خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
Enter Title
 
شما باید در حالت ویرایش باشید تا بتوانید متن را ویرایش کنید.

فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: پاورپوینت بررسی مبانی نظری طراحی مركز آفرينش‌هاي هنري كودك و نوجوان

تاریخ ایجاد 02/03/1399 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 150 اسلاید   قیمت: 20000 تومان     تعدادمشاهده  12


پاورپوینت بررسی مبانی نظری طراحی مركز آفرينش‌هاي هنري كودك و نوجوان

بخشی از مطلب
يكصد سال پيش به دنبال انقلاب صنعتي، كار روزانه10 ساعت بودوچند سال قبل،كار10 ساعت در روز، به8 ساعت درروز،40 ساعت درهفته اخيرا به35 ساعت كاردرهفته ودوروز تعطيل وتا سه هفته مرخصي سالانه كاهش يافته است.
بدين ترتيب بشربتدريج فراغت روزانه بيشتري پيدا كرده است كه بايد اين ساعت فراغت را به نحو مطلوبي بگذراند. مراكزاجتماعي و تفريحي مناسبترين محل جهت گذراندن اين ساعت فراغت است.
افزايش جمعيت و جاي گرفتن در بلوكهاي فشرده و عدم دسترسي خانواده به طبيعت و فضاي بازايجاب مي‌نمايد كه اين مراكز در فضاهاي باز و در اشل انساني بوجودآيد تا انسان گرفتار ماشين، ساعت فراغت خود را درمحيط آزادتر بگذراند و همين امر باعث خواهد شد كه به اين مراكز جلب گردد.
اصطلاح فراغت براوقاتي اطلاق مي‌شود كه درآن آدمي نه تنها ازتعهدات شغلي و اقتصادي، بلكه وظايف شخصي، خانوادگي و اجتماعي آسوده باشد و آن را با آرامش خاطر به اموري كه مطابق طبع و سليقه او باشد، چون تفريح، بازي، ورزش، گفتگو، مطالعه و خلاصه كارهاي فرهنگي و ذوقي مصروف بدارد. درجامعه‌هاي كم رشد كه قسمت بيشتر جمعيت آنها در روستا به سر مي‌برند و اساس اقتصاد آنها بركشاورزي كم بهره‌اي نهاده شده است و صنايع و فنون جديد درآنها هنوز چنان گسترش نيافته كه زحمت انسان را تقليل فاحش دهد وساعات كار را كاهش بسيار بخشد، هنوز مسئله فراغت چنانكه در جوامع صنعتي غربي مطرح است ديده نشده است. اما جامعه‌اي چون ايران، که امروزه در بحبوحه انقلاب اقتصادي و انتقال از مرحله كشاورزي به درجات صنعت مي‌باشد، تدريجا باامرفراغت و مسائل آن آشنا مي‌شود و روشهاي وقت گذراني در مرحله انتقالي شايان توجه مي‌باشد ودراين موقع است كه بايد اين وقت گذراني را هدايت ودر راه صحيح و مناسب رهنمون شد.
درجامعه ايران بايد تصديق كرد كه گرچه شهرنشيني جديد همراه با توسعه صنعتي و تحول سازمان اقتصادي داراي مفهوم تازه‌اي شده ولي هنوز نهادهاي اجتماعي و شبكه روابط و سازمان زندگي بامفهوم ديرين زمان بيشتر سرسازش دارد واين امردرهمه شئون حيات ايرانيان منعكس است.
اهداف فعاليتهاي مراكز فرهنگي:
فعاليتهاي مركز فرهنگي سه هدف و جهت اصلي دارند:
1-آفرينش          2-اشاعه فرهنگ         3-آموزش
فرهنگسرا برطبق مفهومي كه درآن موردنظر است، سازماني است كه چه‌ازنظر مخاطبان وچه ازنظر نوع فعاليت،كليه موارد را برمي‌گيرد يعني عنايت دقيق به واقعيات و احتياجات و خصوصيات منطقه دارد، فرهنگسراها مجموعه هائي هستند كه بصورت واحدهاي زنده فعاليت كرده و امكاناتي رافراهم مي‌سازند تا ضمن توجه به اهداف سه گانه فوق برخي از سياستها رادرنظر بگيرند. اين سياستها و اهداف بشرح زير خلاصه مي‌شوند.
1-گروهها و افراد هنرمند و هنردوست به خلق و عرضه آثار بپردازند(آفرينش هنري)
2- فعاليتهاي فرهنگي و هنري موجود درآن امكان تجلي پيدا كنند (اشاعه فرهنگ)
3- افراد بتوانند بااستفاده و شركت دركلاسها و كارگاههاي آموزشي به فراگيري بپردازند (آموزشي)
4- فراهم كردن فضا و امكانات مناسب جهت انجام فعاليتهاي ورزشي، تفريحي وسرگرم كننده براي گروههاي مختلف سني و جنسي (ورزشي-تفريحي)
5- نوآوري وايجاد زمينه آشنائي و امكان تجربه عملكردهاي ناشناخته(نوآوري)
6- توجه به نيازهاي جامعه تحت پوشش و اهميت به گروههاي زنان و دختران محروم جامعه موردنظر (محروميت زدايي)
7- فعاليتهاي دسته جمعي و گروهي و برخوردهاي رودررو براساس گرايشات و تمايلات (مشاركت اجتماعي)

فهرست مطالب
معرفي طرح
بيان ضرورت مطالعه و طراحي
اهداف كلي
نتيجه گيري
برنامه زمان بندي
مطالعات پايه
شناخت مخاطبين طرح
فرهنگ
تعريف فرهنگ
كودك و فرهنگ
طبقه بندي اجتماعي
گذشت زمان و رشد كودك
استفاده از اوقات فراغت در جهت كسب فرهنگ
اهداف فعاليت‌هاي مراكز فرهنگي
فراغت
منظور و مقصود از اوقات فراغت
رابطه فراغت با نظام اجتماعي
چگونگي گذراندن اوقات فراغت
نيازهاي فرهنگي جامعه ايران
شناخت كودك
رشد شناختي كودك
شناخت كودك از ديدگاه روانشناسي
عوامل پيدايش مفهوم كودك
مفهوم نوجواني
روانشناسي كودك
مفاهيم بنيادي در روانشناسي رشد
تعريف رشد
تفاوت رشد و پرورش
ماهيت و ويژگي‌هاي رشد در انسان
عوامل موثر در رشد كودكان
زمينه‌هاي رشد
كارداني كودكان
تعيين فعاليت‌هاي مناسب با ويژگي هاي هر سن
خلاصه و نتيجه‌گيري بحث رشد شناختي
روانشناسي كودك
نيازهاي اساسي كودكان
نيازهاي رواني كودك
مراحل تحول رواني كودك
خلاصه و نتيجه‌گيري مبحث روانشناسي
پرورش كودك
كودك و اجتماع
هدف از پرورش كودك
روش پرورش ديني و اخلاقي
شرايط اجراي اصول و روشهاي صحيح تربيت
ويژگي‌هاي ذهني شناختي كودك
روانشناختي و روفتارهاي كودك
كنجكاوي
بازي
تخيل
تقليد و تلقين پذيري
همانند سازي
انطباق و سازگاري با محيط
شرايط انطباق با محيط
سرگرمي‌هاي كودكان
تأثير سرگرمي هاي مفيد از زندگي
اجتماع كودكان
تأمين امنيت و آسايش خاطر كودك
اعتماد به نفس ،‌اميدواري‌،خوش بيني
عادات انسان و دوران كودكي
روش پرورش ذوق و قريحه هنر و زيبا شناسي در كودكان
خلاصه و نتيجه‌گيري مبحث پرورش كودك
كودك و آموزش
اهداف آموزش
آموزش و كودك
آموزش و تربيت كودك
عومل تأثير گذار در آموزش كودك
محيط‌هاي مناسب آموزشي براي كودك
نقد وبررسي نظام‌هاي آموزشي
سيستم آموزشي سنتي (معلم محور)
سيستم آموزشي رايج (موضوع محور)
سيستم‌ آموزشي مدرن (شاگرد محور)
مقايسه سيستم‌هاي آموزشي
نگرشي جديد به سيستم آموزشي
مدرسه بدون ديوار به عنوان مثالي از تغييرات نظام آموزشي
مطالعه
مطالعه و فرهنگ
حس كنجكاوي در كودكان
انتخاب كتاب براي كودكان و نوجوانان
تأثيرعامل سن بر علايق و نيازهاي كودكان و نوجوانان در مطالعه
خلاصه و نتيجه‌گيري مبحث آموزش و كودك
كودك و نقاشي
خط خطي كردن
حركات عضلاني و اثر گذاري بر روي كاغذ
مراحل تكامل خط خطي كردن
نقاشي و زندگي عاطفي كودك
رنگ
ويژگي‌هاي هر رنگ
رنگ و تخيلات
نماد رنگ‌ها
خلاقيت و تصاوير قالبي
كودك و هنر انتزاعي
كاهش نقاشي‌هاي خود به خودي
آموزش هنري
بيان آزاد و موضوع تحميلي
طريق دخالت
نقاش گروهي
موسيقي و نقاشي
خلاصه و نتيجه‌گيري مبحث نقاشي
كودك و بازي
تعريف بازي
بازي و ساخت شخصيت
نظريه‌هاي مختلف در رابطه با بازي
مرحله گذر از بازي به كار
شرايط بازي
مفهوم هم بازي
تأثيرات بازي بر كودك
بازي‌هاي نمايشي
ارزش بازي‌هاي نمايش براي كودكان
ارزش عاطفي نمايش
خلاصه و نتيجه‌گيري مبحث كودك و بازي
كودك و قصه‌گويي و داستان سرايي
قصه گويي براي كودكان
قصه‌گويي در كتابخانه كودك
ارزش برنامه قصه گويي
مفهوم قصه گويي
دسته بندي شنوندگان قصه
قصه گويي و داستان سرايي براي بچه‌هاي پيش دبستاني
خلاصه و نتيجه‌گيري از مبحث كودك و قصعه گويي وداستان سرايي
شعر و كودك
موسيقي و كودك
منابع
 


کلمات کلیدی مرتبط:
معماری مركز آفرينش‌هاي هنري ,طرح مركز آفرينش‌هاي هنري ,مبانی نظری طراحی مركز ,آفرينش‌هاي هنري كودك و نوجوان ,پاورپوینت مركز آفرينش‌هاي هنري ,بيان ضرورت مطالعه و طراحي ,اهداف كلي ,نتيجه گيري ,برنامه زمان بندي ,مطالعات پايه ,شناخت مخاطبين طرح ,فرهنگ ,تعريف فرهنگ ,كودك و فرهنگ ,طبقه بندي اجتماعي ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی مركز آفرينش‌هاي هنري كودك و نوجوان
پاورپوینت بررسی مطالعات تطبيقي مركز آفرينش‌هاي هنري كودك و نوجوان
پاورپوینت بررسی طراحی معماری خانه موسیقی شهر
مطالعات طراحی و معماری فرهنگسرا
دانلود بررسی و تحلیل مرکز ملي هنر و فرهنگ ژرژ پمپيدو ،پاورپوینت
دانلود بررسی طراحی معماری موزه هنرهای معاصر،پاورپوینت
پاورپوینت بررسی موزه نیونیا بابا ، موزه فرهنگ چینی و مالایی
پاورپوینت،بررسی،مرکز فرهنگی اجتماعی،الب فیلارمونیک،هامبورگ،اثر هرزوگ و دمورون
پاورپوینت بررسی طراحی فضای معماری با تاکید برفرهنگ با تعاملات اجتماعی
دانلود پاورپوینت تحلیل وبررسی مرکز فرهنگی هنری آمریکایی- مکزیکیMACC به همراه پلانها و تصاویر
پاورپوینت طراحی معماری - تحلیل مجتمع فرهنگی
پاورپوینت معماری بررسی فرهنگسراهای تهران
پاورپوينت طراحي معماري (مجتمع فرهنگي)

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد