خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       چند جمله از بزرگان : درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین        شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشید در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست. چارلی_چاپلین       زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه       از زندگانیم گله دارد جوانیم ، شرمنده جوانی از این زندگانیم      
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: چناران -------- شناخت کلی شهر

   تعدادبرگ: 170   قیمت: 13000 تومان   حجم فایل: 16219 kb  تعدادمشاهده  63    شناخت کلی شهر چناران1
    مشخصات جغرافيايي 2
    حدود جغرافیایی شهر ها2حوزه ی نفوذ شهر2
    حوزه ی کشش6
    پسکرانه6
    حومه شهر7
    حوزه های شهری8
    منطقه شهری8
    نقش عوارض طبیعی در گسترش و تحدید شهرها9
    کاربرد های عملی حدود جغرافیایی 9
    محدوده پیرامونی حوزه نفوذ شهر چناران 10
    گزارش نحوه تعیین حوزه نفوذ شهر چناران12
    تعريف حوزه نفوذ شهر چناران12
    محدودیت از نظر عوارض طبیعی 15
    شيب اراضي در منطقة خراسان 15
    محدودیت از نظر استقرار مراکز جمعیتی 17
    محدودیت از نظر راه های ارتباطی20
    محدوده مقدماتی حوزه نفوذ شهر23
    3-3- خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر25
    تعريف جمعيت25
    5 ركن اصلي تعريف جمعيت شناسي25
    شاخه هاي جمعيت شناسي26
    اهميت مطالعات جمعيتي در طرح هاي توسعه ي شهري26
    1-3-3- خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن27
    1-1-3-3- جمعیت شهر و روند آن در گذشته27
    1-1-1-3-3-تعداد جمعیت و تحول آن در حوزه شهر چناران26
    2-1-1-3-3-  محاسبه ي نرخ رشد جمعيت در فاصله ي سالهاي 85-1345 در دوره هاي 10 ساله2728
    نرخ رشد طبيعي جمعيت(The Rate of Natural Increas)2728
    مقایسه نرخ رشد سالانه شهر چناران با کشور31
    1-1-2-1-3-3- جمعيت در گروههاي سني و مقايسه با سالهاي قبل32
    -1-2-1-3-3-  بررسي توزيع سني جمعيت بر اساس تست ورتهايم ( Wertheim )37
    -2-1-2-1-3-3-  تعيين تركيب سني شهر چناران در سالهاي 85-13553638
    -2-1-3-3- ترکیب جنسی41
    ساخت وتوزیع جنسی جمعیت 41
    نسبت جنسی جمعیت 41
    2-2-2-1-3-3- نسبت جنسی چناران در فاصله سال های 85-135543
    نسبت دخنرزایی و پسرزایی48
    مفهوم و نحوه ترسيم هرم سني و جنسي جمعيت49
    سه نوع اصلي اشكال هرم سني 50
    2-2-1-3-3- هرم سنی – جنسی شهر چناران طی دوره های آماری مختلف 54
    5-1-3-3- بعد خانوار56
    توزيع جمعیت برحسب خانوار56
    -1-3-3- میزان موالید و باروری 59
    1-4-2-1-3-3- ميزان خام مواليد Crude Birth Rate59
    -1- میزان باروری عمومی 61
    2-1- میزان باروری کل 61
    ميزان خام مرگ و مير (Crude death Rate)63
    -1-3-3- وضعیت زناشویی65
    -6-2-1-3-3- میزان ناخالص ازدواج 66
    -6-2-1-3-3- سن ازدواج67
    -2-1-3-3- سواد68
    1-7-2-1-3-3- تعاریف و نحوه محاسبه68
    2-7-2-1-3-3- بررسی وضعیت سواد در شهر چناران طی دوره های آماری مختلف69
    سوادبرحسب مقاطع تحصيلي در سال 135569
    -وضعيت كلي سواد72
    سواد بر حسب مقطع تحصيلي73
    بررسي كلي وضع سواد74
    سواد در گروههاي عمده ي سني75
    -1-3-3- میزان و وضعیت مهاجرت78
    روش های ریاضی89
    مدل رشد خطی89
    3-2- مدل نمایی89
    4-2-مدل توانی90
    5-2-مدل لگاریتمی90
    6-2-مدل لاگرانژ (چند جمله ای)90
    7-2- نمایش نموداری مدل های ریاضی به کمک نرم افزار EXCEL 91
    روش بر آورد مهاجرت 93
    -3-3- بررسي تراكم در سطح شهر98
    1-3-3-3- تعاريف تراكم 98
    3-3-3-3- محاسبه ي تراكم جمعيتي در سطح شهرچناران100
    4-3-3-3- محاسبه ي تراكم جمعيتي در سطح محلات 100
    1-4-3-3-3- نحوه محاسبه جمعیت محلات با استفاده از اطلاعات بلوک آماری و نمونه گیری 20% سال 1385100
    بررسي چگونگي تاثير تراكم جمعيت بر اندازه ي شهر براساس مدل هلدرن103
    1-4- محاسبه ي ميزان رشد جمعيتي و افقي شهر103
    2-3-3-خصوصیات اجتماعی شهر و محلات مختلف آن و چگونگی تاثیر آن ها در توسعه کالبدی شهر104
    عضلات اجتماعی شهر چناران   104
    روش تعیین نقش شهرهای ایران 106
    نمایش نقش شهر در سال های گوناگون در یک نمودار.109
    مطالعات اقتصادی114
    جمعیت فعال عمومی   114
    ضريب جمعیت فعال واقعی   115
    پیش بینی های اقتصادی 119
    عوامل اقتصادي و طرح هاي شهرسازي122
    ایزارد   126
    روش تغییر سهم shif _ share    128
    روش تحليل پايه اقتصادي شهر133
    مشاغل تبعي به پايه137
    جمعيت به مشاغل پايه138
    ضريب تكاثر139
    ضريب جمعيت به مشاغل پايه
    نتيجه گيري 140
    مدل طولی و عرضی ایزارد146
    مقايسه عملكرد زير گروهها در شهر و كشور
    تغيير سهم در زير گروههاي فعاليت در دوره ي 85-1375 با مرجع كشور152
     پيش بيني اشتغال در زيربخش هاي فعاليت 156
    بررسي تغيير سهم بخش هاي اقتصادي با مرجع كشور157
    بررسي تغيير سهم بخش هاي اقتصادي با مرجع استان158
    سواد درشاغلان بر حسب جنس160
    -بررسي سواد در مردان و زنان بر حسب مقطع تحصيلي 161
    سواد در بيكاران بر حسب جنس 161
    بررسي شاغلين متخصص و عام به تفكيك سن و جنس163
    شاغلين متخصص و عام در گروههاي سني164
    منابع

 


کلمات کلیدی مرتبط:
چناران -------- شناخت کلی شهر , , شناخت کلی شهر چناران1 , مشخصات جغرافيايي 2 , حدود جغرافیایی شهر ها2حوزه ی نفوذ شهر2 , حوزه ی کشش6 , پسکرانه6 , حومه شهر7 , حوزه های شهری8 , منطقه شهری8 , نقش عوارض طبیعی در گسترش و تحدید شهرها9 , کاربرد های عملی حدود جغرافیایی 9 , ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی موقعیت طبیعی و جغرافیایی اقلیمی و شهرها و آثار اصفهان
بررسی مطالعات اقلیمی و جغرافیایی کرمانشاه
مطالعات بررسی شرایط اقلیمی ، تاریخی معماري و بررسی بناهای مهم شهر تهران
پاورپوینت بررسی جغرافیایی ، اقلیمی و معماری شهر سبزوار
پاورپوینت بررسی مطالعات اقلیمی ، معماری و شناخت شهر شیراز
پاورپوینت شهر تفرش ، مطالعات اقلیمی تاريخي جمعیتی شهرسازی و معماری
پاورپوینت بررسی مرجع کامل ضوابط احداث بنا در شهر مشهد ، ضوابط و مقررات شهرداری
ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي شهرداري مشهد ، ضوابط احداث بنا در شهر مشهد
پاورپوینت بررسی مطالعات اقلیمی جغرافیایی و محلات شهر رامسر
پاورپوینت بررسی مطالعات و کاربری بافت تاریخی قزوین
بررسی تاریخ معماری شهر کرمان
پاورپوینت بررسی و تحلیل معماری شهر نایین
پاورپوینت بررسی اقلیمی معماری شهر تاریخی و توریستی ماسوله
پاورپوینت بررسی پیشینه تاریخی گسترش و رشد فضایی شهر بانه
پاورپوینت بررسی مطالعات اقلیمی تاريخي شهر مشهد
بررسی و شناخت اقلیم و معماری زابل
پاورپوینت بررسی و شناخت معماری ارومیه و آذربایجان غربی
پاورپوینت بررسی و شناخت معماری شهرستان روانسر
پاورپوینت بررسی ویژگی های اقلیمی ، جغرافیایی، طبیعی شهر تهران
پاورپوینت بررسی ویژگی های اقلیمی ، جغرافیایی، طبیعی شهرستان قزوين

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
هرگونه کپی برداری منجر به پیگیری قضایی خواهد شد
Copyright © 2013-2025 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد