خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
Enter Title
 
شما باید در حالت ویرایش باشید تا بتوانید متن را ویرایش کنید.

فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: پاورپوینت بررسی طراحی معماری خانه موسیقی شهر

تاریخ ایجاد 14/11/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 120 اسلاید   قیمت: 20000 تومان     تعدادمشاهده  32


پاورپوینت بررسی طراحی معماری خانه موسیقی شهر

معماري به طور كلي فضاي سه بعدي است كه ما در آن زندگي مي‌كنيم.
برآمدگيها و تو رفتگيها، هم در موسيقي و هم در حوزه هنرهاي بصري، اهميت دارند. برخورد درست با نسبتها، در اينجا ضرورت دارد. بهترين معماري بايد نه با تزئين، بلكه با نسبتها و حجمهاي ساده سر و كار داشته باشد. معماري، يك هنر بصري است در حوزه هنر بصري اجزاء سازند‌ه‌اي وجود دارد كه مرتبط با آن چيزي است كه ما حوزه عقلايي‌اش مي‌خوانيم و در عين حال بخشي از موسيقي نيز هست. چه بخواهيم و چه نخواهيم بين معماري و موسيقي پيوند هست. اين مسئله، مبتني بر ساختارهاي ذهني ماست كه در اين هر دو هنر يكي است. مثلاً آهنگ سازان از قرينه‌سازي استفاده مي‌كنند كه عيناً در معماري هم معقول است ،‌اگر ما بخواهيم بخشهاي مساوي و قرينه يك مستطيل را بدست آوريم، بهترين راه اين است كه آن را بچرخانيم. فقط در چهار جهت است كه يك مستطيل مي‌تواند چرخانده شود و نه بيش از آن، اين همان ابتكاري است كه در دوران رنسانس در زمينه موسيقي شده است…
بارتوك موسيقي دان نامدار مجاري براي دستيابي به آرمني‌هاي خود از «نسبت طلايي» استفاده مي‌كرد. نسبت طلايي از حوزه عناصر بصري گرفته شده است، و عبارت از يك نسبت هندسي همراه با خاصيت افزايشي است كه هر جزء آن معادل مجموع 2 جزء قبلي است. اين نسبت طلايي در معماري از دوران ساختن اهرام مصر تا معابد يوناني، به منزله نوعي تمهيد اعجازانگيز براي آفرينش چيزهاي زيبا به كار رفته است.
… موسيقيدان فضايي كامل به وجود مي‌آورد. شايد معمار نيز بتواند فضاي كاملي را در برداشتي معنوي و انتزاعي و مطلق بوجود آورد و البته بايد اين امر محقق باشد زيرا به هر ساختماني ما نمي‌توانيم معماري عنوان كنيم. معماري چيزي است وراي ساختمانهايي كه صرفاً براي امور مكانيكي برپا مي‌شوند باز اضافه كنيم كه شما در اين اثر (افسانه آفرينش) به يك «فضا» دست مي‌يابيد كه در آن همه چيز هست: هم رنگ هست و هم حركت، هم رابطه‌ها و نسبت‌هاي زماني – مكاني وجود دارند و هم معنايي و مفاهيمي‌كه در لحظه‌هاي خاصي، حالتي معين، بوجود مي‌آورند.
حال به فضاي معماري باز گرديم و به معاني و مفاهيمي‌كه معماري مي‌تواند داشته باشد دقت كنيم. موسيقي شكل تكامل يافته هنر انسانها است و پس از آنكه انسانها معماري و مجسمه‌سازي و نقاشي را آفريده‌اند، پا به عرصه وجود گذاشته است. و به اين لحاظ است كه بعنوان يك هنر، از اينها هم غني تر است و هم انتزاعي تر. وليا ين غناي بيشتر و قدر انتزاعي بيشتر را نبايد به عنوان عنصر جداكننده اين دو دانست. و براي اينكه اين نكته روشنتر بيان شود يادآوري مي‌كنيم كه موسيقي ساز و معمار، براي آفريدن اثري كه بخواهد و بتواند داراي موجوديت معنوي باشد و براي متعالي كردن انسانها كاريي داشته باشد، ناچار بايد دو وجه مطلق و ملموس را (در عالم معنا) در نظر بگيرند و با اين دو همزمان كار كند.
فضا آفريدن بتهوون: فضايي كه از بكار بردن اصوات و به وسيله موسيقي بنا شده است. آنچه او آفريده است ،‌در تحليل نهايي، فضا است. چيزي است كه انسان مي‌تواند در آن معاني و مفاهيم كامل و متعالي زندگي را بازيابد. اثر موسيقيايي خاصي كه داراي فضايي «زنده» است.
«آن اثر موسيقي‌اي مي‌تواند فضاي زنده بيافريند كه زير بنايش را ارزشهاي معنوي تشكيل داده باشند، به ترتيبي كه هنگامي‌كه به آن گوش مي‌دهيم رنگها و حالتهايي كه در آن صحنه آرايي مي‌كنند و نغمه‌هايي كه در طول اثر ما را به سمتي هدايت مي‌كنند، ما را جذب خود نكنند، بلكه اينها فقط وسيله باشند»
«… ساختمانهايي كه زيربنايشان را ارزشهاي معنوي و متعالي تشكيل نمي‌دهند، مي‌توانند رنگهاي دوست داشتني داشته باشند(يعني تركيب مصالح ساختماني و نور و اندازه، در نقطه‌ها و در بخشهايي از آنها، چشم را خيره كند) و حتي مي‌توانند در جاهايي، حالتي خاص را در شخص بوجود آورند و از اين بابت معماري جالب توجهي به شمار آيند. اما هر بيننده‌اي كه داراي بينش ژرف و خواستار بهره‌جويي معنوي از معماري است، به ارضاي چشم قانع نيست و چيزي بسيار بيش از اين مي‌طلبد. او مي‌طلبد و مي‌خواهد، در فضاي معماري، به زندگي متكي و معطوف به معنويات دست يابد و به عبارت ديگر مي‌خواهد خود را در آن «زنده» بيابد و گذشته‌ها و فرهنگش و نيز آينده و آرزوهايش را در آن منعكس ببيند.و ناگفته پيدا است كه هر كس از اين ديدگاه به تحليل فن‌ آفرينش فضاي معماري و فن آفرينش فضاي موسيقي بپردازد ،‌به وجوه مشترك اين دو هنر دست مي‌يابد.»فهرست مطالب:
 
مقدمه
موضوع تحقیق
ضرورت تحقیق
روش تحقیق
اهداف
فصل اول مفاهیم واصول اولیه پروژه
شناخت موضوع فرهنگ
تعریف فرهنگ
ریشه واژه فرهنگ
کاربرد واژه فرهنگ
تعاریف مفهومی فرهنگ
-تعاریف جنبه تشریحی
تعاریف جنبه تاریخی
 فرهنگ، در زبان های اروپایی
فرهنگ در زبان عربی
تعریف هنر
هنر و تنوع در تعاریف آن
-هنر و دین
پیدایش هنر
طبقه بندی هنرها
سلسله مراتب هنرها
ریشه های هنرهای مختلف
تشکل هنرهای مختلف
نتیجه گیری
موسیقی
تعاریف
تعریف موسیقی ( موسیقی هنر بیان احساسات بوسیله صداهاست )
موسیقی چیست ؟
نت چیست ؟
ارکان موسیقی
عوامل اجرایی موسیقی
الف) صدای انسانی
ب) سازها
فرم های اجرای موسیقی
الف) موسیقی آوازی
ب) موسیقی سازی
ج) موسیقی الکترونیک
-نتیجه گیری
ریشه های مو سیقی بین المللی و فضای لازم برای آن
فصول مشترک معماری و موسیقی
۱- اشتراکات و پیوندهای موسیقی و معماری
۲- آکوستیک و موسیقی
الف) صفات مثبت آکوستیکی
جمع بندی کلی از صفات مثبت آکوسیتکی (غیروابسته)
ب) صفات منفی آکوستیکی
معماری و موسیقی ایرانی
تاریخ معماری ایران
شیوه‌های معماری ایران قبل از اسلام
سبک یا شیوه‌های معماری اسلامی‌در ایران
 ریشه‌های موسیقی سنتی ایران و فضای لازم برای اجرای آن
موسیقی ایران در طول تاریخ
موسیقی ایران در دوران باستان
 موسیقی دوره اسلامی
 تاریخچه مدارس موسیقی
تاریخچه ارکستر سمفونیک ایران
فصل دوم مطالعات بستر طرح
شهر و ناحیه
مطالعات کالبدی
موقعیت جغرافیایی
وضعیت توپوگرافی
سابقه تاریخی وچگونگی پیدایش شهر مشهد
رطوبت
بارندگی
جهت وزش باد
جهت استقرار
مطالعات انسانی
چشم انداز آینده جمعیت
    فصل سوم مطالعات کالبدی
شناخت مخاطب
تجزیه وتحلیل وآنالیز سایت
بررسی سایت درمقیاس بافت
الف ) دسترسیها
ب ) عملکردها
بررسی سایت در مقیاس محله
الف ) هندسه وشکل زمین
ب ) دید و منظر
ج ) حوزه بندی ورودیها
نتیجه گیری
فصل چهارم مطالعات تطبیقی
شهر موسیقی فاز اولمدرسه عالی موسیقی و رقص پاریس
” نظرات آقای کریستیان دوپورتزانپارک درباره مدرسه موسیقی و رقص”
 نکات شاخص طرح
» سفر با موسیقی»- فاز دوم شهر موسیقی پاریس
نکات شاخص طرح
فصل پنجم طراحی وارائه الگوی پیشنهادی
برنامه فیزیکی مجموعه
منابع و موأخذ ‌
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
طراحی معماری ,خانه موسیقی شهر ,مفاهیم واصول اولیه پروژه ,شناخت موضوع فرهنگ ,پاورپوینت بررسی ,۱-۱-تعریف فرهنگ ,۱-۲-ریشه واژه فرهنگ ,۱-۳-کاربرد واژه فرهنگ ,۱-۴-تعاریف مفهومی فرهنگ ,۱-۴-۱-تعاریف جنبه تشریحی ,۱-۴-۲-تعاریف جنبه تاریخی ,۱-۵- فرهنگ، در زبان های اروپایی ,۱-۶- فرهنگ در زبان عربی ,۱-۷-۱-تع,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی معماری بخش امور اداری ، فنی ،خدماتی و تاسیساتی موزه
پاورپوینت بررسی معماری موزه علوم والادولید ، اسپانیا
پاورپوینت بررسی معماری موزه ، مبانی نظری طراحی موزه و گالری آثار هنری
پاورپوینت بررسی مطالعات تطبيقي مركز آفرينش‌هاي هنري كودك و نوجوان
پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی موزه، ضوابط طراحی موزه ، استانداردهای موزه
پاورپوینت بررسی معماری آتلیه یک هنرمند با سبک معماری ارگانیک در اوریگلیو ، سوئیس
پاورپوینت بررسی گالری ملی جدید، موزه هنرهای مدرن در برلین اثر لودویگ میس وان دره روه
پاورپوینت بررسی طرح سازه حفاظتی شفاف موزه خانه تاریخی مکینتاش اثر چارلز رنی مکینتاش
پاورپوینت بررسی معماری غرفه تحقیقاتی ICD ITKE در دانشگاه اشتوتگارت
پاورپوینت بررسی معماری موزه درنتس Drents توسط اریک وان اگرات در هلند ، موزه با بام سبز
پاورپوینت بررسی معماری مرکز نمایشگاهی سوژو چین
پاورپوینت بررسی معماری آپارتمان سانی در شهر تایچونگ تایوان
پاورپوینت بررسی معماری موزه معماری آلوار آلتو در ییوسشیلا فنلاند
پاورپوینت بررسی طرح موزه و باغ مجسمه سازی حبابی هیرشورن
پاورپوینت بررسی معماری نماشگاه و موزه طراحی ویترا Vitra ؛ فرانک گری
پاورپوینت بررسی معماری باغ‌ موزه گیاهان دارویی در کردان، استان البرز، ایران
پاورپوینت بررسی معماری موزه ملی استونی اثر DGT Architects
پاورپوینت بررسی معماری موزه هنر موشین چین اثر معماران OLI Architecture PLLC
پاورپوینت بررسی معماری موزه هنرهای زیبا سوئیس اثر Estudio Barozzi Veiga
پاورپوینت بررسی معماری موزه ملی عکاسی ماروبی در اشکودر، آلبانی اثر Casanova+Hernandez Architecten

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد