خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: ميدان آكوستيك

تاریخ ایجاد 21/12/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 27   قیمت: 2000 تومان   حجم فایل: 1018 kb  تعدادمشاهده  100


مفاهيم اوليه استاندارد 
ميدان آكوستيك
كميت فشار در فراگيره در حالت تعادل در همه نقاط آن يكسان مي‌باشد. چنانچه در چنين فراگيره حالت تعادل در يكي از نقاط آن متزلزل شود (به عنوان مثال فشار در يك نقطه بيشتر مي‌شود) اين حالت ناپايدار در همه جهات در فراگيره منتشر شده به شكل موج پديدار مي‌شود (نظير افتادن سنگ در آب آرام). 
تندي آوا
تندي آوا كه به آن سرعت ذرات فراگيره نيز مي‌گويند درگير با فشار آوا و اندازه وابسته به هم مي‌باشند. تندي آوا خود وابسته به بسامد و دامنه نوسان ذرات است كه مقداري متغير ولي تكراري است. به اين معني كه تندي آوا به سرعت حركت ذرات فراگيره در حول نقطه حالت تعادلشان گفته مي‌شود. هرچه انرژي ساماندهي آوا (يا به بيان ديگر بلندي آوا) بيشتر باشد به همان نسبت نيز تندي و فشار آوا بيشتر مي‌شود. 
1- انتشار آوا در فضاي باز و بسته 
چگونگي انتشار آوا در يك فضاي باز كه ديواري آنرا محدود نكرده باشد تنها بستگي به ساختمان هندسي سرچشمه دارد. از اين رو كاهش شدت آوا (انرژي آكوستيكي) كه در هر ثانيه از يك مترمربع مي‌گذرد،‌با فاصله آن از سرچشمه بستگي پيدا مي‌كند و تنها از ابعاد هندسي آن تابع است و به فركانس بستگي ندارد « تباهي هندسي انتشار آوا » ناميده مي‌شود. افزون بر تباهي هندسي آوا كاهش‌هاي ديگري مانند تباهي در فضا (تباهي هوا – تباهي بخار آب و مه – تباهي باد...) يا تباهي در زمين (تباهي در گل و گياه...) نيز به شدت آوا در كاهش مي‌دهند. از اين رو براي پيشگيري از آزاد آوا (نوفه) با بهره گيري از تباهنده‌هاي نامبرده يا تباهنده‌هاي ويژه ديگر (مانند ديوارك‌هاي بازدارنده يا گذراندن سرچشمه در ژرفاي زمين) كوشش مي‌شود كه آزاد نوفه را كاهش دهند. 
آوا به شيوه چشمگيري كاهش مي‌يابد. زيرا اندازه اين بازدارنده‌ها (كوه و تپه) چندين بار بزرگتر از طول موج آواهاي بم مي‌باشند. از اين رو به خوبي مي‌توان دريافت كه چرا آواي قطاري كه از دره‌ها و گودي‌ها مي‌گذرد كمتر آزا دهنده است تا قطاري كه از دشت و كوه مي‌گذرد. همچنين اتاق‌هاي سمت حياط خانه‌ها بيش از اتاق‌هاي سمت خيابان آرامش دارند. 
 
شكل 1: بازدارندگي آوا – Q سرچشمه آوا – B شنونده  - h بلندي موثر ديوار φ زاويه سايه
ديوارهاي دراز و بلند ساخته شده در مقابل خطوط راه آهن و اتوبان هايي كه از برابر خانه‌ها و دهات مي‌گذرند اثر بازدارنده آوا را از مناطق مسكوني دارا مي‌باشند. 
نوفه 
همچنانچه در اسيلوگرام آوائي به جاي خطوط مشخص،‌نوار ناموزوني ملاحظه مي‌شود آن آوا ديگر داراي اجزاء مشخص و هارمونيك نيست و در شكل وجود خطوط مشخص هم ديگر اين خطوط داراي رابطه اي با يكديگر و نغمه اصلي نمي باشند و به همين جهت اين آوا را كه خالي از لطافت و دلپذيري است نوفه مي‌ناميم. 
 
 
 
 
 
جدول مقايسه تراز بلندي آوا : 
براي مقايسه و درك بهتر رابطه احساس شنوايي و تراز بلندي آواي محيط و توجه به جدول زيرين مي‌تواند راهنماي بسيار مناسبي باشد. 
سرچشمه آوا    تراز آوا    احساس آوا     
هواپيسماي ملخي در 5متري    130 (C) dB    غيرقابل تحمل     
a
پتك كمپرسي در 1متري    120(C) dB    غيرقابل تحمل     
پرچ كاري ديگ بخار    110(C) dB    غيرقابل تحمل     
بوق اتومبيل در 5متري    100(C) dB    خيلي بلند     
b
كاميون در 5متري    90 (C) dB    خيلي بلند     
راديو (بلند)    80 (B) dB    خيلي بلند     
 


کلمات کلیدی مرتبط:
مفاهيم اوليه استاندارد ,ميدان آكوستيك ,كميت فشار در فراگيره در حالت تعادل در همه نقاط آن يكسان مي‌باشد. چنانچه در چنين فراگيره حالت تعادل در يكي از نقاط آن متزلزل شود (به عنوان مثال فشار در يك نقطه بيشتر مي‌شود) اين حالت ناپايدار در همه جهات در فراگيره منتشر شده به شكل موج پديدار مي‌شود (نظير افتاد,
مقالات مرتبط در این دسته

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد