خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
نقش برتر پارس سایت برتر معماری ایران       جهت مطمعن شدن از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       راستگو در آستانه نجات و بزرگوارى است و دروغگو در لبه پرتگاه و خوارى.نهج البلاغه       برای امنيت بيشتر از فروشگاههای اينترنتی دارای نماد اعتماد خريد کنيد        نقش برتر پارس اولین فروشگاه معماری دارای نماد اعتماد و تایید شده توسط مراجع ذیصلاح       دزدان فروشگاهی و اینترنتی در کمینند توصیه میکنیم از فروشگاه دارای نماد اعتماد خرید کنید       نقش برتر پارس اولین فروشگاه معماری دارای نماد اعتماد و تایید شده توسط مراجع ذیصلاح      
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: مطالعات طراحي کتابخانه تخصصی معماری

تاریخ ایجاد 10/16/2013 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 220   قیمت: 22000 تومان   حجم فایل: 8505 kb  تعدادمشاهده  1544 
فصل اول: كليات    1
1-1-مقدمه    2
1-2-تبيين موضوع    2
1-3-ارائه دلايل انتخاب موضوع    2
1-4-معرفي سايت    3
1-4-1-موقعيت سايت در شهر ساري    4
1-5-روش جمع آوري اطلاعات    4
1-6-معرفي روش و فرآيند طراحي    5
1-7- نتيجه گيري    5
فصل دوم: مباني نظري طراحي    6
2-1-مقدمه    7
2-2- تئوري هاي مرتبط با موضوع    7
2-2-1-آمار مربوط به نشر كتاب در جهان    7
2-2-2-سرانة مطالعه در ايران    7
2-2-3-تئوري آرتور لوئيس در رابطه با رشد جمعيت    7
2-2-4-دلايل كتاب نخواني    8
2-2-5- كافي نتينه كردن    8
2-2-5-شناخت جامعه كتابخانه    8
2-2-6-انواع كتابخانه ها    9
2-2-6-1-كتابخانه ملي    9
2-2-6-2-كتابخانه دانشگاهي    11
2-2-6-3-كتابخانه تخصصـي    13
2-2-6-4-كتابخانه پژوهشي    13
2-2-6-5-كتابخانه عمومي    14
2-2-6-6-كتابخانه شخصي ( خصوصي )    15
2-2-6-7- كتابخانه آموزشگاهي    15
2-2-6-8-آرشـــيو    16
2-3-معرفي و تحليل مصداق ها و نمونه هاي داخلي و خارجي    17
2-3-1- كتابخانة مركزي گرگان ، صفامنش و همكاران    17
2-3-1-1- سايت پلان مجموعه    19
2-3-1-2- دياگرام روابط مجموعه    20
2-3-1-3- لكة فضاها در طبقات    21
2-4-احكام و معيارهاي نظري طراحي    22
2-5-نتيجه گيري    24
مراجع و ماخذها    25
فصل سوم: بستر طراحي    26
3-1- مقدمه    27
3-2-سيماي جمعيتي مازندران    27
3-2-1-سيماي كلي    27
3-2-1-1-ويژگيهاي جغرافيايي ،‌جعيتي و اقتصادي استان مازندران    28
3-3- معماري بومي مازندران    30
3-3-1- شرايط محيطي حاكم بر معماري سنتي مازندران    31
3-3-2- روش هاي عمده ساخت بناهاي مسكوني سنتي    31
3-3-3- مفاهيم سنتي معماري منطقه    32
3-3-3-1- خانه    32
3-3-3-2- ايوان و تالار    32
3-3-3-3- بام    33
3-3-3-4- حصار    33
3-3-4- معماري خانه هاي شهري    33
3-4- اقليم    34
3-4-1- سيماي اقليمي مازندران    34
3-4-2- دما    35
3-4-3- رطوبت    35
3-4-4- ميزان بارندگي    37
3-4-5- ميزان بارندگي در فصل تابستان و زمستان    38
3-4-6- تابش آفتاب    38
3-5- زمين شناسي استان مازندران    39
3-6- مطالعات شهرستان ساري    39
3-6-1- موقعيت عمومي شهرساري    40
3-6-2- پيدايش اوليه و نقطه اوليه شهر ساري    41
3-6-3- وجه تسميه شهر ساري    44
3-6-4- مراحل توسعه فيزيكي شهر ساري در دوره معاصر    45
3-6-5- موانع و جهات توسعه شهرساري    46
3-6-6- توسعه آشفته شهري    46
3-6-7- تعيين الگوي توسعه شهرساري    47
3-6-8- موقعيت رياضي و خصوصي شهر ساري    48
3-6-9- مطالعات اقليمي شهرستان ساري    49
3-6-9-1- درجه حرارت    50
3-6-9-2- رطوبت    51
3-6-9-3- يخبندان    52
3-6-10- منابع آبي، دريا و ساحل    52
3-6-11- پوشش گياهي منطقه ساري    53
3-6-12- خاك هاي منطقه ساري    54
3-6-13- زمين شناسي ساري    54
3-7- نحوه تاثير عوامل اقليمي درتعيين جهت يك ساختمان    54
3-7-1- تابش آفتاب و حرارت    55
3-7-2- تشخيص مواقع گرم و سرد يك محل    56
3-7-3- تاثير سايه بانها    56
3-7-4- باد    56
3-7-5- اثرات باد و نسيم در خانه سازي    57
3-7-6- تعيين درجه آسايش جسمي    57
3-7-7- عملكرد تهويه و نياز به آن در ساختمان    58
3-7-8- موقعيت پنجره و تاثير ان در وضعيت تهويه طبيعي    58
3-8- تهويه مورد نياز در اقليم معتدل و مرطوب    59
3-8-1- اثرات محوطه سازي بر سرعت نسيم در كرانه هاي بحر خزر    59
3-8-2- اثرات ديوارها بر مسير و سرعت نسيم    60
3-8-3- تابش    61
3-8-4- بارندگي و رطوبت    62
3-9- معماري منطقه در رابطه با اقليم    63
3-10- معرفي و تحليل شاخصه هاي معماري شهر    65
3-10-1- اماكن ديدني    65
3-10-2- كتابخانه عمومي    65
3-10-3- امكانات فرهنگي و هنري شهرستان ساري    66
3-10-4- كتابخانه ها و مراكز فرهنگي و هنري كو دكان و نو جوانان    67
3-10-5-  سينما و ظرفيت آن    67
3-10-6- چابخانه و موسسه انتشاراتي    67
3-10-7- آثار تاريخي    67
3-11-معرفي سايت طراحي با نقشه ها و تصاويري از داخل و بيرون سايت    68
3-11-1-معرفي محدوده سايت    68
3-11-2-بررسي ديد از بيرون به داخل سايت    69
3-12-احكام حاصل از قوانين شهري ،اقليم ،همجواري ها و...    70
3-13-نتيجه گيري    70
مراجع و ماخذها    72
فصل چهارم: برنامه ريزي فيزيكي    73
4-1-بررسي استانداردهاي كلان طراحي پروژه و استخراج ليست فضاهاي مورد نياز    73
4-4- بررسي استانداردها و ابعاد ريز فضاها ، مبلمان و... و محاسبة سرانه ها    73
مقدمه    74
4-1-بررسي استانداردهاي كلان طراحي پروژه و استخراج ليست فضاهاي مورد نياز    74
4-1-1- محاسبة ظرفيت پذيرش مجموعه    74
4-1-1-1- انتخاب سايت با توجه به كتابخانه هاي موجود    74
4-1-1-2- محاسبة تعداد افراد جامعة استفاده كننده از مجموعه    75
4-1-2- تعيين استانداردهاي كلان پروژه با داشتن ظرفيت استفاده كنندگان    76
4-1-2-1- تعداد جلدهاي كتاب    77
4-1-2-2- طول قفسه كتاب    77
4-1-2-3- مساحت كف براي قسمت قفسه ها    77
4-1-2-4- مساحت كف براي قسمت مطالعه    77
4-1-2-5- فضاي كار كاركنان    77
4-1-2-6- فضاهاي جانبي    77
4-1-2-7- مساحت كلي مجموعه    77
4-1-2-8- فضاي كاربران اينترنت    78
4-1-2-9- سالن اجتماعات    78
4-1-2-10- كتاب فروشي    78
4-1-2-11- نمايشگاه موقت    78
4-2- بررسي مفاهيم كلي مربوط به پروژه    79
4-2-1- دسترسي به ساختمان    79
4-2-2- اختلاف سطح و شيب ورودي    80
4-2-3-تعداد طبقات    80
4-2-4- سطوح    81
4-2-5-تزئينات    82
4-2-6-حفاظت    82
4-2-7- تاسيسات مكانيكي    84
4-2-7-1- دستگاه هاي بالابرنده    85
4-2-8- وسايل ديداري و شنيداري    86
4-2-8-1- ماشين چاپ    86
4-2-8-2- دستگاه فتوكپي    86
4-2-8-3- ماشين اوزاليد    86
4-2-8-4- دستگاه طبع و نشر روميزي    86
4-2-8-5- دستگاه پست تصويري با پست الكترونيكي    87
4-2-8-6- ميكروفرم    87
4-2-8-7- ميكروفيلم    87
4-2-8-8- ميكروفيش    87
4-2-8-9- ميكرواپاك    87
4-2-8-10- اسلايد    88
4-2-8-11- فيلم    88
4-2-12- .نوارهاي ويدئوئي    88
4-2-13- تأسيسات تلفن    89
4-2-9-عوامل  مؤثر در سيستم تاسيسات ( تهويه ، نور و ... )    90
4-2-9-1-گرما    90
4-2-9-2- هوا    91
4-2-9-3-رطوبت    93
4-2-9-4-گرد و غبار    94
4-2-9-5- صدا    94
4-2-9-6- .نور طبيعي    95
4-2-9-7- .نور مصنوعي    96
4-3- بررسي سناريوي عملكردي و ويژگي هاي فضاها (استخراج ليست فضاهاي مورد نياز )    97
4-3-1- توضيح كلي دربارة كتابخانه هاي نوين و باغ كتاب    97
4-3-2 سالن ورودي    99
4-3-3- سالن مطالعه    100
4-3-2-1-سالن مطالعه با قفسه هاي در دسترس    101
4-3-2-2-سالن مطالعه بدون قفسة كتاب    104
4-3-3-سالن اينترنت    104
4-3-4-سالن اجتماعات    104
4-3-5-اتاق هاي ديداري و شنيداري    105
4-3-6-اداري    107
4-3-6-1-  بخش مديريت    108
4-3-6-2-  بخش تعميرات و انبار كتاب    109
4-3-7-كتاب فروشي    109
4-3-8-نمايشگاه    109
4-3-9-باغ و تراس براي مطالعه در هواي آزاد    109
4-4- بررسي استانداردها و ابعاد ريز فضاها ، مبلمان و... و محاسبة سرانه ها    110
4-4-1- ابعاد و اندازه قفسه كتاب    111
4-3-2- مطالعه كنندگان (استانداردهاي مبلمان فضاي مطالعاتي )    120
4-4-2- كاركنان ( استانداردهاي قسمت اداري )    122
4-4-3-  استانداردهاي سالن اجتماعات    126
4-4-4- ابعاد و اندازه فضاها براي استفادة معلولين    129
4-4-5- استانداردها براي كار با كامپيوتر    130
4-4-6-  بار طبقات    134
4-4-7-آسانسور    135
4-4-8- پاركينگ    137
4-5-محاسبة مساحت فضاهاي خرد و كلان با استفاده از سرانه ها و ظرفيت ها    138
4-6-نتيجه گيري    141
مراجع و ماخذها    142
فصل پنجم: فرايند طراحي    143
مقدمه    144
5-1- تحليل سايت    144
5-1-1-دسترسي به سايت    144
5-1-1-1-  دسترسي پياده    144
5-1-1-2- سواره ( به پاركينگ )    144
5-1-1-3- افرادي كه از وسايل نقليه عمومي (تاكسي)  استفاده مي كنند    145
5-1-2-بررسي همسايگي سايت    146
5-1-3- ديدهاي مطلوب  سايت    146
5-1-4-تحليل نور مطلوب و نا مطلوب سايت    147
5-1-5- تحليل بادهاي مطلوب و نامطلوب سايت    148
5-2-مكان يابي بنا در سايت با توجه به عوامل مختلف    149
5-2-1-لكه هاي اوليه    149
5-2-1-1-لكه پاركينگ    149
5-2-2-2-لكه ساختمان    150
5-2-2-كشيدگي ساختمان با توجه به عوامل اقليمي،ديد و دسترسي    150
5-3-ايده هاي اوليه    151
5-3-1-ايده هاي اوليه طرح    152
5-3-2-تبديل ذهنيت به عينيت    153
5-4-تحليل و انتخاب گزينه برتر    155
5-5-طراحي هاي صورت گرفته    155
5-5-1-اولين طرح    155
5-5-1-1- مزاياي اولين طرح (كه در طرح بعدي نيز از آنها استفاده شد)    156
5-5-1-2- معايب اولين طرح    156
5-5-2-دومين طرح    157
5-5-2-1-مزاياي طرح دوم    159
5-5-2-2-معايب طرح ايدة دوم    160
5-6-تحليل طرح برگزيده    161
5-6-1- بررسي كانسپت و ايده و ويژگي ها و مفاهيم كلي طرح    161
5-6-2- تحليل و بررسي هر يك از فضاها و ايده هاي به كار رفته در آنها    176
5-7-تحليل سيستم سازه اي و مصالح برگزيده شده براي طرح    191
5-7-1- اولين طرح سازه اي براي محل درزهاي انقطاع    193
5-7-2- دومين طرح سازه اي براي محل قرارگيري درزهاي انقطاع    195
فصل ششم: ارائه نقشه ها    198
فصل هفتم : ضمايم    222
 
شكل 1-1- موقعيت سايت در شهر ساري ، مهندسين مشاور ابردشت    4
شكل 3-6- ماكت كتابخانة مركزي گرگان ، مآخذ نگارنده    17
شكل 3-7- كروكي سايت كتابخانه مركزي گرگان ، مآخذ نگارنده    18
شكل 3-8- ورودي كتابخانة مركزي گرگان، مآخذ نگارنده    18
شكل 3-9- سايت پلان كتابخانة مركزي گرگان ، مآخذ نگارنده    19
شكل 3-10 دياگرام روابط فضاهاي كتابخانة مركزي گرگان ، مآخذ نگارنده    20
شكل 3-11- لكة فضاها در طبقات كتابخانة مركزي گرگان ، مآخذ نگارنده    21
شكل 3-1- عكس هوايي مازندران ، http://www.google.com/maps    28
شكل 3-3- چهار دروازه و حصار تاريخي ساري در دوران آغامحمدخان قاجار ، سينايي، جغرافياي تاريخي ساري،1373، 326    43
شكل 3-4- محدودة سايت .مهندسان مشاور معماري و شهرسازي    68
شكل 3-5- ديد از بيرون به داخل سايت ، ماخذ نگارنده    69
شكل 1-1- محدودة تحت پوشش كتابخانه هاي موجود و محدودة پيشنهادي باغ كتاب در مركز شهر ساري ، مهندسين مشاور ابردشت .    75
شكل 4-2- نسبت مساحت محدودة تحت پوشش باغ كتاب به مساحت كل شهر ساري ، مهندسين مشاور ابردشت .    75
شكل4-3- مساحت قفسه هاي كتاب در قسمت هاي بسته به روي عموم (.نويفرت ، اطلاعات معماري، 327)    111
شكل 4-3- مساحت قفسه هاي با دسترسي باز (.نويفرت ، اطلاعات معماري، 327)    111
شكل4-4- واحدهاي قفسه براي بزرگسالان ( نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    112
شكل 4-5- كاردكس سنتي (نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    112
شكل 4-6- قفسه مطبوعات  (نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    112
شكل 4-7- ارتفاع واحد چهار قفسه اي بزاي بچه هاي كوچك (نويفرت ، اطلاعات معماري ، 329)    112
شكل 4-8- قفسه مخصوص بچه هاي مدرسه رو (نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    113
شكل 4-9- ارتفاع واحد 5 قفسه اي (نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    113
شكل4-10- حداقل فضاي لازم براي قفسه ها با توجه به حالت هاي مختلف افراد    115
standards,p384)  Time saver Donald ، Watson )    115
شكل 4-11- حداقل فضاي ميان ميزها (نويفرت ، اطلاعات معماري،  329)    121
شكل 4-12- مساحت يك محل كار فردي (نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    121
شكل 4-13- همگامي كه كتاب ها بين كاربران در حال نشسته و ايستاده حركت داده مي شوند (نويفرت ، اطلاعات معماري،329)    121
شكل 4-14-حداقل فضاي آزاد در قسمت مطالعه ( نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    121
شكل 4-15- غرفه هاي مطالعة فردي (نويفرت ، اطلاعات معماري، 329)    122
شكل 4-16- ميز دفتري با 5/0 متر مربع فضاي كف (نويفرت ، اطلاعات معماري، 349)    124
شكل 4-17- ميز كامپيوتر با صفحة كشويي (نويفرت ، اطلاعات معماري، 349)    124
شكل4-18- كابينت هاي فايل گذاري (نويفرت ، اطلاعات معماري،349)    125
شكل 4-19- كابينت فايل گذاري عمودي (نويفرت ، اطلاعات معماري، 349)    125
شكل 4-20- كابينت هاي فايل گذاري كه مي توانند رديفي تركيب شوند (نويفرت ، اطلاعات معماري، 349)    125
شكل 4-21- كمترين ابعاد دفتر دو نفره (نويفرت ، اطلاعات معماري، 346)    125
شكل 4-22- ابعاد صندلي هاي تاشو (نويفرت ، اطلاعات معماري، 478)    127
شكل 4-23- عرض رديف : 25 صندلي+در ضروري (نويفرت ، اطلاعات معماري ، 478)    127
شكل 4-24- عرض رديف : 16 صندلي (نويفرت ، اطلاعات معماري، 478)    127
شكل 4-25- ارتفاع صندلي هاي سالن اجتماعات (نويفرت ، اطلاعات معماري، 479)    128
شكل 4-26- منحني محل چيدن صندلي ها و تغييرات آن  (نويفرت ، اطلاعات معماري، 479)    129
شكل4-27- فضاي حركتي لازم براي حركت معلولين standards, 389)  Time saver Donald Watson , )    129
شكل 4-28- نمونه اي از چيدمان فضا براي استفادة معلولين standards389)  Time saver Donald  Watson , )    130
شكل 4-29- محل كار فردي (نويفرت، اطلاعات معماري، 351)    131
شكل 4-30- ابعاد اثاثية محل كار فردي (نويفرت، اطلاعات معماري، 351)    132
شكل 4- 31- فضاي پا (نويفرت، اطلاعات معماري،351)    132
شكل 4-32- وضعيت ارگونوميك صحيح (نويفرت، اطلاعات معماري،351)    133
شكل 4-33-  دسترسي ترجيحي و مجاز (نويفرت، اطلاعات معماري،351)    133
شكل 4-34- در و پلان آسانسور (نويفرت، اطلاعات معماري،197)    136
شكل 4-35- اتاق موتور آسانسور (نويفرت، اطلاعات معماري، 197)    136
شكل 4-36- اتومبيل استاندارد (نويفرت، اطلاعات معماري، 437)    137
شكل 4-37- نرده ها و سپر ماشين (نويفرت، اطلاعات معماري، 437)    137
شكل 4-38- پارك كردن 90 درجه ورود و خروج با حركت دو طرفه  (نويفرت، اطلاعات معماري، 437)    137
شكل 5-1- دسترسي به سايت ، ماخذ نگارنده    145
شكل5-2- همسايگي هاي سايت ، ماخذ نگارنده    146
شكل 5-3- ديدهاي مطلوب سايت ، ماخذ نگارنده    147
شكل 5-4- نورهاي مطلوب و نامطلوب سايت ، ماخذ نگارنده    147
شكل 5-5- بادهاي مطلوب و نامطلوب سايت ، ماخذ نگارنده    148
شكل 5-6- مكان يابي لكة پاركينگ ، ماخذ نگارنده    149
شكل 5-7- مكان يابي لكة ساختمان ، ماخذ نگارنده    150
شكل 5-8- كشيدگي ساختمان ، ماخذ نگارنده    151
شكل 5-9- ارتباط بصري لابي و مسير پياده ، ماخذ نگارنده    154
شكل 5-10- اولين طرح ، ماخذ نگارنده    155
شكل 5-11-  ايدة كلي دومين طرح ، ماخذ نگارنده    157
شكل 5-12- ايدة لايه هاي فكري انسان در طرح دوم  ، ماخذ نگارنده    158
شكل 5-13- تاثير خطوط فكري نويسنده و سيل اطلاعات بر لايه هاي فكري  ، ماخذ نگارنده    159
شكل 5-14- ماكت سازه اي طرح دوم و نمايش رواق هاي به دور لابي  ، ماخذ نگارنده    160
شكل 5-15- تصوير سه بعدي طرح برگزيده  ، ماخذ نگارنده    161
شكل 5-16- فرم خطي و امكان تهويه در تمامي فضاها  ، ماخذ نگارنده    162
شكل 5-17- استفاده از نورهاي مطلوب و جلوگيري از نور نامطلوب  ، ماخذ نگارنده    163
شكل 5-18- لكة پاركينگ و فضاي سبز قسمت انتهايي سايت  ، ماخذ نگارنده    163
شكل 5-19-  قرارگيري لايه هاي فضاي سبز بين لايه هاي ساختمان  ، ماخذ نگارنده    164
شكل5-20- سياليت فضاها  ، ماخذ نگارنده    165
شكل 5-21- ارتباط بصري در تمامي طبقات  ، ماخذ نگارنده    165
شكل 5-22- محل در نظر گرفته شده براي تاكسي  ، ماخذ نگارنده    166
شكل 5-23- تاثير پذيري خطوط كلي طراحي و احجام از خطوط سايت ، ماخذ نگارنده    167
شكل 5-24- كشيدگي اداري و نمايشگاه و دسترسي از دو سمت ابتدا و انتهاي سايت  ، ماخذ نگارنده    168
شكل5-25- ايدة دروازه و استفاده از حجمي از نور و روشنايي در تركيب احجام  ، ماخذ نگارنده    169
شكل 5-26- نماي اصلي مجموعه و ايدة گذر و ارتباط  ، ماخذ نگارنده    169
شكل 5-27- نماي مجموعه از سمت پاركينگ و ايدة دروازه  ، ماخذ نگارنده    170
شكل 5-28- تعريف محوطة ورودي ساختمان توسط جهت گيري جداره هاي فضا  ، ماخذ نگارنده    170
شكل 5-29- فضاي سبز ابتداي سايت و استفاده از آن در نقش فضاي سبز شهري  ، ماخذ نگارنده    171
شكل 5-30- تبلور ايدة گذر توسط ارتباط ابتدا و انتهاي سايت توسط مسير پياده  ، ماخذ نگارنده    172
شكل 5-31- ارتباط هاي عمودي در جداره هاي لابي و نمايان و شفاف بودن آنها  ، ماخذ نگارنده    173
شكل 5-32- گرة مسيرهاي حركتي لابي  ، ماخذ نگارنده    174
شكل 5-33- تقسيم گرة حركتي مسيرهاي لابي به دو بخش و در دو سطح  ، ماخذ نگارنده    175
شكل 5-34- دسترسي نيم طبقات از لابي  ، ماخذ نگارنده    175
شكل 5-35- سالن مطالعه اصلي  ، ماخذ نگارنده    176
شكل 5-36- لايه هاي سبز و نقش عايق صوتي ، بصري و بهداشتي آنها  ، ماخذ نگارنده    177
شكل5-37- اختلاف سطح كف لابي و سالن انتظار و محوطة ورودي مجموعه  ، ماخذ نگارنده    178
شكل 5-38- حجم لابي  ، ماخذ نگارنده    178
شكل 5-39- حجم سالن اينترنت  ، ماخذ نگارنده    179
شكل 5-40- مقطع دسترسي به طبقات از كف خيابان  ، ماخذ نگارنده    180
شكل 5-41- حجم سالن مطالعه بدون قفسه هاي كتاب ، ماخذ نگارنده    180
شكل 5-42- ارتباط مفهومي و بصري سالن اينترنت و خيابان اصلي و حركت زندگي  ، ماخذ نگارنده    181
شكل 5-43- ارتباط مفهومي سالن مطالعة بدون قفسة كتاب با خيابان فرعي و استفاده از سكوت آن  ، ماخذ نگارنده    182
شكل 5-44- مقطع از مسير پياده و نمايش عبور ان از زير دو حجم از ساختمان  ، ماخذ نگارنده    182
شكل 5-45- ارتباط حجمي نمايشگاه و فروشگاه با مجموعه توسط نيم طبقة دوم و سوم  ، ماخذ نگارنده    183
شكل 5-46- حجم سالن اجتماعات  ، ماخذ نگارنده    184
شكل 5-47- حجم سرويس ها  ، ماخذ نگارنده    184
شكل 5-48- حجم اداري  ، ماخذ نگارنده    185
شكل 5-49- ارتباط سالن مطالعه اصلي و اداري توسط مسير به شكل پل  ، ماخذ نگارنده    187
شكل 5-50- حجم پل ارتباطي  ، ماخذ نگارنده    187
شكل 5-51-  محل پل ارتباطي در مجموعه  ، ماخذ نگارنده    188
شكل 5-52- كانوپي و تعريف فضاي ورودي  ، ماخذ نگارنده    188
شكل 5-53- كلوناد و كانوپي و ورودي فضاهاي محاط  ، ماخذ نگارنده    189
شكل 5-54- نماي اصلي مجموعه و كانوپي براي تعريف و شخصيت بخشي به ورودي  ، ماخذ نگارنده    189
شكل 5-55- خط آسمان و ايدة اوج و تعالي  ، ماخذ نگارنده    190
شكل 5-56- مدول مربع 10*10 در طرح  ، ماخذ نگارنده    191
شكل 5-57- تقسيم مجموعه به 3 بخش متصل به لابي و درزهاي انقطاع حاصل  ، ماخذ نگارنده    193
شكل 5-58- جداسازي فضاهايي كه با درز انقطاع به ساير فضاها متصل اند در طرح سازه اي اول  ، ماخذ نگارنده    194
شكل 5-59- جداسازي فضاهايي كه با درز انقطاع به ساير فضاها متصل اند در طرح سازه اي دوم  ، ماخذ نگارنده    195
شكل 5-60- نمايش احجام مرتبط بدون درز انقطاع  ، ماخذ نگارنده    196
 
جدول 3-1- آمار رطوبت و بارش در مازندران ( قلي پور ، 1385 ، 31)    36
جدول3-2- آمار مربوط به درجه حرارت در شهر ساري (سالنامة آماري استان مازندران،1383، 65)    51
جدول 3-3- آمار مربوط به رطوبت شهر ساري (سالنامة آماري استان مازندران،1383، 33)    52
جدول 3-4-  اثرات محوطه سازي بر سرعت نسيم در كرانه هاي بحر خزر  ( قلي پور ، 1385 ، 72 )    60
جدول 3-5-اطلاعات كلي كتابخانه هاي شهرستان ساري(گزارش اقتصادي و اجتماعي شهرستان ساري،1383، 83)    65
جدول 3-6-تعداد بناهاي عمومي و مذهبي شهرستان ساري(گزارش اقتصادي و اجتماعي شهرستان ساري،1383، 84)    67
جدول 4-1-  راهنماي محاسبة حداقل فضاي مورد نياز در كتابخانه با توجه به تعداد افراد تحت پوشش standards,384)  Time saver Donald , Watson  )    77
جدول4-2-  نور مناسب براي قسمتهاي مختلف كتابخانه ، واحد لوكس (علومي طاهره ، اداره كتابخانه، 98)    97
جدول 4-3-  جلدها در هر قفسه (نويفرت ، اطلاعات معماري ، 327)    113
جدول 4-4- نمونة فاصله هاي ميان خطوط مركزي واحد قفسه (نويفرت ، اطلاعات معماري ، 327)    114
جدول 4-5- محاسبة سطح قفسه هاي دو طرفه (نويفرت ، اطلاعات معماري ، 328)    116
جدول4-6- حداكثر و نرمال ابعاد مربوط به فضاهاي اداري (نويفرت ، اطلاعات معماري،346)    124
جدول 4-7- شرايط تهويه نمونه در دفاتر كار (نويفرت ، اطلاعات معماري، 346)    126
جدول 4-8- ميزان نور در ساختمان هاي اداري (نويفرت ، اطلاعات معماري،346)    126
جدول4-9- بار طبقات براي تعداد متفاوتي از طبقه ها و فاصله هاي خط مركزي (نويفرت، اطلاعات معماري، 328)    134
جدول 4-10- بارهاي 5/7 كيلو نيوتن در هر مترمربع قفسه هاي كتاب در طبقات (نويفرت، اطلاعات معماري، 327)    134
جدول 4-11- بار طبقة فرض شده (نويفرت، اطلاعات معماري، 328)    135
جدول 4-12- ابعاد سازه اي ، ابعاد كابين آسانسور و درها (نويفرت، اطلاعات معماري، 197)    135
 


کلمات کلیدی مرتبط:
کتابخانه تخصصی، مطالعات کتابخانه ، رساله کتابخانه تخصصی، دانلود کتابخانه تخصصی ، رساله کتابخانه تخصصی ، پایان نامه کتابخانه تخصصی ، برنامه فیزیکی کتابخانه تخصصی ، سرانه کتابخانه تخصصی،اصول و ضوابط ، مبانی نظری ، ضوابط ، دیاگرام، نمونه مشابه ، نمونه تطبیقی ،تاریخچه ، دانلود رساله ،دیاگرام ، استاندارد,
مقالات مرتبط

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013 - All rights reserved
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک