خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: پاورپوینت مصالح هوشمند و نقش آن در معماري

تاریخ ایجاد 17/10/1393 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 35 اسلاید   قیمت: 7500 تومان   حجم فایل: 3405 kb  تعدادمشاهده  29


چكيده:
ساختمانها و زندگي در آنها در طول دو دهه گذشته بسيار تغيير كرده است . در واقع مي توان گفت كه ب ه جز تعداد كمي از  استثناهاي موجود، ساختمان هاي كنوني از آن نوع زيستگاهها نيستند كه به حال حاضر تعلق داشته باشند . با توسعه در زمينه مصا لح،  فرآوردهها و روش هاي ساخت ابداعي، حركت به سوي ساختمان هايي با كارايي بالاتر و صرفه اقتصادي بهتر و سازگار با محيط  زيست امري ضروري مي نمايد. ما در حال حاضر در آستانه نسل بعدي ساختمان ها هستيم؛ ساختمان هايي با درجات متعددي از  كه كاملا رفتار اكولوژيكي دارند و قادرند با بهره گيري هوشمندانه از مصالح سازگار و عملكرد (Hi-Tech) تكنولوژي جديد  مناسب، در برابر تغييرات مستقيم و غير مستقيم پيرامون خود واكنش نشان دهند و خود را با شرايط مناسب تطبيق دهند . اين  نوآوريها وظايف جديدي را براي طراحان و معماران ايجاد مي كند كه از قافله پر سرعت تكنولوژي عقب نمانده و آنها را درطرح هاي  خود بكار گيرند . لذا در اين مقاله، معرفي مصالح هوشمند و عملكرد آنها و مهمتر از آن نحوه بكارگيري و رفتار آنها در پروژه هاي  ساختماني هدف اصلي مي باشد كه در كشورهاي پيشرفته به اجرا درآمده اند . اميد است كه شناخت م صالح هوشمند به صورت  عملي ما معماران را در بكارگيري اين مصالح كه مهمترين مزيت آنها بهينه سازي و مديريت هوشمند انرژي است، ترغيب نمايد.
واژه هاي كليدي: مصالح هوشمند و معماري، مصالح و فرآوردة نوين، فن آوري نوين معماري.پيشبيني و آينده نگري همواره مورد توجه مهندسان
و پژوهشگراني بوده است كه به تحقيق و توليد
ابزارهايي براي استفا ده از آ نها در آينده مي پردازند .
همانهايي كه به ما ميگويند آينده به چه صورت
ميباشد. اگر به طور خلاصه به مرور تاريخ معماري
قرن گذشته در زمينه آينده نگري بپردازيم، خواهيم ديد
كه اين آينده عموماً بوسيله مصالح و تكنولوژي هايي
كه در آن دوران ساخته خواهد شد، تعريف مي شود .
در واقع با ظهور مدرنيسم بود كه نوعي تلاش همه
سويه براي اند يشيدن و تفكر در مورد سرنوشت آينده
معماري صورت پذيرفت . در 1914 ميلادي يك گروه از
را « بيانيه معماري فوتوريست » معماران جوان ايتاليايي
معماري » منتشر كردند كه اين بيانيه اعلام مي داشت
فوتوريست، معماري پيش انديشي، بي پروايي و بي
پيرايه گي است، معماري بتن مسلح، آهن، شيشه و تمام
مصالحي است كه جايگزين بهتري براي چوب، سنگ و
آجر باشند طوري كه قابليت بالايي از انعطاف پذيري و
«.... سبكي را فراهم آورند
در واقع بتن محبوب ترين مصالح دوران مدرنيسم
بود چرا كه داراي مزاياي بسياري نسبت به مصالح
گذشته و همچنين بسيار مقرون به صر فه بود . از اين رو
مورد حمايت عموم معماران اوايل قرن 20 ميلادي واقع
شد. در 1920 ميلادي لوكوربوزيه با توجه خاصي كه به
ماشيني براي » تكنولوژي داشت، خانه آينده را به عنوان
تعريف نمود و 9 سال بعد باكمينستر فولر طرح « زندگي
او را منتشر نمود . هر دو طر اح براي « ماشين زندگي »
بيان ايده هاي خود از صنعت نوپاي اتومبيل و هواپيما
الهام گرفتند . همچنان كه قرن 20 ميلادي به پيش
ميرفت نگاه ابزاري به مصالح و تكنولوژي هاي جديد
جايگزين نگاه سمبليك موجود شد . چنانچه در سال
1934 ميلادي زماني كه آلومينيوم در ساخت موزه
هنرهاي مدرن آلمان استفاده شد، مقصود اصلي ارائه و
نمايش پتانسيل هاي موجود در اين مصالح بود كه هم به
عنوان مصالح نما و هم در سيستم سازه اي بنا به كار برده
شد. از آن پس ساخت خانه ها و بناهايي كه آخرين
محصولات كمپاني هاي توليد و ساخت مصالح
ساختماني را به نمايش ميگذاشت، رونق گرفت.
دهههاي 1950 و 1960 ميلادي پايان دوراني بود كه
مصالح و بنا با هم يكي بودند . اين زمان دوره انتقال و
تغيير از عصر صنعتي به عصر اطلاعات بود.
بنابراين مشاهده ميشود كه همواره رابطه
تنگاتنگ و نوعي پيوند تاريخي ناگشودني بين مصالح
ساخت و معماري وجود داشته است تا اينكه در قرن
بيستم، نقش مصالح و تكنولوژي ها در معماري اهميت
بيشتري يافت . ميتوان گفت هم اكنون و در آغاز قرن
21 ميلادي استفاده از مصالح با توجه به رفتارها و
خصوصيات پايه اي آنها انتخاب مي شود نه به دليل
عملكرد و چگونگي اجراي آنها . امروزه با ديد آيند ه
نگري كه به معماري و سيستم هاي ساخت از سوي
معماران وجود دارد به زودي شاهد توسعه و گسترش
مصالح هوشمند در حيطه دانش معماري در كشور
خواهيم بود كما اينكه بكارگ يري اين مصالح با توجه
به پتانسيل هايي كه دارند در بسياري از كشورها از حد
تحقيق و پژوهش فراتر رفته و استفاده از مصالح
هوشمند در ساختمانها عملي گشته است. پس
شناخت و پي بردن به مشخصه هاي مصالح و كاربرد
آنها در دنياي امروز امري اجتناب ناپذير مينمايد.
مصالح و فرآوردههاي نوين
در حال حاضر طيف وسيعي از فرآورده ها و
مصالح، در دسترس قرار گرفته اند و يا اينكه د ر حال
عرضه به بازار هستند . برخي از آنها به طور خاص
براي استفاده در زمينه معماري توليد شده و برخي نيز
براي كاربردهاي ديگري مثل صنعت منسوجات،
اتومبيل سازي و ... در نظر گرفته شده اند . اما نكته
اصلي اينجاست كه چگونه اين مصالح نوين در
دسترس معماران و طراحان قر ار گيرد ‼ اگر براي
معماران اين امكان فراهم آيد كه بتوانند تمام اين
مصالح و فرآورده ها را مستق يما يا به شكل اصلاح شده
در پروژه هاي خود به كار گيرند، آنگاه سيل عظيمي از
امكانات تازه و جالب براي طراحي ساختما نها و
روشهاي ساخت را به دنبال خواهد داشت . معماران
خلاق مي توانند مصالح و فرآورده هاي نوين را براي
كاربردهاي خاص معماري توسعه دهند و قادر خواهند
بود صنعت تازه اي را در معماري بر پايه مصالح نوين
پديد آورند و در نتيجه، معماران بيش از آنكه طراح
ساختمان باشند، مجري، توليدكننده و سازنده آن نيز
.(Addington& Schodek، خواهند بود ( 2005
مصالحي را كه در ذيل به توضيح آنها مي پردازيم،
مصالح و مواد خامي هستند كه داراي پتانسيل هاي
خاص و كاربردي در زمينه معماري و ساخت و ساز
ميباشند. اين فهرست با توجه به ويژگي ها، ساختار و
خصوصيات دروني اين مواد تهيه شده است
.(itter,2007)
-1 مصالح بازيافتي : اين مصالح اساسا از مواد
دست دوم و زباله هاي تميز، تهيه مي شوند . براي تهيه
مصالح بازيافتي، قسمت هاي ارزشمند مصالح دست دوم
مورد استفاده قرار مي گيرد ولي به هر حال فرآورده
حاصله معمولا كيفيت پايين تري نسبت به مصالح اصلي
دارد. امروزه استفاده از مصالح بازيافتي با توجه به اصول
معماري پايدار بسيار مورد توجه ق رار گرفته اس ت.
تصاوير زير نمونه هاي استفاده از اين مصالح ر ا در يك
پروژه مسكوني در كشور ژاپن نشان ميدهد.
-2 مصالح تجزيه پذير زيستي : تركيبات تشكيل
دهنده اين مصالح به گونه اي است كه پس از پا يان عمر
و مدفون شدن در زير خاك به طور كلي توسط جانوران
ميكروسكوپي موجود در خاك تجزيه مي شوند. بنابراين
تهديدي براي آلودگي محيط زيست محسوب
نميشوند.
-3 زيست مواد : شامل پلاستيك ها و مصالح
ديگري است كه از منابع تجديدپذير ساخته مي شوند .
تحقيقي كه در حال حاضر بر روي اين مواد بسيار
مورد توجه است، استفاده از باكتري خاصي است كه
مصرف مي كند و قادر به متلاشي نمودن Co گاز 2
اين پلاستيك هاست.
-4 مصالع تغيير ناپذير : مصالحي هستند كه
تاثيرات فيزيكي و شيميايي بر آنها اثر ندارد . مثالي از
اين نوع مصالح، آلياژ فولاد مي باشد.
مصالح هوشمند : اين مصالح كه بحث اصلي
مقاله پيش رو هستند، مواد و فرآورده هايي هستند كه
خاصيت تغييرپذيري دارند و قادرند مشخصههاي
ظاهري و يا دروني خود را در پاسخ به تاثيرات فيزيكي
و شيميايي به صورت برگشتپذير تغيير دهند.
-6 مصالح هيبريد يا پيوند ي : اين مصالح با تلفيق
حداقل دو تركيب متفاوت ساخته مي شوند. مثل تلفيق
تركيبات طبيعي و مصنوعي.
-7 مصالح با ساختار فسيل واره : اين ها نوعي
مصالح مركب با لايه هاي ملحق شده تدريجي مي باشند .
اين مصالح نتيجه يك تغيير پيوسته در ويژگي هاي
مصالح است . مثالي از اين نوع مصالح نفت خام مي باشد
كه از قرار گرفتن لايه هاي متعدد در طول ساليان متمادي
ايجاد ميشود.
-8 نانو متريال (مصالح نانو ): مصالحي هستند كه
از موادي با مقياس نانو (يك ميلياردم ) ساخته مي شوند و
نقاط اشتراك زيادي با مصالح هوشمند دارند . مواد با
ساختار نانو به عنوان پوشش نهايي در ساخت
فرآوردهها به كار ميروند. بهعنوان مثال در
پوششهاي هوشمند ضد خوردگي، تصفيه كننده هوا،
تميز كننده سطوح و پوشش هاي زيست فعال كاربرد
.( دارند (توراني، 1387
مصالح هوشمند
مصالح هوشمند يك اصطلاح جديد براي
مصالح و فر آورده هايي است كه توانايي درك و
پردازش رويدادهاي محيطي را داشته و نسبت به آن
واكنش مناسب نشان مي دهند . به بيان ديگر اين
مصالح قابليت تغييرپذيري داشته و قادرند شكل، فرم،
رنگ و انرژي دروني خود را به طرز برگشت پذير در
پاسخ به تاثيرات فيزيكي و يا شيميايي محيط اطراف
تغيير دهند . اگر مصالح را به سه گروه مصالح غير
هوشمند، نيمه هوشمند و هوشمند طبقه بندي كنيم،
گروه اول يعني مصالح غير هوشمند ويژگي خاص
بالا را ندارند، نيمه هوشمندها تنها قادرند در پاسخ به
تاثيرات محيطي شكل و فرم خود را براي يك بار
مدت زم ان اندكي تغيير دهند اما در مصالح هوشمند اين
تغييرات تكرارپذير و قابل برگشت خواهد بود
.(Ritter, 2007)
مصالح هوشمند تحت عنوان مصالح "انعطاف پذير "
و "تطبيق پذير " نيز شناخته مي شوند و اين به دليل
ويژگي خاص آنها در تنظيم نمودن خود با شرايط
.(Addington& Schodek، محيطي مي باشد ( 2005
متغيرهاي تاثيرگذار شيميايي و فيزيكي كه در زير
معرفي شده اند، محرك هايي هستند كه مصالح هوشمند
در برابر آنها از خود عكس العمل نشان ميدهند
:(Ritter, 2007)
بخش فرابنفش و مرئي اشعه :UV -1 نور، اشعه
الكترومغناطيسي.
-2 دما: تغييرات دمايي كه يك سيستم فيزيكي مثل
بدن انسان ايجاد مينمايد.
-3 فشار: اختلاف فشار ايجاد شده در يك ناحيه.
-4 ميدان الكتريكي : ميدان ايجاد شده پيرامون يك
بار الكتريكي.
-5 ميدان مغناطيسي : ميدان ايجاد شده پيرامون
يك آهن ربا يا يك بار الكتريكي متحرك.
-6 محيط شيميايي : حضور يك عنصر يا تركيب
شيميايي خاص مثل آب.
طبقهبندي مصالح هوشمند
به طور كلي مصالح ساختماني موجود اعم از
سنتي، طبيعي و مصنوعي با توجه به خصوصيات آنها، از
جمله: نمود ظاهري، بافت، تركيب شيميايي، خواص
مكانيكي و فيزيكي، اثر محيطي و ... طبقه بندي
ميشوند. اما در طبقه بندي مصالح هوش مند علاوه بر در
نظر داشتن مشخصه هاي فوق، خواص ديگري كه به
طور ويژه به تميز دادن مصالح هوشمند از مصالح
سنتي مربوط مي شود نيز لحاظ شده است . در واقع
طبقه بندي پيشنهادي مصالح هوشمند بر پايه سه
:( Ritter, خاصيت زير ارائه شده اند( 2007
-1 مصالح هوشمند داراي قابليت تغ يير
خواص دروني:
مصالح هوشمند تغيير شكل دهنده
مصالح هوشمند تغيير رنگ دهنده
مصالح هوشمند تغيير پيوند دهنده
-2 مصالح هوشمند داراي قابليت مبادله
انرژي:
مصالح هوشمند ساطع كننده نور
مصالح هوشمند توليد كننده الكتريسيته
مصالح هوشمند ذخيره كننده انرژي
-3 مصالح هوشمند داراي قابليت تغيير و
مبادله مواد دروني:
اما آنچه كه در سيستم طبقه بندي مصالح
هوشمند اهميت دارد اين است كه با توجه به مباحث
مطرح در زمينه توسعه پايدار كه دغدغه اصلي قرن
پيش روست ، هر يك از اين مصالح چه عملكردهايي
از لحاظ تعامل با محيط زيست، دوام و پايداري،
امكان بازيافت مجدد، زيبايي و مطلوبيت و ... دارند؟
بنابراين در ادامه با معرفي .(Atkins, 2004)
مصالحي كه در ه ر يك از گروه هاي ذكر شده جاي
ميگيرد به ارائه پروژه هاي موفق و خلاق در استفاده
از مصالح هوشمند مي پردازيم.
مصالح هوشمند تغيير شكل دهنده
اين گروه از مصا لح هوشمند كه داراي قابليت
تغيير خواص دروني خود هستند در پاسخ به
محركات خارجي تغييراتي در شكل و ابعاد خود ايجاد
مي كنند كه اين تغييرات بستگي به نوع توزيع و آرايش
تركيبات تحريك پذير دروني آنها دارد . هم اكنون
مصالح زيادي با ويژگي فوق در دسترس است اما از
پركاربردترين آنها مي توان به مصالح هوشمند دما
پيزوالكتريك ،(Thermostrictive) واكنشي
(Electroactive) الكترو واكنشي ،(Piezoelectric)
اشاره نمود كه (Chemostrictive) و شيمي واكنشي
در حال حاضر بيشترين توجه را در زمينه معماري به
خود معطوف نموده اند.
• مصالح هوشمند دما واكنشي : اين نوع از
مصالح هوشمند كه زير مجموعه مصالح هوشمند تغيير
شكل دهنده مي باشند، نوعي ويژگ ي ذاتي دارند كه آنها
را قادر مي سازد تا در برابر تغييرات دماي محيط پيرامون
به طور برگشت پذير واكنش نشان دهند . تغييرات دمايي
ممكن است تاثير غير فعال داشته باشد به طوري كه
مصالح به طور مداوم وضعيت دماي داخلي خود را با
وضعيت طبيعي پيرامونش از طريق پوسته بيروني تنظيم
كند و اگر تاثيرات آن به صورت فعال باشد، نوعي
گرمايش فعال با بكار بردن يك ميدان الكتريكي از طريق
تماس ايجاد ميشود.
مصالح دما واكنشي به نوبه خود انواع و اقسام
متنوعي از متريالها را شامل مي شوند اما تعداد محدودي
از آنها در معماري كاربرد دارند . در زير نمونه اي از آنها
و كاربرد آن در يك پروژه ساختماني ارائه ميشود.
(Thermal Expansion مصالح منبسط شونده
نمونه اي از (TEM) با نام اختصاري Material)
مصالح دما واكنش ي هستند كه داراي ضريب انبساط
گرمايياند. گرماسنج ها از اولين سيستم هايي بودند كه
با بكارگيري چنين مصالحي ساخته شد . اما مهمترين

 


کلمات کلیدی مرتبط:
چكيده: ,ساختمانها و زندگي در آنها در طول دو دهه گذشته بسيار تغيير كرده است . در واقع مي توان گفت كه ب ه جز تعداد كمي از ,استثناهاي موجود، ساختمان هاي كنوني از آن نوع زيستگاهها نيستند كه به حال حاضر تعلق داشته باشند . با توسعه در زمينه مصا لح، ,فرآوردهها و روش هاي ساخت ابداعي، حركت به سوي ساختمان هاي,
مقالات مرتبط در این دسته

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد