خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       10 مطلبی که باید درباره حق نسخه برداری معماری بدانید؟       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین       
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: پاورپوینت بررسی معماری ساختمان هاي انرژي صفر - Zero Energy Biulding

تاریخ ایجاد 24/02/1397 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 151 اسلاید   قیمت: 9900 تومان   حجم فایل: 6078 kb  تعدادمشاهده  49


پاورپوینت بررسی معماری ساختمان هاي انرژي صفر - Zero Energy Biulding
 
فهرست مطالب
مقدمه 
رویکرد جهانی در زمینه انرژي 
 ZE تعاریف مرتبط با 
تعریف مفهوم کلی ساختمان انرژي صفر 
 :(Net Zero Site Energy) انرژي صفر خالص سایت 
 :(Net Zero Source Energy) انرژي صفر خالص منبع 
 :(Net zero Cost Energy) انرژي صفر خالص هزینه ها 
 :(Net zero Emission Energy) انرژي صفر خالص انتشار 
تعاریف و مفاهیم 
کاهش انرژي مصرفی در ساختمان 
(Passive Energy) انرژي هاي نهان 
ایزولاسیون 
مصرف کنندگان داخلی 
مدیریت انرژي 
تولید انرژي در ساختمان 
بحران انرژي و ضرورت ساختمان هاي انرژي صفر 
بایسته هاي طراحی ساختمان هاي انرژي صفر 
اصول طراحی ساختمان هاي صفر انرژي 
بخش اول: انرژي مصرفی جهت ساخت بنا 
بخش دوم: انرژي مصرفی در استفاده از بنا 
چالش هاي معماري انرژي صفر درایران 
معرفی نرم افزارهاي شبیه سازي انرژي 
بررسی آماري و مقایسه مصرف انرژي ساختمان انرژي صفر با خانه ها معمولی 
بررسی و تحلیل آماري 
برسی یک نمونه ي اجرا شده از ساختمان هاي صفر انرژي
منابع
 
 
افزایش تقاضاي انرژي، محدودیت منابع انرژي فسیلی و افزایش قیمت آن و عدم امنیت و ثبات بازار انرژ ي
در دهه اخیر هم سو با مسئله آلودگی و گرم شدن زمین مبناي رویکرد جدید در مبحث انرژي است. در دی دگاه
جدید دو راه حل اساسی مورد توجه قرار گرفته است:
1. بهینه سازي مصرف (کاهش و یا کنترل تقاضا) و تولید انرژي
2. استفاده از منابع انرژي جایگزین، عمدتا انرژي هاي تجدیدپذیز
توجه به بهینه سازي در مصرف و تولید انرژي موضوع بسیار پر اهمیتی می باشد. غی ر از سهم غی ر قابل
انکار آن در حفظ منابع انرژي فسیلی با کاهش می زان بهره بردار ي از آنها ، رعای ت و توجه به آن زمینه ي
مناسبی براي بهره گیري از منابع انرژي نو و تجدیدپذیر فراهم می آورد. در واقع براي آنکه بتوان از انرژ ي نو و
تجدیدپذیر استفاده نمود، می بایست تا حد امکان تقاضاي انرژي را کاهش داد. کشورهاي اروپایی و آمریکایی بر
اساس برنامه اي مدون تا سال 2030 تغییرات اساسی در رژیم انرژي مصرفی خود اعمال خواهند نمود. اما نکته
اساسی اینجاست که آنچه به این کشور ها قدرت مانور بر روي استفاده از منابع مختلف انرژي را می دهد، علاوه
بر مباحث اقتصادي و تکنولوژیکی، تجربه بلند مدت این کشور ها در امر بهینه ساز ي تولی د و مصرف انرژ ي
به طور گسترده ، ساختمانه ایی ب ا DH است. به عنوان مثال ساخت شهرهاي سبز، استفاده از سیستم هاي
راندمان بالاي انرژي، بستر فرهنگی و آگاهی مناسب اجتماع و ... به این دولت ها قدرت مانور بر روي منابع
انرژي را می دهد. براي مثال برنامه انرژي در ساختمان کشور امر یکا تا سال 2020 به صورت ز ی ر تعری ف
شده است و....


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت , بررسی معماری ,ساختمان هاي انرژي صفر ,Zero Energy Biulding ,رویکرد جهانی در زمینه انرژي , ZE تعاریف مرتبط با ,تعریف مفهوم کلی ساختمان ,انرژي صفر , :(Net Zero Site Energy) ,انرژي صفر خالص سایت , :(Net Zero Source Energy) ,انرژي صفر خالص منبع , :(Net zero Cost Energy) ,انرژي صفر ,
مقالات مرتبط در این دسته
دانلود بررسی پاورپوینت معماری پايدار و دستورالعمل اجرائی
دانلود بررسی پاورپوینت طراحی معماری و معماری ارگانیک در معماری سبز
دانلود بررسی پاورپوینت الگوبرداری سازه ای از طبیعت
دانلود بررسی طراحی خانه پایدار با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی ،فایل پاورپوینت
دانلود پاورپوینت تحلیل و بررسی سلول های خورشیدی
دانلود بررسی انرژی های خورشیدی در ساختمان پاورپوینت
دانلود بررسی معماری پایدارپاورپوینت
دانلود بررسی طراحی خانه پایدار با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی پاورپوینت
دانلود بررسی معماری بیونیک پاورپوینت
دانلود بررسی معماری ارگانیک پاورپوینت
دانلود بررسی معماری طبیعت گرا در روستای ابیانه پاورپوینت
دانلود بررسی مبانی و نمونه های معماری طبیعت گرا (ارگانیک)پاورپوینت
دانلود بررسی تشدید عوامل فیزیکی تابش ، دما ، رطوبت پاورپوینت
تحلیلی بر نقش فضاهای زیرزمینی درکاهش مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدارپاورپوینت
دانلود بررسی سازه های نوین در معماری پاورپوینت
دانلود بررسی فناوري هاي نوين ساختماني پاورپوینت
دانلود بررسی معماری ارگانیک پاورپوینت
دانلود بررسی طراحی خانه پایدار با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی ،فایل پاورپوینت
دانلود بررسی انرژي پاك در جهت توسعه پایدار،در طراحی معماري پاورپوینت
دانلود بررسی و مطالعه توجه معماران سنتي به شرايط زيست محيطي فایل پاورپوینت

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد