خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
نقش برتر پارس سایت برتر معماری ایران       جهت مطمعن شدن از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       راستگو در آستانه نجات و بزرگوارى است و دروغگو در لبه پرتگاه و خوارى.نهج البلاغه       برای امنيت بيشتر از فروشگاههای اينترنتی دارای نماد اعتماد خريد کنيد        نقش برتر پارس اولین فروشگاه معماری دارای نماد اعتماد و تایید شده توسط مراجع ذیصلاح       دزدان فروشگاهی و اینترنتی در کمینند توصیه میکنیم از فروشگاه دارای نماد اعتماد خرید کنید       نقش برتر پارس اولین فروشگاه معماری دارای نماد اعتماد و تایید شده توسط مراجع ذیصلاح      
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: رساله و مطالعات فرودگاه

تاریخ ایجاد 08/26/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 165   قیمت: 35000 تومان   حجم فایل: 3024 kb  تعدادمشاهده  809


چکیده ............................................................................................................  1
مقدمه .............................................................................................................  3  
 
فصل اول
بخش اول ( شناخت و معرفی استان کرمانشاه )
مقدمه ای بر شناخت استان کرمانشاه :
1-1-1) تقسیمات اقلیمی در ایران ..........................................................................  4
1-1-2) طبقه بندی اقلیمی آب و هوای استان کرمانشاه ................................................  4 
1-1-3) موقعیت جغرافیایی و خصوصیات اقلیمی .....................................................   
1-1-12) ویژگی های معماری بومی کرمانشاه ..........................................................  10 
1-1-13) انتخاب جهت مناسب برای ساختمان ...........................................................  10
1-1-14) انتخاب جهت ساختمان باتوجه به وزش باد ...................................................  10
1-1-15) فرم ساختمان متناسب بااقلیم .....................................................................  11
1-1-16) کنترل تابش آفتاب .................................................................................  12
1-1-17) انتخاب مصالح مناسب بااقلیم کرمانشاه .......................................................  12
1-1-18) محوطه سازی درجهت تامین آسایش لازم درفصول سرد وگرم سال ...................  13      
 
بخش دوم ( شناخت و تاریخچه موضوع )
ضرورت انتخاب پروژه :
1-2-1) مقدمه ..................................................................................................  14
1-2-2)انتخاب موضوع ......................................................................................  14
1-2-3) اهداف ایجاد موضوع ...............................................................................  14
1-2-4) روش تحقیق ..........................................................................................  15
1-2-5) پیشینه هوانوردی ....................................................................................  15
حمل و نقل هوایی :
1-2-6) مدل های مختلف حمل و نقل ......................................................................  17
1-2-7) محدودیت های حمل و نقل هوایی ................................................................  18
1-2-7-1) ظرفیت .............................................................................................  18
1-2-7-2) وضعیت جوی ....................................................................................  18
1-2-7-3) محدودیت دسترسی ..............................................................................  18
1-2-8) وظایف سازمان های حمل ونقل هوایی .........................................................  18
1-2-9) سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) ...............................................  18
1-2-10) سازمان هوانوردی فدرال (FAA) ............................................................  19
1-2-11) سازمان های منطقه ای ...........................................................................  19
1-2-12) انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی یانا ........................................................  19
1-2-13) کمیته مجامع بین المللی فرودگاه ها .............................................................  20
1-2-14) موسسه ترابری هوایی .............................................................................  20
1-2-15) کمیته مشورتی فرودگاه ها ........................................................................  20
1-2-16) مشخصات حمل و نقل هوایی .....................................................................  20
1-2-16-1) گنجایش هواپیما ..................................................................................  20  
1-2-16-2) سرعت هواپیما ...................................................................................  20 
1-2-17) فعالیت های هوایی ..................................................................................  21
پیشینه هوانوردی در ایران :
1-2-18) تاریخچه پرواز در ایران .......................................................................  21
1-2-19) اساس پی ریزی نیروی هوایی در ایران ..................................................... 21
1-2-20) حمل ونقل هوایی مسافروبار در ایران .......................................................  22
1-2-21) اولین هواپیماکه در ایران ساخته شد ..........................................................  22
1-2-22) توسعه ورشد فرودگاهی در ایران .............................................................  23
1-2-23) موقعیت فرودگاه های ایران ....................................................................  23
1-2-24) چگونگی سرمایه گذاری درصنعت حمل ونقل هوایی درایران .........................   23
1-2-25) تاریخچه احداث فرودگاه .........................................................................  24
1-2-26) تعریف فرودگاه ...................................................................................   24
1-2-27) فلسفه شکل گیری پروازوفرودگاه ازپیش ازجنگ جهانی تابه امروز ...................  24
1-2-28) موارد استفاده از فرودگاه ........................................................................  29
1-2-29) چهار مکتب فرودگاه ..............................................................................  29
 
فصل دوم ( اصول و مبانی نظری پروژه )
سبک های تک :
2-1) تاریخچه ..................................................................................................  30
2-2) بررسی کلی سبک ......................................................................................  30
2-3) جمع بندی های تک .....................................................................................  31
2-4) مفاهیم معماری های تک ..............................................................................   32
2-5) ویژگی ها و خصوصیات معماری های تک .......................................................  34
2-6) اصول فکری وطراحی سبک های تک ............................................................. 34 
2-7) تطابق تکنولوژی با اکولوژی .........................................................................  35
2-8) نمونه های معروف سبک های تک ..................................................................  36
2-9) آثاری درزمینه سبک های تک .......................................................................  38
2-10) معرفی محصولات سبک های تک ................................................................  40
 
بیوگرافی معماران مشخصه این سبک :
2-11)  ریچارد راجرز .......................................................................................  41
2-12) رنزو پیانو ..............................................................................................  43
معرفی برترین اثرسبک های تک :
2-13) ژرژ پمپیدو .............................................................................................  43
2-14) آشنایی با معماری های تک در ایران .............................................................  48
نمونه های کارشده های تک در ایران :
2-15) ساختمان میلاد .......................................................................................  49
2-16) سفارت ایران در سئول ............................................................................  50
2-17) ساختمان اداری فرشته .............................................................................  50
2-18) سرکنسولگری ایران درهرات ....................................................................  51
 
فصل سوم ( بررسی مصادیق داخلی و خارجی )
بررسی نمونه های داخلی :
3-1) فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه .................................................  53
3-2) فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ......................................................  58
3-3) نمونه هایی ازساختمان فرودگاه های ساخته شده داخلی .......................................  63
بررسی نمونه های خارجی :
3-4) ترمینال 4- فرودگاه باراهاس مادرید ..............................................................  68 
3-5) فرودگاه بین المللی پکن ....................................................................  72                                                                                 
3-6) فرودگاه بین المللی T.W.A ...............................................................  75
3-7) فرودگاه بین المللی دالاس فورت ورث ...........................................................  76
3-8) فرودگاه سوند یکا .....................................................................................  77
3-9) فرودگاه بین المللی کانسای ژاپن ...................................................................  79
3-10) فرودگاه چک لپ کک ( CHEK LAP KOK ) ..........................................  82
3-11) فرودگاه بین المللی کوآلالامپور مالزی ..........................................................  85   
3-12) فرودگاه بین المللی Incheopn (IIAC) سئول، کره جنوبی .............................  91
 
فصل چهارم ( استانداردها، ضوابط و برنامه ریزی فیزیکی ) 
4-1) انواع فرودگاه ها ...........................................................................  93
4-2) تقسیم بندی فرودگاه ها براساس سیستم ایکائو .......................................................   93
4-2-1) ترانسپورت اقیانوس پیما .............................................................................   93
4-2-2) حمل و نقل قاره ای ....................................................................................   93
4-2-3) حمل و نقل بین المللی .................................................................................   93
4-2-4) حمل و نقل داخلی ......................................................................................   93
4-3) ترمینال به مثابه یک نوع ساختمان منحصر به فرد ................................................   94             
4-4) مشخصات تاثیر گذارهواپیما درطراحی فرودگاه ...................................................   94   
انتخاب مکان فرودگاه  
4-5) عوامل دخیل درانتخاب محل فرودگاه .................................................................  95
4-6) مطالعات زیست محیطی .................................................................................  96
4-7) عناصرمتشکله یک فرودگاه ............................................................................  96
4-8) انواع مطالعات مربوط به برنامه ریزی فرودگاه ...................................................  96
4-9) مراحل مطالعه توسعه شبکه فرودگاهی ...............................................................  97 
4-10) برنامه ریزی پایانه فرودگاه ها .......................................................................  97
4-10-1) برنامه ریزی و طراحی پایانه مسافری ..........................................................  97
4-10-2) شناسایی حجم و انواع مختلف مسافران ..........................................................  98
4-10-3) اصول جریان حرکت مسافران تا پایانه ..........................................................  98  
4-10-4) محاسبه حجم مسافر در ساعت اوج ...............................................................  99
4-10-5) الگوی پایانه های مسافر ............................................................................  99
4-11) انواع الگوهای پایانه در سطح ........................................................................  99
4-12) عناصر متشکله پایانه ..................................................................................  102
4-13) انواع الگوی پایانه در ارتفاع .........................................................................  105
4-14) عملکرد عناصرمتشکله پایانه .........................................................................  105
فضاهای واقع درمسیرمسافرپروازهای خروجی، ورودی 
4-15) فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی ...............................................  106
4-15-1) محوطه مقابل پایانه ..................................................................................  106
4-15-2) محوطه کنترل امنیتی ...............................................................................  106
4-15-3) سالن عمومی خروجی ..............................................................................  106
4-15-4) محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر ...........................................................  106
4-15-5) سالن عمومی پرواز .................................................................................  107
4-15-6) محوطه کنترل امنیتی پرواز .......................................................................  107
4-15-7) دروازه های خروجی ...............................................................................  107
4-16) فضاهای واقع در مسیر پروازهای ورودی ........................................................  107
4-16-1) محوطه توقفگاه هواپیما .............................................................................  107
4-16-2) سالن دریافت بار .....................................................................................  107
4-16-3) سالن عمومی ورودی ...............................................................................  108  
4-16-4) محوطه مقابل ترمینال ...............................................................................  108
اجزای پایانه
4-17) بخش مسافران خروجی ................................................................................  109
4-17-1) جلوخان ................................................................................................  109 
4-17-2) محوطه انتظارعمومی ..............................................................................  110 
4-17-3) محوطه دریافت بلیط و پذیرش توشه و مسافر .................................................  111
4-17-4) تعداد پیشخوان ها ....................................................................................  111 
4-17-5) قسمت توشه داری ...................................................................................  111
4-17-6) کنترل های امنیتی ...................................................................................  111   
4-17-7) سالن ها و راهروهای مسافران خروجی ........................................................  112 
4-17-8) تسهیلات و تجهیزات لازم دربخش مسافران خروجی ........................................  112 
4-18) بخش مسافران ورودی .................................................................................  113 
4-18-1) سالن مسافران ورودی ..............................................................................   113
4-18-2) محوطه باراندازی و مطالبه توشه ................................................................  113 
4-18-3) جلوخان پایانه .........................................................................................  114 
4-18-4) کنترل دسترسی ......................................................................................  114 
4-18-5) امنیت محوطه ........................................................................................  114 
4-18-6) کنترل های امنیتی در سالن مسافران ............................................................  114
4-18-7) محوطه های پذیرش .................................................................................  114 
4-18-8) محوطه های چشم اندازباز دیدکنندگان ...........................................................  115 
4-18-9) تسهیلات بازرسی ....................................................................................  115 
4-19) ساختمان های عملیاتی و جنبی .......................................................................  115 
4-19-1) برج مراقبت و ساختمان عملیاتی ................................................................  115  
4-19-2) ساختمان میهمانان عالیقدر .........................................................................  117
4-19-3) مرکز فوریت های پزشکی ........................................................................  117 
4-19-4) پست و تسهیلات امنیتی پرواز ....................................................................  117 
4-19-5) تاسیسات سوخت رسانی ............................................................................  118
4-19-6) تاسیسات هواشنا سی ................................................................................  118 
4-20) ریز فضاهای موردنیاز در طراحی فرودگاه .......................................................   119
4-21) بررسی حرکت مسافران ورودی و خروجی به همراه باربه ترمینال ..........................  121 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست عکسها، جداول و نمودارها 
عنوان                                                                                                صفحه  
عکس ها :
1-1-1 نقشه ایران ..................................................................................................  4                 
1-1-2 نقشه تقسیم بندی شهرستان های استان کرمانشاه ....................................................  6 
1-1-3 نقشه آب و هوای ایران ...................................................................................  8
2-1 موزه BMW .................................................................................................  36
2-2 استادیوم فوتبال مونیخ .......................................................................................  36
2-3 برج هزاره توکیو .............................................................................................  37
2-4 فرودگاه چک لپ کک .......................................................................................  37
2-5 مرکزفرهنگی ژرژپمپیدو ...................................................................................  37
2-6 بانک HSBC هنگ هنگ ..................................................................................  38  
2-7 فرودگاه کا نسای ..............................................................................................  38
  
2-8 گنبد رایشتا گ .................................................................................................  39
 
2-9 فرودگاه لیونTGV۴-  ایستگاه ............................................................................  39
 
2-10 استادیوم المپیک مونیخ ....................................................................................  39               
2-11 آی مک .......................................................................................................  40
2-12 جارو برقی دایسون ........................................................................................  40
2-13 صندلی آیرون ...............................................................................................  41
2-14 میز پذیرش خمیده ..........................................................................................  41
2-15 ریچارد راجرز ..............................................................................................  43 
2-16 رنزو پیانو ....................................................................................................  43 
2-17 ژرژپمپیدو ...................................................................................................  44
2-18 مشخصات کلی بنا ..........................................................................................  45 
2-19 مشخصات فنی ساختمان ..................................................................................  46 
2-20 سازه ساختمان ...............................................................................................  46       
2-21 فضاهای داخلی ساختمان ..................................................................................  47
2-22 نماهای داخلی ساختمان ....................................................................................  47
2-23 ساختمان میلاد ...............................................................................................  49
2-24 ساختمان اداری فرشته ...................................................................................  50
فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه 
3-1 ساختمان اصلی ترمینال فرودگاه ..........................................................................  55
3-2 ساختمان خدمات بارهوایی و مطالبات ...................................................................  55
3-3 فضای داخلی قسمت اداری ترمینال .......................................................................  55
3-4 فضای امنیتی کنترل توشه و باردرسالن پروازهای داخلی ...........................................  55
3-5 نمایشی ازسقف فضایی اسپیس فرم سالن اصلی ترمینال ..............................................  56
3-6 غرفه ها واماکن خدمات رسانی داخل فرودگاه .........................................................  56
3-7 سالن اصلی ومحل رفت و آمد مسافرین ومشایعین پرواز ............................................  56
3-8 محل سوارو پیاده شده مسافران وهمراهان وتوشه ها برای ورود به ترمینال .....................  56
3-9 محل پارک وسایل نقلیه درمحوطه ........................................................................  57  
3-10فضای سبز داخل محوطه ..................................................................................  57            
3-11 ورودی اصلی به مجموعه فرودگاه .....................................................................  57
3-12 جاده دسترسی سواره روبه سایت .......................................................................  57     
3-13 اتوبان دسترسی سواره رو به فرودگاه ..................................................................  57
فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
3-14 فرودگاه بین المللی امام خمینی ...........................................................................  59 
3-15 برج مراقبت فرودگاه ......................................................................................  59
3-16 دید پرنده از فضای سبز ...................................................................................  61
3-17 شمای کلی از پارکینگ فرودگاه .........................................................................  61          
3-18 ساختمان مبادلات پستی فرودگاه .................................................................  61
3-19 محل اجتماع فرودگاه .......................................................................................  62
3-20 نقشه های راهنمای دسترسی فرودگاه ..................................................................  63
نمونه هایی ازساختمان فرودگاه های ساخته شده داخلی 
3-21ساختمان ترمینال فرودگاه خلیج فارس ..................................................................  64 
3-22 فرودگاه تبریز ...............................................................................................  64
3-23 ترمینال فرودگاه رشت .....................................................................................  65
3-24 فرودگاه ارومیه .............................................................................................  65
3-25 ترمینال ساری ...............................................................................................  66
3-26 خلیج فارس و برج تکنیکال بلاک .......................................................................  66 
3-27 ترمینال فرودگاه همدان ....................................................................................  67
3-28 ترمینال بین المللی کرمان .................................................................................  67
ترمینال 4- فرودگاه باراهاس مادرید
3-29 ترمینال 4- فرودگاه باراهاس مادرید ...................................................................  68
3-30 سایت فرودگاه ...............................................................................................  68
3-31 سقف موجدارفرودگاه ......................................................................................  69
3-32 بام طراحی شده پارکینگ فرودگاه ......................................................................  70 
3-33برش عرضی از ساختمان وابسته و ساختمان ترمینال اصلی ........................................ 70  
3-34 پلان های ساختمان وابسته  ...............................................................................  71    
3-35 پلان های ساختمان ترمینال ...............................................................................  71
3-36 برش ایزومتریک سقف و فضای دره ما نند ..........................................................  71
3-37 سازه سقف فرودگاه ........................................................................................  72
فرودگاه بین المللی پکن                                                                                  
3-38 سایت پلان ...................................................................................................  73
3-39 شمای کلی فرودگاه .........................................................................................  73                              
3-40 داخل سالن ترمینال .........................................................................................  73
3-41 برش عرضی فرودگاه .....................................................................................  74
3-42 برش طولی فرودگاه .......................................................................................  74
3-43 نمایش ستونهای قرمزدرطول بخش ترمينال ..........................................................  74  
3-44 سازه وسقف ترمينال .......................................................................................  74 
فرودگاه بین المللی T.W.A
3-45 نمای خارجی فرودگاه .....................................................................................  75 
3-46 نمای داخلی اطلاعات فرودگاه ...........................................................................  75     
3-47 مقطع فرودگاه ...............................................................................................  75
3-48 پشتیبانی سازه برای طاق ضربی ........................................................................  75
3-49 فضای عمومی بخش عملکردی ..........................................................................  75
فرودگاه بین المللی دالاس فورت ورث
3-50 نمای خارجی و برج کنترل ...............................................................................  76         
3-51 مسیرحرکتی فرودگاه ازدید پرنده .......................................................................  76
3-52 مقطع فرودگاه ...............................................................................................  76     
3-53 نمای خارجی ترمینال ......................................................................................  76 
فرودگاه و برج مراقبت سوند یکا 
3-54 پرسپکتیو فرودگاه ..........................................................................................  77 
3-55 اسکیس ازحجم ساختمان ..................................................................................  77
3-56 مقطع برج کنترل پرواز ...................................................................................  78 
3-57 برج کنترل پرواز ..........................................................................................  78 
3-58 فضای داخلی ترمینال ......................................................................................  78
فرودگاه بین المللی کانسای ژاپن 
3-59 پرسپکتیوطرح داخلی ترمینال مسافربری ............................................................  80             
3-60 سایت پلان فرودگاه .........................................................................................  80
3-61 مقطع طولی ..................................................................................................  81 
3-62 باند فرودگاه ..................................................................................................  81
3-63 سازه سقف فرودگاه ........................................................................................  81   
3-64 دید یک نقطه ای نمای شیشه ای فرودگاه ..............................................................  81
3-65 فضای داخلی سالن اصلی ترمینال ......................................................................  82
3-66 سامانه تهویه فرودگاه درسقف ...........................................................................  82
3-67 عکس هوایی سایت فرودگاه ..............................................................................  82
فرودگاه چک لپ کک ( CHEK LAP KOK
3-68 سایت پلان ...................................................................................................  83
3-69 قسمتی از پرسپکتیو سالن .................................................................................  84
3-70 پرسپکتیو مقطع سالن های ورودی ......................................................................  84
3-71 سایت فرودگاه ...............................................................................................  84
3-72 اسکیس فاستر ازحجم فرودگاه ...........................................................................  84  
فرودگاه بین اللملی کوالا لامپور/ مالزی
3-73 ورودی اصلی فرودگاه ....................................................................................  86
3-74 سازه سقف فرودگاه ........................................................................................  87
3-75 سایت پلان ترمینال اصلی ................................................................................  89
3-76 برج مراقبت فرودگاه ......................................................................................  89                      
3-77 نمای ورودی اصلی ........................................................................................  89 
3-78 عکس هوایی فرودگاه ......................................................................................  90   
3-79 ستون های چمانه و مخروطی سقف ترمینال ..........................................................  90
3-80 پلان طبقه چهارم (ترمینال اصلی) ......................................................................  90
3-81 مقطع ترمینال اصلی فرودگاه ............................................................................. 90 
3-82 اتصال اسکله اصلی به ترمینال اصلی .................................................................  91 
فرودگاه بین المللی Incheopn (IIAC) سئول، کره جنوبی
3-83 عکس هوایی فرودگاه ......................................................................................  92               
3-84 نمای جنوبی فرودگاه .......................................................................................  92
3-85 دیدپرنده از فرودگاه ........................................................................................  92
3-86 فضای داخلی سالن اصلی .................................................................................  92
 
 
 
جداول : 
1-2-1 شکل گیری پروازها ازسال 1783 تا 1988 .......................................................  17
1-2-2 هواپیماهای موجود در سیستم حمل و نقل هوایی در ایران ........................................  22
4-1 وضعیت پایانه با توجه به تعداد مسافرین خروجی سالیانه ..........................................  102
4-2 الگوهای فرودگاهی براساس تعدادمسافرخروجی سالیانه هواپیمایی فدرال  ....................  109
4-3 برنامه پروازهای فرودگاه اشرفی اصفهانی کرمانشاه ...............................................  127
 
نمودارها : 
4-1 انواع الگوی پایانه ..........................................................................................  100
4-2 جریان مسافر و توشه و بارپایانه داخلی ...............................................................  104
4-3 جریان مسافروبارخروجی از یک پایانه داخلی .......................................................  121
4-4 مسیر حرکت مسافر ........................................................................................  122
4-5 جریان مسافران ورودی ...................................................................................  123
4-6 مسافران خروجی به صورت متمرکز ..................................................................  124
4-7 مسافران خروجی به صورت نا متمرکز ........................................................  125
4-8 دیاگرام روابط فضاهای داخلی ترمینال ..........................................................  126
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله و مطالعات فرودگاه , فرودگاه ,رساله فرودگاه ,مطالعات فرودگاه ,نمونه موردی فرودگاه ,نقشه فرودگاه ,پلان فرودگاه ,برنامه فیزیکی فرودگاه ,
مقالات مرتبط
دانلود رساله فرودگاه
دانلود مطالعات پایان نامه معماری فرودگاه
رساله کامل طراحی فرودگاه

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک