايي كه روي ديوارها است از آثار هنرمندان آن عصر بشمار مي رفته است .
استخر كاخ چهلستون به همين شكل و اندازه در دوران صفويه ساخته شده است . اما مجسمه هاي سنگي چهار گوشه آن كه مجموعه اي از شكلهاي انسان و شير است . در واقع بقاياي يك قصر ديگر است كه مفهوم  شده و مجسمه ها به اين مكان انتقال يافته است . مجسمه ها از آثار اصلي و نمونه كارهنرمندان سنگ تراش قرن 11 هجري است .
3- مسجد جامع :
در قديمي ترين بخش اصفهان واقع است . يعني در مكاني كه در دوران فرمانروايي ساسانيان آتشكده اي به روي آن بنا شده بود و پس از استيلاي اعراب در سال 23 هجري اين آتشكده در هم كوبيده وجاي آن مسجد محقري بنا گرديد كه مي توان نمونه اي از مساجد اوليه اسلامي به سبك عربي دانست . پس از آنكه ايرانيان تدريجا به دين اسلام گردويد به شيوه معماري ملي خود كه از هنرمندان دوران ساساني به ارث برده بودند و باهمان سبكي كه با آن آتشكده و معابه خود بنا مي كردند مساجد را بنا نهادند. به همين مناسبت است كه قديمي ترين گنبدهايي كه در شمال و جنوب اين مسجد مشاهده مي شود و در دوران ملكشاه سلجوقي بنا شده اند مردم آنرا آتشكده پنداشتند و هنوز هم كساني هستند كه وقتي براي مشاهده اين مسجد به اين محل وارد مي شوند از در بانيان سراغ آتشكده را مي گيرند . محله وسيعي كه اين مسجد در آن ساخته شده است ميدان كهنه ناميده مي شود و امروز هم همين نام را دارد . اين مسجد به همان نسبت كه خود نمونه تحولات معماري ايران در چهارده قرن دوره اسلامي بشمار مي رود و اطراف و جوانب آن شاهد بسياري از وقايع و …رويدادهاي تلخ و شيرين تاريخي هم بوده است . نكته اي كه در ساختمان اين مسجد لازم به يادآوري است چهار ايواني بودن آن است . چهار ايوان در چهار سمت شمال ، جنوب ، شرق و غرب در مقابل هم بنا شده اند و ساختمانهاي ديگر در پشت اين ايوانها و ديواره صحن قرار دارند . اين سبك چهار ايواني درساختن مساجد سبك كاملا مستقل ايراني است كه در مساجد ديگر دنيا ديده نمي شود ، پيدايش اين سبك در ابتداي قرن 6 هجري يا اوائل قرن دوازدهم ميلادي است و به دنبال واقعه مولناك آتش سوزي اين مجدد سال 515 هجري موجود شايد پيدا  كرده است . نكته ديگري كه مي توان گفت گنبدي است كه بر شبستان اول مسجد سايه انداخته واز بناهاي اصيل دوران پادشاهي سلجوقي بزرگ است كه به شبستان اول مسجد سايه انداخته و از بناهاي اصيل دوران پادشاهي سلجوقي بزرگ است كه در اواخر قرن يازدهم ميلادي زماني كه اصفهان پايتخت ملكشاه سلجوقي بود به دستور وزير دانشمند او خواجه نظام الملك طوسي به نام پادشاه وقت بنا شده است . كتيبه اي كه دور گنبد ديده مي شود به خط كوفي با آجر نمايش داده شده و نام پادشاه ايران و وزير نامدار او را در بردارد و قسمتي از بناهاي مسجد جامع اصفهان ، بنام شبستان الحا بتو معروف است . الجابتو معروف به خدابنده  از پادشاهان ايلخانان ايران بود و وزير سياستمدار او محمدساوي كه مردي دانشمند بوده ا


کلمات کلیدی مرتبط:
مقدمه : ,سابقه تاريخي شهر اصفهان : ,اصفهان از جمله شهرهايي است كه شايد تاريخ و سابقه آن به قدمت كشور ايران برسد و در عموم دوره هاي تاريخي از شهرهاي بزرگ ومشهور ايران بشمار مي رفته است . نويسندگان قديمي بناي اصفهان را به طهمورشاه سرزمين پادشاه پيشدادي ،نسبت داده اند . آنچه مسلم است بابراين شهر مد كه ,
مقالات مرتبط در این دسته

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد