خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       چند جمله از بزرگان : درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین        شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشید در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست. چارلی_چاپلین       زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه       از زندگانیم گله دارد جوانیم ، شرمنده جوانی از این زندگانیم      
نقش برتر پارس
 

دانلود تحقیق و مقاله، نقش برتر پارس

روش و توضيحات خريد
جهت اطمينان از عملکرد و تضمين تحويل محصول به بخش ارتباط با ما بخش مجوز ها مراجعه بفرماييد ، شما مي توانيد به صورت آنلاين از درگاه  پارسيان، ملت و سامان خريد و درهمان لحظه از روي سايت اکثر فايلها را دانلود کنيد براي اين منظور مي بايست کليد افزودن به سبد خريد را در انتهاي هر صفحه کليک نموده و براي خريد به سايت بانک ارجاع داده شويد . با وارد نمودن رمز دوم  خريد را انجام و بلا فاصله فايل مورد نظر را دانلود کنيد ، در معدودي موارد پس از خريد بدليل سنگيني فايل و يا نرسيدن نوبت آپلود و يا هزينه ناشی از نگهداری فايل روی سرور فايل را در ايميل خود دريافت نماييد -پشتيبانی و پاسخگويی در صورت وجود مشکل  در دانلود محصولات سايت فقط با پيامک sms يا پيامرسان  آيگپ همه روزه از ساعت  10صبح الی21 شب روزهاي معمول و ايام تعطيل

  


ورود کاربران
 


ثبت نام
فراموشی کلمه عبور؟


بنر سمت جپ
 

کمی ثواب ذخیره کنید

https://mahak-charity.org/wp-content/uploads/2020/04/500x500-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA.png

پشتيبانی آنلاين

واتساپ-پيامک

 


فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: ضوابط و استانداردهای طراحی سازه های فضاکار

   تعدادبرگ: 532 برگ pdf   قیمت: 20000 تومان     تعدادمشاهده  4


ضوابط و استانداردهای طراحی سازه های فضاکار
فهرست مندرجات
برنامه تدوین آیین نامه سازه های فضاکار
نمادها
 بخش اول: کلیات
 فصل اول : کلیات
مقدمه
اهداف
تعاریف
 دسته بندی سازه های فضاکار
دامنه کاربرد
سیستم واحدها
نمادها
مفاهیم بنیادین و مبانی طراحی
مبانی نظری و فلسفۀ طراحی
شرایط طراحی و کنشها
مصالح
پایایی
فرم شناسی سازهای
تحلیل
طراحی
مدیریت کیفیت
اصول اجرا
اصول بهره برداری و نگهداری
اصول مستندسازی
سایر استانداردها و مدارک مرتبط با آیین نامه
بخش دوم: طراح ی
فصل دوم: مبانی طراح ی
 مبانی طراحی
مقدمه
الزامات بنیادین طراحی
اصول بنیادین
قابلیت اعتماد و سطوح اطمینان
عمر مفید طراحی
پایایی
مدیریت کیفیت
شرایط طراحی
حالات حدی
کلیات
حالات حدی نهایی
حالات حدی خدمترسانی
طراحی مبتنی بر حالات حدی
کنشها و آثار محیطی
دسته بندی
آثار ناشی از خستگی
کنشهای دینامیکی
کنشهای وابسته به ویژگیهای ژئوتکنیکی
آثار محیطی
آت شسوزی
مقادیر مشخصه کنشها
مقاومت لازم و ضرایب بار
خواص مصالح
داده های هندسی
تحلیل
اصول مد لسازی
تحلیل استاتیکی
تحلیل دینامیکی
تحلیل پایداری
تحلیل آثار ناشی از آت شسوزی
مقاومت در مقابل گسیختگی پی ش رونده
مبانی شایدی (احتمالاندیشانه) طراحی
 مفاهیم پایه
فصل سوم : کنشها و بارهای مؤث ر
کلیات
مقدمه
 بارهای دارای منشأ بیرونی
 مدلهای کنشهای بیرونی
 کنشها و شرایط مؤثر
 بارگذاری و تحلیل
مفاهیم ضرایب ایمنی
 مدلها و کمیتهای نمایشگر آثار اندرکنش بار و سازه
دستهبندی کنشها
بارهای وارده بر سازه فضاکار
بارهای ثقلی
بارهای مرده
بارهای زنده
 بار برف
بارهای ناشی از ضربه و بارهای ناشی از ماشینآلات دوار
کلیات
پاسخ سازه
تعریف و توصیف بارهای ناشی از ضربه و بارهای ناشی از ماشینآلات دوار
آثار ناشی از ارتعاش
بارهای اجرایی
بارهای ناشی از کنشهای مرتبط با شرایط جوی
 کلیات
 آثار ناشی از تغییرات دما
بارهای ناشی از برف
 کلیات
بار برف وارد برزمین
بار برف وارد بر بام و پوشانه سازههای فضاکار
بارهای برف، یخ و انباشت آب باران و یخ
 ملاحظات کلی در تعیین بارهای برف
بارهای تابع تغییرشکل
آثار ناشی از اختلاف نشست
آثار ناشی از نامیزانی
 آثار ناشی از پیشتنیدگی
 بار باد
کلیات
تعاریف
روشهای محاسبه بارهای باد
مقادیر بارهای ناشی از باد
بارگذاری باد بر سازهها
 بارهای ناشی از زلزله
مقدمه
سطوح خطر زمین لرزه در طراحی مبتنی بر عملکرد
مشخصات زمی نلرزههای طراحی
بارگذاری و تحلیل آثار ناشی از زلزله
ترکیب بارها
فصل چهارم : طراحی مجموعه سازه فضاکار
کلیات
تعریف
سازه های فضاکار شبکه ای
 شبکه های تک لایه(تخت)
 شبکه های دولایه و چندلایه(تخت)
 چلی کهای شبکه ای
 گنبدهای شبکه ای
 سهلوی های شبکه ای
 هرم های شبکه ای
 برج های شبکه ای
 سازه های فضاکار تاشو
 سازه های فضاکار شبکه ای مرکب
سازه های فضاکار شبکه ای با شکل آزاد
طراحی مجموعۀ سازه فضاکار
مبانی طراحی مجموعه سازه فضاکار
مفاهیم طراحی مجموعه سازه فضاکار
 شبکهبندی ساختاری
شبکههای تکلایه
شبکههای دو یا چندلایه
چلیکها و گنبدها
قیاس به صفحه یا پوستۀ معادل
سازۀ فضاکار در مقایسه با سایر سیستمهای سازهای
تحلیل میزان حساسیت به تغییرات پارامترهای مؤثر در طرح
روشهای طراحی فرم هندسی مجموعه سازه فضاکار
 طراحی سازه فضاکار شبکهای از کل به جزء
 طراحی سازه فضاکار شبکهای از جزء به کل
عوامل مؤثر بر سختی و مقاومت
 خرپاهای فضاکار
نوع همبندی
 مقاطع و کارایی اعضا
 پیوندهها و اتصالات
 رواداریهای ساخت، بافت و نصب
 ابزار طراحی
 رفتار سازهای و عملکرد معماری سازه فضاکار
 فرمیابی
دستهبندی رویههای سازههای فضاکار
 بهینهیابی
 پیشخیز
شیوههای ساخت، بافت و نصب
سیستمهای پیوندهای
سیستمهای واحدی
سیستم های ویژه
شیوههای بافت و جابهجایی
نصب
طراحی مبتنی بر حالات حدی
مقدمه
حالات حدی نهایی
 شرایط صحتسنجی
 ترکیب کنش ها، آرایش بارها و حالت بارگذاری
حالت حدی خدمترسانی
 معیار های حالت خدمترسانی
مصالح
فولاد سازهای
 خصوصیات مکانیکی مصالح
پیوندههای کوبنکاریشده
پیوندههای ریختهگریشده
مصالح پیچها
 مصالح و مشخصات مکانیکی و متالورژیکی پیچها
 برنامۀ کنترل کیفیت پیچها
 ملاحظات طراحی، ساخت و نصب پیچ ها
پیچ با رویۀ گالوانیزه
اتصالات جوشی
اعضای سازه
دسته بندی اعضا
 دسته بندی بر اساس شکل مقطع
 دسته بندی بر اساس نوع مقطع از نظر کمانش موضعی
 دسته بندی بر اساس شرایط سر حدی و قیود جانبی پیچشی
دسته بندی بر اساس نوع نیروها و آثار ناشی از تلاشها
کلیات و موارد عمومی طراحی اعضا
پیونده ها و اتصالات
کلیات
سیستم های پیونده، مصالح و شیوه ساخت
روادار یهای ابعادی
ملاحظاتی در مورد طراحی مجموعه سازه فضاکار با در نظرگرفتن اتصالات و پیوند هها
جزییات اجرایی
دستگاههای تکی هگاهی
اجزا و پوشان ههای غیرسازه ای
کلیات
انواع متداول پوشانههای سازههای فضاکار
مقاومت پوشانه ها در مقابل آتشسوزی
مقامت پوشان ه و اجزا و اعضای نگهدارنده پوشانه در برابر باد
پایایی پوشانهها
ملاحظات کلی در طراحی لرزهای سازههای فضاکار
 کلیات
 مبانی طراحی لرزه ای
عملکرد لرزهای
حالات حدی در طراحی لرزهای مبتنی بر عملکر د
 روش ارزیابی عملکرد لرز های
 جنبههای رفتاری سازه از دیدگاه میزان شکلپذیری و قابلیت استهلاک انرژی
سازه با رفتار شک لپذیر
سازه با شک لپذیری محدود
طراحی مفهومی
سازه مجهز به سیستمهای میراگر
 شرایط خاک
 فلسفه بارگذاری، تحلیل و طراحی آثار ناشی از زمینلرزه
 ترکیب آثار ناشی از زلزله با سایر عوامل
فصل پنجم : تحلیل
تعریف
مبانی تحلیل
کنشهای طراحی
آثار ناکاملی
 دستهبندی ناکاملیها
 بررسی ناکاملیها
 ماهیت تصادفی ناکاملیها
 نحوۀ اعمال آثار ناکاملیهای هندسی
 نحوه اعمال آثار ناکاملیهای مکانیکی
آثار انعطافپذیری اتصالات و پیوندهها
 دستهبندی اتصالات از دیدگاه میزان انتقال لنگر بین اعضا و پیوندهها
 انتخاب نوع اتصال
 آثار رفتار اتصالات
آثار درجه دوم و رفتار غیرخطی
 عوامل اصلی ایجاد رفتار غیرخطی در سازههای فضاکار
 مراتب تأثیر عوامل اصلی در رفتار سازههای فضاکار
تحلیل تجربی تنشها و تغییرشکلها
ملاحظات مربوط به حالات حدی متناسب با روش های طراحی
 دستهبندی حالات حدی
 تشخیص نوع تحلیل با توجه به حالت طراحی موردنظر
مدل سازی
مدلسازی مجموعه
مدلسازی اجزای سازهای
 مدلسازی اعضا
 مدلسازی پیوندهها و اتصالات
 تکیهگاهها
 پوشانهها
مدلسازی مکانیکی
 مدلسازی رفتار مصالح
 مدلسازی سیستمهای مکانیکی
مدلسازی هندسی سازه
مدلسازی کنشها و بارهای مؤثر
 مدلسازی بارهای مؤثر
 مدلسازی آثار ناکاملیها
مدلسازی اجزای غیرسازهای
مدلسازی ریاضی
روش های تحلیل
دستهبندی تحلیل براساس نوع بار و پاسخ سازه
 تحلیل استاتیکی
 تحلیل دینامیکی
دستهبندی تحلیل استاتیکی
 تحلیل خطی
 تحلیل غیرخطی
 تحلیل ناپایداری (استاتیکی)
دستهبندی تحلیل دینامیکی
 نحوه تحلیل دینامیکی خطی
 تحلیل دینامیکی غیرخطی
 تحلیل ناپایداری دینامیکی
تحلیل سازههای فضاکار به روش پارهسازهها
فصل ششم : طراحی اعضا، اتصالات و تکیهگاهها
کلیات
طراحی اعضا
ضرایب کاهش مقاومت در طراحی به روش حالت حدی نهایی
مقادیر حالات حدی بهر هبرداری
طراحی اعضا بر اساس ماهیت نیروهای اعضا
 طراحی اعضای تحت تأثیر نیروی محوری کششی
 طراحی اعضای تحت تأثیر نیروی محوری فشاری
 طراحی اعضای تحت تأثیر خمش
 طراحی اعضای تحت تأثیر ترکیب نیروی محوری و لنگر خمشی
ملاحظاتی در مورد طراحی اجزای سازه ای اعضای ساز ههای فضاکار
طراحی اتصالات و پیوند هها
کلیات
دسته بندی اتصالات
 دسته بندی از دیدگاه میزان صلبیت
 دسته بندی از دیدگاه روش اجرای اتصال
 دسته بندی از دیدگاه مدولهای مبنا
 مبانی و معیارهای طراحی اتصالات
 دستهبندی پیوندهها
 مبانی و معیارهای طراحی سیست مهای پیونده استاندارد
 مبانی و معیارهای طراحی سیست مهای پیونده خاص
طراحی تکیه گاهها و دستگاههای تکی هگاهیطراحی تکیه گاهها
طراحی دستگاههای تکی هگاهی
 الزامات حالات حدی
 عمر طرح
 پی شبینی های لازم برای جایگذاری، جابهجایی، تنظیم مجدد و دسترسی
 دوام
 قید حرکتی
 برکنش
 صفحات پخش بار دستگاههای تکی هگاهی
دستگاه تکی هگاه های الاستومر
 دستگاه تکیه گاه های چنددورانی با بار زیاد
طراحی اجزا و پوشان ههای غیرسازه ای
اجزای غیرسازه ای
زیرسازی پوشانه
فصل هفتم : طراحی به کمک آزمایش
کلیات
دستهبندی انواع آزمایشها در تناسب با اهداف مطالعات
انواع آزمایشها
برنامهریزی و طراحی آزمایشها
موارد عمومی
اهداف آزمایش، حیطه و دامنه کار
تخمین نتایج آزمایش یا نتایج مورد انتظار آزمایش
مشخصات نمونههای آزمایش و نحوۀ نمونهگیری
مشخصات بارگذاری
طراحی مجموعه آزمایش و نصب تجهیزات و ابزاربندی
روش اندازهگیری کمیتها
ارزیابی، پردازش و پالایش دادهها، تجزیه و تحلیل نتایج، استنتاج و جمع بندی و ارایه گزارش آزمایش
استخراج مقادیر کمّیّتها برای طراحی
استخراج مقدار مشخصه از آزمایشها
ضرایب پارهای
آثار عواملی که از طریق آزمایش پوشش داده نشدهاند
تعیین مقادیر طراحی از روش مستقیم
مقایسه نتایج آزمایش با مقادیر پیشبینیشده از طریق مطالعات نظری
ارزیابی نتایج آزمایش براساس روشهای آماری
تعیین مقادیر کمیتهای طراحی به روش آماری
موارد عمومی
تعیین آماری مدلهای مقاومت
موارد عمومی
راهنمای آزمایشهای بارگذاری (سازه یا زیرمجموعهها)
کلیات
اهداف و شرایط آزمایش
روشهای عمومی آزمایش بارگذاری
فرایندهای ویژه
 آزمایش مقاومت
آزمایش تا خرابی
 آزمایشهای کنترل کیفیت
پیوستالفنمون ه هایی از ساز ه های فضاکار شبکه ای پالف
پیوستببرنامه های فرمیینی برای تاشه های پیوست الفپب
پیوستگونههای اتصالات و پیوند هها در ساز ه های فضاکار شبکه ای پ
 سیستم گرهی (پیونده ای) پ
سیستم های پیونده گو یسان پ
پ KK سیستم پیونده گو یسان
پKRUPP MANTAL سیستم پیونده گو یسان
پZUBLIN سیستم پیونده گو یسان
پ UNITRUSS سیستم پیونده گو یسان
پORONA سیستم پیونده گو یسان
پ TRUSSKT سیستم پیونده گو یسان
پ SCAN SPACE سیستم پیونده گو یسان
پ( Socket Joint Systems)سیستم های پیونده نیامی
پ(Nippon steel) NS سیستم پیونده نیامی
پ SPHEROBAT سیستم پیونده نیامی
سیستم پیونده نیامی
سیستم پیونده نیامی کاسان (آکام فلز)پ
پ( Plate Joint System)سیستم های پیونده صفحه ای
پKETRUSS، POWER STRUT، UNISTRUT سیستم پیونده صفح های
،OCTATUBE سیستم های پیونده صفحه ای
پTORUS GESTO ARTO، TRIDIMATEC
پ( Slot Joint System)سیستم های پیونده شکافی
پ(Shell Joint System)سیستم های پیونده پوست های
پ OKTAPLATTE سیستم های پیونده پوست های
پ NODUS سیستم های پیونده پوست های
پ SDC سیستم های پیونده پوست های
پ( Modular System )سیستمهای واحدی
پ SPACE DECKسیستم واحدی
پ UNIBAT سیستم واحدی
پCUBIC سیستم واحدی
پ(Compositive System)سیستم ترکیبی
پیوستتعیین شاخص انعطافپذیری اتصالات سازه های فضاکار شبکهای پ
پیوستگونههای ناپایداری در ساز ه های فضاکار شبکه ای پ
 ناپایداری عضوی پ
 ناپایداری گرهی پ
 ناپایداری پیچشی گرهی پ
 ناپایداری حالات توام ناپایداری پ
 ناپایداری در امتداد مسیرپ
 ناپایداری کلی پ
پیوسترده های ناپایداری در ساز ه های فضاکار شبکه ای پ
 فروجهش گرهی پ
 فروجهش عضوی پ
 آثار تؤام فروجهش گرهی و عضوی پ
پیوست الفمبانی طراح یپالف
پیوستب ملزومات طراح یپب
پیوستاصول و شیوه های اجرای ساز ه های فضاکارپ
مفاهیم عمومی پ
ملزومات ساخت و نصب پ
مشخصات فنی اجراپ
محدودیتها در کاربری مصالح و بهکارگیری شیوههای ساخت پ
اتصالات پیچی پ
اتصالات جوشی پ
مصالح سختشده پ
رواداریها پ
طبقهبندی روادرایها پ
رواداریها در مراحل تولید، ساخت و نصب پ
مدیریت کیفیت پ
بازرسی فنی و آزمایشهای کنترل کیفیت پ
تضمین کیفیت پ
اصول ایمنی اجراپ
ساخت، بافت و نصب سازههای فضاکار شبکهای فولادی پ
شناسنامه مصالح و قطعات و اعضا پ
حمل و تحویل قطعات ساختهشده پ
نصب پ
 روش نصب پ
 جزییات اتصالات و نحوه اجرای اتصالات پ
 تحویل و انبارنمودن مصالح، تولیدات، اعضا و اجزا پ
حفاظت در برابر خوردگی پ
پیوستاصول مستندسازی پ
نقشههای طراحی و مشخصات فنی پروژه پ
نقشههای جزییات اجرایی ساخت کارخانهای پ
نقشههای جزییات جانمایی، بافت، نصب و اجرای کارگاهیپ
نقشههای وضعیت اجراشده یا نقشههای چونساخت پ
نقشههای معماری، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و مشخصات فنی مربوط پ
موارد مواجهه با تناقضپ
تجدید نظرها پ
نحوۀ تأیید نقشههای ساخت و نصب کارخانهای قطعات پیشساخته پ
مستندسازی نقشهها از طریق روشهای کامپیوتری طراحی، نقشهکشی و بایگانی اسنادپ
فهرست مراجع اصلی
واژهنامه
 


کلمات کلیدی مرتبط:
ضوابط سازه های فضاکار ,استانداردهای سازه های فضاکار ,طراحی سازه های فضاکار , دسته بندی سازه های فضاکار ,مفاهیم بنیادین و مبانی طراحی ,مبانی نظری و فلسفۀ طراحی ,شرایط طراحی و کنشها ,مصالح ,پایایی ,فرم شناسی سازهای ,تحلیل ,طراحی ,مدیریت کیفیت ,اصول اجرا ,اصول بهره برداری و نگهداری ,اصول مستندسازی ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی مبحث هشتم (سازه هاي با مصالح بنايي)

Text/HTML
 

نمونه سوالات نظام مهندسی ساختمان جواب صحیح >؟؟؟؟؟< مشخص است پس از پاسخ مشخص میگردد


Survey
 
کدام یک از ملات ها در برابر سرما و یخ زدگی عملکرد بهتری دارد؟ (عمران - نظارت)
ثبت نظر  مشاهده نتايج

Survey
 
در تولید سیمان پرتلند آهکی، علاوه بر سنگ آهک ویژه و سنگ گچ و کلینکر سیمان پرتلند، حداکثر میزان مواد افزودنی چند درصد است؟ (معماری - اجرا)
ثبت نظر  مشاهده نتايج

Survey
 
سوال ۳: درزهای اجرایی دال های بتنی تحت بار گسترده ی یکنواخت در چه ناحیه ای از دال باید اجرا شوند؟ (عمران - .اجرا)
ثبت نظر  مشاهده نتايج

Survey
 

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
هرگونه کپی برداری منجر به پیگیری قضایی خواهد شد
Copyright © 2013-2025 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد