خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       چند جمله از بزرگان : درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین        شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشید در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست. چارلی_چاپلین       زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه       از زندگانیم گله دارد جوانیم ، شرمنده جوانی از این زندگانیم      
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: دانلود پاورپوینت مطالعات معماری بیمارستان طراحی معماری 4

   تعدادبرگ: 153   قیمت: 20000 تومان   حجم فایل: 2534 kb  تعدادمشاهده  11


 مطالعات معماري بيمارستان,تعريف عمومي بيمارستان و فضاهاي داخلي,تعريف بيمارستان,مهمترين عملکرد ها و وظايف بيمارستان ,انواع بيمارستان,بيمارستان عمومي,بيمارستان تخصصي,بيمارستانهاي صحرايي,بيمارستانهاي آموزشي,بخشهاي اصلي بيمارستان عمومي ,انواع بيمارستانهاي تخصصي ,سيستم هاي طراحي و ساختماني بيمارستان,طراحي بيمارستان ,موقعيت بيمارستان,مساحت بيمارستان,شکل کلي ساختمان بيمارستان,چارت سازماني بيمارستان,بخشهاي مختلف بيمارستان,هر بخش از فضاهاي زير تشکيل شده ,مساحت بخش,قسمت بندي و تعين محدوده,فعاليت هاي پشتيبان,مجموعه پزشکي,بيمارستان مراقبت هاي ويژه,مجموعه درماني,بخش کودکان,بخش ورژانس,انواع بيمارستانها,مفاهيم طرح ريزي,اجزاء ارتباطي,فضاي مراقبتهاي ويژه,فضاهاي درماني,فيزيوتراپي,فضاهاي آزمايشگاه ها، تشخيص عملکردي,جراحي بيماران سرپايي,فضاهاي تدارکاتي,فضاهاي تاسيساتي,فضا هاي عمومي,پشتيباني مجموعه درماني,فضاهاي آموزش و تحقيق,سوانح و اورژانس (A&E),زايشگاه و مراقبت از نوزادان,سردخانه محل جنازه ها، پاتولوژي,برنامه فيزيکي و طراحي معماري بستري داخلي / جراحي,طراحي معماري4,بيمارستان تخصصي,درمانگاه ها,كلينيك ها,اختصاصي ,قسمت بندي و تعين محدوده,بيمارستانهاي دانشگاهي,بيمارستانهاي تخصصي,موقعيت,اشکال ساختماني درمانگاه بيماران سرپايي,راهروها,درها,پله ها,آسانسور ها,مسيريابي ,اتاقهاي جراحي اصلي ,اتاق بيهوشي ,اتاق ترخيص بيهوشي,اتاق شستشو,اتاق اشياء استريل,اتاق تجهيزات,اتاق زير مجموعه استريل,اتاق گچ گيري,فعاليتهاي جانبي,اتاق پرستارها,محل کار پرستارها,اتاق گزارشات,داروخانه,اتاق نظافت,سرويس هاي بهداشتي ,جايگاه تختهاي تميز,آبريزگاه,رعايت نکات ايمني در جراحي,روشنايي ,استريل‌سازي مرکزي,ترتيب,بخش‌هاي مراقبت,گروه هاي پرستاري,طرح کلي اتاق ها,واحدهاي مرطوب (توالت ودستشويي),اندازه اتاق هاي بيماران,اندازه اتاق هاي بيماران,اتاق کار غير پاکيزه,محوطه کار پرستاران,جايگاه پزشک,اتاق کار نظافت,حمام بيماران,اتاق دستگاه ها و تجهيزات,محل استراحت و ملاقات بيماران,فضاي درمان مخصوص پزشکي داخلي,راديولوژي,راديوتراپي,بخش آزمايشگاه,تشخيص عملکردي,وسايل حمل و نقل,تدارکات متمرکز,اتاق هاي کارکنان,استريليزاسيون,محل نسخه پيچي,داروخانه,واحد مرکزي تخت,تدارکات رختشويخانه,تدارک غذا,سيستم هاي برق,تامين مرکزي گاز,کارگاه ها,مرکز ارتباطات,بونکرها,آرشيو و انبارها,اتاق هاي عمومي,نمازخانه ها,اتاق اداري,ورودي اصلي,ورودي بيماران سوانح,آپارتمان ها,مدارس آموزشي,جايگاه هاي تجربي,کتابخانه,نقشه اتاق ها ي بخش بستري,

فهرست مطالب
مطالعات معماري بيمارستان
تعريف عمومي بيمارستان و فضاهاي داخلي
تعريف بيمارستان
مهمترين عملکرد ها و وظايف بيمارستان
انواع بيمارستان
بيمارستان عمومي
بيمارستان تخصصي
بيمارستانهاي صحرايي
بيمارستانهاي آموزشي
بخشهاي اصلي بيمارستان عمومي
انواع بيمارستانهاي تخصصي
سيستم هاي طراحي و ساختماني بيمارستان
طراحي بيمارستان
موقعيت بيمارستان
مساحت بيمارستان
شکل کلي ساختمان بيمارستان
چارت سازماني بيمارستان
بخشهاي مختلف بيمارستان
هر بخش از فضاهاي زير تشکيل شده
مساحت بخش
قسمت بندي و تعين محدوده
فعاليت هاي پشتيبان
مجموعه پزشکي
بيمارستان مراقبت هاي ويژه
مجموعه درماني
بخش کودکان
بخش ورژانس
انواع بيمارستانها
مفاهيم طرح ريزي
اجزاء ارتباطي
فضاي مراقبتهاي ويژه
فضاهاي درماني
فيزيوتراپي
فضاهاي آزمايشگاه ها، تشخيص عملکردي
جراحي بيماران سرپايي
فضاهاي تدارکاتي
فضاهاي تاسيساتي
فضا هاي عمومي
پشتيباني مجموعه درماني
فضاهاي آموزش و تحقيق
سوانح و اورژانس (A&E)
زايشگاه و مراقبت از نوزادان
سردخانه محل جنازه ها، پاتولوژي
برنامه فيزيکي و طراحي معماري بستري داخلي / جراحي
طراحي معماري4
بيمارستان تخصصي
درمانگاه ها
كلينيك ها
اختصاصي
قسمت بندي و تعين محدوده
بيمارستانهاي دانشگاهي
بيمارستانهاي تخصصي
موقعيت
اشکال ساختماني درمانگاه بيماران سرپايي
راهروها
درها
پله ها
آسانسور ها
مسيريابي
اتاقهاي جراحي اصلي
اتاق بيهوشي
اتاق ترخيص بيهوشي
اتاق شستشو
اتاق اشياء استريل
اتاق تجهيزات
اتاق زير مجموعه استريل
اتاق گچ گيري
فعاليتهاي جانبي
اتاق پرستارها
محل کار پرستارها
اتاق گزارشات
داروخانه
اتاق نظافت
سرويس هاي بهداشتي
جايگاه تختهاي تميز
آبريزگاه
رعايت نکات ايمني در جراحي
روشنايي
استريل‌سازي مرکزي
ترتيب
بخش‌هاي مراقبت
گروه هاي پرستاري
طرح کلي اتاق ها
واحدهاي مرطوب (توالت ودستشويي)
اندازه اتاق هاي بيماران
اندازه اتاق هاي بيماران
اتاق کار غير پاکيزه
محوطه کار پرستاران
جايگاه پزشک
اتاق کار نظافت
حمام بيماران
اتاق دستگاه ها و تجهيزات
محل استراحت و ملاقات بيماران
فضاي درمان مخصوص پزشکي داخلي
راديولوژي
راديوتراپي
بخش آزمايشگاه
تشخيص عملکردي
وسايل حمل و نقل
تدارکات متمرکز
اتاق هاي کارکنان
استريليزاسيون
محل نسخه پيچي
داروخانه
واحد مرکزي تخت
تدارکات رختشويخانه
تدارک غذا
سيستم هاي برق
تامين مرکزي گاز
کارگاه ها
مرکز ارتباطات
بونکرها
آرشيو و انبارها
اتاق هاي عمومي
نمازخانه ها
اتاق اداري
ورودي اصلي
ورودي بيماران سوانح
آپارتمان ها
مدارس آموزشي
جايگاه هاي تجربي
کتابخانه
نقشه اتاق ها ي بخش بستري


کلمات کلیدی مرتبط:
پروژه دانشجویی ,عناصر جزئیات ,مقاله ,کارآموزی ,تحقیق ,پایان نامه ,کارآموزی ,مطالعات ,معماري, بيمارستان,تعريف ,عمومي, بيمارستان و فضاهاي ,داخلي,تعريف, بيمارستان,مهمترين ,عملکرد ها و ,وظايف, بيمارستان ,انواع, بيمارستان,بيمارستان عمومي,بيمارستان, تخصصي,بيمارستانهاي ,صحرايي,بيمارستانهاي ,آموزشي,
مقالات مرتبط در این دسته
پاورپوینت تحلیل معماری ساختمان شرکت دارویی ژاپنی Astellas
پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان کودکان سرطانی
پاورپوینت بررسی استاندارد طراحی در معماری بیمارستان - Hospital Architecture
پاورپوینت بررسی معماری مرکز درمانی سرطان در کپنهاگ، دانمارک Nord Architects
پاورپوینت بررسی استاندارد طراحی تأسیسات مکانیکی بیمارستان
پاورپوینت تحلیل بررسی معماری بیمارستان تخصصی آپادانا اهواز
پاورپوینت بررسی تاثیرروانشناسی محیطی در فضاهای درمانی و بیمارستانی
پاورپوینت بررسی معماری مجتمع اداری و آزمایشگاه کیا
پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان زنان زایمان زایشگاه گاگوا
پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان زنان زایمان بشریت چین
پاورپوینت تحلیل بررسی معماری بیمارستان کودکان در اوگاندا اثر رنزو پیانو
پاورپوینت تحلیل بررسی معماری کلینیک کلیولند لو رووو اثر فرانک گری
پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان جیکوب سن دیگو، آمریکا
پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان خصوصی گیماراس در پرتغال
پاورپوینت تحلیل معماری بیمارستان گیمارس پرتغال
پاورپوینت بررسی بيمارستان شهيد مصطفي خميني در تهران
پاورپوینت بررسی معماری بيمارستان امام رضا بجنورد
پاورپوینت بررسی معماری درمانگاه و مرکز درمانی جمافه در سانتافه آرژانتین
پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان دانشگاه آکرشوس اثر C.F. مولر
پاورپوینت بررسی معماری بیمارستان روانپزشکی تیمارستان هارا در ژاپن

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
هرگونه کپی برداری منجر به پیگیری قضایی خواهد شد
Copyright © 2013-2025 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد