خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی و مجتمع مسکونی چند عملکردی

تاریخ ایجاد 13/02/1398 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 28 اسلاید   قیمت: 7000 تومان     تعدادمشاهده  18


پاورپوینت بررسی برنامه فیزیکی مجتمع مسکونی و مجتمع مسکونی چند عملکردی
 
بخشی از مطلب
فضاهای موجود در یک مجتمع مسکونی
- حوزه عمومی مجموعه
- حوزه سکونت ) اقامت (
- حوزه خدمات عمومی
حوزه عمومی مجموعه
- ورودی اصلی
- آیلند ها و فضاهای سبز
- زمین های بازی
- محل های تجمع
- اتاق های ناظمین مجموعه
- دسترسی ها ) خیابان های داخل محوطه ( ، توقف گاه های عمومی ویژه افراد غیر ساکن یا مهمان ) پارکینگ عمومی ( ، پیاده رو ها.
حوزه سکونت
- بلوک 1واحد مستقل ویلایی ) دارای حیاط ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک 1واحد مستقل آپارتمانی ) بدون حیاط ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک 1 واحد های مستقل دوبلکس ویلایی ) دارای حیاط ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک 1 واحد های مستقل دوبلکس غیر ویلایی ) بدون حیاط ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک 2 واحد سکونت ) آپارتمانی 2 واحدی در طبقات ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک 3 واحد سکونت ) آپارتمانی 3 واحدی در طبقات ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک 4 واحد سکونت ) آپارتمان 4 واحدی در طبقات ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک دارای پندهاوس : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک های سفارشی ) آپارتمان های سفارشی ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک های چند واحدی : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
ریز فضاهای رایج و مهم در طراحی انواع بلوک ها
- پارکینگ : به ازای هر یک واحد مسکونی یک دستگاه خودرو . ) مکان پارکینگ مهمان در طرح در نظر گرفته شود (
- آشپزخانه مستقل : 11 مترمربع . -12
- 11 مترمربع . - آشپزخانه باز : 11
- 12 مترمربع . – آشپزخانه دیواری : 1
- 11 مترمربع . – حیاط اختصاصی ساکنین 6
- 11 متر مربع فضای بهداشتی ) حمام ، توالت ( . - 21 مترمربع فضای مفید اتاق ، 6 – اتاق خواب مستر) والدین ( : 11
- 11 مترمربع . – اتاق خواب فرزندان : 12
- 31 مترمربع . – نشیمن عمومی : 21
- 12 متر مربع . – غذاخوری : 1
- 11 مترمربع . – نهار خوری : 1
- 12 مترمربع . - صبحانه خوری : 1
- 21 مترمربع . – نشیمن خصوصی : 14
- 21 مترمربع . - اتاق تلویزیون : 1
- 11 مترمربع . – اتاق کودک : 12
- 21 مترمربع . – 12 ، 12 – تراس یا بالکن : 6
- 6 متر مربع . – انباری : 3
- 7 مترمربع . – توالت : 3
- 12 مترمربع . - حمام : 1
- 21 مترمربع . – اتاق کار : 11
- 31 مترمربع . – اتاق خواب مهمان : 21
- آسانسور های نفر بر : طبق استاندارد .
- آسانسور های باربر : طبق استاندارد .
- فضاهای ارتباطی عمودی و افقی : طبق استاندارد .
حوزه خدمات عمومی
- اتاق نگهبانی - اتاق انتظامات - اتاق کنترل تردد ) مانیتورینگ ( - اتاق تاسیساتی ) مکانیکی و الکتریکی ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
فضاهای موجود در یک مجتمع مسکونی چند عملکردی
بخش اول : عرصه عمومی
- حوزه عمومی مجموعه
- حوزه سکونت ) اقامت (
- حوزه خدمات عمومی
بخش دوم : عرصه خصوصی ) اختصاصی ساکنین مجموعه (
- حوزه خدمات بهداشتی
- حوزه خدمات فرهنگی
- حوزه خدمات آموزشی
- حوزه خدمات اداری
- حوزه خدمات تجاری و تفریحی
- حوزه تاسیساتی ) مکانیکی و الکتریکی (
- حوزه خدمات هتلداری
بخش اول : حوزه بندی عمومی
- ورودی اصلی : : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- آیلند ها و فضاهای سبز : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- زمین های بازی : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- محل های تجمع : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- اتاق های ناظمین مجموعه : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- دسترسی ها ) خیابان های داخل محوطه ( و توقف گاه های عمومی و افراد غیر ساکن یا مهمان ) پارکینگ عمومی ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
حوزه سکونت
- بلوک 1 واحد مستقل ویلایی ) دارای حیاط ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک 1 واحد مستقل آپارتمانی ) بدون حیاط ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک 1 واحد های مستقل دوبلکس ویلایی ) دارای حیاط ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک 1 واحد های مستقل دوبلکس غیر ویلایی ) بدون حیاط ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک 2 واحد سکونت ) آپارتمانی 2 واحدی در طبقات ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک 3 واحد سکونت ) آپارتمانی 3 واحدی در طبقات ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک 4 واحد سکونت ) آپارتمان 4 واحدی در طبقات ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک دارای پندهاوس : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک های سفارشی ) آپارتمان های سفارشی ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- بلوک های چند واحدی : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
ریز فضاهای رایج و مهم در طراحی انواع بلوک ها
- پارکینگ : به ازای هر یک واحد مسکونی یک دستگاه خودرو . ) مکان پارکینگ مهمان در طرح در نظر گرفته شود (
- 11 مترمربع . - آشپزخانه مستقل : 12
- 11 مترمربع . - آشپزخانه باز : 11
- 12 مترمربع . – آشپزخانه دیواری : 1
- 11 مترمربع . – حیاط اختصاصی ساکنین 6
- 11 متر مربع فضای بهداشتی ) حمام ، توالت ( . - 21 مترمربع فضای مفید اتاق ، 6 – اتاق خواب مستر) والدین ( : 11
- 11 مترمربع . – اتاق خواب فرزندان : 12
- 31 مترمربع . – نشیمن عمومی : 21
- 12 متر مربع . – غذاخوری : 1
- 11 مترمربع . – نهار خوری : 1
- 12 مترمربع . - صبحانه خوری : 1
- 21 مترمربع . – نشیمن خصوصی : 14
- 21 مترمربع . - اتاق تلویزیون : 1
- 11 مترمربع . – اتاق کودک : 12
- 21 مترمربع . – 12 ، 12 – تراس یا بالکن : 6
- 6 متر مربع . – انباری : 3
- 7 مترمربع . – توالت : 3
- 12 مترمربع . - حمام : 1
- 21 مترمربع . – اتاق کار : 11
- 31 مترمربع . – اتاق خواب مهمان : 21
- آسانسور های نفر بر : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- آسانسور های باربر : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- فضاهای ارتباطی عمودی و افقی : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
حوزه خدمات عمومی
اتاق نگهبانی - اتاق انتظامات - اتاق کنترل تردد ) مانیتورینگ ( : ابعاد طبق استاندارد
بخش دوم : حوزه بندی خصوصی ) اختصاصی ساکنین مجموعه (
حوزه خدمات بهداشتی
- کلینیک عمومی و تخصصی کوچک : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
حوزه خدمات فرهنگی
- سالن آمفی تئاتر : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- سالن جشن ) تالار ( : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- سالن همایش ، سمینار ، کنفرانس : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- سالن چند منظوره : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- سالن خدمات رسانه ای : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- کتابخانه عمومی : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
- سرویس بهداشتی : ابعاد طبق استاندارد عمومی .
حوزه خدمات آموزشی
- مدرسه : ابعاد طبق استاندارد و نوع طراحی تعیین می گردد.
- مهد کودک : ابعاد طبق استاندارد و نوع طراحی تعیین می گردد.
حوزه خدمات اداری
- 31 مترمربع . – اتاق جلسات اعضاء هیئت مدیره : 11
- 11 مترمربع . – آبدارخانه : 1
- 1 متر مربع . – سرویس بهداشتی : 6
حوزه خدمات تجاری و تفریحی
- تجاری خرد : ابعاد طبق استاندارد و نوع طراحی تعیین می گردد.
- تجاری کلان : ابعاد طبق استاندارد و نوع طراحی تعیین می گردد.
- انبار مرکزی : ابعاد طبق استاندارد و نوع طراحی تعیین می گردد.
- 31 مترمربع به ازای هر جنسیت ) آقایان ، بانوان ( - سرویس بهداشتی : 11
- سالن بازی های سرپوشیده و سرباز ، مجموعه های آبی ، زمین های ورزشی ، سالن های ورزشی : ابعاد طبق استاندارد و نوع طراحی تعیین می گردد.
- رستوران ها و کافی شاپ ها : ابعاد طبق استاندارد و نوع طراحی تعیین می گردد.
حوزه تاسیساتی ) مکانیکی و الکتریکی (
- موتورخانه مرکزی : ابعاد طبق استاندارد و نوع طراحی تعیین می گردد.
- اتاق ژنراتوربرق : ابعاد طبق استاندارد و نوع طراحی تعیین می گردد.
- اتاق سیستم مخابراتی : ابعاد طبق استاندارد و نوع طراحی تعیین می گردد.
حوزه خدمات هتلداری
- مجموعه امکانات موجود در بخش خدماتی هتل : ابعاد طبق استاندارد و نوع طراحی تعیین می گردد.
و....


کلمات کلیدی مرتبط:
معماری ,برنامه فیزیکی ,مجتمع مسکونی ,مجتمع مسکونی چند عملکردی ,پاورپوینت بررسی ,فضاهای موجود در یک مجتمع مسکونی ,- حوزه عمومی مجموعه ,- حوزه سکونت ) اقامت ( ,- حوزه خدمات عمومی ,حوزه عمومی مجموعه ,- ورودی اصلی ,- آیلند ها و فضاهای سبز ,- زمین های بازی ,- محل های تجمع ,- اتاق های ناظمین مجموعه ,- ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی معماری مجتمع مسکونی روکوکو اثر تادائو آندو
پاورپوینت بررسی معماری خانه کوشینو اثر تادائو آندو
پاورپوینت بررسی معماری عمارت سوسیکان ، خانه یاماگوچی اثر تادائو آندو
پاورپوینت بررسی معماری خانه آزوما در اوزاکا اثر تادائو آندو
پاورپوینت بررسی معماری برج مارپیچی بارسلونا اثر زاحا حدید
پاورپوینت بررسی معماری خانه تالیسیس وست اسکاتس دیل در آریزونا اثر فرانک لوید رایت
پاورپوینت بررسی معماری خانه هالی راک در لوس آنجلس اثر فرانک لوید رایت
پاورپوینت بررسی معماری خانه و استودیوی oak park اثر فرانک لوید رایت
پاورپوینت بررسی معماری خانه ای با سرسره ناکامگرو Nakameguro اثر دفتر طراحی با نام Level Architecs
پاورپوینت بررسی طراحی ناموفق مسکن اجتماعی پرئوت ایگو(Pruitt–Igoe) تجربه مشابه مسکن مهر
پاورپوینت بررسی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و سازه در مجتمع های مسکونی
دانلود بررسی ابعاد و اندازه استاندارد مجتمع مسکونی
پاورپوینت بررسی معماری خانه باوینگر اثر بروس گف در اوکلاهما، ایالات متحده
پاورپوینت بررسی معماری خانه بلاس Blas اثر آلبرتو کامپو در مادرید، اسپانیا
پاورپوینت بررسی معماری خانه Beard معمار: ریچارد نوترا
پاورپوینت بررسی معماری خانه ی Ball-Eastaway معمار: گلن مارتات
پاورپوینت بررسی تعاملات اجتماعی در معماری مجموعه هاي مسکونی
پاورپوینت بررسی معماری بررسی شهر بین المللی دبی ، منطقه دبی اینترنشنال سیتی
پاورپوینت بررسی معماری مجموعه باغ آپارتمان دولت ، اثر آرتور امید آذری ، نمونه موفق مسکونی ایرانی
پاورپوینت بررسی معماری مجموعه مسکونی لادن 24 ، نمونه موفق مسکونی ایرانی

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد