خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       چند جمله از بزرگان : درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین        شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشید در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست. چارلی_چاپلین       زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه       از زندگانیم گله دارد جوانیم ، شرمنده جوانی از این زندگانیم      
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: پاورپوینت بررسی ويژگيهاي معماري ومجتمعهای زیستی بومي و نوع مصالح مناطق واستفاده از آن در طراحي

   تعدادبرگ: 45 اسلاید   قیمت: 20000 تومان     تعدادمشاهده  8


بخشی از مطلب
فضاي آزاد معمولأ به ايوان، حياط و به طور کلي فضاهاي باز گفته مي شود.و بررسيهي اقليمي معمولا" در فضاهاي چون ايوان انجام ميگيرد. جداول و اعدادي که در اين زمينه ارائه شده همه در فضاي آزاد در نظر گرفته شده.
در جدول بيوکليماتيک ارائه شده، حدود تغييرات شرايط حرارتي هر يک از ماههاي سال به صورت خطي که ابتداي آن نقطه اي است با مختصات متوسط حداکثر دماي هوا و حداقل رطوبت نسبي و انتهاي آن نقطه اي است با مختصات متوسط حداقل دماي هوا و حداکثر رطوبت نسبي مشخص شده است.
همانطور که مي بينيم نسبت تغييرات دما و رطوبت هواي سمنان در طول سال بسيار زياد است به طوري که شرايط حرارتي در فصل زمستان، فاصله بسيار زيادي با حد پايين منطقه آسايش و شرايط حرارتي در فصل تابستان فاصله نسبتأ زيادي با حد بالاي منطقه آسايش دارد.
با مقايسه حدود تغييرات شرايط حرارتي هواي سمنان در ماههاي مختلف سال مي توان دماهاي 32،28،21،10 و 36 را به ترتيب به عنوان حد پايين آسايش در آفتاب، حد پايين آسايش در سايه، حد بالاي آسايش در سايه، حد بالاي آسايش در سايه و در جريان هوا و حد بالاي آسايش در سايه و در صورت افزودن رطوبت به هوا ،براي شهر سمنان تعيين نمود.
جدول آستانه هاي حرارتي در شهر سمنان در فضاهاي آزاد تکميلي است برای نمودار پيشين.
روشهاي دستيابي به اهداف عمده طراحي اقليمي
1.    کاهش اتلاف حرارت ساختمان
2.    كاهش تاثير باد در اتلاف حرارت ساختمان
3.    بهره گيري از انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان
4.    محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب
5.    بهره گيري از نوسان روزانه دماي هوا
6.    محافظت ساختمان در برابر هواي گرم خارج
7.    فراهم آوردن امکاناتي جهت افزايش رطوبت هوا
بديهي است که روشهاي متفاوتي براي رسيدن به اين اهداف در نظر خواهيم داشت که مي توانيم از بين آنها روشهايي را انتخاب کنيم که با انتخاب آن به چندین هدف دست یابیم. اين روشها به شرح زير است و در پايان نتايج مشترک آنها ذکر مي شود.
1. کاهش اتلاف حرارت ساختمان 
منظور از کاهش اتلاف حرارت ساختمان، ايجاد مقاومت در برابر انتقال حرارتي است که به هر صورت از تابش آفتاب به فضاهاي داخلي ایجاد می شود و حرارتي  که ناشي از وسايل حرارت زا در فضاهاي داخلي است وممکن است به محيط خارج منتقل شود. در نتيجه جلوگيري از هدر رفتن حرارت، موردنياز است. کاهش يا جلوگيري از اتلاف حرارت ساختمان با استفاده از روشهاي زير امکان پذير است:اجتناب از احداث ساختمان در شيبهاي منفي و فرورفتگي ها؛استقرار ساختمانهاي به هم پيوسته در بخشهاي مياني شيب هاي رو به جنوب؛پوشاندن حاشيه هاي خارجي ساختمان با بوته ها و گياهان هميشه سبز؛احداث ساختمان در داخل زمين يا پوشاندن ديوارهاي خارجي با خاک؛پيش بيني پلانهاي فشرده و متراکم
1.    پيش بيني ساختمانهاي 2 طبقه
2.    در مجموعه هاي ساختماني، استفاده هر چه بيشتر از ديوارهاي مشترک و ايجاد بافتي به هم پيوسته و متراکم
3.    پيش بيني فضاهاي گرمازا مثل آشپزخانه در مرکز پلان ساختمان
4.    پيش بيني فضاهاي کم اهميت مثل انبار، به عنوان عايق حرارتي در جدارها يا قسمتهاي سرد ساختمان
10.استفاده از عايقهاي حرارتي مناسب در ديوارهاي خارجي و بخصوص در بام، يا استفاده از فضاهاي زير شيرواني به عنوان عايق حرارتي
اجتناب از پيش بيني پنجره هاي خيلي بزرگ بخصوص در نماهاي شمالي
1.    استفاده از شيشه هاي دو جداره يا بعضي مواقع سه جداره
2.    استفاده از شبکه هاي متحرک در پشت پنجره ها به عهنوان عايق حرارتي
3.    پيش بيني ورقه هاي عايق حرارتي در داخل بازشوها
4.    استفاده از انواع مختلف پرده، شبکه عايق متحرک و دريچه پشت پنجره به منظور جلوگيري در اتلاف حرارت ساختمان از بازشوها
 
 
 
 
 
 
 
 
کاهش تاثير باد در اتلاف حرارت ساختمان
وزش باد در مواقع سرد موجب کاهش شديد دماي هوا مي شود. البته دماي ثبت شده در جداول آماري ايستگاههاي مختلف نشان دهنده دماي هوا تحت تاثير باد نيست. چون دماسنج هاي ايستگاههاي هواشناسي در محفظه اي قرار دارد که باعث محفاظت آنها در برابر حرارت ناشي از تاثير آفتاب و تاثير خنک کنندگي باد در آنها مي شود. لذا دماي واقعي هوا يا دماي محسوس در شرايطي که هوا سرد و باد وزش داشته باشد بسيار پايين تر از دماي ثبت شده براي آن شرايط است. به طور مثال در دماي صفر درجه اگر بادي با سرعت 24 کيلومتر در ساعت (5/6 متر در ثانيه) وزش داشته باشد، دماي محسوس 5/10- درجه خواهد بود. بديهي است که وزش باد بر بدنه هاي خارجي ساختمان در مواقع سرد باعث پايين رفتن دماي اين سطوح و در نتيجه افزايش ميزان اتلاف حرارت ساختمان از اين بدنه ها خواهد شد.
توجه به مطالب ياد شده در کاهش تاثير باد در اتلاف حرارت ساختمان، در شرايط سرد حائز اهميت خواهد بود. بدين منظور مي توان از روشهاي زير استفاده کرد:
1.    اجتناب از انتخاب قسمت فوقاني تپه ها براي ساختمان سازي، بهترين محل قسمت فوقاني شيب است
2.    احداث ساختمان در دامنه هاي پشت به باد
3.    پوشاندن نماهاي رو به باد با خاک و نورگيري از حياط هاي داخلي
4.    پيش بيني پلانهاي فشرده و ايجاد مجموعه هايي با بافت متراکم 
5.    پيش بيني فرمهاي کالبدي مناسب از نظر کاهش تاثير باد
6.    پيش بيني بامهاي شيبدار و استقرار شيب تندتر در جهت باد
7.    در جبهه هاي مشرف به بادهاي شديد زمستاني، استفاده از ساختمانهاي يک طبقه کم ارتفاع
8.    استفاده از بادشکنهاي مختلف، مثل درخت، ديوارو حصار
9.    پيش بيني نرده هاي مشبک در مقابل نماهاي رو به باد به منظور جلوگيري از نفوذ برف به پنجره ها و ورودي ها 
10.    استفاده از فضاهايي چون گاراژ يا انبار به عنوان بادشکن
11.    به حداقل رساندن تعداد درهاي ورودي ساختمان و قرار دادن ورودي اصلي در قسمت پشت به باد
12.    محافظت کامل ورودي اصلي با استفاده از درخت، حصارو محوطه سازي 
13.    پيش بيني وروديهاي دوگانه يا حياط هاي ورودي
14.    بالا بردن سطح ورودي اصل نسبت به کف تمام شده خارجي
15.    استفاده از درهاي يکپارچه و عايق شده در نماهاي رو به باد، درهاي شيشه اي فقط در نماهايي پيش بيني شوند که در مقابل باد محافظت شده اند.
16.    درزبندي کليه درها، پنجره ها و بازشوها
17.    نصب دريچه يا شبکه متحرک عايق حرارتي در پشت پنجره ها يا استفاده از پرده هاي داخلي 
18.    اجتناب از استقرار نماي اصلي ساختمان در مقابل بادهاي سرد محلي
روشهايي که براي دستيابي به 4 هدف عمده طراحي اقليمي پيشنهاد شده است:
- احداث ساختمان در داخل زمين يا پوشاندن ديوارهاي خارجي با خاک
- استفاده از شبکه هاي متحرک در پشت پنجره ها
روشهايي که براي دستيابي به 3 هدف عمده طراحي اقليمي پيشنهاد شده است:
- پيش بيني پلانهاي فشرده و متراکم
روشهايي که براي دست يابي به 2 هدف عمده طراحي اقليمي پيشنهاد شده است:
- گسترش پلان در جهت محور شرقي غربي- ايجاد بافتي به هم پيوسته و متراکم در مجموعه هاي ساختماني، استفاده از ايوان يا فضاهاي آفتابگير و محافظت شده در برابر بادهاي سرد
بافت هاي ساختمانی
از آنجايي که در شرايط اقليمي اين شهر ايجاد جريان دائمي هوا در فضاهاي داخلي و در محيط اطراف ساختمان ضرورتي ندارد. حداقل فاصله بين ساختمان هاي پشت سر هم تابع مقدار سايه ايجاد شده در پشت ساختمان رو به آفتاب است. به عبارت ديگر فاصله بين دو ساختمان بايد در حدي باشد که امکان نفوذ آفتاب به فضاهاي داخلي در فصل سرد وجود داشته باشد زيرا بهره گيري از انرژي خورشيدي در گرمايش ساختمان نيز يکي ديگري از اهداف عمده طراحي در اين استان محسوب مي شود.
 
 به منظور تعيين حداقل فاصله مجاز بين ساختمانهاي پشت سر هم در جهات مختلف، عمق سايه ايجاد شده در پشت ديواري به ارتفاع 1 متر در ساعتهاي 9 صبح الي 3 بعدازظهر در اواسط دي ماه محاسبه شده است.
با توجه به نتايج به دست آمده براي کسب حداقل 4 ساعت آفتاب در طول روز، فاصله دو ساختمان در جهت شمالي جنوبي نبايد کمتر از 95/1 برابر ارتفاع ساختمان مقابل باشد. اين فاصله در جهت هاي 15 درجه شرقي و 15 درجه غربي به 8/1 برابر ارتفاع کاهش مي يابد در جهت هاي 30 درجه شرقي تا جنوب(؟) 
شکل گيري ساخت و سازها به ويژه ساخت و سازهاي مسکوني، متاثر از عوامل بسياري از جمله عوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و اقليمي و همين طور نوع مصالح موجود و نحوه ساخت است. به عبارت ديگر شکل گيري سيماي مناطق شهري و به خصوص مناطق مسکوني شهرها متاثر از عوامل ياد شده است. ميزان تاثير هر يک از عوامل فوق در شکل دهي به سيماي شهري به ميزان اهميتي است که طراح براي آن عوامل قايل شود يا به شدت و ضعف عوامل ديگر نسبت به آن عوامل بستگي دارد.
از آنجايي که شرايط حرارتي فضاهاي داخلي ساختمان، صرف نظر از عملکرد وسايل کنترل کننده مکانيکي به شدت تحت تاثير شرايط اقليمي قرار دارد، ميزان تاثير شرايط اقليمي در شکل گيري فضاهاي مسکوني زماني به حداکثر خود مي رسد که هيچ عاملي به جز اقليم نقشي در تعيين حرارت فضاهاي داخلي ساختمان نداشته يا اين که يکي از اهداف عمده طراحي، بهره گيري از شراط اقليمي در کنترل فضاهاي داخلي باشد.
باتوجه به موارد فوق، چنين نتيجه گيري مي شود که در شکل گيري ساختمانهاي مسکوني سنتي يا بومي هر منطقه، شرايط اقليمي آن مهم ترين نقش را داشته است. زيرا در اين نوع ساخت و سازها تنها نيرو يا انرژي قابل استفاده در گرم کردن و سرد کردن يا تهويه فضاهاي داخلي، نيروهاي طبيعي، يعني آفتاب باد و آتش بوده است. لذا بررسي معماري سنتي مناطق مختلف نحوه سازگاري معماري با شرايط اقليمي را به ما نشان مي دهد. چون اين نوع معماري ناگزير بالاترين سازگاري را با شرايط آب و هوايي حاکم بر منطقه داشته است.
بررسي ويژگي هاي اقليمي معماري سنتي هر منطقه از اين جهت حائز اهميت است که مي توان با مطالعه همه جانبه عوامل تاثيرگذار بر آن، نحوه استفاده از شرايط مطلوب اقليمي يا راههاي مقابله با شرايط سخت آب و هوايي را در مقياس واحدهاي مسکوني دريافت.
استان سمنان قدمتي ديرينه دارد. قرارگيري اين استان بر سر راه ورود آريايي ها به داخل فلات ايران و شکل گيري اولين مجموعه هاي مسکوني در ا ين مناطق و بعدها تبديل اين راه به بزرگراه ارتباطي شرق و غرب عالم آن روز با نام«جاده ابريشم»، به توسعه و ادامه حيات شهرهاي واقع در کنار اين راه مانند سمنان، دامغان و شاهرود انجاميد.
به طور کلي شکل بافت سنتي شهرهاي مناطق گرم و خشک ايران که شهرهاي استان سمنان هم جزء آنان واقع مي شود، محصول کار و تجربه مداوم و پيوسته اي است که در طول هزاران سال اندوخته شده است. ساختار کالبدي اين شهرها در وهله نخست به دنبال پاسخي مناسب براي شرايط اقليمي و جغرافيايي منطقه است.
 
 
مباني طراحي در اقليم گرم و خشک
جهت استقرار ساختمان، يکي از مهمترين عوامل موثر در کيفيت شرايط محيطي فضاهاي داخلي به شمار مي رود. جهت استقرار ساختمان به نوعي در تامين بسياري از اهداف طراحي و نيازهاي حرارتي ساختمان تاثير مي گذارد. به منظور دستيابي به اهداف طراحي اقليمي، جهت استقرار ساختمان بايد با توجه به تاثيرات دو عنصر اقليمي تابش آفتاب و وزش باد تعيين شود.
استفاده هر چه بيشتر از انرژي خورشيدي در گرم کردن فضاهاي داخلي و جلوگيري از گرم شدن اين فضاها در مواقع گرم ، با وضعيت استقرار ساختمان نسبت به موقعيت سالانه خورشيد در آسمان مرتبط است. تامين اين موارد مستلزم آن است که جهت ساختمان به گونه اي باشد که در مواقع سرد سال حداکثر و در مواقع گرم، حداقل انرژي خورشيدي به نماي اصلي ساختمان بتابد. به علاوه از اين نظر جهتي مناسبتر است که بتواند با سايه بانهاي کوچک يا عناصر ساده کنترل کننده تابش آفتاب، نفوذ اشعه خورشيدي به فضاهاي داخلي را در فصل گرم کنترل نمايد. اولين مرحله در تعيين چنين جهتي تعيين مواقع مختلف سال از نظر کسب انرژي خورشيدي است. بنا به تعريف، به مجموعه زمانهايي که ساختمان براي ايجاد شرايط حرارتي مناسب، به انرژي خورشيدي نياز دارد «مواقع سرد» و به زمانهايي که نفوذ آفتاب به فضاهاي داخلي منجر به گرم شدن بيش از حد اين فضاها مي شود،«مواقع گرم» گفته مي شود. در دماهاي زير 14 درجه درجه سلسيوس کسب انرژي خورشيدي مي تواند به گرم نگه داشتن ساختمان يا به صرفه جويي در مصرف سوخت وسايل گرم کننده کمک نمايد. در دماهاي بالاتر از حد پائين آسايش، نفوذ آفتاب به فضاهاي داخلي ممکن است موجب بيش از حد گرم شدن اين فضاها شود. بنابراين دماهاي ياد شده به عنوان مرزهاي نياز و عدم نياز به تابش آفتاب يا مرزهاي تعيين کننده مواقع سرد سال و مواقع گرم سال محسوب مي شوند.
 
 
 
 
 
 
 
بعد از تعیین مواقع مختلف سال از نظر کسب انرژي خورشيدي، با استفاده از مقادير محاسبه شده انرژي خورشيدي تابيده شده بر سطوح قائم واقع در جهات مختلف جغرافيايي، اين مقادير براي مواقع سرد و مواقع گرم از هم تفکيک شده اند. شايان ذکر است که در اين محاسبات با تعيين نسبت ساعات آفتابي به کل ساعات روز در ماه هاي سال و ضرب این نسبت در مقادير انرژي، ميزان تقليلي که وجود ابر يا آلودگي هوا در شدت انرژي خورشيدي مي گذارد دخالت داده شده است. با استفاده از اين مقادير، منحني هاي تغييرات ميزان کل انرژي خورشيدي تابيده شده در جهات مختلف ترسيم شده و با توجه به شکل و مقادير ثبت شده، مناسب ترين جهت استقرار ساختمان از نظر کسب انرژي خورشيدي در مواقع مختلف سال تعيين مي شود.
در جهات شمال شرقي تا 15 درجه غربي(خط عمود بر نماي اصلي 15 درجه از جنوب به سمت غرب چرخيده است) ميزان انرژي خورشيدي کسب شده در مواقع سرد بيش از ميزان انرژي خورشيدي کسب شده در مواقع گرم است. لذا چنين جهاتي، جهات مناسب استقرار ساختمان در دامغان محسوب مي شود.
در ميان جهات مناسب جهت 30 درجه شرقي مناسبترين جهت استقرار ساختمان و در ميان جهات نامناسب جهت هاي 120 و 105 درجه غربي نامناسبترين جهات استقرار ساختمان محسوب مي شوند. با توجه به مطالب فوق مي توان با استفاده از نمودارهاي ياد شده جهات مناسب استقرار ساختمان را در نقاط مختلف استان تعيين نمود. البته به دليل يکسان نبودن ميزان نياز به انرژي خورشيدي در مواقع سرد سال و ميزان نياز به ايجاد سايه بر سطوح خارجي يا جلوگيري از نفوذ آفتاب به فضاهاي داخلي در مواقع گرم، جهات مناسب يا مناسبي که به روش ياد شده از منحني هاي تغييرات ميزان انرژي خورشيدي تابيده شده در جهات مختلف(؟)
 
(؟) از نفوذ آفتاب به فضاهاي داخلي در مواقع گرم سال هر دو از اهداف عمده طراحي اقليمي در کليه نقاط استان محسوب مي شود، لازم است براي پنجره هاي ساختمان، سايه بانهايي در نظر گرفته شود که در عين محافظت آنها در مقابل تابش آفتاب تابستان مانع از نفوذ اشعه خورشيد به فضاهاي داخلی در مواقع سرد سال نشود. استفاده از شبکه هاي متحرک در پشت پنجره ها به عنوان سايه بان، استفاده از جلوآمدگي بام، ايوان سرپوشيده يا بالکن براي ايجاد سايه کامل بر سطوح شيشه اي و پيش بيني شکاف يا فاصله مناسب در محل اتصال سايه بان بالاي پنجره به نماي مربوط از جمله روشهايي است که برای دستيابي به اهداف فوق توصيه شده است.
در نمونه هاي مسکن سنتي استان، کنترل نفوذ آفتاب به فضاهاي داخلي با دقت خاصي انجام شده است. در اکثر خانه هاي قديمي استان، فضاهاي زمستان نشين رو به جنوب و فضاهاي تابستان نشين رو به شمال احداث شده است و بدين ترتيب، نفوذ آفتاب به فضاهاي داخلي در مواقع گرم به صورت طبيعي کنترل شده است. در مواردي که فضاهاي اصلي زندگي، رو به شرق يا غرب قرار داشته، نفوذ آفتاب تابستان به اين فضاها با ايوان هاي عريض، درها و پنجره هاي مجهز به دريچه هاي چوبي کنترل شده است.
يکي از ساده ترين راه هاي جلوگيري از نفوذ مستقيم آفتاب به فضاي داخلي استفاده از سايه بانهاي خارجي افقي يا عمودي است. براي محاسبه عمق چنين سايه بانهايي در جهت هاي مختلف جغرافيايي، لازم است موقعيت خورشيد در مواقع گرم سال، يعني مواقعي که بايد از ورود اشعه مستقيم خورشيد به فضاهاي داخلي جلوگيري شود، مشخص گردد. بدين منظور زمانهاي مربوط به حد پايين آسايش در محل موردنظر به عنوان مرز نياز به اين سايه به نمودار موقعيت خورشيد در عرض جغرافيايي موردنظر(محل طرح) منتقل مي شود. سپس با انطباق نقاله سايه ياب بر نمودار موقعيت خورشيد، زواياي افقي و عمودي ودر نهايت عمق سايه بانهاي مورد نياز براي جهات مختلف استقرار ساختمان محاسبه مي شود.
در اين بررسي به منظور تعيين عمق سايه بانهاي مورد نياز در نقاط مختلف استان، ابتدا منحني هاي 20 درجه سيلسيوس مربوط به ايستگاه هاي استان به عنوان مرز نياز به سايه اين ايستگاه ها ترسيم شده است. همان گونه که گفت شد وسيع ترين محدوده بين مرزهاي نياز به سايه مربوط به «حسینان» که يکي از گرم ترين نقاط است مي شود و کوچکترين محدوده نيز به «چهل دختر» که سردترين ايستگاه استان است تعلق دارد. در بين منحني هاي مربوط به اين دو ايستگاه، منحني هاي ساير نقاط استان بر هم منطبق شده است. در مرحله بعد موقعيت منحني هاي همدماي ايستگاه هاي ياد شده در بالا و همچنين موقعيت محل تراکم منحني هاي ساير ايستگاه هاي استان به نمودار موقعيت خورشيد در عرض جغرافيايي 35 درجه شمالي انتقال يافته و مرزهاي نياز به سايه مربوط به آنها ترسيم شده است.
نحوه ارتباط ساختمان با زمين
در کليه نقاط استان به لحاظ خشک بودن نسبي هوا در طول سال و نوسان بالاي دماي روزانه هوا در تمام ماههاي سال و همچنين عدم ضرورت ايجاد کوران در فضاهاي داخلي نيازي به جداسازي ساختمان از سطح زمين نيست. بر عکس در صورتي که کف ساختمان با سطح زمين تماس کامل داشته باشد و حتي در داخل خاک قرار گيرد، تاثير شرايط حرارتي هواي خارج به بخش قرار گرفته در داخل يا تماس يافته با سطح زمين به حداقل ممکن مي رسد. به لحاظ بالا بودن ظرفيت حرارتي خاک، زمين در عمق 70 تا 80سانتی متر به تعادل حرارتي سالانه خود مي رسد و به لحاظ زمان تاخير زياد خاک در ضخامت هاي بالا تبادل حرارت بين بخش هاي واقع شده در داخل آن و محيط خارج به حداقل مي رسد. لذا برای احداث ساختمان در نقاط مختلف استان، توصيه مي شود کف ساختمان در تماس کامل با سطح زمين باشد. يا آن که يک يا نيم طبقه از ساختمان در داخل زمين قرار داده شود.
 
نمونه اي از وضعيت اقليم بياباني  عناصر و بناهاي مجتمع هاي زيستي شهري :
پلان طبقات خانه بروجرديها حياط بيروني در محله ميراحمد کاشان با توجه به اين پلان ها مشخص است که قسمت تابستان نشين، زيرزمين و پس از اين دو قسمت زمستان نشين اهميت و وسعت بيشتري نسبت به ساير قسمت ها دارند.
مقطع طولي خانه بروجرديها- به اختلاف ارتفاع قسمت تابستان نشين و زمستان نشين و همچنين اختلاف ارتفاع سطح حياط نسبت به کوچه توجه شود. زاويه تابش آفتاب هنگام ظهر در اول تيرماه 75.5 درجه و در اول دي ماه 23.5 درجه است.
- عناصر ويژه معماري گرم و خشک
 حياط و ايوان
 تالار پشت به آفتاب
 بادگير- هواکش- بادخان
 سرداب
 حياط و ايوان
 تالار پشت به آفتاب
 بادگير- هواکش- بادخان
 
هواکش و بادگير- مسجد جامع طبس
طبس، مسجد جامع، برش از وسط يک شيار بادگير و وسط يک مجراي هواکش
 سرداب
 


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت , بررسی ويژگيهاي , معماري ومجتمعهای ,زیستی بومي و نوع مصالح ,مناطق واستفاده ,عناصر ويژه معماري گرم و خشک , حياط و ايوان , تالار پشت به آفتاب , بادگير- هواکش- بادخان , سرداب , حياط و ايوان , تالار پشت به آفتاب , بادگير- هواکش- بادخان , ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی ساختمان سازگار با انسان و طبیعت در جستجوی معماری دوستدار محیط زیست
پاورپوینت بررسی اقلیم سرد وکوهستانی
پاورپوینت بررسی اقلیم معتدل و مرطوب
پاورپوینت بررسی شرایط اقلیمی و معماری سرد و کوهستانی
پاورپوینت بررسی اقليم و معماری ايران
پاورپوینت بررسی تنظيم شرايط محيطي
پاورپوینت بررسی شرایط اقلیمی و تاثیر آن به روی معماری بومی ایران
پاورپوینت بررسی ساختمان‌های کم مصرف EC+
پاورپوینت بررسی شرایط اقلیمی معماری شیراز جهت جانمایی سایت بیمارستان
پاورپوینت بررسی اکولوژی در معماری
پاورپوینت بررسی عناصر معماری سنتی و معاصر شهر اردبیل
پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی و اقلیمی با توجه به اقلیم ایران
پاورپوینت بررسی شرایط اقلیمی جغرافیایی اردکان
پاورپوینت بررسی انرژی باد در محدوده روش‌های MCDM
پاورپوینت بررسی فرآیند ساختمان های سازگار با انسان و طبیعت و معماری دوستدار محیط زیست
پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی اقلیم شهر سبزوار
پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی اقلیم سیستان و بلوچستان
پاورپوینت بررسی تنظیم شرایط محیطی اقلیم شهر تبریز
پاورپوینت بررسی مطالعات اقلیمی شهر بندرانزلی
جدول سوات تحلیل نظام های سه گانه در فضای شهری

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
هرگونه کپی برداری منجر به پیگیری قضایی خواهد شد
Copyright © 2013-2025 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد