خانه

 درباره ما
 ارتباط با ما
 راهنمای فروشگاه

 فروش آثار شما
 نمونه قراردادها
رزومه
 نمونه کارها
 
جهت اطمینان از نماد اعتماد فروشگاه به سمت راست صفحه اول سایت (خانه) مراجعه فرماييد       جزوات معماری       پاورپوینت های معماری       چند جمله از بزرگان : درنگ، بهترین درمان خشم است.        مناعت، بین خودستایی و خود هیچ انگاری است./ ارسطو       می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد./ ژان ژاک روسو       زندگی مسئله در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های بد است./ گابریل گارسیا مارکز       جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست. (محمد حجازی)       برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد       علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)       بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)       از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)       کسی که جرات هدر دادن ساعتی از عمر خود را دارد، ارزش زندگی را نفهمیده .داروین        شما تنها زمانی به قدرت نیاز دارید که قصد انجام کار مضری را داشته باشید در غیر این صورت عشق برای انجام هر کاری کافی ست. چارلی_چاپلین       زیبایی غیر از اینکه نعمت خداست. دام شیطان نیز هست . فردریش نیچه       از زندگانیم گله دارد جوانیم ، شرمنده جوانی از این زندگانیم      
فروشگاه مقالات
 
فهرست مطالب: دانلود بررسی پاورپوینت تحلیل فضای شهری شهرستان سبزوار به صورت دقیق

   تعدادبرگ: 142   قیمت: 29500 تومان     تعدادمشاهده  17


 
 
پاورپوینت تحلیل فضای شهری شهرستان سبزوار به صورت دقیق
بخشی از مطالب:
 
 
فرايند تحول، همواره تابع سازوكارها و نيروهاي خاصي است كه بررسي آن ها مي تواند منطق و الگوي فضايي شهر را در هر دوره مشخص كند. شهرهاي ايراني ـ اسلامي در مسير تحول خود در يك صد سال اخير با تحولات عميق كالبدي و فضايي روبه رو بوده اند. يكي از عواملي كه مي تواند به عنوان معياري، در نحوه دگرگوني مدنظر قرار گيرد، تحليل ساختار كالبدي ـ فضايي شهر است. 
 
فهرست پاورپوینت
 
عکس هوایی از شهر سبزوار
 
نقشه شهر سبزوار
 
تقسیمات سیاسی
 
تحلیل نظام تقسیمات شهری موجود بر اساس سلسله مراتب شبكه معابر وضع موجود
 
ویژگی های اقلیم شناسی شهرستان سبزوار
 
بافت شهر
 
انواع بافت
 
بافت قدیم
 
بافت جدید (آماده سازی شده)
 
موقعیت بناهای تاریخی در شهر
 
بررسی روند تحولات جمعیت شهر سبزوار طی سالهای 88-1335
 
تعداد جمعیت،  تعداد خانوار و بعد خانوار شهر سبزوار در سال 1385
 
هرم سنی و جنسی شهر سبزوار در سال 1385
 
تراکم جمعیتی در شهر سبزوار 1385
 
بعد و نوع خانوار شهر سبزوار
 
سلسله مراتب شبکه معابر موجود
 
حجم عبوری در نوبت عصر 
 
خیابان و مسیرهای تردد
 
عدم توجه یا بی توجهی به انسان و عابر پیاده در معابر شهری
 
حرکت توجه مجدد به پیاده و نیازهای او
 
اما در ایران...
 
حرکت پیاده
 
فرضیه اصلی
 
فرضیه های فرعی
 
سوالات تحقیق
 
هدف تحقیق
 
ساختار پایان نامه
 
این پایان نامه مشتمل بر 5 فصل کلی است
 
فصل اول : مقدمه، بیان موضوع، ضروروت واهمیت آن روش تحقیق و اهداف آن و فرضیات مطرح شده
 
فصل دوم : اهمیت پیاده‌روی و مسیرهای پیاده در شهرها، ویژگی‌های عابر پیاده، محدوده‌های پیاده (پیاده راه‌ها) و ویژگی‌های آن ،عملکردهای گوناگون، تجهیزات مورد نیاز،همچنین تجارب و نمونه‌های مشابه ایجاد پیاده راه‌ها در ایران و جهان و دلایل موفقیت یا عدم توفیق اقدامات انجام شده در این ارتباط
 
فصل سوم: تحلیل محدوده مطالعاتی و ارائه روش تحقیق ،ارائه شرایط موجود در شهر و محل مورد مطالعه، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه و سپس معرفی ابزارهای اندازه‌گیری (پرسش‌نامه) و ابزارهای آماری و مراحل اجرای آن
 
فصل چهارم : تحلیل سؤالات و فرضیات ارائه شده براساس موارد مطرح شده و فرضیات را براساس روش‌های آماری به محک آزمایش گذاشته و صحت و یا سقم آنها را می‌آزماید.
 
فصل پنجم : ارائه پیشنهادات و نتیجه‌گیری موضوع و پیشنهادات صریح در خصوص موضوع رساله را ارائه می‌نماید.
 
فصل دوم ادبیات موضوع
 
تعاریف
 
حرکت پیاده :
 
پیاده راهها:
 
خیابان‌های پیاده:
 
تفاوت حرکت پیاده و سواره:
 
نیازهای اصلی عابران پیاده:
 
نیازهای فیزیکی (مادی) :
 
نیازهای روانی (معنوی):
 
مزایای پیاده
 
نیازها و تجهیزات لازم برای پیاده‌روی
 
نقش پیاده‌راه‌ها در توسعه پایداری شهری
 
حرکت‌های انجام یافته در خصوص پیاده‌راه‌ها
 
تاریخچه
 
حرکت های انجام یافته در جهان
 
اسن آلمان، پیشگام شهرهای اروپایی
 
نکات قابل توجه در طراحی و برنامه ریزی مال های امریکایی
 
کپنهاگ دانمارک، نمونه موفق یک شهر پیاده
 
برنامه 10 مرحله‌ای کپنهاگ برای ایجاد یک شهر پیاده‌مدار:
 
حرکت‌های انجام یافته در ایران
 
پیاده راه های شهر تبریز
 
محور پیاده تربیت
 
محور پیاده استاد شهریار
 
محور پیاده واحد سنگی
 
جمع بندی نظرات
 
بخش اول :لزوم و اهمیت پیاده راهها از دیدگاه صاحب نظران
 
انسان
 
بعد فیزیکی
 
بعد روانی
 
فضای شهری
 
فرانسیس تیبالدز در سال 1989 در کتاب ایجاد شهر دوست‌دار مردم 10 اصل را به عنوان اصول مورد نیاز در طراحی یک مکان شهروند‌مدار معرفی می‌کند که عبارتند از:
 
در سال 1994 و در کتاب «چشم‌اندازهای رؤیای آمریکایی نوین» که توسط نلبسن به رشته تحریر درآمد با توجه به جنبش نیواوربانیسم که خود یک جنبش مبتنی بر پیاده است معیارهایی به عنوان طراحی شهری خوب معرفی شد که عبارتند از :
 
کوروش گلکار سه مؤلفه‌های جدید تحت عنوان مؤلفه‌های عملکردی، مؤلفه‌های تجربی ـ زیباشناختی و مؤلفه‌ زیست محیطی را مدل مکان پایدارمی نامد. او این مؤلفه‌های خود را اینگونه معرفی می‌کند:
 
بخش دوم
 
ویژگی ها و نیازهای پیاده به عنوان فضای شهری
 
انواع مطالعات لازم جهت برنامه‌ریزی و طراحی مسیرهای پیاده در سطح شهرها
 
مطالعات کالبدی
 
مطالعات مهندسی راه و شبکه
 
مطالعات اجتماعی ـ فرهنگی
 
مطالعات زیست محیطی
 
جدول شماره 2 ـ 2 : جمع‌بندی مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در معابر پیاده از دیدگاه نظریه‌پردازان شهرساز معاصر (مأخذ: جدلی، 1382)
 
مولفه های تاثیر گذار
 
مؤلفه‌های عملکردی
 
مؤلفه‌های تجربی ـ زیباشناختی
 
مؤلفه‌های زیست‌محیطی
 
مولفه های زیبا شناختی
 
 مولفه های عملکردی
 
مولفه های زیست محیطی و اقلیمی
 
فصل سوم:ارائه تحلیلی مراحل تحقیق و انتخاب جامعه آماری
 
مراحل تحقیق
 
وضعیت بافت شهری سبزوار
 
بافت جدید شهر سبزوار
 
بافت قدیم شهر سبزوار
 
دسترسی های درون بافت شهر سبزوار
 
وضعیت پیاده در سبزوار
 
شناخت وضعیت محدوده وخیابان مورد مطالعه
 
خیابان بیهق
 
طرح  تفضیلی شهر سبزوار
 
در مجموع و بطور خلاصه می‌توان به دلایل زیر جهت انتخاب خیابان بیهق به عنوان نمونه موردی معابر پیاده در رساله حاضر اشاره داشت:
 
بررسی وضعیت تردد پیاده در منطقه مورد مطالعه
 
نقشه شهر سبزوار-خیابان بیهق-موقعیت نقاط تاریخی(بازار،مسجد جامع و امامزاده)
 
جامعه آماری
 
مراحل تحقیق
 
مرحله اول :تعیین میزان تمایل مردم و مسئولان اجرایی به اهداف کلان تحقیق و انتخاب مسیر مورد نظر
 
مرحله دوم: این مرحله که با هدف تعیین شاخص‌ها و معیارهایی در جهت تدوین و رسیدن به یک پرسشنامه‌ نهایی مطرح گردید در ابتدا 5 سؤال پرسش باز تهیه و بین 30 نفر از متخصصین امر توزیع گردیداین افراد که در حوزه‌های مختلف طراحی، نظارت و یا اجرای پروژه‌های معماری و یا شهرسازی کشور مشغول به فعالیت بودند نظرات تشریحی خود را در خصوص معیارهایی که هر طراح یا مجری باید با هدف بالا بردن میزان رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان از معابر پیاده مد نظر داشته باشد را مطرح نمودند
 
محاسبه ضریب مقبولیت برای انتخاب سؤال مناسب
 
ب) محاسبه ضریب تمیز برای انتخاب سؤالات مناسب
 
روش لوپ برای انتخاب سؤال مناسب
 
مرحله سوم  :در این مرحله با هدف رسیدن به پاسخ فرضیات اقدام به تهیه پرسشنامه نهایی گردید. پرسشنامه نهایی که در قالب 54 سؤال بسته پاسخ در طیف چهاردرجه‌ای لیکرت تدوین و ارائه گردید طبق محاسبات انجام شده در خصوص برآورد حجم نمونه آماری و فرمول مربوطه مقرر گردید پرسشنامه ها بین 196 نفر از شهروندان سبزواری توزیع شود.
 
 
 
براین اساس پرسشنامه‌ها بین 198 نفر از شهروندان توزیع گردید و در این توزیع به مسائل زیر توجه گردید:
 
زمان
 
مکان (موقعیت)
 
مخاطب
 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
 
دسته بندی بر اساس شاخصه ها
 
نتایج حاصل از دسته بندی بر اساس شاخصه ها
 
الف) شاخص امنیت
 
ب) شاخص گروه های اجتماعی
 
ج) شاخص های نوع فعالیت و ایجاد فضای سبز
 
ه) شاخص ارائه خدمات
 
و ) شاخص توجه به مفاهیم
 
ز ) شاخص نوع مصالح
 
ح ) شاخص توجه به مقیاس
 
ط ) شاخص تجهیزات
 
ی ) شاخص تردد
 
ک ) شاخص زمان
 
ل ) شاخص اقلیم
 
بررسی کلیه پارامترهای (شاخصه ها)مطرح شده درسؤالات پرسشنامه
 
بررسی کلیه موارد مطرح در کلیه سوالات (به ترتیب درصد فراونی)
 
میزان اهمیت  وجود تجهیزات وخدمات شهری در معابرپیاده شهری
 
الف) نمودارمیزان اهمیت  وجود نیمکت
 
ب) نمودار میزان اهمیت  وجودکمدهای اجاره ای برای گذاشتن وسایل
 
ج) نمودار میزان اهمیت  وجود دستگاه های خود پرداز
 
د) نمودار میزان اهمیت وجود چرخهای دستی برای فروش تنقلات
 
ه) نمودارمیزان اهمیت وجود صندوق پست
 
و) نمودارمیزان اهمیت وجود دستگاههای واکس زنی
 
ز) نمودارمیزان اهمیت وجود تابلوهای تبلیغاتی و آگهی
 
ح) نمودار میزان اهمیت وجود پرچم
 
ط) نمودار میزان اهمیت وجود سطل ماسه آتش نشانی
 
بررسی کلیه موارد مطرح در کلیه سوالات (به ترتیب درصد فراونی)
 
ب) نمودار تجهیزات مورد نیاز در معابر پیاده شهری به ترتیب اولویت
 
آمار استنباطی تحقیق (آزمون فرضیه­ها)
 
فرضیه اول
 
نمودار فراوانی فرضیه اول
 
فرضیه دوم
 
نمودار فراوانی فرضیه دوم
 
فرضیه سوم
 
نمودار فراوانی فرضیه سوم
 
فرضیه چهارم
 
نمودار فراوانی فرضیه چهارم
 
فرضیه پنجم
 
نمودار فراوانی فرضیه اصلی
 
نمودار اولویت بندی فرضیه های اول تا چهارم برحسب میزان مقبولیت
 
فصل پنجم  - جمع بندی و ارائه پیشنهادات
 
بررسی کلیه موارد مطرح در کلیه سوالات (به ترتیب درصد فراونی)
 
الف ـ توجه به وجود، میزان و نوع تجهیزات شهری به کار رفته در معابر پیاده
 
نکات مهم و تأثیرگذار در طراحی معابر پیاده
 
نتایج نهایی
 
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
, ,پاورپوینت , تحلیل , فضای شهری , شهرستان , سبزوار به صورت دقیق , ,فضايي شهر ,سبزوار , ,نقشه ,شهر سبزوار , , , ,بافت شهر , , ,عابر پیاده در معابر شهری , , , ,بافت قدیم شهر سبزوار , , ,پیاده در سبزوار , , , , ,خیابان بیهق , , ,
مقالات مرتبط در این دسته
استان اصفهان پاورپوینت بررسی موقعیت طبیعی و جغرافیایی و تاریخی استان اصفهان
پاورپوینت بررسی اقلیم ، معماری و تاریخچه شهر بوکان
دانلود بررسی پاورپوینت شهراصفهان و بناهای شاخص
دانلود بررسی پاورپوینت تخت سلیمان
دانلود بررسی پاورپوینت معماری روستای ماسوله
دانلود بررسی پاورپوینت طاق کسری
دانلود بررسی پاورپوینت مجموعه پاسارگاد
دانلود بررسی پاورپوینت معرفی روستای کندوان
دانلود بررسی پاورپوینت كاروانسرا
دانلود بررسی پاورپوینت مطالعات طراحی اقلیمی شهر یزد (گرم و خشک)
دانلود بررسی تحقیق در مورد بافت سنتی دزفول
دانلود بررسی تاریخچه شهر تاریخی بیشاپور
دانلود بررسی بافت فرسوده قزوین پاورپوینت
دانلود بررسی طرح تفضیلی شهر بابل
دانلود بررسی ماسوله، نمادی از معماری پایدارپاورپوینت
دانلود بررسی معماری دزفول پاورپوینت
دانلود بررسی اقلیم و معماری شیرازپاورپوینت
دانلود بررسی قلعه های تاریخی قزوین پاورپوینت
دانلود بررسی معماری بومی مازندران و گیلان پاورپوینت
دانلود بررسی تمدن و معماری ایران پاورپوینت

 


کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به نقش برتر پارس مي باشد
هرگونه کپی برداری منجر به پیگیری قضایی خواهد شد
Copyright © 2013-2025 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد