خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: پاورپوینت بررسی شرایط جغرافیایی اقلیمی ، شهر دماوند

تاریخ ایجاد 15/07/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 39 اسلاید   قیمت: 6800 تومان     تعدادمشاهده  17


بخشی از مطلب

شهرستان دماوند داراي منابع آبهاي زيرزميني و سطحي متعددي مي باشد، منابع آبهاي سطحي شامل درياچه ها و رودخانه ها و منابع آب زيرزميني شامل قناتها، چشمه ها و چاههاي عميق و نيمه عميق مي گردد كه در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

ـ آبهاي زيرزميني
درشهرستان دماوند 37 رشته قنات، 223 حلقه چشمه سار دائمي، 44 حلقه چاه عميق و 1403 حلقه چاه نيمه عميق وجود دارد.

ـ آبهاي سطحي
از رودخانه هاي مهم جاري در شهرستان دماوند مي توان رودخانه دليچاي، حبله رود و رودخانه دماوند از زيرشاخه‌هاي جاجرود و جمع آبرود را نام برد. همه رودخانه هاي اين شهرستان از ارتفاعات البرز سرچشمه گرفته و پس از عبور از منطقه ميانبند به دشتهاي پايين دست سرازير شده و درصورت دبي بالا به درياچه نمك مي ريزند. اين رودخانه ها از ذوب برفها و يخچالهاي طبيعي واقع در ارتفاعات جريان يافته و از سمت شرق به غرب در حركت مي باشند. مشخصات كلي رودخانه هاي فوق بدين شرح است:
الف ) رودخانه دليچاي
اين رودخانه از شرق درياچه سرچشمه گرفته و بطور مستقل تا سيمين دشت پيش مي رود و از آنجا به حبله رود ملحق     مي شود.
ب ) رودخانه دماوند
رودخانه دماوند از دامنه هاي شمالي زرين كوه و ارتفاعات قره داغ سرچشمه گرفته و پس از عبور از شهرستان دماوند در منطقه يوردشاه به جاجرود مي پيوندد. دبي اين رودخانه در محل الحاق به جاجرود حدود 5/11 مترمكعب در ثانيه است كه در نهايت، وارد دشت ورامين مي شود.
پ ) رودخانه جمع آبرود
اين رودخانه در انتهاي دشت هومند آبسرد از بهم پيوستن آب جاري چشمه ها بوجود مي آيد و پس از عبور از دره‌هاي متعدد به دشت ايوانكي مي ريزد. در تابستانها به علت كم آبي و گذر رودخانه از زمينهاي نمكي، غلظت نمك آن افزايش مي يابد. مهمترين منبع آب سطحي شهرآبسرد همين رودخانه است كه به مصرف باغات و اراضي كشاورزي پيرامون شهر مي رسد.
ت ) رودخانه حبله رود
اين رودخانه از بهم پيوستن مجموعه رودهاي كوچك واقع در شرق تا قسمت مياني حوزه دماوند شكل مي گيرد و با دبي متوسط8/8 مترمكعب در ثانيه وارد دشت گرمسار مي شود.

ث ) درياچه ها
درياچه‌هاي تار و هوير كه بر اثر سيستم هاي گسلي در شمال زرين كوه بوجود آمده‌اند از منابع مهم آبهاي سطحي منطقه مي باشد. درياچه تار حدود 15 هكتار وسعت دارد و به جز تأمين آب سرچشمه رودخانه هاي مهم به لحاظ گردشگري و اكوتوريسم نقش ارزنده‌اي دارد.
2-3-2-1- منابع آب شهر
ـ آبهاي زير زميني
آب شرب شهر در گذشته از طريق چند رشته قنات تهيه و تأمين مي گرديده است كه با حفر چاههاي عميق و نيمه عميق در منطقه، قناتهاي مذكور خشك شده‌اند. در سالهاي گذشته نيز چند حلقه چاه در محلات آبسرد، تاسكين و مرانك حفر گرديده بود كه آب مورد نياز ساكنين شهر را تأمين مي نمود ولي بعلل مختلف از جمله عدم تكافو و نيز آلودگي تمامي آنها در حال حاضر از مدار مصرف خارج شده اند. اين چاهها داراي مشخصاتي بشرح ذيل مي باشند :
1- چاه شماره يك شهرداري به عمق 60 متر و داراي اتاقك تأسيسات برقي
2- چاه شماره 2 شهرداري واقع در كنار ساختمان قديمي شهرداري كه از مخزن هوايي حدود200 متر فاصله داشته و عمق آن حدود 125 متر با دبي 30 ليتر در ثانيه مي باشد
3- چاه مرانك با حدود120 متر عمق و با دبي30 ليتر در ثانيه كه به علت آلودگي غيرقابل شرب مي باشد
4- چاه تاسكين با عمق 25 متر واقع در محله تاسكين
همانطوريكه ذكر گرديد چاههاي فوق الذكر در حال حاضر غيرفعال مي باشند و آب مصرفي خانوارها از طريق دو حلقه چاه احداثي در سال 1380 تأمين مي گردد. مشخصات چاه هاي مذكور كه آب  شرب شهرآبسرد (آبسرد، مرانك، تاسكين) و شهر كيلان را تأمين مي نمايند بشرح ذيل مي باشد:
الف ـ چاه شماره يك هومند آبسرد با عمق200 متر كه در سال1380 به بهره برداري رسيده است. متوسط آبدهي چاه 42 ليتر در ثانيه است و به صورت شبانه روزي مورد استفاده قرار مي گيرد.
ب ـ چاه شماره 2 هومند با عمق200 متر و دبي32 ليتر در ثانيه كه در حال بهره برداري است. همچنين در حوالي چاههاي مذكور چاه عميق ديگري در دست مطالعه است كه بصورت ذخيره درنظرگرفته شده و در صورت نياز، به شبكه توليد اضافه خواهد شد.

ـ آبهاي سطحي
در محدودة شهرآبسرد، رودخانه هاي جمع آبرود، آب باريك و مسيلهاي خسروان و اتابك مهمترين منابع آب سطحي بشمار مي روند. منشاء رودخانه جمع آبرود ، ارتفاعات شمالي روستاي آئينه ورزان است. اين رودخانه در محدوده حريم شهر حدود20 كيلومتر طول داشته و دبي متوسط آن 16 ليتر در ثانيه است. رودخانه فصلي خسروان از ارتفاعات شمالي روستاي خسروان سرچشمه گرفته و در محدودة حريم شهر حدود 7 كيلومتر طول داشته و با عبور از مزارع سرلومان به سمت اراضي پايين دشت سرازير مي گردد و در نهايت، به رودخانه جمع آبرود مي پيوندد. بررسيهاي ميداني حاكي از اين است كه رودخانه ها و مسيلهاي مذكور طي دورة اخير فاقد آب بوده و تنها در فصول بارش (فصل زمستان و فرودين ماه) داراي آب (بصورت اندك) مي باشند.

4-2-1- مسائل هواشناسي(حرارت، رطوبت، باد و...)
1-4-2-1- آب وهوا
وضعيت آب و هوايي هر منطقه در دراز مدت، اقليم آن منطقه را به وجود مي آورد. براين اساس، نمود غالب توده‌هاي هوا كه در طي سال به منطقه مي رسند و در ارتباط با عوامل جغرافيايي موجود شرايط اقليمي خاصي را به وجود    مي آورند، تيپ اقليم آن مكان را شكل مي بخشند. منبع اصلي تأمين رطوبت منطقه توده هاي هواي مرطوب مديترانه اي است كه از مرزهاي غربي بالاخص مناطق شمال غربي وارد كشور مي گردد و در برخورد با سلسله جبال زاگرس و ساير ارتفاعات واقع در مسير، موجب نزول باران مي گردد. بطور كلي، مناطق غرب و شمالغرب كشور و دامنه هاي جنوبي ارتفاعات البرز تحت تأثير توده هاي هواي باران زاي مديترانه اي مي باشد. به لحاظ تقسيمات و طبقه بندي اقليمي شهرآبسرد در اقليم نيمه مديترانه اي سرد و يا نيمه خشك و سرد واقع شده است.
براي بررسي پارامترهاي هواشناسي شهر آبسرد از داده هاي آماري ايستگاه كليماتولوژي هومند آبسرد استفاده شده است ولي از آنجائيكه اطلاعات مربوط به پارامتر باد در اين ايستگاه ثبت نگرديده لذا داده هاي مذكور از ايستگاه سينوپتيك آبعلي استخراج و بررسي شده است.
الف) دما
شهر آبسرد در اقليم سردسيري قرار دارد. موقعيت كوهستاني و دشت مرتفع هومند در پاي ارتفاعات زرين كوه موجب گرديده در بيشتر ايام سال دماي حاكم بر منطقه پايين بوده و يا در شرايط مناسب زيست اقليمي قرار داشته باشد، بطور جزئي و محدود، در بعضي از روزهاي تابستان هوا گرم مي شود اما شدت گرماي آن از 31 درجه سلسيوس فراتر نمي رود، بطوريكه ميانگين دماي روزها در تيرماه به 31 درجه رسيده و در مردادماه نيز در همين حدود است. در طي دوره چهل ساله آماري (2003-1964 ميلادي) حداكثر مطلق به ثبت رسيده 3/39 درجه در مردادماه بوده است. اين امر نشان مي دهد كه وقوع دماهاي بسيار بالا و ناراحت كننده در اين شهر بسيار نادر مي‌باشد.
ميانگين بيشينه دما كه معرف شرايط حرارتي طي روزهاست نشان مي دهد كه از خرداد ماه دماي شهر رو به گرمي گذاشته و تقريباً تا شهريور هوا در طي روز نسبتاً گرم است. اما شدت گرماي آن به نسبت ساير نواحي جنوبي استان و نواحي كوهپايه اي و دشتي بسيار كمتر است. شهر در ماههاي ارديبهشت و مهر در شرايط مطلوب و مناسب آب و هوايي قرار داشته و در ساير ماههاي سال هوا در طي روزها خنك و يا سرد است.
ميانگين سالانه دما در حدود3/10 درجه است كه با توجه به تقسيم بندي هاي اقليمي دمارتن در اقليم نيمه خشك و سرد و در آستانه اقليم مديترانه اي قرار دارد.
به دليل شرايط اقليمي نيمه خشك به ويژه در تابستانها، نوسان شبانه روزي دما بالا بوده و بطور متوسط شبهاي تابستان حدود 16 درجه از روزها خنك ترند. جدول شماره 1-124 حداكثر و حداقل مطلق دما و روند تغييرات ميانگين‌هاي سالانه در شهر آبسرد را نشان مي دهد.
ميانگين دماي حداقل كه معرف شرايط آب و هوايي و وضعيت حرارتي شبهاست بيانگر سرماي زياد و طول دوره حاكميت سرما در بخش عمده اي از سال است. بطوريكه در طول چهار تا پنج ماه از سال شبها داراي شرايط يخبندان است. از طرفي دماهاي بسيار پايين كمتر از20 درجه سلسيوس نيز در پاره اي از شبهاي فصل زمستان بوقوع مي پيوندد.
دي و بهمن سردترين ماههاي سال هستند و دماي هوا شبها در حدود7 تا 5/8 درجه كمتر از صفر است. دماي روزها نيز از 16 درجه سلسيوس فراتر نمي رود. به اين ترتيب ماههاي دي و بهمن داراي هواي بسيار سرد است.
روند تغييرات دماي شبانه نسبت به دماي روزها كمتر است و در مجموع در هيچيك از ماههاي سال شبهاي گرم در منطقه تجربه نمي شود. بطوريكه در تيرماه كه گرمترين ماه در اين شهر محسوب مي شود دماي شبانه در حدود 3/15 درجه سلسيوس است كه نشاندهنده شبهايي خنك و مطبوع است. نوسان شبانه روزي دما در ماههاي سرد كمتر از ماههاي گرم سال است و معمولاً شبهاي پائيز و زمستان در حدود 11 درجه نسبت به دماي روز خنك ترند. حداقل مطلق دماي به ثبت رسيده در طول دوره 40 ساله 3/23 درجه زير صفر به ثبت رسيده و بجز فصل تابستان در ساير فصول دماي كمتر از صفر درجه رخ داده است. ويژگيهاي حرارتي شهر نشان مي دهد كه مقابله با سرما و جذب گرما و انرژي براي ايجاد آسايش حرارتي و زيست اقليمي داراي اهميت بيشتري است.جدول 1-124 :  روند تغييرات دماي ماهانه در ايستگاه هومند آبسرد (2003-1963 ميلادي)
ماه

شاخص    ژانويه    فوريه    مارس    آوريل    مي    ژوئن    ژوئيه    اوت    سپتامبر    اكتبر    نوامبر    دسامبر    سالانه
حداكثر مطلق    3/15    16    8/25    29    5/30    5/30    3/39    4/31    37    5/33    2/29    5/20    3/39
ميانگين بيشينه    6/2    4    9/8    9/15    2/21    9/27    2/31    3/30    1/26    7/18    3/11    2/5    -
ميانگين روزانه    8/2-    5/1-    4/3    8/9    4/14    9/19    3/23    4/22    2/18    8/11    6/5    0    3/10
ميانگين كمينه    4/8-    1/7-    1/2-    6/3    6/7    9/11    3/15    5/14    3/10    5    2/0-    2/5-    -
حداقل مطلق    24-    7/22-    4/23-    5/13-    0    2    5/1    6    4/5    5/1    2/6-    2/14-    4/23-
نوسان شبانه روزي    11    1/11    11    3/12    6/13    16    9/15    8/15    8/15    7/13    5/11    4/10    6/39
ب) يخبندان
يخبندان معرف شرايط دمايي كمتر از صفر درجه يا برابر صفر درجه است. بررسي وضعيت يخبندان به لحاظ اقليم كشاورزي و وضعيت آسايش حرارتي و زيست اقليمي و معماري متناسب با اقليم حائز اهميت است.
همچنانكه در بررسي وضعيت حرارتي شهر نيز بحث گرديد، آبسرد در اقليم سردسيري قرار دارد و معمولاً طول دوره سرما بسيار طولاني‌تر از گرماست. باتوجه به حاكميت طولاني مدت هواي سرد تا بسيار سرد، وقوع يخبندانهاي شديد و طولاني مدت در منطقه بسيار محتمل است. بررسي وضعيت يخبندان در شهرآبسرد نشان مي دهد كه بطور متوسط 128 روز از سال داراي شرايط يخبندان است. بعبارت ديگر، در حدود 4 ماه از سال و كمي بيشتر از آن در طول سال وضعيت هوايي شهر كمتر از صفر درجه است. معمولاً اولين يخبندانهاي سال از آبان ماه شروع مي شود اما حداقل يك روز يخبندان نيز در مهرماه و در نيمه دوم آن بوقوع مي پيوندد. در واقع اولين يخبندان هاي زودرس پائيزه از مهرماه و حتي از نيمه اول آن شروع مي شود. دي ماه بطور كامل در وضعيت يخبندان قرار دارد و در مجموع حدود71 روز از فصل زمستان (حدود 79 درصد از كل فصل زمستان) داراي يخبندان است. آخرين يخبندانهاي سال تا فروردين ماه ادامه دارد و بطور متوسط5 روز از ماه فروردين وضعيت يخبندان را تجربه مي‌كند. يخبندانهاي ديررس بهاره تا ارديبهشت به درازا مي‌كشند. به اين ترتيب حدود 8 ماه از سال داراي شرايط يخبندان است كه احتمال وقوع دماهاي زير صفر از مهر تا پايان ارديبهشت وجود دارد. جدول شماره 2-124ميانگين روزهاي يخبندان طي ماههاي سال و جمع كل ساليانه را نشان  مي دهد. در طي دوره آماري حداكثر روزهاي يخبندان در شهرآبسرد 131 روز و حداقل89 روز بوده است.

جدول 2-124 : ميانگين تعداد روزهاي يخبندان در شهر آبسرد
ژانويه    فوريه    مارس    آوريل    مي    ژوئن    ژوئيه    اوت    سپتامبر    اكتبر    نوامبر    دسامبر    سالانه
30    20    21    5    0    0    0    0    2    10    16    27    131

پ)  بارندگي
منشاء بارندگيهاي منطقه، توده هواي مرطوب غرب و شمال غربي است كه ضمن رطوبت گيري از درياي مديترانه و درياي سياه، به اين منطقه مي رسند. توزيع زماني بارشها در آبسرد در تيپ اقليمي مديترانه اي است. بدين معني كه بخش عمده اي از بارشها در فصل سرد سال فرو مي ريزد. نوع ريزشها و مقدار آن تا حدود زيادي تابع عوامل جغرافيايي منطقه است بطوريكه بارشهاي زمستانه عمدتاً از نوع برفي‌اند. باتوجه به موقعيت كوهستاني شهر در دامنه‌هاي جنوبي البرز و گراديان مثبت تغييرات بارش با ارتفاع، بطور متوسط به ازاي هر100 متر افزايش ارتفاع حدود 28 ميليمتر به مقدار بارش سالانه افزوده مي شود. توزيع ماهيانه بارش نشان مي دهد كه اسفند و فروردين پرباران ترين ماههاي منطقه اند و اسفند ماه با 6/58 ميليمتر بارندگي به تنهايي حدود 6/17 درصد از كل بارندگي سالانه را در بر مي گيرد. ميانگين بارندگي سالانه در حدود 5/331 ميليمتر محاسبه گرديده است. جدول شماره 3-124 توزيع ماهانه و فصلي و جمع كل سالانه و تعداد روزهاي بارش در شهر آبسرد را نشان مي دهد.

جدول 3-124 : ميانگين مقدار بارش ماهانه و سالانه بر حسب ميليمتر و تعداد روزهاي بارش و توزيع فصلي بارش در شهر آبسرد
ماه

شاخص    ژانويه    فوريه    مارس    آوريل    مي    ژوئن    ژوئيه    اوت    سپتامبر    اكتبر    نوامبر    دسامبر    سالانه
ميانگين بارش (ميليمتر)    8/37    6/39    6/58    6/47    31    9/8    2/8    6/5    3/3    4/23    1/31    4/36    5/331
تعداد روزهاي بارش    8    7    10    9    7    2    2    1    1    5    6    8    66
فصل    زمستان    بهار    تابستان    پائيز    -
مقدار (ميليمتر)    136    5/87    1/17    9/90    5/331
مقدار (درصد)    41%    26%    5%    27%    100%

ضريب تغييرپذيري بارشهاي سالانه در حدود 36 درصد است كه نشاندهنده منظم بودن بارش سالانه است. اين مقدار بارش در طول 66 روز از سال فرو مي ريزد. فصل زمستان با 136 ميليمتر بارندگي حدود41 درصد از بارشهاي سالانه را به خود اختصاص مي دهد و پر باران ترين فصل سال بشمار مي رود. فصول پائيز و بهار مقدار بارش نسبتاً مشابهي دارند. تابستان كم باران ترين و خشك ترين فصل سال بشمار مي آيد بطوريكه حدود 5 درصد از بارشهاي سالانه مربوط به تابستان است. بيشتر بارشها در طي فصل زمستان و ماههاي سرد فصل پائيز فرو مي ريزد. بارشهاي برفي سهم عمده اي از ريزشها را بخود اختصاص مي دهند. نوع ريزشها به شكل برف به لحاظ اقليم كشاورزي حائز اهميت است و از جنبه‌هاي تفريحي و توريستي نيز مورد توجه مي‌باشد. با اين حال، اين نوع بارش به لحاظ  مسائل شهري و مسكن مشكلاتي را ايجاد مي نمايد، كه مهمترين آنها، مربوط به حمل و نقل و ترافيك جاده‌اي و احتمال بسته شدن راهها و نيز بالا رفتن خطر تصادفات است. همچنين يخبندانهاي متعاقب بارش برف، سختي تردد در معابر شهري و انباشت برفها در سطح معابر و نيز سقف منازل از ديگر معضلات شهري است كه لازم است تدابير مقابله با آن انديشيده شود.
مقدار بارش سالانه باتوجه به وضعيت حرارتي و رطوبتي در حد مطلوبي قرار داشته و حتي كشت ديم نيز در دامنه ها امكان پذير است. توزيع زماني بارش نشان مي دهد كه تمام ماههاي سال پتانسيل بارندگي را دارند بطوريكه حتي در ماههاي خشك تابستان 1 الي 2 روز و گاهاً بيشتر باراني است. اما بارندگيهاي مؤثر طي هفت ماه سال از آبانماه تا ارديبهشت فرو مي ريزد به گونه اي كه در هر يك از اين ماه ها بطور متوسط 5 الي10 روز هوا باراني است.
به اين ترتيب، توجه ويژه به باران در طراحي شهري و معماري ساختمانها نقش مهمي دارد و لازم است شبكه مناسب دفع آبهاي سطحي و سطوح شيب دار در معماري سقفها لحاظ گردد.

ت) بررسي رطوبت نسبي
رطوبت نسبي از جمله عناصر اقليمي است كه در تعيين حدود آسايش و مطلوبيت اقليم براي انسان نقش مهمي دارد. معمولاً براي تعيين درجه راحتي و آسايش زيست اقليمي از تلفيق عنصر رطوبت با ساير عناصر اقليمي از قبيل باد و دما بهره گرفته مي شود. به همين جهت ميانگين دراز مدت شاخص رطوبت نسبي در ايستگاه آبسرد طي ساعتهاي مختلف روز و در ماههاي مختلف بررسي و محاسبه گرديده كه در جدول شماره4-124 نشان داده شده است.

جدول شماره 4-124 : روند تغييرات ماهانه رطوبت نسبي در ساعات مختلف روز در ايستگاه آبسرد (2003-1964 ميلادي)
ماه
شاخص    ژانويه    فوريه    مارس    آوريل    مي    ژوئن    ژوئيه    اوت    سپتامبر    اكتبر    نوامبر    دسامبر    سالانه
رطوبت نسبي 5/6 صبح    73    72    71    61    55    46    43    44    46    58    68    73    59
رطوبت نسبي 5/12 ظهر    63    62    52    38    31    23    22    22    23    32    44    59    39
رطوبت نسبي 5/18 عصر    73    71    63    48    39    28    26    27    31    43    61    73    49

رطوبت نسبي عبارتست از مقدار رطوبت موجود در محيط به حداكثر رطوبتي كه همان محيط در ساير شرايط سينوپتيكي يكسان مي تواند در خود جاي دهد، نسبت فوق به صورت درصد نشان داده مي شود. اين شاخص سه نوبت در روز اندازه گيري مي شود. بررسي روند تغييرات ماهانه و روزانه رطوبت نسبي در آبسرد نشان مي دهد كه مقدار آن كمتر از 50 درصد است.  باتوجه به همبستگي معكوس دما و رطوبت مي توان گفت با كاهش دماي محيط مقدار اين شاخص افزايش مي‌يابد به همين دليل، نوسان شبانه روزي رطوبت نسبت به ساير عناصر اقليمي بيشتر است.
با اين حال وضعيت رطوبت در محدودة شهر آبسرد نشان مي دهد كه حتي در ماههاي تابستان به ويژه هنگام صبح مقدار رطوبت نسبتاً بالاست. بطور معمول در هواي مرطوب، وزش باد احساس سرمايش بيشتري ايجاد مي كند و همچنين در هواي مرطوب دماي مؤثر كه به ايجاد آسايش و راحتي مي انجامد اندكي پايين تر است.
اما همچنانكه  نبود يا كمبود رطوبت موجب احساس ناراحتي مي گردد افزايش آن از ميزان خاصي نيز موجب بروز پديده شرجي، همانند نواحي جنوبي و ساحلي كشور مي گردد كه خود باعث ناراحتي و عدم احساس آسايش ساكنين مي‌گردد.

ث) باد
باد نيز يكي ديگر از پارامترهاي هواشناسي است، بررسيهاي انجام شده در ايستگاه هومند آبسرد نشان مي دهد كه ميانگين سالانه سرعت باد در اين منطقه 8/1 متر در ثانيه است. ويژگيهاي سرعت باد در ماههاي مختلف طي دورة آماري 30 ساله (93-1963) بشرح ذيل مي باشد:
- بهار : 3/2 متر بر ثانيه در فروردين، 4/2 متر بر ثانيه در ارديبهشت و 2/2 متر بر ثانيه در خرداد
- تابستان : 3/2 متر بر ثانيه در تير، 2/2 متر بر ثانيه در مرداد و 2 متر بر ثانيه در شهريور
- پاييز : 8/1 متر بر ثانيه در مهر، 3/1 متر بر ثانيه در آبان و يك متر بر ثانيه در آذر
- زمستان : 2/1 متر بر ثانيه در دي ماه، 4/1 متر بر ثانيه در بهمن و 2 متر بر ثانيه در اسفند ماه.
شديدترين باد وزيده شده در آبسرد در سال1373 رخ داده كه با سرعت5/25 متر بر ثانيه و در جهت شمالي بوده است. بررسيهاي به عمل آمده نشان مي دهد تقريباً تمامي بادهاي شديد(در حوزه ايستگاه آبعلي) از جهت شمال و يا شمال شرقي مي وزند.
جريان وزش بادهاي غالب و سرعت آن در ماههاي مختلف فصول سال به شرح ذيل مي باشد:
در زمستان و تمامي ماههاي آن، جهت باد غالب غربي و سرعت آن در ديماه8/3، در بهمن8/4 و در اسفند7/4 متر بر ثانيه است. درصد بادهاي غالب در ديماه6 درصد، در بهمن9 درصد و در اسفند1/63 درصد از كل باد است. در فصل بهار جهت باد غالب همچنان غربي باقي مي ماند اما به درصد بادهاي وزيده افزوده مي شود. بطوريكه در فروردين سرعت باد غالب6/4 متر در ثانيه و 7/19 درصد از كل باد، در ارديبهشت سرعت آن8/4 متر برثانيه و 23 درصد، در خرداد سرعت آن2/4 متر بر ثانيه و5/17 درصد ازكل باد به ثبت رسيده است. در فصل تابستان از شدت بادها كاسته شده و اين كاهش تا آبان ادامه دارد. در واقع، شديدترين بادها در سردترين ماهها و يا در زمان گذار فصل سرما به فصل گرما رخ    مي دهد. دركل، جهت غالب باد در تابستان نيز غربي است. درفصل پاييز به درصد باد آرام افزوده شده و از سرعت باد غالب كاسته مي شود و جهت آن از غربي به جنوب غربي تغيير مي نمايد.
بطور كلي، سرعت باد غالب در محاسبه سالانه3/4 متر بر ثانيه و با جهت غربي به ميزان1/14 درصد از كل باد به ثبت رسيده بود و باد آرام برابر9/59 درصد ازكل بادها مي باشد.
با توجه به آنچه در خصوص باد غالب گفته شد مي توان گفت كه عمدتاً جهت باد غالب غربي است بنابراين، بايد جهت ساختمان و خيابانها به گونه اي باشد كه اثر بادهاي سرد زمستاني كاهش يابد. ناگفته نماند از ديواركشي مي توان براي محافظت خانه در مقابل بادهاي سرد زمستاني نيز استفاده نمود.

عوامل اقليمي مؤثر در طراحي و برنامه‌ريزي شهري آبسرد
در بين عوامل طبيعي مختلف، اقليم به عنوان يكي از عوامل مؤثر در طراحي و برنامه ريزي شهري مدنظر قرار      مي گيرد،  چه اينكه بين ساختمانها و محيط خارجي آنها رابطه متقابل و تنگاتنگي وجود دارد. هر بنا وضعيت آب وهواي اطراف خود را(ميكروكليما) تغيير مي دهد، هندسه و مقطع شهر، شكل و ارتقاع، اندازه بناها، جهت خيابانها و سطح فضاهاي باز، همگي از جمله عواملي هستند كه ميكروكليما و يا اقليم شهر راتعيين مي كنند. نه تنها شكل شهر و اجزاء و عناصر تشكيل دهنده آن مي تواند از نظر كمي بر كيفيت شهر و فضاهاي آن اثر بگذارد بلكه كيفيت هواي شهر را نيز مي‌تواند تغييردهد. مسائل آب وهوايي همواره به عنوان عوامل مؤثر در ايجاد، توسعه و شكل گيري شهرها مطرح بوده اند. در شهرآبسرد كه داراي زمستانهاي سرد است(شش ماه از سال وضعيت دمايي سرد در آن حاكم است) تابش آفتاب به سطح فضاهاي عمومي و استفاده از منبع انرژي خورشيد بعنوان هدف برگزيده مي شود.
بنابراين بمنظور استفاده از انرژي خورشيدي در زمستان و ادامه تابش آفتاب به خيابانها و فضاهاي باز در شهرآبسرد، ضوابطي مثل محدوديت ارتفاع، عقب نشيني بنا به اندازه معين و در ارتفاع معين و رعايت زاويه تابش خورشيد براي تضمين تابش در پياده روها و ساير فضاهاي عمومي در ساعاتي از روز بايستي مورد توجه قرارگيرد.

سيستم حرکت آبهای سطحی و نحوه دفع آبها و موقعيت مسيلها در شهر
سيستم حرکت آبهای سطحی در آبسرد در جهت شيب عمومی شهر بوده و بطورکلی، از سمت شمال شرقی به جنوب غربی است. آب باران با حرکت در جهت شيب عمومی و بعد از طی محدوده محله 1 (آبسرد) به مسيل اصلی موجود در شهر هدايت شده و در ادامه، با پيوستن آبهای جاری کويهای مرانک و تاسکين به سمت رودخانه جمع آبرود که در قسمت جنوبی شهر واقع شده حركت نموده و به اين رودخانه می پيوندند.
از آنجا که در محله يک، شيب چندان مناسبی برای دفع آبهای سطحی وجود ندارد، بنابراين در دو نقطه مشکل آبگرفتگی و مانداب وجود دارد. اين نقاط يکی در قسمت جنوبی محله آبسرد در جوار بلوار اصلی شهر قرار گرفته و ديگری در بخش ارگانيک و در سمت پايين جاده قديم آبسرد واقع شده است.
شايان ذکر است که نواحی همجوار دره مرانک، بدليل قرارگيری اين دره بين محله يک و دو، ضمن جمع آوری آبهای سطحی اطراف، آنها را به سمت رودخانه جمع آبرود هدايت مي نمايند. همچنين در محله مرانک يک نقطه داراي مشكل آبگرفتگی وجود دارد که سيلابها و آبهای جاری در اين نقطه جمع می شود و باعث ايجاد مشکل براي بافت مسکونی همجوار خود می گردند. بطورکلی می توان گفت که آبهای سطحی (باران) در اين شهر بجز نقاط مشکل دار که ذکر گرديد، با پيروي از شيب موجود در شهر به جوي‌ها و کانالهای موجود هدايت و در ادامه به رودخانه جمع آبرود مي‌ريزند. در نقشه شماره 1- 125 شيب معابر و نحوه دفع آبهاي سطحي نشان داده شده است.
-3-1- خصوصيات اجتماعي شهر و محلات مختلف آن و چگونگي تأثير آنها در توسعه كالبدي شهر

ويژگيهاي اجتماعي شهر و محلات
همانطوريکه در بخشهای قبلی تشريح گرديد، شهر آبسرد در سال 1375 متشکل از روستاهای آبسرد، تاسکين و مرانک با تصويب هيأت وزيران تبديل به شهر شده است. روستای قبلی آبسرد، به عنوان مرکز دهستان جمع آبرود به خاطر نزديكی نسبی به جاده ارتباطی تهران- قائم شهر نسبت به دو روستای ديگر، از سرعت بيشتری در زمينه توسعه كالبدي برخوردار بوده است. روند مذکور پس از گذشت يک دهه همچنان با همان سرعت تداوم دارد. بطوريکه ميزان ساخت‌وساز در بافت کالبدی محله آبسرد، هنوز نيز بيشتر است و نسبت به بافت هاي مسكوني تاسکين و مرانک تفاوت زيادي نشان مي دهد. به لحاظ قشربندی اجتماعی، محله آبسرد در حال حاضر مرکز سکونت طبقات متوسط و متوسط به بالا می باشد. در مجموع، شاخصهای اجتماعی و فرهنگی محله آبسرد مطلوب تر و دسترسی ساکنان آن به انواع واحدهای خدماتی آسان تر از ساکنان دو محله ديگر شهر می باشد. مطالعات ميدانی (نمونه گيری) نشان می دهد که محلات تاسکين و مرانک از لحاظ جمعيتی، ساكنان بومي خود را از دست مي دهد و اقشار مهاجر غيربومي ، جای خالی آنها را در اين محلات پر می نمايند. مقصد اوليه مهاجرين محلات تاسکين و مرانک در اولويت اول محله آبسرد و در مراحل بعدي شهر دماوند و تهران می باشد. محلات مذکور هنوز سيمای دهقانی خود را از دست نداده اند و بخشي از بافت آن قديمي و داراي معماری و مصالح سنتی است.
برپايه مطالعات وضع موجود ، شهر آبسرد دارای دو محله عملکردی می باشد که مرکزيت شهری و ناحيه ای آن منطبق بر بلوار اصلی شهر واقع در محله نوساز آبسرد است. محله اول که عمده بافت روستای قديمی آبسرد را شامل می گردد، دارای دو بافت متفاوت ارگانيک و منظم (نوساز و شطرنجی) است که نزديک به 70 درصد جمعيت شهر در آن سکونت دارند. محله دوم نيز مشتمل بر بافت روستاهای قديمی تاسکين و مرانک می باشد که تقريباً هرکدام از آنها يک واحد همسايگی (جزء محله يا کوی) را تشکيل می دهند. مرکز محله مذکور در وضع موجود در محور مياني محله و تقريباً در ميانه بافت آن قرار دارد.
به لحاظ وضعيت شغلی، ساکنان محله 2 (تاسکين و مرانک)  عموماً در زير مجموعه های مختلف بخش کشاورزی و خدمات كارگري ساده ونيمه ماهر فعاليت می نمايند. درحاليکه، غالب ساکنان محله يک را کارمندان بخشهای دولتی و خصوصی تشکيل می دهند و به لحاظ اقتصادی غالباً در بخشهاي خدماتي فعاليت می نمايند که ويژگی اصلی آن، کوچک و خصوصی بودن واحدهای خدماتی می باشد. واحدهای مذکور عمدتاً جزو کارگاههای دارای 5 نفر کارکن و کمتر محسوب می گردند و صرفاً در مقياس محلی و در نهايت، شهری دارای عملکرد می باشند.
برپايه نتايج نمونه گيری انجام شده که حدود ده درصد خانوارهای ساکن شهر را در بر می گيرد، ويژگيهای اجتماعی محلات يک و دو به شرح ذيل می باشد :
برپايه مطالعات ميدانی و استخراج  پرسشنامه های توزيع شده، در سال پايه (1385) جمعيت ساکن در محله يک (آبسرد) حدود6300 نفر در قالب1400 خانوار و در محله دو (تاسکين و مرانک) بالغ بر 2633 نفر در قالب 590 خانوار می باشد. جالب توجه است که بيش از70 درصد جمعيت شهر در محله يک ساکن هستند. متوسط ابعاد خانوارهای ساکن شهر بطور کلی برابر 5/4 نفر بدست می آيد که اين شاخص در هر دو محله شهر تقريباً يكسان مي باشد. بررسي نرخ رشد جمعيت هريك از محلات شهر نشان مي دهد كه نرخ رشد جمعيت درمحله يك(آبسرد)9/2 درصد و در محله دو(تاسكين و مرانك)4/6 درصد بوده است. به عبارت ديگر در طي دوره دهساله85-1375 محله دو به دلايل مختلف از جمعيت پذيري بيشتري برخوردار بوده است(جدول1-1321).

جدول شماره 1-1321:  ويژگيهای جمعيتی محلات شهر آبسرد (85-1375 )
سال    محله (1)    محله (2)    کل شهر
    جمعيت    خانوار    بعد خانوار    نرخ رشد (%)    جمعيت    خانوار    بعد خانوار    نرخ رشد (%)    جمعيت    خانوار    بعد خانوار    نرخ رشد (%)
1375    4733    1012    7/4    9/2    1420    296    8/4    4/6    6153    1308    7/4    8/3
1385    6300    1400    5/4        2633    590    46/4        8933    1990    5/4   

 وضع سواد و سيماي آموزش
بر پاية نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال1375 ، از 5320 نفر جمعيت 6 ساله و بيشتر شهرآبسرد، حدود 5/75 درصد از نعمت خواندن و نوشتن بهره مند بوده اند. اين نسبت براي مردان و زنان ساكن اين شهر به ترتيب معادل1/78 درصد و 7/72 درصد بوده است كه نسبت به جامعة روستايي شهرستان دماوند1 در سال مذكور تفاوت ويژه اي دارد. چراكه در سال مذكور ميزان باسوادي مردان و زنان ساكن نقاط روستايي شهرستان دماوند به ترتيب معادل 5/78 درصد و 5/68 درصد بوده است(جدول1-1322).

جدول شماره 1-1322 : جمعيت 6 ساله و بيشتر شهر آبسرد بر حسب وضع سواد و جنس (1375)
شرح    جمعيت 6 ساله و بيشتر    جمعيت با سواد
    مرد    زن    مرد و زن    مرد    زن    مرد و زن
شهر آبسرد    تعداد    2821    2499    5320    2203    1816    4019
    درصد    53    47    100    1/78    7/72    5/75

مطابق نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1375، از 1702 نفر جمعيت 6 تا 14 ساله ساكن شهر آبسرد 1314 نفر (2/77 درصد) در حال تحصيل بوده اند. بر همين پايه، از 1212 نفر جمعيت 24-15 ساله ساكن اين شهر حدود 327 نفر (27 درصد) مشغول تحصيل بوده اند كه30 نفر از آنها در مقاطع آموزش عالي كسب دانش مي نموده اند.
در سال 1375 مجموع تعداد دانش آموزان مقاطع ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان (متوسطه) ساكن شهر برابر با 1611 نفر بوده است. براساس همين اطلاعات، 24 نفر نيز در دوره هاي سوادآموزي مشغول بوده و يا وضعيت سواد خود را اظهار ننموده اند. جدول شماره2-1322 تعداد و درصد دانش آموزان6 ساله به بالاي شهرآبسرد را به تفكيك مقاطع تحصيلي نشان مي دهد.

جدول شماره 2-1322 : دانش آموزان 6 ساله و بيشترساكن شهر،  به تفكيك مقاطع تحصيلي (1375)
مقاطع تحصيلي    ابتدايي    راهنمايي    متوسطه    عالي    سواد آموزي و اظهار نشده    جمع
تعداد    819    495    297    30    24    1665
درصد    2/49    7/29    9/17    8/1    4/1    100


ويژگيهاي قومي و فرهنگي (دين، مذهب، زبان، قوميت و ... )
بر پاية نتايج حاصل از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال1375 و مطالعات ميداني، اكثريت ساكنان شهرآبسرد تابع دين مقدس اسلام و شيعه اثني عشري مي باشند. البته لازم به ذكر است كه برخي از مهاجرين بويژه مهاجرين افاغنه و مهاجرين استان كردستان اهل تسنن مي باشند.
بر پاية مطالعات ميداني، زبان رايج و مورد تكلم ساكنان شهر آبسرد زبان فارسي و گويش آنها محلي مي باشد. از طرف ديگر در محدودة قديم روستاي آبسرد، طايفه هاي يوزباشي، افشار، درويش، گذرخاني و باباخاني، در محدودة روستاي تاسكين فاميل‌هايي نظير رسايي، برهاني، نادري، اصغري، حسيني، رضايي، زاهدي و در محدودة روستاي مرانك نيز طوايف صادقي، گتميري، اسدي، تقوي، حاج محمدي، ميرهادي، باقري، زيارتي، همتي و نظاير آنها سكونت دارند.
شايان ذكر است كه در حال حاضر در محدودة فعلي شهر آبسرد، اقوامي از نقاط روستايي خراسان رضوي و شمالي، كردستان، مازندران و سمنان هستند كه عمده جمعيت مهاجر اين شهر را تشكيل مي دهند.


و....


کلمات کلیدی مرتبط:
شرایط جغرافیایی اقلیمی ، شهر دماوند ,پاورپوینت شهر دماوند ,اقلیم شهر دماوند ,طرح شهر دماوند ,شهرستان دماوند ,آبهاي زيرزميني ,شهرستان دماوند ,آبهاي سطحي , , ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی و اقلیمی استان قزوین
پاورپوینت بررسی گرین وال ، معماری دیوار سبز ، دیوار زنده
پاورپوینت بررسی معماری بام سبز بهمراه نمونه های موردی خارجی
پاورپوینت بررسی شرایط اقلیمی و طراحی ساختمان نمونه اقلیمی در سمنان
پاورپوینت بررسی نقش و تاثیر اقلیم بر جهت استقرار ساختمان در اقلیم گرم و خشک
پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی اقلیم قزوین
پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی ، تنظیم شرایط اقلیم و معماری ،
پاورپوینت بررسی اثرات تغييرات اقليمی بر معماري بومي منطقه سيستان
دانلود بررسی اقلیم گرم و مرطوب در قالب یک پاورپوینت
دانلود بررسی پاورپوینت اقلیم معتدل و مرطوب
دانلود بررسی پاورپوینت معماری همساز با اقلیم
دانلود بررسی پاورپوینت اقلیم گرم و خشک
پاورپوینت بررسی معماری مناطق کویری
دانلود بررسی اقلیم ایران
دانلود بررسی اقلیم در معماری اسلامی
دانلود بررسی طراحی اقلیمی شهر یزد (گرم و خشک)
پاورپوینت بررسی اقلیم و معماري ایرانی
پاورپوینت بررسی اقلیم و معماری تأثیر بر فضاهای مسکونی
پاورپوینت بررسی اقلیم و معماری در منطقه گرم و مرطوب
پاورپوینت بررسی اقلیم و معماری مناطق گرم و مرطوب

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد