خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       چند جمله از بزرگان : درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین        شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشید در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست. چارلی_چاپلین       زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه       از زندگانیم گله دارد جوانیم ، شرمنده جوانی از این زندگانیم      
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: پاورپوینت نگرش معنا گرا

   تعدادبرگ: 62 اسلاید   قیمت: 10000 تومان   حجم فایل: 3101 kb  تعدادمشاهده  7


پاورپوینت نگرش معنا گرا
 
 
بخشی از مطلب
 
سید حسین نصر [معماریان ص435]
"هدف غایی هنر مقدس ، فراخوانی و یاد آوری احساسات یا انتقال تأثرات نیست . بلکه هنر مقدس ، رمز است و به این علت جز وسایل ساده و اولین واصلی ، از هر دست آویزیب مستغنی است ...
ریشه به اصل آسمانی دارد زیرا الگوهایش بازتاب واقعیت ماوراء عالم صور اند ...
هنر مقدس نمودگار سرشت رمزی عالم است و بدین گونه روح انسان را از قید متعلق به واقعیان
 
معنا گرایی در هنر های دینی گوناگونی در جهان مورد توجه محققین بوده می باشد . هنر هند و مسیح ت به ت اسلام ، تائو و بودایی به صورت منفرد ومقایسه ای مطالعه و معرفی  و تحلیل گردیده است . [بورکهات“هنر مقدس ص10]                                          
معماری و جهان اندیشه دینی 
معماری معنا گرا        معماری معنا گرا وجهان اندیشه دینی      
                              منابع تغذیه هنر اگر متصل به خدا و آیات او باشد هنر دینی خوانده می شود . 
                              معماری معنا گرا و دنیای عرفاندینی اصلی  ، عرفان سهروردی 
                              معماری معنا گرا و دنیای اشراق ، اشراق سهروردی 
 
هنر معنایی پیوندی دو سویه بین دو جهان برقرار می کنند این جهان و آنچه در آن است را به جهانی دیگر پیوند می دهد . 
رابطه ی بین قالب و – در هنر دینی :هنر دینی را هر قالبی قابل انتقال است . 
   هنر دینی قالب خاص خود را دارد . [بورکهات“ روح هنراسلامی ص82]
 
بورکهارت در تحلیل خود بر این اعتقاد است که هنر دینی نمی تواند از هر قالبی بهره گیرد و هم معنا و هم صورت باید از یک سرچشمه سیراب شود تا بتوان با آن هنر دینی نام دارد . 
هنر دینی مرزهای خود را با مشخصه های درونی از دیگر هنر ها می نماید . افزون بر رابطه ی صورت دو معنا در هنر دینی ، نحوه ی انتقال آن بین هنرمندان ، منشاء آسمانی این هنر ، ویژگی این هنر دینی ، ذات او ساخت جاودانه ی آن و موارد بسیار دیگر در این مرز بندی نقش اساسی دارد.[بورکهات“ روح هنر اسلامی ص86-81]
 
ذات رمزی هنر دینی : الف : هنر دینی با تهدید و تکرار آفرینش به صورت مجمل در قالب تمسیلات نشان دهنده ی ذات رمزی و نمادی جهان 
ب: رهایی بخشیدن روح انسان از قید وابستگی و وقایع مادی 
اصل آسمانی : هنر دینی اصلی آسمانی و ملکوتی دارد زیرا نمونه هایی هنر دینی جلوه حقایق
ابزار انتقال : معانی و قواعد هنر دینی بوسیله سنت دارای نیرویی مرموز و پنهانی است که سراسر یک تمدن را تحت تأثیر قرار می دهد و حتی تعیین کننده هنر ها و حرفه هایی می شود که بی واسطه و بلافاصله هدف خاصی دینی ندارند . هیچ اثر سنتی یعنی وابسته به اصول تغییر ناپذیر وجود ندارد که ظاهرش رساننده و نوعی شادی خلاق روح نباشد . 
 
 ظرف مفهومی : سنت 
بورکهارت می گوید : " هر صورتی با توجه به محدودیتش بالضروره محکوم به زمان است و مانند تمام پدیدارهای تاریخی ، صور به وجود آمده و توسعه می یابد و سپس انحطاط یافته و می میرد . بنابراین علم تاریخ هنر به اجبار یک علم تاریخ است . 
 نصر : تعریف سنت  امروزه هیچ چیز به هنگام تراز آن حقیقت ازلی ،از آن پیام نیست که از سنت می آید و مقتضای حال است چرا که همیشه مقتضی بوده است . چنین پیامی تعلق به اکنون دارد که همیشه بوده ، هست و خواهد بود . سخن از سنت ، سخن از اصول تبدیل ناپذیری است با منشاء آسمانی و سخن از کاربردشان در مقاطع مختلفی از زمان و مکان 
 
در عین حال سخن از تداوم آموزه های خاص و صوری قدیمی است که محمل هایی هستند برای انتقال این آموزه ها به انسان و به فعالیت در آمدن تعالیم سنت در درون انسان . سنت ، در حدی که اینجا به تعریف آمد ، به خلق و خوی و به عادت است . به شیوه گذاری یک عصر مستعجل سنت که ضروری ترین عنصرش مذهب به معنای عام آن است ، مادام که تمدن نشأت گرفته از آن قومی که این سنت حکم اصل رهنمون را برن دارد پایدارند بقاأ و دوام خواهد داشت و حتی هنگامی که بقای ظاهری اش متوقف می شود به تمامی تسلیم مرگ نخواهد شد در این حال سایه زمین اش ناپدید می شود و خود سنت در واقعیت ذاتی و روحانی اش به مبدأ آسمانی خود باز می گردد. [اردلان“حس وحدت ]
 
 سنت ویژگی های زیر را دارا است : 
اصول تبدیل ناپذیر 
منشاء آسمانی 
تعلیم پذیری 
قابل بهره گیری کار در زمانها و مکانهای مختلف 
مذهب به عنوان عنصری از سنت 
دارای ثنای ظاهری و باطنی [معماریان ص443]
 
نصر : 
هرجاست حکم براند ، خواه در جوامع سنتی ، خواه در تمدنهایی که بر بخش عمده ای از تاریخ سلطه دانسته اند هر وجهی از حیات و نه فقط مصنوعات بشر ( هنر ها ) ، با اصول روحانی سنت مرتبط خواهد بود در حقیقت هنرها یکی از مهمترین و سر راست ترین تجلیات اصول سنت اند چرا که انسان در میان صور زندگی می کند و برای گرایش سوی متعالی باید به صوری احاطه شود که مثل متعالی را پژواک می دهد . [اردلان ”حس وحدت ص71]
و...


کلمات کلیدی مرتبط:
پاورپوینت نگرش معنا گرا , , ,بخشی از مطلب , ,سید حسین نصر [معماریان ص435] ,"هدف غایی هنر مقدس ، فراخوانی و یاد آوری احساسات یا انتقال تأثرات نیست . بلکه هنر مقدس ، رمز است و به این علت جز وسایل ساده و اولین واصلی ، از هر دست آویزیب مستغنی است ... ,ریشه به اصل آسمانی دارد زیرا الگوهایش بازتاب واقعیت ,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت بررسی نظریات ارسطو در معماري
بررسی طبیعت منبع الهام بخش معماری
پاورپوینت بررسی تاثير فرهنگ بر معماري
پاورپوینت بررسی الگوهای معماری و طبیعت
پاورپوینت بررسی معماری خانه حلزونی پروژه انسان طبیعت معماری
پاورپوینت بررسی اصول و راهکارهای طبيعت در طراحي معماری
پاورپوینت برداشت از طبیعت در طراحی ، سازه در معماری
پاورپوینت بررسی معماری برج درختی محیط بانان در گلن ژان ، ایالات متحده اثر معماران: میثون
پاورپوینت بررسی انسان سنگ معماری
پاورپوینت بررسی قرآن ، طبیعت ، معماري
پاورپوینت بررسی رابطه متقابل معماری و طبیعت
پاورپوینت پروژه انسان طبیعت معماری با موضوع درخت
دانلود بررسی پاورپوینت انسان و طبیعت در معماری با موضوع مورچه به همراه کلیپ بسیار مناسب از لانه مورچه
پاورپوینت بررسی لانه سازی عنکبوت
پاورپوینت بررسی ایده های و الگوهای تعامل با طبیعت در معماری
دانلود بررسی پاورپوینت بررسی لانه سازی زنبورعسل و مرغ تاق نصرت
دانلود بررسی پاورپوینت فضای سبز برای مجتمع های مسکونی
دانلود بررسی پاورپوینت بحران طبیعت
دانلود بررسی پاورپوینت کانسپت ، استعاره
دانلود بررسی پاورپوینت امپراطوری مورچه ها و الگو برداری از شهرسازی مورچه ها

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
هرگونه کپی برداری منجر به پیگیری قضایی خواهد شد
Copyright © 2013-2025 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد