خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
Enter Title
 
شما باید در حالت ویرایش باشید تا بتوانید متن را ویرایش کنید.

فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی و استانداردهای طراحی مركز فرهنگی كودك و نوجوان

تاریخ ایجاد 02/03/1399 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 80 اسلاید   قیمت: 18000 تومان     تعدادمشاهده  10


پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی و استانداردهای طراحی مركز فرهنگی كودك و نوجوان
به منظور تعيين سطح وسطوح لازم براي هريك از كاربري‌هاي پيشنهادي در مركز فرهنگي آموزشي موردنظر نيازمند داشتن سرانه يا استانداردي دراين رابطه هستيم. بنابراين ابتدا چند تعريف از استاندارد را بيان كرده وسپس به بررسي استاندارد سطح سرانه‌هاي لازم مي‌پردازيم.
تعريف استاندارد:
گروه مطالعات وبرنامه‌ريزي شهري استاندارد را به اين صورت تعريف كرده است: استاندارد يعني سطحي از اجزاء كه توسط معيارهاي سنجش، مشخص شده باشد.
فرهنگ استاندارد دانشگاهي نيز استاندارد را به اين‌گونه تعريف كرده است: هرگونه الگو يا نمونه قابل مقياس معيار مطلوبيت، هرنوع ملاكي از گسترش كيفيت، كميت يا ارزش براي مقايسه و مورد تصديق وقبول همگاني، سطح سنجش معيار، قابل استفاده در اندازه‌گيري ومقايسه با توجه به گسترش شهرها، افزايش جمعيت، تفاوتهاي اقليمي شهرها، تفاوتهاي كاركردي، نقش ووظايف شهرها تفاوتهاي ساختار جمعيتي، احتياجات رواني وفرهنگ زيستي جوامع وحتي پويايي دروني فضا وتفاوت‌هاي عملكرد آنها باتوجه به تنوع شكل وساختار وگونه، مي‌توان استانداردي براي همه شهرها ازنظر فضاي فرهنگي قائل شد.
كاربريهاي مقياس محله وناحيه:
كاربريهاي مقياس محله وناحيه آنهايي هستند كه در مقياس نواحي 49 گانه شهر مشهد توزيع مي‌شوند. جدول زير كاربريها ومقادير سرانه‌ها را نشان مي‌دهد.
جدول كاربري وسرانه‌هاي موجود وپيشنهادي طرح جامع درمقياس محله وناحيه
اهداف وسياستهاي كلي برنامه‌ريزي:
اين سياستها اهداف كلي وجامعي هستند كه طرح در چهارچوب تعاريف آنها شكل مي‌گيرد. اين سياستها در راستاي برنامه‌ريزي‌هاي شهري وكشوري بوده وجهت‌گيري كلي طرح را مشخص مي‌سازد. چگونگي روشن‌تر شدن اين سياستها ويافتن جنبه عيني آنها در تعيين اهداف شكل مي‌گيرد وپس ازآن در تعيين اهداف عملياتي به سهولت نماد آنها را مي‌توان مشاهده كرد.
براساس اين تعاريف مي‌توان سياستهاي كلي برنامه‌ريزي در طرح را به شرح زير تعيين كرد:
1-ارتقاء سطح علوم وفرهنگ كودكان
2-بالا بردن فرهنگ مطالعه در جامعه
3-آموزش وبرنامه‌ريزي اوقات فراغت كودكان از طريق فعاليتهاي فرهنگي تفريحي
4-تلاش در تقويت هنجارسازي رفتاري در كودكان
5-حفظ واعتلاي فرهنگ ورسوم وآداب وسنن ملي وقومي
6-خودكفايي نسبي طرح
ارتقاء سطح علوم وفرهنگ كودكان:
شهرمشهد، شهري زيارتي، سياحتي است واين خود قشر خاصي از توريست را به عنوان زائر جذب شهر مي‌كند وزائرين نيز غالبا از شهرهاي كوچك‌تر به مشهد مراجعه مي‌كنند؛ اين مسائل سبب ايجاد جو خاص فرهنگي در شهر مشهد شده است در شهرهايي كه مركز تبادلات فرهنگها وانديشه‌هاي متفاوت از سراسر جهان هستند، رشد وتعالي فكري، اقتصادي وفرهنگي بيشتر ديده مي‌شود. قطعا يكي از راههاي مقابله با ركود ورخوت فرهنگي، ايجاد چنين مراكزي است كه ضامن فرهنگ نسل آينده خواهند بود.
كودك امروز بايد با مفاهيم بيشتري نسبت به نسل پيش ازخود آشنا باشد. آشنايي با موزه، كتابخانه كامپيوتر وابعاد مختلف هنرمثل نقاشي، موسيقي، مجسمه سازي، صنايع دستي وآشنايي با سابقه غني فرهنگي وپشتوانه ديرين خود كودكي را خواهد ساخت كه بسيار بالنده‌تر ومستحكم‌تر از نسل كنوني وارد عرصه‌هاي اجتماعي وفرهنگي خواهد شد.
تشويق كودكان به كشف علم، از طريق علاقه‌مند سازي آنان به كشف چيستي وماهيت اشياء درآينده، تمايل به مدرك گرايي را درجوانان كاهش خواهد داد.
بالابردن فرهنگ مطالعه درجامعه:
سالهاست كه درمورد ترويج فرهنگ كتابخواني وتشويق جامعه به سوي مطالعه سخنان زيادي گفته وراه حلهاي بيشماري ارائه شده‌اند. ماحصل بحثها وسخنرانيها وجلسات فراوان مسئولان وصاحب نظران در كشور ما چند راهكار عملي وآموزشي است. يكي ازآنها اجراي ساعت مطالعه آزاد كتابخواني دركنار بقيه ساعات درسي دانش آموزان است.

فهرست مطالب
برنامه ريزي فيزيكي
تعريف استاندارد
كاربري هاي مقياس محله وناحيه
كاربري‌هاي مقياس منطقه
اهداف و سياست‌هاي كلي برنامه‌ريزي
ارتقاء سطح علوم و فرهنگ كودكان
بالا بردن فرهنگ مطالعه در جامعه
آموزش و برنامه‌ريزي اوقات فراغت كودكان
تلاش در تقويت هنجار سازي رفتاري در كودكان
حفظ و اعتلاي فرهنگ و آداب و رسوم و سنن‌ ملي و قومي
خودكفايي نسبي طرح
تعيين اهداف عملياتي
فضاها و عملكردهاي پيشنهادي
اهداف فرهنگي
فضاها و فعاليت‌هاي آموزشي
اهداف آموزشي
فضاها و فعاليت‌هاي آموزشي
اهداف اداري
فضاها وفعاليت‌هاي اداري
اهداف خدماتي تفريحي
فضاها و فعاليت‌هاي خدمات تفريحي
اهداف تجاري
فضاها و فعاليت‌هاي تجاري
برنامه فيزيكي
فضاهاي فرهنگي
فضاهاي آموزشي
فضاهاي اداري
فضاهاي خدماتي تفريحي
تدقيق برنامه فيزيكي
جدول برنامه فيزيكي
 استانداردها
تناسب انساني و نقش آن در طراحي
فضاهاي كودكان
اندازه‌هاي بدن كودكان
وسايل ويژه فضاهاي كاري
معرفي اجزا و وسايل مورد استفاده در كتابخانه كودك
اصول طراحي
جهت يابي
دسترسي
ضوابط طراحي فضاي باز و محوطه
ضوابط فضاهاي داخلي كودكان
مشخصات زمين بازي كودكان
عناصر تشكيل دهنده فضاي بازي كودكان
اصول طراحي زمين‌هاي بازي كودكان
تقسيم بندي فضاها
كتابخانه‌ها
آمفي تئاتر
ايمني در مقابل سوانح غير طبيعي
ضوابط و استانداردهاي كلي فضاها
آيين كار ايمني درهاي مدارس
آيين كار ايمني پنجره‌هاي فضاي كودكان
ايين كار ايمني كريدورها و راهروها
آيين كار اصول ايمني در برابر آتش (مبحث فرار)
آيين كار اصول كلي مكان يابي و تأمين بهداشت ساختمان‌هاي آموزشي
عوامل آسيب زا در ساختمان مدارس
روش‌هاي نوين در طراحي مدارس و فضاهاي آموشزي
ضوابط فضاهاي آموزشي
منابع


کلمات کلیدی مرتبط:
برنامه فیزیکی ,پاورپوینت مركز فرهنگی ,استانداردهای مركز فرهنگی ,طراحی مركز فرهنگی ,مركز فرهنگی كودك و نوجوان ,برنامه ريزي فيزيكي ,تعريف استاندارد ,كاربري هاي مقياس محله وناحيه ,كاربري‌هاي مقياس منطقه ,اهداف و سياست‌هاي كلي برنامه‌ريزي ,ارتقاء سطح علوم و فرهنگ كودكان ,بالا بردن فرهنگ مطالعه در جا,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت برنامه فیزیکی و ریز فضاهای طراحی باغ موزه هنر
دانلود آنالیز نمونه موردي داخلی فرهنگسرا ( فرهنگسرای ولاع ) ,پاورپوینت
دانلود آنالیز نمونه موردي داخلی فرهنگسرا ( فرهنگسرای مهر جوان ) ,پاورپوینت
پاورپوینت بررسی مرکز فرهنگی لن لین در نیوزلند
پاورپوینت مطالعه روابط و برنامه فیزیکی موزه - طرح 3

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد