خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       با آرزوی ریشه کنی ویروس منحوس کرونا از کشور عزیزمان ایران        جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       چند جمله از بزرگان : درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین        شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشید در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست. چارلی_چاپلین       زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه      
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: دانلود پاورپوینت بررسی معماري بناهاي آموزشي اصفهان در دوران معاصر

تاریخ ایجاد 27/11/1393 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 58 اسلاید   قیمت: 7500 تومان   حجم فایل: 3784 kb  تعدادمشاهده  0


بخشی از مطلب
معماري بناهاي آموزشي اصفهان در دوران معاصر 
سير تحول بناهاي آموزشي از گذشته تا امروز 
شهر اصفهان در طول تاريخ ، پيوسته از مراكز بزرگ فرهنگي ايران بوده است . در گذشته اي نه چندان دور ، در اين شهر مراكز آموزشي بزرگي وجود داشته اند كه در زمان خود بي شباهت به دانشگاه ها و مراكز آموزشي عالي امروزي نبوده اند . در اين زمان ، مكاتب ، مساجد و مدارس ، مراكزآموزشي شهر اصفهان را تشكيل مي داده اند . 
شهرت و عظمت علمي شهر اصفهان از قزن چهارم هجري قمري آغاز گرديد و اين شهر در تاريخ فرهنگ وتمدن ايران از چنان شهرت والايي  برخوردار گرديد كه به نام دارالعلمرق معروفشد . وجود مدارس بزرگي همچون مدرسه ي نظاميه در اين شهر شاهدي بر اين مدعاست . در عصر صفويه ، اصفهان به عنوان يكي از مرازك علمي مهم جهان اسلام مطرح گرديد و محلزندگي دوستداران علم و دانش شد و دانش پژوهان رابه سوي خود فراخواند . 
از جمله مدارس مهم عصر صفويه ، مدرسه چهار باغ اصفهان را مي توان نام برد . شاردن فرانسوي مطالب جالبي از مدارس و مكتب خانه هاي ايران عصر صفويه در سياحت نامه ي خويش آورده است . او مدارس ايران ، و به ويژه اصفهان را معادل دانشكده  در فرانسه دانسته و از 57 مدرسه در شهر اصفهان سخن گفته است . پي از دوره اي افول در مراكز علمي اصفهان به علت حمله ي افاغنه و نا آرامي هاي موجود ، باز در قرن سيزدهم قمري و در عصر قاجاريه ، اصفهان به عنوان يكي از مراكز مهم علوم معقول و منقول ايران مطرح شد و در همين دوره ، مدرسه ي صدر كه به منزله ي دانشكاهي براي ندريس فلسفه ومنطق ، حكمت ، رياضي ، طب و ساير علوم بود تاسيس گرديد . 
شيوه ي تدريس در مكتب به شيوه ي سنتي بود و شاگردان از بزرگ تا كوچك دورتادور اتاقي نشسته وخواندن قرآن وادعيه و گلستان و غزليات حافظ و اصول و فروع دين را مي آموختند. مكتب خانه ها در محلات به صورت دكه ها و حجره هايي در بازار و گذرهاي اصلي و گاه در مساجد محله اي و يا منازل مسكوني اداره كنندگلن آن تشكيل مي يافت و در مدارس نيز كه در قلب محلات و راسته هاي بازار اصلي شهر جاي داشتند ، به تعليم  علوم ديني و فقهي مي پرداختند و معماري آنها به صورت سنتي و به شيوه ي حياط مركزي و دورنگرا بود . در واقع مدارس اسلامي هم مكتببود و هممحل زندگي طالب مدرسه به دليل شرايط كساني كه در آنجا به تحصيل مي پرداختند ، فضا هاي مختلفي داشت . داخل مدرسه حياطي سر سبز با حجره هاي و ايوان هايي در اطراف قرار داشت و جاي سيمنارها در ايوان هاي مدارس بوده و بحث هاي دو نفري نيز در پيشخان ها انجام مي شده است . 
ايوانچه هاي جلويحجره ها نيز محل بحث بوده است . 
عناصر فضايي – كاركردي مدارس شامل حجره مدرس ، كتابخانه ، مسجد ، اتاق هاي خادم و چراغدار و آبكش و سرويس هاي بهداشتي بود . اين عناصر اغلب در چهار جهت پيرامون حياط مركزي قرار مي گرفته اند . شكل حياط نيز به صورت مستطيل كشيده يا نزديك به مربع‌( با گوشه هاي قائم يا پخ) بوده است . ورودي مدرسه در يك سوي محوري كه از وسط دو ضلع ومركزمستطيل مي گذشته ، قرار داشته است . فضايي كه در دو سوي ديگر محور مذكور قرار مي گرفته  ، به كاركردي غير از حجره مانند گنبد خانه ، مسجد مدرسه ، مدرس ، كتابخانه يا ايوان  بزرگي كهب ه عنوان مسجد يا مدرس مورد استفاده قرار مي گرفته ، اختصاص يافته است و ايوان نيز در دو سوي محوري عمود بر محور پيشين كه از مركز حياط عبور ميكرده جاي  دو ايوان ، داراي دو فضاي متمايز شده با دهانه اي بزرگ تر نسبت به حجره هاي واقع در دو سوي خود بوده اند . فضا هاي مذكور – كه گاه ايوان هم داشته اند – اغلب به كلاس درس   (مدرس  ) يا كتابخانه و گاهي به مسجد اختصاص مي يافته اند . سرويس هاي بهداشتي همه ي مدارس در محلط دور از ديد و پشت حجره هاي قرار داده مي شده اند و دسترسي به آنها اغلب از راهروها يا حياط هاي كوچكي در گوشه هاي حياط اصلي تامين مي شده است . دسترسي به طبقه ي  بالا در مدارس دو طبقه با پله هايي صورت مي پذيرفته كه در چهار گوشه ي حياط يا در دو سوي ايوان قرار داشته اند . 
در اواخر دوره ي قاجار ، اكثر مدارس اصفهان به همان سبك مدارس قديمي و به شيوه ي حياط مركزي و درونگرا ساخته مي شدند . از جمله اين مدارس ، مي توان مدرسه هاي قدسيه ، نوريه و ....... را نام برد .  در اين زمان ، گسترش روابط اقتصادي – سياسي ايران با كشور هاي اروپايي ،موجب آشمايي ايرانيان با برخي از جنبه هاي تمدن و فرهنگ اروپا مانند تاسيس مدارس جديد انتشار نشريه و برخي از اقدامات فرهنگي ديگر گرديد . بروز اين موج نوگرايي در تاريخ معاصر ايران، پيدايش مدارسي به شيوه اروپايي در كشور موجب گرديد واصفهان يكي از نخستين شهر هايي بود كه مدرسه هايي از اين دست در آن به وجود آمدند و اين مدارس در دوران مشروطيت جلوه اي ديگر يافتند و شيوه ي نوين آموزشي به آنها راه پيدا كرد . در اين مدارس ، شيوه هاي آموزشي و اهداف رورشي با مكتب خانه هاي مدارس قديمي اختلاف داشت و شيوه ي آموزشي آنها از شيوه ي سنتي به مدرن تغيير يافت . اولين مدارس اصفهان قديمي اختلاف داشت و شيوه ي آموزشي آنها از شيوه ي سنتي به مدرن تغيير يافت . اولين مدارس اصفهان با اين مشخصات ، در خارج از بافت اصلي شهر و در محله ي مسيحي نشين جلفا به وجود آمد . بانيان آن نيز ميسيونر هاي مذهبي اروپايي بودند كه براي تبليغات ديني به احداث مدرسه اقدام نمودند . اين  مدارس چون از طرف ايوپاييان ايجاد مي شدند . طبيعتاٌ با همان شيوه ي مدارس اروپايي اداره مي شدند . در واقع اولين  مدارس مسلمانان به سيك جديد در اصفهان از يك سو تحت تاثير اين مدارس و از سوي ديگر با الگو قرار دادم مدرسه دارالفنون تهران ( تاسيس شده در 1268 ه – ق ) به وجود  آمدند . 
از اولين مدرسه اي كه به سبك جدي در محله جلفاي اصفهان ساخته شد ف اطلا8ه چندان دقيقي در دست نيست ، اما  به نظر مي رسد به كوشش پيروان فرقه ي پروتستان و به ويژه كشيشي به نام بروس در حدود سال 1929 ه – ق ( 1875 م) پايه گذاري ده باشد . پس از اين مدرسه مدارس ديگري  در جلفا ساخته شدند و تعداد آنها به حد زيادي بود كه ظل السطان در برنامه اي  به شاه براي تاسيس مدرسه اي به شيوه ي دارالفنو در اصفهان ، اشاره نموده است كه در جلفاي اصفهان كه هزار خانه بيشتر دارد ، پنج شش مدرسه براي تدريس بر پاشيده است . طل السلطان با تاسيس مدرسه ي همايوني در سال 1298 قمري ( 1881 م ) در عمارت هشت بهشت و در ميان باغي به وسعت هفتاد هزار متر مربع ، آغازگر احداث مدارس به سبك جديد در مركز شهر اصفهان بود . در ميان معلمان اين مدرسه ، علاوه بر فارغ التحصيلان دارالفنون ، تحصيل كرده هاي كشور هاي اروپايي هم حضور داشتند . 
پس از تاسيس اين مدرسه ، مدارس جديد ديگري همچون مدرسه ي قدسيه (1326 ه . ق) مدرسه ي اماميه ( 1327 ه . ق) مدرسه ي نوريه ( 1327 ه . ق) مدرسه ي استيورت مموريل كالج يا دبيرستان ادب ( 1254 ه . ش) مدرسه آليانس يا اتحاد ( 1277 ه ش) مدرسه نوريه (1327 ه . ش) دبيرستان دخترانه كاتارينيان ( 1278 ه ش) مدرسه ملي كانانيان ( 1281 ه . ش) مدرسه ي ستاره ي صبح ( 1289 ه . ش) و دبيرستان بهشت آيين ( 1298 ه ش) در اصفهان افتتاح گرديدند . مدارس جديد اصفهان در اينزمان در محله يجلفا و يا در محلات قديمي شهر مانند محله ي دولت خانه ي صفوي شكل ميگرفتند و تعداد مدارس اصفهان در سال 1302 ه ش ، طبق اطلاعات به دست آمده از نقشه يسيد رضا خان ، 23 باب مي باشد .
در دوره ي پهلوي اول به دليل افزايش  جمعيت در ايران و نيز سياست دولت وقت در زمينه ي توسه ي كم يمدارس به منظور تربيت نيروي متخصص جهت اجراي طرح هاي صنعتي وعمراني ، در درجه اول ضرورت توسعه كمي مدارس چشمگير شد و بنابراين بناهايي طراحي گرديد كه زمينه اجراي نظام آموزشي نوين را به سهولت و سرعت كافي فراهم نمايند و از جمله مدارس ساخته شده در اين دوره ، دبيرستان صارميه يا مدرسه ي متوسط ي اصفهان ( 1300 ه ش) دبيرستان سعدي يا مدرسه ي متوسط ي دولتي                               ( 1315 ه ش) و هنرستان هنرهاي زيبا ( 1315 ه ش) را مي توان نام برد . اين مدارس الب در مجاورت خيابان هاي جديد التاسيس ، در دل محلات قديمي شهر و يا در حاشيه ي رودخانه زاينده رود شكل مي گرفتند . 
در دوره پهلوي دوم ، علاوه بر تاسيس مدارس ، نظام آموزش عالي در ايران تكوين بافت و دانشگاه ها و مراكز آموزشيب عالي بسياري در ايندوره تاسيس شدند . پس از تاسيس دانشگاه تهران در سال 1313 ه .ش  دولت اقدام به تاسيس دانشگاه هايي در سراسر كشور نمود . نخستين هسته ي وجودي دانشگاه اصفهان نيز در آذرماه سال 1325 با حضور دگكتر اقبال و پرفسور اوبرلين ( رييس بهداري و رييش دانشكده ي پزشكي وقت در خيابان احمد آباد ) با تاسيس آموزشگاه عالي بهداري شكل گرفت و پس از چندي ، محل آن به دبيرستان سعدي كه وسيع ترين و مهم ترين دبيرستان وقت در اصفهان بود . منتقل گرديد . سال 1334 دانشكده ي دارو سازي به واحد هاي آموزشيفوق اضافه و در آذر ماه سال 1337 نيز دانشكده ي ادبياتن افتتاح شد و در همين سال موجوديت سازماني دانشكاه اصفهان با انتصاب آقاي دكتر مهدي نامدار به رياست آن تحقيق يافت . 
پس از دانشگاه اصفهان به تدريح دانشگاه هاي ديگري در شهر اصفهان ايجاد شدند . دانشكده ي فني شهيد مهاجر با طراحي اتريشي ها در سال 1353، و دانشگاه صنعتي اطفهان با طراحي آمريكايي در سال 1356 – با طرح اوليه شش دانشكده – از جمله ي اين مراكز آموزش عالي بودند . همزمان با اين اقدامات ،مراكز آموزش عالي ديگري نيز توسط دوستداران ميزاث فرهنگي ، با تغيير كاربري برخي بناهاي ارزشمند به آموزشي ايجاد شدند كه نمونه ي بارز آنها ، دانشكده ي پرديس ( دانشگاه هنر اصفهان) بود كه در محل زندان سابق ( توحيد خانه ي عهد صفوي ) تاسيس گرديد . 
   پي نوشت 
مهندس محبوبه مسجدي اصفهاني 
1- اين مدرسه توسط خواجه نظام الملك ، وزير دانشمند ملكشاه سلجوقي  تاسيس گرديد و تا قرن هشتم هجري همچنان داير و پابر جا بوده است . 
2- شفقي ، سيروس ، ن1381 ، جغرافياي اصفهان ، اصفهان انتشارات  دانشگاه اصفهان چاپ اول ، بر گرفته از صفحات 543- 547
3- پيرنيا ،محمد كريم ، 1381 آشنايي با معماري اسلامي ايران تهران : انتشاات دانشگاه علم و صنعت ايران ، چاپ ششم ، صفحات 91-92
4- ايرانشهر ( نشريه شماره ي 22 كمسيون ملي يونسكو در ايران ) 1342 جلد اول تهران چاپخانه ي دانشگاه تهران .
5- سلطانزاده ، حسين 1376 ، مدارس از كتاب معماري ايران دوره ي اسلامي : محند يوسف كياني . تهران : انتشارات سمن ، چاپ اول صفحات 135-139
6- شيوه ي معماري اصيل ايراني – اسلامي 
7- ايمانيه ،مجتبي تاريخ فرهنگاصفها مراكز تعليم از صدر اسلام تاكنون اصفهان : انتشارت دانشگاه اصفهان . 
8- سلطان زاده ،حسين همان منبع ، صفحه ي 132
9- عسگراني ، محمد رضا 1380 . تاسيس مدارس جديد در اصفهان مجموعه ي مقالات سير تحول آموزش و پرورش با نگاهي ويژه به استان اصفهان اصفهان : واحد چاپ سازمان آموزش وپرورش استان .
10- قبل از اين مدرسه ، مدارس ديگري نيز در حلفا داير بوده است كه اين مدارس به شيوه ي سنتي اداره مي شدند و اين مدارس شامل مدرسه ي آمتاپركيچ ( 1830 م) با هزينه ماركارسوكياسين ، مدرسه وطن دوستان ارامنه با هزينه هارتون آبكاريان ( 1843 م) مدرسه مانوك هوردانيان ( 1858 م) و مدرسه ي مركزي ( 1880 م) بودند . براي اطلاع بيشتر به كتاب تاريخچه ي مدارس ملي ارمنه ي جلفاي اصفهان ، تاليف لنون ميناسيان و چاپخانه ي كليساي واتك اصفهان مراجعه كنيد . 
11- اجازه ي تاسيس اين مدرسه را طل السطلان شخصاٌ صادر كرد و مستروبروس براي قدرشناسي و يا به جهت در امان ماندن از تعرض هم كيشان خودش ، مدرسه را به اسم مسعود به نامگذاري نمود . 
12- عسگراني ، محمد رضا ، همان منبع . 
13- مدره استيورت مموريل كالج ( دبيرستان ادب فعلي ) در سال 1894 ميلادي به عنوان شعبه ي ديگري از مدرسه ي بروس در منزل امين الشريعه افتتاحشد و پس از درگذشت اسقف استيورت ، مدرسه در محل فعلي آن ساخته شد . در سال 1922 ميلادي ، عمارت شبانه روزي و دو قسمت ديگر به مدرسه اضافه  گرديد . عمارت شبانه روزي با عنوان هاستل بعد ها به دانشسراي شبانه روزي پسران تبديل گرديد و پس از آن در اختيار اداره ي آموزش و پرورش قرار گرفت و اكنون محل فعلي اين ساختمان مي باشد . 
14- در سال 1899 ميلادي هياتي بني اسراييلي از طرف موسسه س آليانس ، مدرسه اي به نام آليانس بني اسراييليت را در محله يگلبهار ايجاد كرد كه بعد ها به نام مدرسه ي اتحاد تغيير نام داد .  
15- مدرسه ستاره اي صبح در سال 1289 شمسي در خيابان چهار باغ و توسط ميسيونرهاي مذهبي كاتوليك فرانسه تحت رياست آقاي پرئدوموت تاسيس گرديد . اين مدرسه پنج كلاس متوسط داشت و شعبه ي ابتدايي آننيز در جلفا مشغول به كار گرديد.
16- دبيرستان بهشت آيين توسط هيات مرسلين انگليس دراصفهان پايه گذاري شد و اين مدرسه در زمان مظفرالدين شاه و با نام دوشيرزگان در خيابان عباس آباد تاسيس شد. سپس به باغ وزير زاده و  بعد از آن به بازارچه ي كازروني منتقل گرديد . مديرمدرسه در اين زمان خانم استوارت بود . 1279 ه . ش
17- ايمانيه ، مجني همان منبع 
18- ايمانيه ، مجنبي همان مبع ، بر گرفته از صفحات 241 – 246.
19- بر گرفته از وب سايت دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشكدهي فني شهيد مهاجره .
شكل گيري مدارس در محله ي جلفاي اصفهان 
در زمان شاه عباس صفوي ، شماري از ارامنه به دلايل استراتژيكي ، اقتصادي و فرهنگي، از جلفاي قديم در كنار رود ارس به پايتخت صفوي – اصفهان –كوچانده شدند و مناطق مختلفي به سكونت اين قوم اختصاص داده شد . به طوري كه روستاييان به دهات فريدون و چهارمحال فرستاده شدند و جلفاييان در بخش جنوبي شهر اصفهان ، در ساحل راست زاينده رود سكني گزيدند ؛ كه اين منطقه توسط چندين پل به پايتخت متصل شد و محل جديد بر اساس نامجلفاي قديم ، جلفاي نو ناميده شد . 
اراغمنه ي ساكن جلفا به منظور  حفظ دين و اعتقادات مذهبي خود ، بيست و چهار كليسا در اين منطقه بنا كردند كه دوازده عدد از آنها هنوز پابر جا هستند . اينكليسا ها ، اغلب علاوه بر وظيفه ي مذهبي خود ، كاربري آموزشي نيز داشته اند ؛ چنان كه در مواردي كلاس هاي آموزشي ويژه ي دختران و پسران در محوطه ي اين كليساها بر پا مي شده است و مي توان گفت قبل از احداث مدارس ، كليسا ها وظيفه ي آموزش رال بر عهده داشته اند . 
رونق زياد پايتخت صفوي ، فعاليت هاي اروپاييان در دربار را موجب شده بود و به دليل نزديك بدن فرهنگ و يكي بودن مذهب ، اغلب اروپايين در جلفا سكني مي گزيدند . كه به عنوان نمونه مي توان به هولتسر ، نويسنده ي كتاب اصفهان در يكصدوسيزده سال پيش اشاره كرد . 
تاريخچه 
اروپاييان تابع مذهب كاتوليك ،در اصفهان و جلفا هشت كليسا بر پا كردند كه از اين تعداد تنها يكي در محله ي سنگ تراش ها به نام رزاريا                    ( Rozaria ) نام دارد ، در محله ي سنگ تراش هاي جلفا ، در ساختمان غربي مجاور كليساي نرسس مقدس ( St.Nerses) قرار دارد . 
كليساي بزرگ  كاتوليك هاي جلفا از بدو  تاسيس داراي مدارس كوچكي در محوطه كليسا يا در داخل خانه ها بوده است كه به همت روحانيون مذهبي برجسته ي كاتوليك بر پا مي شده است . 
در سال 1878 ميلادي ، روحاني ها رويتون آراكليان مدرسه ي پسرانه گريگور مقدس را تاسيس كرد كه پس از مدتي بخش دخترانه نيز به آن افزوده و راه اندازي شد . اين بخش متشكل از چندين دفتر كاتوليك ارمني بوده كه با  فراغت اين چند نفر  از تحصيل مدرسه خالي از جمعيت دانش آموزي و اين بخش تعطيل شده ؛ ولي بخش پسرانه مدت 15 سال فعال بود و در سطح ساير مدارس جلفا به تعليم و تعلم پرداخت . 
اين مدرسه دانش آموزان زيادتي داشته است كه با شروع فعاليت مدرسه مركزي ( مدرسه آرمن در خاقاني ) از تعداد اين افراد كاسته شد ، تا اين كه در سال 1893 مدرسه  كاملاٌ بسته شده و دوباره پس از سه سال مدرسه گشوده شد و پس از مدت كوتاهي مجدداً تعطيل شد . 
در سال 1903 ، خليفه ي كاتوليك هاي ارمني جلفا ، امانوليان به اروميه عزيمت كرد و سپس  تعداد زيادي روحاني و راهبه به كليساي تاسيس شده در سال 1705 كاتوليك ها آمدندو مدرسه پسرانه ي گريگور را باز گشايي كرده و بخش دخترانه را در محوطه ي كليساي راهبه ها كليساي كاتارينه  مقدس در محله چهار سوق جلفا داير كردند . 
به دليل آموزش زبان از ساير مدارس جلفا به اين دو مدرسه روي آوردند : كه با ازدياد تعداد دانش آموزان ، نياز به ايجاد بناي جديد احساس مي شد ؛  لذا در محوطه ي كليساي كاتارينه ي مقدس طبقه ي دومي ايجاد شد و در باغ كليساي كاتوليك ها يك ساختمان دو طبقه براي بخش پسرانه احداث گرديد . 
پس از ساخت اين بنا در تاريخ 20 آگوست 1907 ، مدرسه ي گريگورمقدس با تمام بخش هايشبه اين ساختمان منتقل شد . 
علاوه بر مدارس كاتوليك از سال 1911 در يكي ديگر از مقاط شهر اصفهان نيزمدرسه اي به نام (( ستاره ي صبح )) ايجاد گرديد . 
مجموعه مذهبي كاتوليكا در ابتدا به عنوان خليفه گري كاتوليك مسيحي استفاده مي شد كه در حال حاضر فعاليت هاي مذهبي در آن انجام نمي شود. 
اين بنا در سال 1705 ميلادي بنا شده و قبل از آن در سال 1681 ميلادي ، پرستش گاه كوچكي توسط اسقف قوكاس در اين محل بنا شد كه تا كنون نيز باقي است و در بخش  جنوبي اين مجموعه قرار دارد . اين بخش در سال 1705 گسترش پيدا كرد و به صورت مجموعه اي بزرگتر شامل كليسا وخليفه گري و مدرسه در آمد.
اين مجموعه داراي دو حياط بزرگ است و در بخش مركزي آن يك ساختمان بزرگ مدرسه به صورت دو طبقه از جهت شرق به غرب گسترده است كه كليساي مجموعه در بخش جنوبي قرار دارد و داراي يكورودي از غرب وهمچنين دو ورودي اصلي از شمال و از غرب براي دو حياط است . 
ورودي اصلي مدرسه از طرف شمال است و ساختمان آن به صورت دو طبقه همراه با يك زير زمين به سبك مياني است ، كه به ايوان ستون دار جلوي ساختمان منتهي مي شود و ورودي اصلي بنا رد بخش مياني ساختمان منتهي مي شود و ورودي اصلي بنا در بخش مياني ساختمان در امتداد پله ها قرار دارد كه پهناي آن بيشتر از مدول هاي طرفين است . اين بنا از جنوب و شمال به دو حياط بزرگ منتهي مي شود كه حياط شمالي در امتداد محله ي چهار سوق جلفا در امتداد مادي مرتبط به محلهي سنگ تراش ها و روبه روي دبيرستان دخترانه ي كانانيان قرار دارد . حياط بخش جنوبي ، به كليساي كاتوليك ها مرتبط است . كه ورودي آن از مرحله ي سنگ تراش ها مي باشد . پلان اين ساختمان به صورت چليپايي است ، به طوري كه هر دو راهروي عمود بر هم فضا ها را جدا مي كنند و راهروي طولي كشيده تر است و در اطراف آن كلاس هاي درس واقع شده اند .
در انتهاي شرقي راهروي طولي ، پلكاني قرار دارد كه ارتباط ميان و طبقه را فراهم مي كند و انتهاي غربي راهروي طولي ، شامل سرويس بهداشتي مطبخ است كه ورودي مجزايي از طرف حياط نيز دارد . دستشويي داراي حوضي سنگي و قديمي و همچنين مطبخ علاوه بر تنور ،  داراي يك اجاق فلزي قديمي براي پخت و پز و نيز گرم نگهداشتن غذا مي باشد . 
طبقه ي بالا كاملاٌ به شمل طبقه ي پايين است ؛ به اين صورت كه ايوان پايين با همان امتداد ستون ها در بالا ب صورت تراس عمل مي كند . برخي اتاق ها نيز داراي تزييناتي به شيوه ي اروپايي هستند . براي نمونه تاقجناقي در برخي اتاق هاي سمت جنوب ديده مي شود و گچبري هاي شير و شكر به سبك اروپايي نيز حاشيه ي بالايي برخي از اتاق ها را زينت مي دهند . 
ايوان ستون داري هم  در بخش  جنوبي بنا واقع شده است كه تنه ي ستون هاي آن از جنس چوب است و سر ستون ها به صورت كاملاٌ متقارن و پاي ستون هاي سنگي هستند. 
نماي ساختمان نيز پوشيده از سيم گل و آجر به صورت كاملاٌ متقارن است و كف پوش ها كاملاٌ به صورت سفال هاي لعابدار رنگي با نقوش ساده كار شده اند . 
زير زمين اين ساختمان در زير ايوان قرار دارد . سقف زير زمين به صورت گهواره اي و متشكل از دو رديف سالن دو تايي است كه در امتداد طول ساختمان يعني شرقي – غربي قرار دارند . اين دو سالن از سه طرف ، يعني در ميان و در انتهاي شرقي و غربي ، از طريق راهرويي به هم مرتبط هستند سقف برخي اتاق ها به صورت چوبي مشبك و برخي ديگر گچي با تززنات شير و شكر مي باشد و درها كاملاٌ جوبي و طرح زيبا مي باشند . 
•    پي نوشت 
مهندس مقدي خدابخشيان  - دانشجوي كارشناسي ارشد معماذي ، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان 1- Dominician
•    منابع 
-  ميناسيان ، لئون . كليساهاي جلفا ( به زبان ارمني ) ، ترجمه ي مقدي خدابخشيان .
-  آبكاريكان : تيكران مدارس ارمنه ي جلفا (به زبان ارمني ) ، ترجمه مقدي خدابشخيان.
-  يوزوكچيان . يوزوكچيان ( به زبان ارمني ) ، ترجمه ي مقدي خدابخشيان.
  مدرسه كانانيان 
مدرسه كانانيان در محله ي چهار سوق اصفهان و در سمت غرب مدرسه كاتارينيان قرار دارد . ساخت اين مدرسه در سال 1903 ميلادي آغاز شد و دو سال به طول انجاميد. هزينه ي ساخت مدرسه را خانم وارواره كانانيان ، به ياد همسر خود –مدير مدرسه عالي لازاريان در مسكو – بر عهده گرفت . 
كاربري بنا در ابتدا كودكستان بود و به همين منظور نيز ساخته شده بود ، اما در حال حاضر به عنوان مدرسه ي راهنمايي و دبيرستان دخترانه مورد استفاده قرارمي گيرد . طرح ساختمان به صورت كاملاٌ اروپايي است و نقشه هاو حتي طرح درها و پنجره هاي آن از مسكو فرستاده شده اند . 
ساختمان داراي دو طبقه و به صورت L شكل است كه در داخل حياط بزرگي قرار نماي ساختمان آجري بوده و داراي دو سنتوري زيبا به سبك يوناني مي باشد كه آجرچيني زيبايي دارد . در نماي آجري ساختمان ، درها ، پنجره ها ، تاق ها ي تخت بالكان ها و جان پناه هاي چوبي به چشم مي خورد . همچنين تيرهاي چوبي با مقطع آجر براي مهار تنش كششي نيز بر نما ديده مي شوند . در بخش بالايي بين دو سنتوري ، نوشته اي بر كاشي رنگين قرار دارد كه تاريخ ساخت بنا بر آن ثبت شده است . 
طلبقه ي همكف ساختمان ، كلاس هاي درس ، سالن اجتماعات و سالن اجراي نمايش و برگزاري مراسم را دربر مي گيرد و ارتباط بين دو طبقه از طريق يك دستگاه پلكان چوبي بسيار زيبا بر قرار مي شود . طبقه ي اول ساختمان داراي  سالني نه چندان بزرگ است كه داراي چند كلاس درس بزرگ مي باشد كه تاق اين سالن به صورت چوبي مشبك است . سالن ديگري نيزدر طبقه ي اول قرار داردكه داراي تزيينات بسيار زييبايي گچبري مي باشد . 
كف سالن با كاشي لعابدار رنگي پوشانده شده  و در وسط سالن ، مقشي گلدار را بر زمين ايجاد كرده است . ديوار ها داراي تزينات گچبري به رنگ قهوه اي مي باشند و ستون هاي تزيين شده در اطراف سالن ، اروپايي بدون طرح را ياد آورد مي شوند . 
سر ستون هاي تزييني به شيوه ي كورنتي يونان هستند كه داراي تزينات به صورت گل و گياه و ساقه هاي گياهي بوده و كاملاٌ  متقارن مي باشند .
سقف اين سالن نيز داراي گچبري برجسته ي زيبايي اروپايي است . اين سالن در حال حاضر به عنوان سالن امتحانات مورد استفاده قرار مي گيرد .
به منظور احياي بنا و استفاده ي امروزي ، سرويس هاي بهداشتي در جنوب غربي سايت و چند كلاس درس در بخش شمال شرقي مدرسه ساخته شده اند .
 
 
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
معماري بناهاي آموزشي , اصفهان در دوران معاصر ,سير تحول بناهاي آموزشي از گذشته تا امروز ,شهر اصفهان در طول تاريخ ، پيوسته از مراكز بزرگ ,فرهنگي ايران بوده است . در گذشته اي نه چندان دور ، در اين شهر مراكز آموزشي بزرگي وجود داشته اند كه در زمان خود بي شباهت به دانشگاه ها و مراكز آموزشي عا,
مقالات مرتبط در این دسته

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
Copyright © 2013-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد
older wife fucks young cuckold husband (camster) yoga asanas sex xnxx horny blonde is fingering her pussy when black boyfriend comes to fuck burqa doggy style xxx sexy photos and videos beautiful water babe caleb gets fucked his girlfriend resident 4 cock hungry ebony babe in fishnet gets anally fucked curved limp small dick popping out of the window full nelson asa akira