خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: مجموعه مقالات مصالح سازه ها، روش ها و فنون جديد ساخت ارائه شده در اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری

تاریخ ایجاد 20/11/2014 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 413 برگ پی دی اف قابل کپی   قیمت: 3500 تومان   حجم فایل: 23154 kb  تعدادمشاهده  90


اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری
های نو در معماری

مصالح سازه ها، روش ها و فنون جديد ساخت
عنوان صفحه
جايگاه مصالح نو در معماري تبريز .................................................................................................................. 3
هبلكس بتن سبك (بتن هوادار اتوكلاوي) ........................................................................................................ 16
مصالح هوشمند و تأثير عملكردي آن درمعماري ................................................................................................. 21
تأثير كيفيتي مصالح نوين در صنعت ساختمان (نانو ذرات دي اكسيد تيتانيوم) .................................................................. 26
عنوان مقاله: طراحي ساختمان با پوسته ي معلق مولد برق ...................................................................................... 33
كاربرد مصالح دوستدار محيط زيست در طراحي معماري (نمونه: شيشه سلولي- آجر شيشهاي) ................................................ 37
بررسي نحوه طراحي سيستم هاي فتوولتائيك يكپارچه با ساختمان ............................................................................. 44
معماري ديجيتال با رويكرد موضوعي به سيستم هاي طراحي پارامتريك ....................................................................... 52
معرفي سيستم ساختماني هبيتك ( پژوهشي در راستاي تكنولوژي نوين ساختماني با تكيه بر هويت معماري بومي ) ......................... 59
نماهاي دو پوسته , تكنولوژي نو در صنعت معماري و ساختمان ................................................................................. 65
مطالعه بر روي نوآوري هاي جديد تكنولوژي و تنوع طراحي در ساختمان هاي بلند مرتبه ....................................................... 73
تاثير فناوري ديجيتال در طراحي معماري ......................................................................................................... 84
كاربرد سازه فضاكار كامپوزيت در سقف طبقات با دهانه هاي وسيع ............................................................................. 92
بررسي تاثير حذف ميراگر اصطكاكي پال در طبقات قابهاي فولادي با مهاربند ضربدري با توزيع ثابت نيروي لغزش ........................ 102
بررسي رفتار لرزه اي بادبندكابلي به عنوان سيستم جديد مهاربندي ............................................................................ 111
نانو تكنولوژي و نقش آن در خواص بتن سخت شده ............................................................................................ 122
نمود تحول فضاي معماري متاثر از تكنولوژي هاي جديد ساخت ............................................................................... 133
در ساختمان سازي ............................................................................................ 141 ETFE بررسي مزاياي استفاده از
بررسي تيپولوژي معماري عصر الكترونيك ...................................................................................................... 152
ارزيابي آلودگي صوتي در ساختمان بلند مرتبه مسكوني و ارائه راهكار نمونه موردي: برج هاي مسكوني آسمان در شهر تبريز .............. 160
مقاوم سازي برشي و خمشي تيرهاي بتن آرمه با كمك ورق هاي فولادي .................................................................... 170
176 ................................ بررسي تأثيركاربرد نانو مصالح 1 بر نماي ساختمانها و منظر شهري 2 بارويكرد تأثير گذاري در طراحي پايدار 3
بتن اسفنجي) و كاربر آن در صنعت ساختمان ................................................................................ 190 AAC) فن آوري
گامي مهم در جهت تقويت سازه هاي بتن آرمه .................................................................. 203 GFRP وCFRP فن آوري
تأثيرات نماهاي دو پوسته در ميزان مصرف انرژي ساختمان هاي اداري هزاره سوم ........................................................... 213
نقش مصالح نوين در طراحي معماري معاصر ايران با رويكرد نقش بتن الياف شيشه اي در ساختمان سازي ................................. 225
ارزيابي مصالح هوشمند در فناوري هاي نو در معماري .......................................................................................... 232
سيستم ساخت ابنيه: پري فابريكه با شبكه مدولار پلاني ....................................................................................... 240
تاثير نيروهاي درون صفحه اي روي برش پانچينگ دال هاي تخت ........................................................................... 247
پوسته هاي هوشمند نمودي از معماري پايدار در صنعت ساختماني ............................................................................. 256
بررسي سازه هاي شبكه كابلي در نماي آپارتمان هاي مسكوني ................................................................................ 264
شيشه هاي هوشمند در معماري آينده ، شيشه هاي گرم شونده ................................................................................ 274
279 ..................................................................................... (RBS) ساختمان هاي بتن مسلح با عايق ماندگار پليمري
بكارگيري مصالح هوشمند در ساختمان؛ فناوري نوين براي معماري فردا ...................................................................... 286
اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری
های نو در معماری
٢٠ اسفند ١٣٩١ تبریز-ایران
2
تعامل سازه و معماري در طراحي ترمينال فرودگاه ها ............................................................................................ 296
305 ....................................................................................... FRP مقاوم سازي ساختمان با استفاده از كامپوزيت هاي
بررسي دلايل تخريب ساختمانها در زلزله هاي ارسباران و ارائه راهكارهاي مناسب مرتبط با معماري بنا جهت مقاوم سازي ................ 315
تاثير استفاده از مصالح نانو در ساخت و ساز پايدار ............................................................................................... 322
بررسي تاثير سبكسازي بر عملكرد لرزه اي ساختمانهاي موجود ................................................................................ 330
تاثيراستفاده از بتن بازيافت شده در ساخت مخلوط بتني......................................................................................... 334
عوامل تاثيرگذار در سازگاري ساختاري سيستم هاي صنعتي ساخت ............................................................................ 341
347 ........................................ (ICF) مصالح، سازه ها، روش ها و فنون جديد ساخت ساختمانهاي بتن مسلح با قالب عايق ماندگار
با فولاد در سازه هاي بتن آرمه ................................................................................. 354 FRP جايگزيني كامپوزيت هاي
366 ................................................................ (LSF) تحليل شاخص هاي پايداري در سيستم قاب فولادي سبك نورد سرد
كاربرد نانو ذرات ايروژل در صنعت ساختمان..................................................................................................... 374
بررسي سازه هاي پوسته اي در سيستم هاي ساختماني معماري................................................................................ 405
اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری
های نو در معماری
٢٠ اسفند ١٣٩١ تبریز-ایران
3
جايگاه مصالح نو در معماري تبريز
محمدجديري عباسي 1 ، ندا جوانمرد 2
1 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر-گروه معماري
ahar.ac.ir -jodeiri@iau-m
2 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر-گروه معماري
چكيده
شكل جديد بناهاي امروزي كه متناسب با نيازهاي بشرامروز است، تنها به دليل طراحي متفاوت آنها نيست بلكه شكل اجرا و نوع مصالح به كار رفته در بناها نيز در
متفاوت بودن بناهاي امروزي تاثير بسياري دارند .بشر امروز وارد دوران جديدي از زندگي خود شده است و به همين خاطر نيز نسبت به بسياري از مسائل حساس تر از قبل
عمل ميكند. نگاه جديدانسان ها به حفظ محيط زيست وصرفه جويي درمصرف انرژي، حاصل اين ديدگاه جديداست .بدون مصالح، محصولي وجود نخواهد داشت. علاوه بر
اين مصالح درهر طرحي اصول عقلي را هم به خوبي احساسات به نمايش ميگذارند ودربسياري از تخصص هاي تكنيكي فراهم كننده يك معني براي الهام احساسات
هستند.
دربناهاي دو دهه گذشته در شهر تبريز، هم ملاحظات تكنيكي و هم زيبايي شناختي مورد توجه بوده اند .دراين ميان پيشرفت هاي جديد مهندسي مواد، خود موجب
افزايش امكانات فناورانه شده وهمانند جنبه زيبايي شناسانه مصالح، به عنوان يك فرصت طراحي قلمداد ميشود .مصالح نام آشناي بناهاي امروز ما آجر، سنگ، گچ، آهن و
فولاد و بتن وشيشه اند در حاليكه درطول ده سال اخير تاثير عمده مصالح طبيعي به شدت مورد توجه قرار گرفته است. براي مثال تقاضاهاي مربوط به سازه هاي چوبي،
كورتن استيل، اكسيدايزد كوپر، روي، آجر كوره اي چند رنگ و انواع جديد بتن نشان دهنده اين موضوع هستند. اما بايد قبول كرد كه اين پيشرفت ها نيز به زودي به پايان
عمر خود نزديك ميشوند.
پيشرفت هاي جديد، علاقه و اشتياقي روزافزون را به انواع مختلف مصالح و تكنيك هاي جديد، چند منظوره و شگفت آور نشان ميدهد كه به كمك آنها ايده هايي را
كه زماني غير ممكن و نامعقول به نظرميرسيد، عملي و قابل درك كرده است. نبايد اين نكته را از خاطر برد كه ايده هايي كه در امر ساخت و ساز يك بنا در كلانشهر
تبريز ارتباط تنگاتنگي با وضعيت اجتماعي و اقتصادي جامعه دارند .علاوه بر اين مطلب جريانات عمده و مهم آينده ما را نيز موضوعاتي همچون توجه به محيط در شهر
تبريز، سلامت عمومي آن شهر، ارزشمند كردن پول، و روش زندگي آينده تشكيل ميدهند.
درتوضيح بيشتر بايد گفت كه محيط زندگي آينده ما وابسته مسائلي چون كم كردن استفاده ازمصالح، پايداري و چرخه حيات، برگشت پذيري محصولات ومصالح و
صرفه جويي درانرژي است. سلامت عمومي تبريز را نيز شرايط كاري راحت و ايمن، محيط كار و زندگي پاكيزه و سالم تامين ميكند. ضمن اينكه صنعتي شدن، انعطاف
پذيري درساخت و ساز، استفاده از محيط شهري به طور منعطف، توسعه كيفي و توليد وساخت سريعتر باعث ارزشمند تر شدن پول خواهد شد و شيوه خانه داري، باز توليد و
وجود خانه هاي انعطاف پذيردرشيوه زندگي آينده ما موثر خواهند بود. نگاه جديد به شيوه ساختمان سازي، استفاده ازمصالح جديدي را نيز طلب ميكند. هر چند ممكن است
تكنولوژي ساخت و يا شيوه اجرا در استفاده از اين مصالح هنوز غريب و نا آشنا باشد اما شناخت اين مصالح جديد و كشف خصوصيات آنها كمك موثري به ايجاد نياز كردن
آنها درجامعه ما خواهد كرد.
. BMS كلمات كليدي :انعطاف پذيري در ساخت و ساز ؛ برگشت پذيري محصولات ؛ صرفه جويي در انرژي ؛ سيستم مديريت هوشمند
1. مقدمه
در اين مقاله سعي شده به سئوالاتي از اين دست پاسخ داده شود كه آيا مصالح جديد معرفي شده در مقاله ، كيفيت شكل پذيري مناسب و
بالايي را دارا مي باشند ؟ آيا محصولات مواد هوشمند ، كاربردي در معماري دارند و تأثيرات آنها در اجزاي مختلف ساختمان چگونه است ؟ آيا
اين محصولات صرفا به منظور زيبايي استفاده مي شوند يا تأثيري در كاهش هزينه هاي اقتصادي نيز دارند ؟
همچنين آيا استفاده از اين سيستم مديريت هوشمند در ساختمان مي تواند به آفرينش يك معماري زيبا و پايدار بيانجامد يا خير ؟ و
همچنين آيا پاسخگوي نيازهاي امروزي بشر مي باشد ؟
اين در حالي است كه در سالهاي اخير صنعت نماهاي ساختمان در كشوركاملاً متحول شده كه پي آمد آن دگرگون شدن چهره شهرهاي
بزرگ ، كوچك و حتي غيرصنعتي ميباشد .
با وجود گسترش توزيع محصولات متنوع و كاربردي در نماي ساختمانها هنوز آن طور كه بايد و شايد از بعد علمي به مشخصات فني و
مكانيكي اين مصالح پرداخته نشده است. همچنين نمي توان ادعا نمود كه مرجع قابل استنادي براي دست اندكاران ساخت و ساز جهت اطلاع
از كم و كيف اصول استاندارد نصب آن بر روي ساختمان تاكنون وجود داشته است .
البته درباره مصالح نوين تكست ها و متون فراواني در كشورهاي پيشرفته چاپ شده و خواص مكانيكي و روش نصب آنها تبيين شده است.
بنابراي ن آ ن گرو ه ا ز متخصصي ن ك ه ب ه اينگونه منابع دسترسي دارند با اين مصالح آشنايي بيشتري خواهند داشت .
اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری
های نو در معماری
٢٠ اسفند ١٣٩١ تبریز-ایران
4
اما به دليل ضعف منابع موجود داخلي در اين باب بطور عمده اي از اهل فن و مهندسين فعال در صنعت ساخت و ساز آشنايي فني محدودي از
اين نوع مصالح ساختماني دارند وبديهي است كه پي آمد اين عدم آشنايي منجر به عدم اقبال و كاربرد در خور مزيت هاي اين مصالح و
همچنين استفاده اصولي از آن خواهد شد .
اين مقاله سعي در معرفي يكي از ارزنده ترين و كاربردي ترين مصالح ساختماني براي نماي ساختمان ها كه همان ورقهاي كامپوزيت
آلومينيومي است، از بعد علمي- اقتصادي دارد و عمدتا تمركز بر معرفي سيستم هاي جديد و همچنين نحوه مديريت مصرف انرژي در
ساختمانها و صرفه جويي در آن مدنظر بوده كه اين مسئله امروزه يكي از مهمترين مسائل مطرح و حائز اهميت مي باشد .
2. معرفي مصالح نوين ساختماني
(Building management system ) bms2.
سيستم مديريت هوشمند ساختمان مجموعه سخت افزارها ونرم (building management system ) bms به مجموعه
افزارهايي ا طلاق مي شود كه به منظور مانيتورينگ و كنترل يكپارچه قسمت هاي مهم و حياتي در ساختمان نصب مي شوند
وظيفه اين مجموعه، پايش مداوم بخش هاي مختلف ساختمان و اعمال فرمان به آنها به نحوي است كه عملكرد اجزاي مختلف ساختمان
متعادل با يكديگر و در شرايط بهينه و با هدف كاهش مصارف ناخواسته و تخصيص منابع انرژي فقط به فضاهاي در حين بهره برداري باشد .
در اين روش تابلوهاي برق روشنايي عمومي، ديزل ژنراتور، سيستم اعلام و اطفاي حريق، سيستم حفاظتي، آسانسورها، سيستم كنترل تردد
و نيز اجزاي موتورخانه مركزي شامل چيلرها، بويلرها، پمپ هاي سيركولاسيون، برج هاي خنك كن، هواسازها و اگزوزفن ها به نوعي به طور
يكپارچه و به طور منسجم توسط يك يا چند رايانه هماهنگ و كنترل مي شوند .
1.2 . اجزاي سيستم مديريت هوشمند ساختمان
به طور كلي همانند ديگر سيستم هاي كنترلي نيز از سه بخش تشكيل مي شود:
(sensors) - حس گرها
حسگرها سنجش پارامترهاي محيطي و ارسال اين اطلاعات به سيستم را عهده دار هستند. اين اطلاعات مي تواند دمايمحيط بيرون و
درون، دماي سيال گرم كننده يا خنك كننده، ميزان روشنايي محيط، ميزان رطوبت، مقدار گازها در هوا، حضور يا عدم حضور افراد در محل و
ديگر اطلاعاتي كه براي راهبري بهينه سيستم حياتي است، باشد.
(controllers) - كنترلر ها
كنترل ها اجزايي از سيستم هستند كه اطلاعات دريافتي از حسگرها را دريافت و بر اساس نرم افزار دروني خود يا نرم افزار شبكه پردازش
و بر حسب نياز فراميني را به عملگرها ارسال مي كنند .
(actuators) - عملگرها
عملگرها نيز اجزايي از سيستم هستند كه فرامين ارسالي از كنترلر ها را دريافت و بر اساس آن واكنش نشان مي دهند. اين عملگرها
مي توانند شيرهاي برقي سيالات، دريچه هاي قابل تنظيم عبور هوا، رله هاي قطع و وصل جريان الكتريكي و.... باشند .
سه بخش ياد شده توسط يك مكانيزم ارتباطي با هم مرتبط مي شوند كه خود از دو قسمت مهم تشكيل شده است:
رسانه (مدياي) ارتباطي مانند سيم، فيبر نوري، امواج راديويي .
.bacnet , lonworks پروتكل ارتباطي يا زبان محاوره اجزا مانند
در حقيقت حسگرها، كنترلرها و عملگرها از طريق مدياي ارتباطي، براساس زبان محاوره اي يا پروتكل ارتباطي با يكديگر ارتباط برقرار
مي كنند.
bms 2.2 . مزاياي كلي استفاده از
حذف مصارف ناخواسته
از آنجا كه سيستم فقط هنگام بهره برداري از فضا، اجازه استفاده از منابع انرژي از قبيل سرمايش و گرمايش و روشنايي را مي دهد،
مصارف ناخواسته انرژي از بين رفته و استفاده از انرژي بهينه مي شود .
كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري
مديريت بهينه استفاده از تاسيسات، موجب كاهش ميزان ساعات كاركرد هر تجهيز شده و در نهايت به مقدار قابل ملاحظه اي هزينه هاي
تعويض قطعات مصرفي و نيز خرابي هاي ناشي از كاركرد طولاني را كاهش مي دهد.
 


کلمات کلیدی مرتبط:
اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری ,های نو در معماری ,٢٠ اسفند ١٣٩١ تبریز-ایران ,1 ,مصالح سازه ها، روش ها و فنون جديد ساخت ,عنوان صفحه ,جايگاه مصالح نو در معماري تبريز .................................................................................................................. 3 ,هبلكس بتن سبك ,
مقالات مرتبط در این دسته
تحقیق،وضعیت سیاستگذاری،در بخش انرژی باد،در آلمان، استفاده از انرژی باد در آلمان
تحقیق ورد معماری سبز
مجموعه مقالات نحوه سازماندهی فضاهای آموزشی و تاثیر آن در آموزش معماری در اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
نانو تکنولوژي در معماری

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد