خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       چند جمله از بزرگان : درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین        شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشید در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست. چارلی_چاپلین       زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه       از زندگانیم گله دارد جوانیم ، شرمنده جوانی از این زندگانیم      
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: پاورپوینت بررسی سبک معماری بازار ایرانی نمونه موردی سرای گلشن و تیمچه پوستی اصفهان

   تعدادبرگ: 66 اسلاید   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل: 6045 kb  تعدادمشاهده  6


پاورپوینت بررسی سبک معماری بازار ایرانی نمونه موردی سرای گلشن و تیمچه پوستی اصفهان
 
 
 
مصرفي واژه ها:
قبل از اينكه به مصرفي و بررسي بناهاي مورد بحث بپردازيم، لازم است كه تعدادي از كلمات به كار رفته در متن را مصرفي و معاني و مفاهيم و مورد امتهايي كه از نظر ما به يا كلمات تعلق مي گيرد را بيان كنيم.
سرا: به بنايي گفته مي شود كه حياط در ميانه دارد و دور تا دور حياط را حجره هايي در يك يا دو طبقه فرا گرفته اند. 
تيمچه: اين فضا به عوض حياط، فضايي مسقف دارد كه دور تا دور آن حجره ها در يك يا دو طبقه قرار دارند. سقف اغلب تيچه ها پر كار است و نورگيرهايي دارد. 
بازانداز: محلي كه در آن اجناس تخليه و بارگيري مي شوند. 
دالان: فضاي ممتد مسقف كه ارتباط بين بناهايي مثل سرا و تيمچه را با راستة بازار يا بقيه قسمتها فراهم مي سازد. 
بازشوي چوبي : در و پنجره اي كه با چوب ساخته و تزئين شده است و مي تواند با لولا جابه جا شود يا به كل برداشته شده، كنار گذاشته شود. 
     در بررسي موارد خاص هر جا معاني و مفاهيم جدا از بحثهاي معمارانه دريافت كرديم از علامت (*) در مصرفي آن استفاده كرديم، اغلب اين دريافتها دروني بوده و بحثي دربارة آن صورت نگرفته و فقط در جهت بيان تأثيرات فضايي بر روح و روانمان بازگو شده است. 
 
تركيب بندي كلي فضاها:
به طور كلي مي توان گفت سرا، با مطرح ترين واحد تشكيل دهنده و خود يعني حياط، هيت گرفته و در اطراف حياط، واحدهاي تجاري شروع به شكل گيري و فعاليت كرده اند. اين واحدها از كوچكترين خود، يعني حجره گرفته تا حياطهاي كوچكي كه مصرفي شدند همه رو به مركز مجموعه يعني حياط دارند. 
اين ارتباطيا كاملاً مستقيم است با مثل حجره هاي داخل حيا. 
و يا غير مستقيم؛ مثل حجره هاي دالانها و حياط هاي كوچك كه توسط دالانها به سم حياط كشيده شده اند. 
در هر صورت تركيب بندي كل فضا به وحدت و يكپارچگي و از همه مهمتر ارتباط در مركز سرا يعني حياط مي انجامد. 
با وجود اين همه در ارتباط تيمچة پوستي گلشن استقلال هر كدام از واحدها، خصوصاً تيمچه به خوبي حفظ شده است. اين ارتباط شديد در بطن هنجارهاي بازار و تعاريف تيمچه و سرا نهفته باشد. اما آنچه از ظاهر پيداست دو واحد تجاري مستقل است كه حتي در نگاه اول نمي توان فهميد تا چه حد از حيث معماري درهم فرو رفته اند. 
در تركيب كلي تر، يعني اتصال و ارتباط تيمچه و سرا با راستة اصلي بازار هم اين دو واحد مانند شاخ و برگ درخت به تنه اصلي متصل هستند و از سژيان و جنبش راسته بازار تغذيه مي كنند. 
بنابراين سراها و تيمچه ها در كنار رشد ارگانيك راسته بازار، در هر فضا و مساحت مناسبي به اين شاهرگ چسبيده اند، اما پس از اين تولد با نظم و ترتيب خاص معماري خويش بزرگ شود شخصيت يافته اند. 
آنچه كه مسلم است با واحدهاي نزديكتر به تنه اصلي در اين جنبش و تغذيه سهيم تر هستند. دالانهاي قسمت غربي حجره هاي فعالتري نسبت به دو دالان ديگر سرا دارند. در خود اين دالانها هم حجره هاي نزديك به در ورودي فعالتر هستند. البته تغيير كاربري اغلب حجره هاي سرا از عمده فروشي به خرده فروشي مانند حجره هاي راسته بازار در اين ارتباط موثر است. 
با وجود اينكه از گذشته كاركرد اين فضاها تصوير دقيقي نداريم، ولي به خوبي حس مي شود كه حجره هاي قسمت شرقي كه از راسته بازار دورتر هستند، استعداد بيشتري براي تبديل شدن به انبار را دارا مي باشند. به طور كلي قسمت شرقي از سكون و يكنواختي بيشتري برخوردار است. 
در بحث دالانها به اين نكته اشاره مي شود كه دالانهاي غربي به علت دارا بودن امتياز ذكر شود از تزئينات بيشتري برخوردار هستند و كلاً با دو دالان شرقي متفاوت هستند. خوب بود اين مطالب با تصوير همراه مي شد. 
مصرفي كلي مجموعه سراي گلشن و تيمچه پوستي: 
مجموعه سراي گلشن از بناهاي بزرگ و به گفته بازاريها، مهم بازار اصفهان است  كه توسط ط حاجي آقا محمد زماني » در زمان كريم خان زند نمايندة والي محلي اصفهان تأسيس شده است. سراي گلشن طبق وقفنامه، وقف روشنايي حرم مطهر امام علي (ع)  مي باشد. تاريخ تأسيس حدوداً 1782م. مي باشد.( )
تيمچه پوستي يا همزمان با سرا ساخته شده، چون به حد براي سرا چسبيده است و يا يك بناي قاجاري است.(2)
اين مجموعه تقريباً وسط بازار اصفهان قرار دارد. دو ورودي غربي سرا و تنها ورودي تيمچة پوستي در راسته معروف به گلشن قرار دارند. فعاليت عمده اين راسته، سراي گلشن و تيمچه پوستي پارچه فروشي مي باشد. 
جنوب سراي گلشن محوطه بازي وجود دارد كه محليان به آن بارانداز مي گويند. اجناس تجار و حجره در آن تخليه مي شود. ورودي سوم سرا به اين بارانداز گشوده مي‌شود. بارانداز گلشن در قديم بنايي فعال بوده كه از قسمتهاي مختلفي تشكيل مي شده است. ولي متأسفانه اين بنا حدود 30 سال پيش تخريب شده است. 
در پلاني كه از كتاب Der Bazar von Istahan  در باده سراي گلشن اخذ شده است، پلان وضعيت قبلي بارانداز مشخص است. 
بناي سراي گلشن تشكيل شده از يك حياط در ميانه با حوض و باغچه و يك طبقه حجره در اطراف. در امتداد وروديهاي سرا دالانهايي قرار دارند كه به چهار گوشه حيط منتهي مي شود. دالان سمت شمال شرقي به حياط بسته كوچكي مي رسد كه تعدادي حجره دارد و هم اكنون انبار مي باشند. اين حياط بازسازي شده است. 
در قسمت شمال شرقي سرا حياط كوچك كشكولي وجود دارد كه از تزئينات ديوار ها و حجره هايش پيداست كه زماني فعال و با اهميت بوده است. 
ولي اكنون حجره ها به انبار تبديل شده است. 
در كتاب Der Bazar von Istahan آمده است كه ماشينهاي دستي اتوماتيك در حجره‌هاي اطراف اين حياط مشغول به كار بوده اند. 
در قسمتهاي شمال غربي و جنوب غربي سرا هم حياطهاي كوچكي هستند كه البته حجره هاي آنها بازسازي شود و فعال هستند. 
در قسمت جنوب شرقي سرا كنار، مسجد، فضايي سر پوشيده با سقف صاف قرار دارد كه حجره دالان به آن تيمچه مي گويند. 
شايد اين مكان قبلاً تيمچه اي بوده كه سقفش فرو ريخته و اين سقف صاف را براي آن زده اند كه البته با توجه به شكل ديوارها احتمال آن كم است و يا حياط كوچكي بوده است. 
نكته قابل توجه اين كه تمام بازشوهاي حجره هاي اين به اصطلاح تيمچه هنوز چوبي هستند و بازسازي شده اند. خود تيمچه هم به نظر مي رسد كه مرمت شده است. 
با اين امتيازات محيط زيبا و دلنشيني است، هر چند كه تاكنون به صورت انباري درآمده است و فضا تعريف خود را از دست داده است. 
اما به عنوان مثالي كه تا حد زيادي به گشذته خويش نزديك است. قابل بررسي مي‌باشد.
سرا و تيمچه هندسه تقريباً منظمي دارند، به جز دالان شمال غربي كه از اثر جلوآمدگي حجره هاي راسته بازار با محورهاي اصلي حياط زاويه دارد، بقيه دالان ها به موازات يكي از محورها و براي ورود به حياط كشكولي، شكست يافته اند. 
اين نظم تا حد زيادي در مادهاي حياط مشهود است. 
باغچه ها و حوض قرينه كامل نيستند اما با تكيه بر اين مطلب كه در طول زمان دست خوش تغيير بوده اند، مي توان حدس زد كه با نظم حياط همخواني داشته اند. 
تيمچه پوستي كه درون حجره هاي قسمت غربي سرا و حجره هاي راسته گلشن قرار دارد، جزء مجموعه محسوب مي شود اما با نظم خاص خود ورودي مجزا از راسته بازار، مي تواند مبنايي مستقل به حساب آيد. فضاي داخلي تيمچه بسيار زياد زيباست و سقف آن جزو يكي از پركارترين سقفهاي تيمچه هاي بازار اصفهان مي باشد. 
از ديگر بخش هاي سرا مي توان به مسجد گلشن اشاره كرد كه در جنوب شرقي سرا واقع شده است. اين مسجد به تازگي مرمت شده است و بر روي آن گنبد زده اند. 
فضاي داخلي از يك هشت ضلعي تشكيل شده كه پستوهايي در چهار طرف وجود دارد. در انتهاي پستوي شمالي اتاقي براي خوابيدن وجود دارد. 
حياط : 
حياط كشكولي يك طبقه سرا، تقريباً   كل مساحت مجموعه را به خود اختصاص داده است. چهار دالان به گوشه هاي اين حياط ختم مي شوند. جلوي ورودي ها، چهار حوض كشكولي قرار دارند. وسط حياط حوض دواري هست با چهار باغچه با درختان كهن كه البته در طول سالها تعداد زيادي از آنها بريده شده اند. 
36 حجره به حياط گشوده مي شود كه تقريباً تمامي آنها فعال مي باشند. در نمادها، تزئيناعت آجري به كار رفته و خط بام، با شرفه اي چوبي، تقويت مي شود. بيشتر بازشوها بجز يك يا دو مورد آنها فلزي شده اند. مجموعه باغچه ها كه حدود 50 سانتيمتر پايين رفته است، درست در مركز حياط قرار ندارند و قرينه نيست. 
از يك از حجره داران شنيديم كه قسمت غربي كه باغچه اش كوچكتر است، چندين سال قبل تعويض شده است و به نظر مي رسد، عدم تقارن از اين دستكاري ناشي شده باشد. 
نور در حياط: 
نور: شهر اصفهان، تقريباً رد تمامي فصول، آفتاب تندي دارد. در زمستانها به غير از روزهايي كه هوا ابري است، بين ساعت 10 تا 16 خورشيد پر قدرت مي تابد. 
شايد اولين تأثيري كه حياط، پس از ورود به آن – از دالان تاريك – بر ما گذاشت، محوطه وسيع نوراني بود و نماها، سنگفرش ها كه به خاطر اين تابش، طلايي شده بودند. تأثير تابش خورشيد بر حياط در چند مورد زير نمود محسوسي داشت: 
- حس سكون و يكنواختي در كل حياط؛ 
- تضاد شديد بين نماهاي زردِ نوراني با حفرهايي سيا؛ مثل ورودي دالاني و بازشوها؛ 
- سايه روشن هاي قوي در محدوده باغچه و بين درختان؛ 
- يكدست نمودن سنگفرش ها، ايجاد يكپارچگي در نوار دور حياط؛ 
- منظرة قوي و كشش دار از داخل حجره ها؛ 
- چرخش سايه و نور در طول روز بر روي نماها؛ 
- نفوذ پرتو‌ آفتاب تا عمق حجره ها هنگام غروب؛ 
- سايه آدم هاي در رفت و آمد؛ تقويت بعدي ارتباطات؛ 
- سايه مشرفه براي تقويت وجودي آن؛ 
- ساية نماها بر روي سنگفرش، تقويت وجودي ضلعي كه‌‌ آفتاب نمي خورد و نسبت به بقيه اضلاع تضاد كمتري دارد؛ 
    پر كردن كل فضاي خالي حياط، با وجودي تأثير گذار كه هست ولي ديده نمي‌شود؛
در درونگرايي و مركز گرايي سنتي ها، عنصر حياط در اغلب موارد نقش هسته را ايفا مي‌كند، اما زماني كه به ماهيت حياط يا سيمان فضاي سر پوشيده تيمچه دقت كني، با يك فضاي وسيع «خالي» مواجه مي شويم اما، همان فضاي خالي بر مدد عناصر و مفاهيمي، ما تعدادي از آنها را بررسي كرديم؛ مثل نور در ارتباط با بقيه اجزاء مثل حجره‌ها، دالانها و آدم هاي نقش مهم «حيات» را ايفا مي كند. 
تناسبات حياط: 
تناسبات: در نگاه اول، شخص است كه حياط سرا، تناسبات نشسته اي دارد. 
وسعت حياط و ارتفاع كم، عامل رسيدن به اين كشيدگي در سمت افق است. اين كشيدگي در حاشية باغچه، يعني در فضاي گذر و رفت وآمد هم حس مي شود و پرسپكتيوي نسبتاً قوي مي سازد. 
به علت اين كه چشم انسان، 
در افق با زاوية بازتري فضاها را مي بيند، منظره وسيعتري در اين حياط، در پرسپكتيو ديده مي شود. البته پرسپكتيوهاي افقي حياط، با عناصري مثل درختان كشيد. رو به بالا به طابق و قوس هاي نما تحويل مي شود. 
وجود حوض هاي كشكولي كه تقريباً با پلان حياط متناسب هستند، در بدو ورود در تعديل فضاي كلي، با قرار گرفتن در جهت عكس قرارگيري حياط مؤثر است. 
تناسبات حياط در موارد زير تأثير گذار است: 
- شناسايي سريع فضا و احساس امنيت با پرسپكتيوهايي كه در افق به خوبي پيش مي‌‌روند؛
- قرار سكون حياط به عنوان هسته؛ 
محورهاي حياط: 
محورها: 
حياط كشكولي، دو محور عمود بر هم دارد و با طرح چهار باغچه و كفسازي به وضوح مشخص مي شود. تقارن نماها هم ناشي از وجود دو محور است. حوض ورود در مركز تقارن هم مويد اين مطلب است.
اما، محورهاي فيزيكي، بر محورهاي حركتي منطبق نيستند. اصولاً چرخش اصل حركت‌هاي داخل حياط را تشكيل مي دهد، بنابراين به نظر مي رسد كه محورهاي عمود بر هم حياط، بيشتر در تقويت مركز گرايي مؤثر هستند. 
نماهاي حياط: 
نماها: 
نماهاي حياط را رديف حجره هايي تشكيل مي دهد كه بازشوهاي آنها در قديم چوبي، بوده اند. اما اكنون بيشتر آنها فلزي شده اند. تزئينات لچك هاي نماها آجري است و متنوع هم هستند. شرفه خط نماد آسمان را جدا مي كند و نقش واسطه را ايفا مي كند. 
اين نماهاي افقي كشيده با تناسبات بازشوهاي حجره ها كه به سمت بالا اشاره دارند، تحويل مي شود. 
نتاب هاي مستطيل كه در اطراف هر باز شد با آجركاري جلو آمده هم در اين امر، موثر است. دو محور عمود بر هم حياط، عامل تقارن نماها هستند. حجرة وسطي در هر نما با عرض بيشتر و تزئينات متفاوت شاخص مي شود. شكستگي و فرم كشكولي حياط، مفصل مناسبي براي اتصال دو نماي مجاور است. 
كنار هم قرار دادن حجره ها به اين ترتيب است كه با دو عرض متفاوت، يكي در ميان چيده شده اند، عرض ورودي دالانها هم از اين قانون تبعيت مي كند. 
 
حركت در حياط: 
حركت در حياط: 
حركت در حياط سرا، به صورت چرخشي انجام مي شود. دليل واضح اين اتفاق حجره‌هاي اطراف حياط هستند. براي اين كه سير چرخش بهتر شناخته شود، باغچه ها وسيع شده اند و از مساحت حياط، نواري كه دور مي زند، باقي مي ماند. 
هنگام ورود بر حياط، حوض جلوي حركت را مي گيرد و علاوه بر مكث كوتاه، خود بر خود حركت را به سمت يكي از اضلاع در حاشيه نما، هدايت مي كند. 
در طول نما، تغيير عوض حجره ها، در ايجاد حس حركت و پويايي موثر است. تناسبات نماها و حاشيه ها، نيز در ايجاد حس حركت در امتداد خودشان موثر هستند. 
در بازگشت كشش حفرة سياه دالانها، حداقل براي فرار از گرما، هم كه شده سير را خاتمه مي دهد. 
تأثير آب و گياهان در حياط: 
تأثير آب و گياهان
به غير از اين كه درختان در حياط ايجاد سايه مي كنند و در توليد نسيم مؤثر هستند و حوض ها محيط اطرافشان را مرطوب و خنك مي كنند و اگر فواره ها هم كار كنند تهويه مطبوع محيط را به همراه دارند، در زمينه هاي معامارانه زير نيز تأثير گذار هستند: 
- تعديل تناسبات حياط توسط درختان بلند؛ 
- تقويت مركز گرايي با فرم چهار باغچه؛ 
- قرارگيري حوض در مركز تقاطع دو محور براي تقويت اصل مركز گرايي؛ 
- تعديل رنگ زرد حياط با سبز درختان؛ 
- پويايي بخشيدن و افزايش نشاط حياط نشسته سرا با تناسبات افقي؛ 
- رشد سني و فيزيكي و تغيير ظاهر حياط به مرور زمان؛ 
- منظرة زيبا و پر انرژي از داخل حجره ها بر حياط؛ 
- ايفاي نقش فضاي سبز براي واحد مستقل سرا؛ 
- پر كردن گستردة خالي حياط؛ 
- بيرون زدن از خط آسمان، عدم يكنواخت در نماها؛ 
بنابراين كاملاً مشخص است كه اگر باغچه ها را از حياط حذف كنيم، سرا بسيار به كار و افسراي بيرون شهري شبيه مي شود و تناسبات حياط بهم مي ريزد. 
حتي اگر باغچه ها حذف شوند ولي درختان باقي بمانند باز درختان، خارج از مركزگرايي، تأثير گذار هستند. اگر درختان نباشتند، وسعت حياط، حركت چرخشي را از بين مي برد و تناسبات افقي شدت بيشتري پيدا مي كنند. 
دالان ها:
همانطور كه گفته شد، اين سرا دالان دارد كه سه تاي آنها وروديهاي دارند و بافت بازار متصل هستند و ديگري در حياط كوچكي بن بست مي شود. 
دو دالان غربي طويلتر هستند. سقف آنها تزئينات آجري دارد و به راستة گلشن گشوده مي شوند. اين او دالان تعدايد هم حجره دارند كه فعال هستند، اغلب حجره هاي طبقه دوم اين دالانها فعال نيستند. راه پله هايي براي دسترسي به حجره هاي طبقه سوم وجود دارد كه البته در دالان شمال غربي مسدود شده است. 
ارتفاع اين دو دالان هم از دو دالان شرقي بيشتر است. نورگيرهاي بيشتري هم دارند. بجز دالان شمال غربي كه به علت جلوآمدگي حجره هاي راسته، با آن زاويه دارد، بقيه فقط يك شكست 45 درجه براي ورود به حياط كشكولي دارند. 
نور در دالانها: 
 بررسي « نور» در دالانها 
روشنايي دالانها توسط نورگيرهايي كه در طاقهاي سقف هستند، پنجرة مشبك و دهنة ورودي حياط. تأمين مي شود. اما اين روشنايي، با آن حالتي كه حياط داشت، تفاوت بسياري دارد. نورگيرهاي سقف، حتي دهنة ورودي حياط، هرگز همه فضاي دالان را روش نمي كنند. به نظر مي آيد، كه اين نورگيرها، خيلي بيشتر از آنكه به روشن ساختن و معرفي كل فضا بپردازند، عواملي هستند تا حجره ها نور گرفته و مطرح شوند. همانطور كه در عكس پيداست، بررسي هر كدام از حجره هاي طبقه بالا، قرص نوري در ميان تاريكي مي درخشد اين پرتو تا اعماق حجره نفوذ مي كند و به كمك نماي بازشهاي بالا مي آيد كه به ظاهر مهجورترند و كمتر مورد توجه و اهميت واقع مي‌شوند. 
به علاوه اين چرخش و حركت قرص نور در طول مدت روز بر روي ديوارها، به فضاي تاريك دالان پويايي و حيات مي بخشد. 
در انتهاي دالان نيمه تاريك و خنك، پنجرة مشبك، عنصر واسطه اي است بين دهنة پر نور و سقف تاريك، پنجرة مشبك تضاد شديد بين سياهي و نور را تعديل مي سازد، و چشم را لحظاتي در خود درگير مي سازد تا از هجوم نور به سمت چشم از دهنه جلوگيري شود. در ميان سقف تاريك، البته با تزئينات خاص خودش، هر كدام از نورگيرها، مثل خورشيد مي درخشد و هر كدام در اين خورشيدهاي كوچك به حجره‌هايي كه در ميان تويزه ها هستند، اختصاص دارد. 
تأثير نفوذ پرتور نور، به حجره ها سمت شمالي دالانهاي غربي در كشيدگي آنها هم موثر بوده است. همانطور كه در پلان مشاهده مي شود، حجره هاي سمت جنوبي كه پرتو نور مي تواند به آنها داخل شود، كم عمق تر هستند. 
تكرار اين نقاط تمركز بر روي سقف، پشت سر هم، در ايجاد حس حركت در طول دالان موثر است. يكي بعد از ديگري، مراحل را طي مي كند. هر مرحله، در اين ميان يك حجره است و يك مكث مي طلبد تا دوباره سير را ادامه دهد. 
     زماني كه پرتو نور به حجره ها مي تابد، قرص نوري درست مانند سوراخ خالي بالا نمايان مي شود. شايد ماهيت اين سوراخ « خالي بودن» باشد، ولي تأثير بودن چيزي كه ديده نمي شود، ولي وجود دارد، بر روي ديوارها به خوبي پيداست. 
 
شكست و پرسپك+تيو در دالانها: 
شكست و پرسپكتيو: 
همه دالانهاي سرا، هنگام رسيدن به حياط 45 درجه شكست دارند. 
اين شكست در دو بخش موثر است: 
- هنگام حركت در طول دالان به سمت حياط؛ 
- هنگام خروج از دالان و ورد به حياط؛ 
هنگام حركت در طول دالان، به علت چرخش، منظرة كاملي از حياط پيدا نيست، در واقع ما نمي توانيم همه مساحت دهنة خروجي از دالان را تماشا كنيم. 
بدين ترتيب، هر چه به سمت حياط جلو مي رويم، اين منظر بازتر شده و پرسپكتيو تكميل تر مي شود. بنابراين منظرة حياط يك قاب عكس ساكن نيست بلكه كاملاً پوياست و در هر قدم تغيير مي كند. 
اين حركت و تكامل در منظره روبرو عامل ايجاد انگيزه براي حركت به سمت جلو است و حياط كه هسته سرا را تشكيل دهد در لحظة اول با هر نگاه محجول و گذارايي درك نمي شود. 
به علاوه نور هم كم كم، به چشم ما كه با تاريكي دالان اجين است، وارد مي شود. اين شكست، هم در برخورد نور به ورودي حياط و تمايز اين نقطه مؤثر است و هم در شكست سير باد و قرار گرفتن در زاويه اي كه حداكثر ميزان نسيم از طريق ورودي به دالان وارد شود. 
هنگام خروج از حياط هم، به علت زاويه ديد، پرسپكتيو دو نقطه ايي گسترده اي پيش روي ناظر قرار مي گيرد و فضاي حياط سريع شناسايي مي شود. 
به علاوه، مثلثي كه در نقطة شكست وجود دارد، مكان مناسبي براي تامل قبل از ورود به حياط است. 

و....


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت , بررسی سبک معماری ,بازار ایرانی ,نمونه موردی , سرای گلشن ,تیمچه پوستی اصفهان , ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت تحلیل بررسی معماری مجموعه ابراهيم خان كرمان
پاورپوینت بررسی معماری کاخ عالی قاپو اصفهان شاهکار معماری نقش جهان
پاورپوینت بررسی معرفی بازارهای سنتی یزد
پاورپوینت بررسی معماری بازارهای سنتی شهر یزد
پاورپوینت بررسی معماری بازار تاریخی کاشان
پاورپوینت بررسی معماری باغ شازده ماهان کرمان
پاورپوینت بررسی معماری و طرح مرمت سراي معين التجار اهواز
پاورپوینت بررسی معماری بازار تاریخی ساوه
پاورپوینت بررسی سرای بانک بازار تاریخی همدان
پاورپوینت بررسی کاروانسرای قبله در بازار تاریخی همدان
پاورپوینت بررسی سرای روحیه بازار تاریخی همدان
پاورپوینت بررسی سرای حسینخانی بازار تاریخی همدان
پاورپوینت بررسی سرای پیغمبر بازار تاریخی همدان
پاورپوینت بررسی کاروانسرای گلشن همدان در بازار تاریخی همدان
پاورپوینت بررسی سرای شریفیه بازار تاریخی همدان
پاورپوینت بررسی سرای نو در بازار تاریخی همدان
پاورپوینت بررسی سرای قلمدانی در بازار تاریخی همدان
پاورپوینت بررسی معماری بازار تاریخی همدان
پاورپوینت بررسی مجموعه کاروانسرا و بازار قديمي سقز
پاورپوینت بررسی معماری اسلامی بازار اصفهان

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
هرگونه کپی برداری منجر به پیگیری قضایی خواهد شد
Copyright © 2013-2025 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد