خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
نقش برتر پارس
 

روش و توضیحات خرید
جهت اطمينان از عملکرد و تضمين تحويل محصول به بخش ارتباط با ما بخش مجوز ها مراجعه بفرماييد ، شما می توانيد به صورت آنلاين از درگاه  پارسيان، ملت و سامان خريد و درهمان لحظه از روی سايت اکثر فايلها را دانلود کنيد برای این منظور می بايست کليد افزودن به سبد خريد را در انتهای هر صفحه کليک نموده و برای خريد به سايت بانک ارجاع داده شويد . با وارد نمودن رمز دوم  خرید را انجام و بلا فاصله فایل مورد نظر را دانلود کنيد ، در معدودی موارد پس از خرید بدلیل سنگینی فایل و يا نرسيدن نوبت آپلود فايل آن را در ايميل خود دریافت نمایید - در غیر این صورت جهت تهیه پروژه و نقشه با فهرست مندرج و مبلغ ذکر شده را از طريق دستگاه هاي خودپرداز یا سایتهای بانکی به شماره کارت بانک ملی  6037-9971-8264-1424 به نام صالحی پرداخت و عنوان فایل ، ايميل و مبلغ پرداختی خود را به همراه  09128380245  با پيامک ارسال نماييد . در این روش كليه فایل ها و نقشه های مورد نظر سريعا به ايميلتان ارسال میشود و ارسال آن از طريق پيامك به شما اعلام خواهد شد. ساعت کاری و پاسخگويی تلفنی يکسره از 9 صبح الی 17 بعد الظهر و جوابگويی پيامکی و تلگرام و واتس آپ از 9 تا 24 شب-.حتی ایام تعطیل با تشکر از اعتماد شما

   

 


ورود کاربران
 


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟


بنر سمت جپ
 


پشتيبانی آنلاين

تلگرام-پيامک


LiveZilla Live Help

 


فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی - دکتر فرزاد جهان بین

تاریخ ایجاد 06/08/2015 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 170 برگ pdf   قیمت: 3000 تومان   حجم فایل: 684 kb  تعدادمشاهده  60


کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی - دکتر فرزاد جهان بین
 
مقدمه:
آیا اسلام در شکلگیري تمدن موجود نقش دارد؟
الف: اگر دارد به چه اندازه؟
ب: اگر ندارد به چه دلیل؟
بعضیها عقیده دارند کشورهاي جهان اول به عنوان الگو هستند و دیگران  جهان سومیها  از الگوي آنها تبعیت
میکنند؟این الگو چه ضعفها و قوتهایی دارد؟
اگر اساساً مدل مطلوب تمدنی که از دل فرهنگ اسلامی بهدست آمده پیش گرفته میشد، تمدن امروزي چه تغییري
میکرد؟
تعریف واژگان و اصطلاحات کلیدي:
فرهنگ:
در زبان لاتین می باشد که به معناي کشیدن و تعلیم و EDURE و ادوره EDUCT کلمه فرهنگ مطابق کلمات ادوکات
نامیده می شود . مهمترین CULTURE تربیت است . همچنین کلمه فرهنگ در عربی فلاحت و در زبان انگلیسی
استنباط از فرهنگ ، توسط مفهوم عربی فلاحت به معنی کشاورزي اخذ می شود که در آن فرهنگ به معنی کشت و زرع
باور در ذهن مخاطب است . فرهنگ و هویت:
واژهاي است که به سختی قابل تعریف است، به همین خاطر برخی 300 و برخی 700 تعریف از آن ارائه کردهاند و این
دشواري به این دلیل است که آن را از منظرهاي گوناگون تعریف کردهاند.
تعریف فرهنگ:
مجموعهاي از اعتقادات و باورها، ارزشها و رفتارها است که در بستر زمان در جامعهاي شکل گرفته و نهادینه شده است؛ و
به صورت مستمر تولید و بازتولید میشود.
آیا این تعریف چیزي است که در فرهنگ جامعه جاي داده شده است؟
زمانی بر این عقیده بودند که تولید، کارو اقتصاد، فرهنگ و سیاست را میسازد.
بعدها این افراد گفتند که فرهنگ ابزار بازتولید قدرت است. یعنی طبقه حاکم از طریق فرهنگ قدرت میگیرد. بعدها
این عقیده پدید امد که فرهنگ کنار لایههاي دیگر جامعه را تشکیل میدهد.
اما در نهایت به این نتیجه رسیدند که فرهنگ زیربنا است و دیگر رو بنا نیست و در مرکز قرار دارد.
فرهنگ به مثابه هوا میماند. هنگامی که هوا مناسب باشد انسان سالمی نیز رشد میکند؛ اما هنگامی که هوا نامناسب
باشد انسان ناسالمی نیز رشد مینماید. فرهنگ بر تمام زمینههاي زندگی تأثیر میگذارد. براي مثال: درباره تأثیر فرهنگ
بر اقتصا میتوان گفت: زمانی که در جامعهاي فرهنگ مصرفگرایی وجود داشته باشد اقتصاد گشور با مشکل روبهرو
میشود.
تقسیمبندي چهرههاي قدرت:
1 چهره عریان قدرت (با زور و اجبار)
2 چهره ساختاري قدرت (بر اساس قانونهایی که گذاشته میشود قدرت به فرد اعمال میشود).
3 چهره فرهنگی قدرت ( فرد در شبکهاي از اعتقادات و قوانین شکل میگیرد که آن اعتقادات و قوانین را پیگیري و
رعایت میکند).
نکته: بازتولید از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود.
ارکان فرهنگ:
1 اعتقادات و باورها
2 ارزشها
3 رفتارها
اعتقادات و باورها به دو دسته خوب و بر تقسیمبندي میشوند.
الف. خوب: باعث ایجاد گرایش نسبت به این فعل میشودو در صورت استمرار به ایجاد باور منجر میشود.
ب. بد: باعث ایجاد حساجتناب و ترك فعل میشود.
در تقسیمبندي دیگر فرهنگ و هویت دو عنصر داریم.
I 1 عنصر ثابت
me 2 عنصر متغیر
دو نوع اخذ داریم: 1- فعالانه و توام با آگاهی
-2 منفعلانه
با گذشت زمان میتواند ثابت شود. me عنصر متغیر
اگر کسی در برقراري ارتباط با دیگران فعالانه رفتار کند فرهنگ وي سالم و غنی می گردد اما اگر منفعلانه باشد فرهنگ
تهی خواهد شد
تمدن:
به معنی شهر گرفته شده و « مدینه » نویسندگان لغت نامه ها و فرهنگ نامه ها ، همگی معتقدند که تمدن از کلمه
تمدن با مدنیت ( شهر نشینی) هم معناست ؛ اما در مفهوم اصطلاحی ، به مرحله اي از زندگی بشر اطلاق می شود که
بشر داراي پیشرفت و تحولی گردیده و ابزار مند شده باشد و با ایجاد تحول ، به زندگی خود رفاه ببخشد . یکی از
دانشمندان معاصر آمریکایی می گوید : بشر تا کنون سه نوع تمدن داشته و سه مرحله را پشت سر گذاشته است: اول ،
زمان که با کشاورزي آشنا شد . در این مرحله ، بشر با ذخیره سازي و کشت زمین آشنایی پیدا کرد .لذا این مرحله را ،
تمدن » می گویند.دوم ، مرحله پس از آن است که « تمدن کشاورزي »، که تحولی در زندگی انسان به وجود آورده
به وجود آمد. در این مرحله ، بشر بشر به صنعت دست یافت و بر فولاد و آهن چیره گشت. « صنعتی
سوم ، تمدن زمان معاصر است که دوران " تمدن علم " است. در این دوره ، هر کشوري که بیشتر از این نوع تمدن بهره
مند باشد از سایران جلوتراست.لذا ، می توان کشور ها را نیز به تبع برخورداري از این نوع تمدنها ، به سه نوع تقسیم
بندي نمود. در تعریف تمدن ، هانتینگتون نیز اظهار می دارد در تمدن یک موجودیت فرهنگی است.... تمدن بالاترین
گروه بندي فرهنگی و گسترده ترینسطح هویت فرهنگی است که انسان از آن برخوردار است . تمدن هم با توجه به
عناصر عینی مشترك ( همچون زبان ، تاریخ ، مذهب ، سنتها و نهادها ) تعریف می شود و هم با توجه به وابستگیها و
قرابت هاي ذهنی و درونی انسانها .با توجه به آنچه بیان شد تمدن به عنوان ابزار مند شدن بشر و ایجاد ساختار ها و به
culture and عبارتی دستاورد هاي سخت افزاري بشر ریشه در فرهنگ دارد. در نسبت شناسی فرهنگ و تمدن
نسبت فرهنگ با تمدن ، نسبت روح با جسم است . تمدن شناسان ، تمدن را عینیت و جسد فرهنگ می civilization
دانند .
تاریخ:
واژه تاریخ در نزد مسلمانان از روزگاران دور در معانی متعددي به کار رفته است که از آن جمله موارد زیر است:
است و معناي آن همان چیزي The history of 1. گذشت زمان و رویدادها؛ یعنی تکامل تاریخی که معادل عبارت
است که از واژه و عبارت تاریخ اسلام، تاریخ ایتالیا و تاریخ ایران میتوان فهمید.
2. معین کردن زمان حادثهاي با روز، ماه و سال؛ معادل عبارت
3. علم تاریخ و آشنایی با آن و کتابهاي تاریخ و آن چه در آن آمده است
4. فرایند تاریخنگاري، تدوین تاریخ، توصیف، تکامل و تحلیل آن
5. زندگینامه، تاریخ و شرح احوال رجال
همچنین برخی محققان، معناي اصطلاحی تاریخ را علم حوادث گذشته بشري و علم قوانین این حوادث دانستهاند.
 


کلمات کلیدی مرتبط:
کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی - دکتر فرزاد جهان بین , ,مقدمه: ,آیا اسلام در شکلگیري تمدن موجود نقش دارد؟ ,الف: اگر دارد به چه اندازه؟ ,ب: اگر ندارد به چه دلیل؟ ,بعضیها عقیده دارند کشورهاي جهان اول به عنوان الگو هستند و دیگران جهان سومیها از الگوي آنها تبعیت ,میکنند؟این الگو چه ضعفها و قوتهایی دار,
مقالات مرتبط در این دسته
جزوه کامل آموزش اتوکد
جزوه معماری معاصر ایران - معماری دوره پهلوی اول و دوم
دانلود کتاب 100 ویلا و خانه روستایی زیبا با نقشه و تصاویر
جزوه کامل معماری معاصر
دانلود , جزوه درس معماری معاصر -پاورپوینت
دانلود کتاب معماری هزار 1000ایده از یکصد100 معمار
بوطیقای معماری ،نوشته آنتونی سی.آنتونیادس،دانلود خلاصه کتاب
جزوه طراحی پلان های آپارتمانی و ویلایی
جزوه طراحی پلان های اداری و تجاری
دانلود خلاصه کتاب معماری معاصر غرب قبادیان
جزوه معماری اسلامی 1 دکتر متدین
دانلود , لغات پر کاربرد زبان انگلیسی,آزمون کارشناسی ارشد-pdf
دانلود کتاب اسکیسهای مدادی اثر تامس وانگ
کتاب ترسیم نقشه های جزییات اسکلت فلزی
کتاب سازه در معماری
دانلود ترجمه مقاله خیابان های پر جنب و جوش، به همراه اصل مقاله
دانلودترجمه مقاله روش ‌های تصمیم گیری برای طراحی معماری نرم ‌افزار، به همراه اصل مقاله
دانلود تحقيق مبلمان شهري
دانلود تحقيق هدف از نقشه كشي
دانلود پکیج مجموعه مقالات و جزوات رشته معماری (سری دوم)

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد