خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
نقش برتر پارس سایت برتر معماری ایران           مولا علی (ع):هیچ بدی و زشتی بدتر از دروغگویی نیست. بحارالانوار           راستگو در آستانه نجات و بزرگوارى است و دروغگو در لبه پرتگاه و خوارى.نهج البلاغه           هر گاه در برادر (دينى) خود سه صفت ديدى به او اميدوار باش: حيا، امانتدارى و راستگويى.           راستگويى [مايه] آرامش و دروغگويى {مايه} تشويش است.نهج الفصاحه           برای امنیت بیشتر از فروشگاههای اینترنتی دارای نماد اعتماد خرید کنید            نقش برتر پارس اولین فروشگاه معماری دارای نماد اعتماد و تایید شده توسط مراجع ذیصلاح           دزدان فروشگاهی و اینترنتی در کمینند توصیه میکنیم از فروشگاه دارای نماد اعتماد خرید کنید           نقش برتر پارس اولین فروشگاه معماری دارای نماد اعتماد و تایید شده توسط مراجع ذیصلاح          
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: رساله و مطالعات فرودگاه

تاریخ ایجاد 08/26/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 165   قیمت: 35000 تومان   حجم فایل: 3024 kb  تعدادمشاهده  626


فهرست مطالب
عنوان 
                                                                                             صفحه 
چکیده ............................................................................................................  1
مقدمه .............................................................................................................  3  
 
فصل اول
بخش اول ( شناخت و معرفی استان کرمانشاه )
مقدمه ای بر شناخت استان کرمانشاه :
1-1-1) تقسیمات اقلیمی در ایران ..........................................................................  4
1-1-2) طبقه بندی اقلیمی آب و هوای استان کرمانشاه ................................................  4 
1-1-3) موقعیت جغرافیایی و خصوصیات اقلیمی .....................................................   5
1-1-4) ویژگی های جغرافیایی استان کرمانشاه ........................................................   5
1-1-5) جغرافیای استان کرمانشاه .........................................................................   5
1-1-5-1) نژاد .................................................................................................  6
1-1-5-2) زبان ................................................................................................  6
1-1-5-3) دین ..................................................................................................  6
1-1-6) سابقه تمدن در کرمانشاه ............................................................................  6
1-1-7) وجه تسمیه کرمانشاه ................................................................................  7
1-1-8) آثار باستانی، بناهای تاریخی و جاذبه های گردشگری .......................................  7
1-1-9) جغرافیای طبیعی استان ( آب و هوا )  ..........................................................  7      
1-1-9-1) ارتفاعات ...........................................................................................  7
1-1-9-2) دما ...................................................................................................  7
1-1-9-3) رژیم فصلی ........................................................................................  7
1-1-9-4) بارش ...............................................................................................  8
1-1-9-5) فشاراتمسفری، وضعیت بادهای محلی وبادهای غربی غالب ............................  8
1-1-9-6) آب ها ...............................................................................................  9
1-1-9-6-1) آبهای روی زمین .............................................................................  9
1-1-9-6-2) آبهای زیرزمین ...............................................................................  9
1-1-10) جمعیت ..............................................................................................  9
1-1-11) وضعیت سواد ......................................................................................  9
1-1-12) ویژگی های معماری بومی کرمانشاه ..........................................................  10 
1-1-13) انتخاب جهت مناسب برای ساختمان ...........................................................  10
1-1-14) انتخاب جهت ساختمان باتوجه به وزش باد ...................................................  10
1-1-15) فرم ساختمان متناسب بااقلیم .....................................................................  11
1-1-15-1) فرم خطی ........................................................................................  11
1-1-15-2) فرم مرکزی .....................................................................................  11
1-1-15-3) فرم مجموعه ای ...............................................................................  11
1-1-15-4) فرم خطی مرکزی .............................................................................  12
1-1-16) کنترل تابش آفتاب .................................................................................  12
1-1-17) انتخاب مصالح مناسب بااقلیم کرمانشاه .......................................................  12
1-1-18) محوطه سازی درجهت تامین آسایش لازم درفصول سرد وگرم سال ...................  13      
1-1-18-1) سایه طبیعی .....................................................................................  13
1-1-18-2) سایه مصنوعی .................................................................................  13
 
بخش دوم ( شناخت و تاریخچه موضوع )
ضرورت انتخاب پروژه :
1-2-1) مقدمه ..................................................................................................  14
1-2-2)انتخاب موضوع ......................................................................................  14
1-2-3) اهداف ایجاد موضوع ...............................................................................  14
1-2-4) روش تحقیق ..........................................................................................  15
1-2-5) پیشینه هوانوردی ....................................................................................  15
حمل و نقل هوایی :
1-2-6) مدل های مختلف حمل و نقل ......................................................................  17
1-2-6-1) سرعت .............................................................................................  17
1-2-6-2) مسافرت ممتد .....................................................................................  17
1-2-6-3) دسترسی ...........................................................................................  18
1-2-6-4) ایمنی ...............................................................................................  18
1-2-7) محدودیت های حمل و نقل هوایی ................................................................  18
1-2-7-1) ظرفیت .............................................................................................  18
1-2-7-2) وضعیت جوی ....................................................................................  18
1-2-7-3) محدودیت دسترسی ..............................................................................  18
1-2-8) وظایف سازمان های حمل ونقل هوایی .........................................................  18
1-2-9) سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) ...............................................  18
1-2-10) سازمان هوانوردی فدرال (FAA) ............................................................  19
1-2-11) سازمان های منطقه ای ...........................................................................  19
1-2-12) انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی یانا ........................................................  19
1-2-13) کمیته مجامع بین المللی فرودگاه ها .............................................................  20
1-2-14) موسسه ترابری هوایی .............................................................................  20
1-2-15) کمیته مشورتی فرودگاه ها ........................................................................  20
1-2-16) مشخصات حمل و نقل هوایی .....................................................................  20
1-2-16-1) گنجایش هواپیما ..................................................................................  20  
1-2-16-2) سرعت هواپیما ...................................................................................  20 
1-2-17) فعالیت های هوایی ..................................................................................  21
1-2-17-1) ترابری هوایی ....................................................................................  21
1-2-17-2) کارهای هوایی ....................................................................................  21
1-2-17-3) هواپیماهای عمومی ..........................................................................  21
1-2-17-4) هواپیماهای دولتی ............................................................................  21
پیشینه هوانوردی در ایران 
1-2-18) تاریخچه پرواز در ایران .......................................................................  21
1-2-19) اساس پی ریزی نیروی هوایی در ایران ..................................................... 21
1-2-20) حمل ونقل هوایی مسافروبار در ایران .......................................................  22
1-2-21) اولین هواپیماکه در ایران ساخته شد ..........................................................  22
1-2-22) توسعه ورشد فرودگاهی در ایران .............................................................  23
1-2-23) موقعیت فرودگاه های ایران ....................................................................  23
1-2-24) چگونگی سرمایه گذاری درصنعت حمل ونقل هوایی درایران .........................   23
1-2-25) تاریخچه احداث فرودگاه .........................................................................  24
1-2-26) تعریف فرودگاه ...................................................................................   24
1-2-27) فلسفه شکل گیری پروازوفرودگاه ازپیش ازجنگ جهانی تابه امروز ...................  24
1-2-28) موارد استفاده از فرودگاه ........................................................................  29
1-2-29) چهار مکتب فرودگاه ..............................................................................  29
1-2-29-1) مکتب اول ........................................................................................ 29  
1-2-29-2) مکتب دوم .......................................................................................  29
1-2-29-3) مکتب سوم ......................................................................................   29
1-2-29-4) مکتب چهارم ...................................................................................   29
 
فصل دوم ( اصول و مبانی نظری پروژه )
سبک های تک :
2-1) تاریخچه ..................................................................................................  30
2-2) بررسی کلی سبک ......................................................................................  30
2-3) جمع بندی های تک .....................................................................................  31
2-4) مفاهیم معماری های تک ..............................................................................   32
2-5) ویژگی ها و خصوصیات معماری های تک .......................................................  34
2-6) اصول فکری وطراحی سبک های تک ............................................................. 34 
2-7) تطابق تکنولوژی با اکولوژی .........................................................................  35
2-8) نمونه های معروف سبک های تک ..................................................................  36
2-9) آثاری در زمینه سبک های تک ......................................................................  38
2-9-1) برج   REW .........................................................................................  38
2-9-2) فرودگاه کانسای ......................................................................................  38
2-9-3) گنبد رایشتاک .........................................................................................  39
2-9-4) فرودگاه لیونTGV4 – ایستگاه ..................................................................  39
2-9-5) ساختمان مری اکس .................................................................................  39
2-9-6) استادیوم المپیک مونیخ .............................................................................  39
2-10) معرفی محصولات سبک های تک ................................................................  40
2-10-1) آی مک ..............................................................................................  40
2-10-2) جاروبرقی دایسون ................................................................................. 40
2-10-3) صندلی آیرون ......................................................................................  40
2-10-4) میزپذیرش خمیده ................................................................................... 41
بیوگرافی معماران مشخصه این سبک :
2-11)  ریچارد راجرز .......................................................................................  41
2-12) رنزو پیانو ..............................................................................................  43
معرفی برترین اثرسبک های تک :
2-13) ژرژ پمپیدو .............................................................................................  43
2-14) آشنایی با معماری های تک در ایران .............................................................  48
نمونه های کارشده های تک در ایران :
2-15) ساختمان میلاد .......................................................................................  49
2-16) سفارت ایران در سئول ............................................................................  50
2-17) ساختمان اداری فرشته .............................................................................  50
2-18) سرکنسولگری ایران درهرات ....................................................................  51
 
فصل سوم ( بررسی مصادیق داخلی و خارجی )
بررسی نمونه های داخلی :
3-1) فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه ................................................. 53
3-1-1) موقعیت فرودگاه .....................................................................................  53
3-1-2) تاریخچه فرودگاه ....................................................................................  53
3-1-3) خصوصیات ساختمان ترمینال اصلی فرودگاه .................................................  53
3-1-4) مساحت زیربنای ساختمان های داخل سایت فرودگاه .........................................  53
3-1-5) مساحت ساختمان های فرعی در داخل سایت فرودگاه ........................................  54
3-2) فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) .......................................................  58
3-2-1) تاریخچه طرح ........................................................................................  58
3-2-2) موقعیت قرارگیری فرودگاه ........................................................................  59
3-2-3) بررسی تکنیکهای روزدنیا درفرودگاه امام درمقایسه با فرودگاه مهرآباد .................  60 
3-2-4) مشخصات فنی و کلی طرح ........................................................................  60
3-2-5) داستانی جالب از چگونگی شکل گیری فضای سبز فرودگاه .................................  61
3-2-6) پارکینگ فرودگاه .....................................................................................  62                               
3-2-7) مشکلات مدیریتی فرودگاه ..........................................................................  62 
3-3) نمونه هایی ازساختمان فرودگاه های ساخته شده داخلی ........................................  63
3-3-1) فرودگاه خلیج فارس .................................................................................  63
3-3-2) فرودگاه تبریز ........................................................................................  64
3-3-3) ترمینال فرودگاه رشت ............. فهرست مطالبقیمت : 35
................................................................. 64
3-3-4) فرودگاه ارومیه .......................................................................................  65
3-3-5) ترمینال ساری ........................................................................................  65
3-3-6) فرودگاه خلیج فارس و برج تکنیکال بلاک ......................................................  66  
3-3-7) ترمینال فرودگاه همدان ..............................................................................  66
3-3-8) ترمینال بین المللی کرمان ...........................................................................  67
بررسی نمونه های خارجی :
3-4) ترمینال 4- فرودگاه باراهاس مادرید ................................................................  68 
3-4-1) تاریخچه طرح .........................................................................................  68
3-4-2) اجزا اصلی طرح ترمینال فرودگاه ................................................................  69
3-4-3) سازه سقف فرودگاه ...................................................................................  72                                                                                                      
3-5) فرودگاه بین المللی پکن ...................................................................... 72                                                                                 
3-5-1) تاریخچه طرح .........................................................................................  72
3-6) فرودگاه بین المللی T.W.A ................................................................  75
3-7) فرودگاه بین المللی دالاس فورت ورث ..............................................................  76
3-7-1) تاریخچه طرح ..........................................................................................  76
3-8) فرودگاه سوند یکا ........................................................................................  77
3-8-1) تاریخچه طرح ..........................................................................................  77
3-9) فرودگاه بین المللی کانسای ژاپن .....................................................................  79
3-9-1) تاریخچه طرح ..........................................................................................  79 
3-9-2) معماری ..................................................................................................  79 
3-9-3) خدمات پیشرفته .........................................................................................  80
3-9-4) سازه ...................................................................................................  80
3-10) فرودگاه چک لپ کک ( CHEK LAP KOK ) ...........................................  82
3-10-1) تاریخچه طرح .......................................................................................  82
3-11) فرودگاه بین المللی کوآلالامپور مالزی ............................................................  85   
3-11-1) تاریخچه طرح .......................................................................................  85
3-11-2) طرح های توسعه فرودگاه .........................................................................  86  
3-11-3) طراحی و زیرساخت ها ...........................................................................  86
3-11-4) برج مراقبت پرواز .................................................................................  87
3-11-5) باندها ..................................................................................................  87
3-11-6) طرح فرودگاه ........................................................................................  87
3-12) فرودگاه بین المللی Incheopn (IIAC) سئول، کره جنوبی ..............................  91
3-12-1) تاریخچه طرح .......................................................................................  91
 
فصل چهارم ( استانداردها، ضوابط و برنامه ریزی فیزیکی ) 
4-1) انواع فرودگاه ها ...........................................................................  93
4-2) تقسیم بندی فرودگاه ها براساس سیستم ایکائو .......................................................   93
4-2-1) ترانسپورت اقیانوس پیما .............................................................................   93
4-2-2) حمل و نقل قاره ای ....................................................................................   93
4-2-3) حمل و نقل بین المللی .................................................................................   93
4-2-4) حمل و نقل داخلی ......................................................................................   93
4-3) ترمینال به مثابه یک نوع ساختمان منحصر به فرد ................................................   94             
4-4) مشخصات تاثیر گذارهواپیما درطراحی فرودگاه ...................................................   94   
4-4-1) نوع بالا بری ...........................................................................................   94 
4-4-2) اندازه هواپیما............................................................................................   95
4-4-3) حداقل شعاع گردش ....................................................................................  95  
4-4-4) حداقل شعاع دور زدن در هوا .......................................................................  95
4-4-5) ظرفیت هواپیما .........................................................................................  95
4-4-6) وزن هواپیما ............................................................................................  95
4-4-7) ترشح سوخت ...........................................................................................  95
4-4-8) سر و صدا ..............................................................................................  95
انتخاب مکان فرودگاه  
4-5) عوامل دخیل درانتخاب محل فرودگاه .................................................................  95
4-6) مطالعات زیست محیطی .................................................................................  96
4-7) عناصرمتشکله یک فرودگاه ............................................................................  96
4-8) انواع مطالعات مربوط به برنامه ریزی فرودگاه ...................................................  96
4-8-1) طرح  سیستمی فرودگاهی ...........................................................................  96
4-8-2) طرح جامع فرودگاهی ................................................................................  96
4-8-3) طرح تفضیلی فرودگاهی .............................................................................  96
4-9) مراحل مطالعه توسعه شبکه فرودگاهی ...............................................................  97 
4-10) برنامه ریزی پایانه فرودگاه ها .......................................................................  97
4-10-1) برنامه ریزی و طراحی پایانه مسافری ..........................................................  97
4-10-2) شناسایی حجم و انواع مختلف مسافران ..........................................................  98
4-10-3) اصول جریان حرکت مسافران تا پایانه ..........................................................  98  
4-10-4) محاسبه حجم مسافر در ساعت اوج ...............................................................  99
4-10-5) الگوی پایانه های مسافر ............................................................................  99
4-11) انواع الگوهای پایانه در سطح ........................................................................  99
4-12) عناصر متشکله پایانه ..................................................................................  102
4-13) انواع الگوی پایانه در ارتفاع .........................................................................  105
4-14) عملکرد عناصرمتشکله پایانه .........................................................................  105
فضاهای واقع درمسیرمسافرپروازهای خروجی، ورودی 
4-15) فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی ...............................................  106
4-15-1) محوطه مقابل پایانه ..................................................................................  106
4-15-2) محوطه کنترل امنیتی ...............................................................................  106
4-15-3) سالن عمومی خروجی ..............................................................................  106
4-15-4) محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر ...........................................................  106
4-15-5) سالن عمومی پرواز .................................................................................  107
4-15-6) محوطه کنترل امنیتی پرواز .......................................................................  107
4-15-7) دروازه های خروجی ...............................................................................  107
4-16) فضاهای واقع در مسیر پروازهای ورودی ........................................................  107
4-16-1) محوطه توقفگاه هواپیما .............................................................................  107
4-16-2) سالن دریافت بار .....................................................................................  107
4-16-3) سالن عمومی ورودی ...............................................................................  108  
4-16-4) محوطه مقابل ترمینال ...............................................................................  108
اجزای پایانه
4-17) بخش مسافران خروجی ................................................................................  109
4-17-1) جلوخان ................................................................................................  109 
4-17-2) محوطه انتظارعمومی ..............................................................................  110 
4-17-3) محوطه دریافت بلیط و پذیرش توشه و مسافر .................................................  111
4-17-4) تعداد پیشخوان ها ....................................................................................  111 
4-17-5) قسمت توشه داری ...................................................................................  111
4-17-6) کنترل های امنیتی ...................................................................................  111   
4-17-7) سالن ها و راهروهای مسافران خروجی ........................................................  112 
4-17-8) تسهیلات و تجهیزات لازم دربخش مسافران خروجی ........................................  112 
4-18) بخش مسافران ورودی .................................................................................  113 
4-18-1) سالن مسافران ورودی ..............................................................................   113
4-18-2) محوطه باراندازی و مطالبه توشه ................................................................  113 
4-18-3) جلوخان پایانه .........................................................................................  114 
4-18-4) کنترل دسترسی ......................................................................................  114 
4-18-5) امنیت محوطه ........................................................................................  114 
4-18-6) کنترل های امنیتی در سالن مسافران ............................................................  114
4-18-7) محوطه های پذیرش .................................................................................  114 
4-18-8) محوطه های چشم اندازباز دیدکنندگان ...........................................................  115 
4-18-9) تسهیلات بازرسی ....................................................................................  115 
4-19) ساختمان های عملیاتی و جنبی .......................................................................  115 
4-19-1) برج مراقبت و ساختمان عملیاتی ................................................................  115  
4-19-2) ساختمان میهمانان عالیقدر .........................................................................  117
4-19-3) مرکز فوریت های پزشکی ........................................................................  117 
4-19-4) پست و تسهیلات امنیتی پرواز ....................................................................  117 
4-19-5) تاسیسات سوخت رسانی ............................................................................  118
4-19-6) تاسیسات هواشنا سی ................................................................................  118 
4-20) ریز فضاهای موردنیاز در طراحی فرودگاه .......................................................   119
4-21) بررسی حرکت مسافران ورودی و خروجی به همراه باربه ترمینال ..........................  121 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله و مطالعات فرودگاه , فرودگاه ,رساله فرودگاه ,مطالعات فرودگاه ,نمونه موردی فرودگاه ,نقشه فرودگاه ,پلان فرودگاه ,برنامه فیزیکی فرودگاه ,
مقالات مرتبط
رساله کامل طراحی فرودگاه

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک